QUÍMICA 2 BATXILLERAT - xtec. rdavila/quimica/unitat11.pdf · Dels àtoms a l’enllaç Els ENLLAÇOS…

 • Published on
  10-Oct-2018

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • QUMICA 2 BATXILLERAT

  Unitat 11

  DELS TOMS A LES MOLCULES.

  LENLLA QUMIC

 • Dels toms a lenlla

  Els ENLLAOS QUMICS sn les forces que mantenen units els toms, ions o molcules que formen les substncies

  qumiques (elements i compostos) de manera estable. Aquestes unions es realitzen per a formar agrupacions ms

  estables i de menor energia que les quals tenien per separat.

  ENLLA INIC. Es forma entre elements molt allunyats a la taula peridica. Les substncies amb aquest

  enlla formen estructures cristallines (xarxes); tenen punts de fusi i ebullici alts, sn dures, difcils de

  deformar i solen ser solubles en dissolvents polars com laigua. No sn conductores de lelectricitat, per

  dissoltes o foses s que ho sn.

  ENLLA COVALENT Es forma entre elements de la dreta de la taula peridica amb diferncies

  delectronegativitat baixes; formen molcules o estructures per compartici delectrons. En podem distingir

  dos tipus:

  Substncies moleculars. Els enllaos entre toms sn covalents (forts) per latracci entre

  molcules s dbil. Sn tous i amb punts de fusi i ebullici baixos. Insolubles en dissolvents polars.

  Substncies atmiques. Formades per estructures cristallines gegants. Sn resistents a les

  deformacions, sn dures i tenen punts de fusi i ebullici alts, fins i tot ms elevats que els

  compostos inics.

  ENLLA METLLIC. Els seus toms sestabilitzen com a ions positius i els electrons que queden lliures

  es mouen al seu voltant. Sn slids forts, dctils (podem fer-ne fils), malleables (podem fer-ne lmines), de

  conductivitat elctrica elevada, brillantor i insolubilitat en dissolvents.

  TIP

  US

  Animaci que compara lenlla inic amb el covalent (en angls)

  http://www.mhhe.com/physsci/chemistry/animations/chang_7e_esp/bom1s2_11.swf

  http://www.mhhe.com/physsci/chemistry/animations/chang_7e_esp/bom1s2_11.swf
 • Lenlla covalent i la teoria de Lewis (I)

  En un ENLLA QUMIC, el sistema format pels toms enllaats s ms estable menys energtic que el sistema

  format pels toms separats. El valor de lenergia potencial del sistema corresponent a la distncia denlla s

  precisament lenergia que sallibera quan es forma lenlla.

  Lenlla covalent pot ser senzill si est format per un sol parell delectrons, doble si est format per dos parells o triple

  si est format per tres parells delectrons.

  Habitualment, cadascun dels electrons de lenlla covalent senzill s aportat per cada element que hi participa. Hi ha

  algun cas en qu els dos electrons de lenlla sn aportats noms per un dels dos toms. Aquest fenomen noms

  succeeix quan un dels toms t un parell delectrons de valncia per cedir i laltre tom pot completar el nivell de

  valncia amb aquesta cessi i sanomena enlla covalent coordinat.

  Gilbert Lewis va formular el 1916 la Teoria de loctet. Segons aquesta, els toms

  formen enllaos covalents compartint electrons fins a aconseguir vuit electrons

  en la seva ltima capa (capa de valncia). Lewis tamb va idear un sistema de

  representaci dels electrons de la capa de valncia i dels enllaos, anomenades

  Estructures de Lewis

  Excepcions a la regla de loctet.

  A ms de lhidrogen, hi ha altres elements, com el berilli o el bor, que es queden amb menys de vuit

  electrons al nivell de valncia una vegada formats els enllaos covalents corresponents.

  Tamb hi ha molcules amb toms que tenen ms de vuit electrons al nivell de valncia. Aquesta

  circumstncia s fora habitual en els elements situats al tercer perode de la taula peridica i als

  segents, perqu tenen orbitals d al nivell de valncia.

 • Lenlla covalent i la teoria de Lewis (II)

  Estructura de Lewis d'un tom. Es representa mitjanant el

  smbol de l'element envoltat pels electrons de la capa de

  valncia. Els electrons se simbolitzen mitjanant punts o

  creus, i un parell d'electrons, mitjanant un segment.

  Estructura de Lewis duna molcula. Sutilitza la mateixa

  notaci que per els toms, per els enllaos es representen

  per guions entre els smbols dels elements: un gui si lenlla

  s simple (-), dos si s doble (=), i tres si s triple ().

  Existeixen unes regles per realitzar correctament lestructura

  de Lewis de les molcules (veure ms endavant).

  Si el que cal s representar un enlla covalent coordinat es

  substitueix el gui per una fletxa dirigida des de ltom que

  aporta els dos electrons fins a laltre tom ().

