QUÍMICA 1r BATXILLERAT - xtec. rdavila/quimica1rbat/objectiusunitat5.pdf · QUÍMICA 1r BATXILLERAT…

  • Published on
    31-Aug-2018

  • View
    224

  • Download
    3

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>QUMICA 1r BATXILLERAT </p><p> Unitat 5 CLCULS EN LES REACCIONS QUMIQUES. </p><p>ESTEQUIMETRIA </p><p>OBJECTIUS: </p><p>1. Interpretar una reacci i extreuren informaci </p><p>2. Calcular estequiomtricament la formaci dels components duna reacci i </p><p>expressar el resultat en massa, volum, pressi o composici </p><p>3. Resoldre exercicis amb reactius limitants, relatius a la puresa de reactius i </p><p>al rendiment de la reacci i interpretar els resultats obtinguts </p><p>experimentalment </p><p>4. Aplicar els coneixements adquirits en lestequiometria per esbrinar frmules </p><p>empriques i moleculars </p></li><li><p>QUMICA 1r BATXILLERAT </p><p>ESQUEMA: 1. Estequiometria </p><p>A. Analitzar el resultat </p><p>B. Igualar la reacci </p><p>C. Convertir les unitats mssiques o volumtriques a mols </p><p>D. Relacionar els mols de reactius i de productes </p><p>E. Convertir els mols a unitats mssiques o volumtriques </p><p>F. Analitzar el resultat </p><p>2. Reactiu limitant </p><p>3. Puresa dels reactius </p><p>4. Rendiment de la reacci </p><p>5. Frmules empriques i moleculars </p><p>A. Composici centesimal dun compost a partir de la seva frmula </p><p>B. Frmula emprica dun compost </p><p>C. Frmula molecular dun compost </p><p>Unitat 5 </p><p>CLCULS EN LES REACCIONS QUMIQUES. ESTEQUIMETRIA </p></li></ul>