  Pgina que explica les estructures de Lewis i mostra les dalguns compostos, entre els que

  hi ha lcid ntric i el sulfric que contenen enllaos covalents coordinats. (en castell)

  http://fisicayquimicaenflash.es/fisicayquimicaenflash/molecula/covalente/lewisestruc.htm

  http://fisicayquimicaenflash.es/fisicayquimicaenflash/molecula/covalente/lewisestruc.htmhttp://fisicayquimicaenflash.es/fisicayquimicaenflash/molecula/covalente/lewisestruc.htm
 • Lenlla covalent i la teoria de Lewis (III)

  Webs interactives per a practicar les estructures de Lewis (en angls)

  http://employees.oneonta.edu/viningwj/sims/drawing_lewis_structures_m.html

  http://www.kj.uib.no/itschemistry/webSites/lewis_overview.htm

  Exemple: Amonac (NH3)

  1. Els electrons de valncia sn: 5 + 31 = 8

  (4 parells)

  2. Ltom central s el Nitrogen (N)

  3.

  4.

  5. Lestructura s neutra.

  Passos per a representar el diagrama de Lewis duna

  molcula senzilla:

  1. Comptem tots els electrons de valncia

  2. Es tria quin s ltom central que generalment s el menys

  electronegatiu. Mai s lhidrogen i, normalment, no s

  loxigen tampoc.

  3. Formem els enllaos entre ltom central i els perifrics

  4. Els electrons restants es situen com a parells solitaris pe a

  completar els octets.

  5. Hem de comprovar si la distribuci electrnica s correcta i

  si daquesta distribuci en resulta una espcie

  elctricament neutra.

  Existeixen diverses molcules on els electrons no semblen estar localitzats en posicions fixes (donades per les

  estructures de Lewis) sin disposats en diferents posicions. Aix sexplica suposant que aquestes molcules sn un

  compost intermedi entre una srie destructures anomenades formes ressonants. Cadascuna delles no existeix

  per si mateixa sin que existeix el conjunt anomenat hbrid de ressonncia.

  2

  3formes ressonants del'anicarbonat (CO ) :

  http://employees.oneonta.edu/viningwj/sims/drawing_lewis_structures_m.htmlhttp://employees.oneonta.edu/viningwj/sims/drawing_lewis_structures_m.htmlhttp://www.kj.uib.no/itschemistry/webSites/lewis_overview.htm
 • Parmetres moleculars: energia, angle i longitud denlla

  Lenergia denlla s lenergia que es desprn quan es forma un enlla

  entre dos toms en estat gass. Lenergia denlla dels enllaos

  mltiples s ms gran que la dun enlla senzill. Aix, un enlla doble t

  ms energia que un enlla senzill, per no el doble. Succeeix el mateix

  en un enlla triple.

  La longitud denlla s la distncia mitjana entre els nuclis atmics,

  tenint en compte els moviments de vibraci i gir que realitzen els

  toms.

  Langle denlla s langle mitj i hipottic entre el nucli de ltom

  central de la molcula i el nucli de ltom enllaat.

 • Teoria de repulsi entre els parells

  delectrons de la capa de valncia (RPECV)

  Aquesta teoria permet determinar la geometria de la molcula. Segons ella, ltom central colloca els electrons de

  la capa de valncia (enllaants i no enllaants) com ms allunyats possible entre ells. Un parell delectrons no

  enllaants ocupa ms volum que un parell delectrons enllaants.

  NO

  MB

  RE

  DE

  LIG

  AN

  DS

  (B)

  I P

  AR

  EL

  LS

  NO

  EN

  LL

  A

  AN

  TS

  (X

  )

  NO

  MB

  RE

  LL

  IGA

  ND

  S (

  B)

  NO

  MB

  RE

  DE

  PA

  RE

  LL

  S

  NO

  EN

  LL

  A

  AN

  TS

  (X

  )

  ES

  TE

  QU

  IOM

  ET

  RIA

  RE

  AL

  FO

  RM

  A D

  E L

  A M

  OL

  C

  UL

  A

  GE

  OM

  ET

  RIA

  EX

  EM

  PL

  ES

  AN

  GL

  E (

  GR

  AU

  S)

  NO

  MB

  RE

  DE

  LIG

  AN

  DS

  (B)

  I P

  AR

  EL

  LS

  NO

  EN

  LL

  A

  AN

  TS

  (X

  )

  NO

  MB

  RE

  LL

  IGA

  ND

  S (

  B)

  NO

  MB

  RE

  DE

  PA

  RE

  LL

  S

  NO

  EN

  LL

  A

  AN

  TS

  (X

  )

  ES

  TE

  QU

  IOM

  ET

  RIA

  RE

  AL

  FO

  RM

  A D

  E L

  A M

  OL

  C

  UL

  A

  GE

  OM

  ET

  RIA

  EX

  EM

  PL

  ES

  AN

  GL

  E (

  GR

  AU

  S)

  NO

  MB

  RE

  DE

  LIG

  AN

  DS

  (B)

  I P

  AR

  EL

  LS

  NO

  EN

  LL

  A

  AN

  TS

  (X

  )

  NO

  MB

  RE

  LL

  IGA

  ND

  S (

  B)

  NO

  MB

  RE

  DE

  PA

  RE

  LL

  S

  NO

  EN

  LL

  A

  AN

  TS

  (X

  )

  ES

  TE

  QU

  IOM

  ET

  RIA

  RE

  AL

  FO

  RM

  A D

  E L

  A M

  OL

  C

  UL

  A

  GE

  OM

  ET

  RIA

  EX

  EM

  PL

  ES

  AN

  GL

  E (

  GR

Recommended

View more >