of 25 /25
1 1 RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II Predavanje 24. travnja 2014.g. 2 PRIMJER – metoda LIFO 1.1. Stanje sirovine B na početku godine 1.000 kg po cijeni 8 kn za kg. 5.1. Nabavljeno 500 kg sirovine B po cijeni 10 kn za kg. 10.1. Nabavljeno je 600 kg sirovine B po cijeni 12 kn za kg. 12.1.Utrošeno u proizvodnji 1.200 kg sirovine B a) Analitičko knjigovodstvo sirovina i materijala b) Glavna knjiga

RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · PDF filePRIMJER –metoda prosječnih ponderiranih nabavnih cijena Glavna knjiga: ... Red.br. Opis FIFO LIFO Prosj.cijene 1. Prihodi 100.000

  • Upload
    phamnhu

  • View
    228

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · PDF filePRIMJER –metoda prosječnih...

Page 1: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · PDF filePRIMJER –metoda prosječnih ponderiranih nabavnih cijena Glavna knjiga: ... Red.br. Opis FIFO LIFO Prosj.cijene 1. Prihodi 100.000

1

1

RAČUNOVODSTVO ZA

PODUZETNIKE II

Predavanje 24. travnja 2014.g.

2

PRIMJER – metoda LIFO

• 1.1. Stanje sirovine B na početku godine 1.000 kg po

cijeni 8 kn za kg.

• 5.1. Nabavljeno 500 kg sirovine B po cijeni 10 kn za

kg.

• 10.1. Nabavljeno je 600 kg sirovine B po cijeni 12 kn

za kg.

• 12.1.Utrošeno u proizvodnji 1.200 kg sirovine B

a) Analitičko knjigovodstvo sirovina i materijala

b) Glavna knjiga

Page 2: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · PDF filePRIMJER –metoda prosječnih ponderiranih nabavnih cijena Glavna knjiga: ... Red.br. Opis FIFO LIFO Prosj.cijene 1. Prihodi 100.000

2

3

PRIMJER – metoda LIFO

• Analitičko knjigovodstvo sirovina i materijala

Datum Opis Količina Cijena

u kn

Vrijednost

ulaz izlaz stanje D P Saldo

1 2 3 4 5 6 7 8 8

1.1. PS 1.000 1.000 8 8.000 8.000

5.1. Nabava 500 1.500 10 5.000 13.000

10.1. Nabava 600 2.100 12 7.200 20.200

12.1. Utrošak

a)

b)

c)

600

500

100

1.500

1.000

900

12

10

8

7.200

5.000

800

13.000

8.000

7.200

4

PRIMJER – metoda LIFO

• Glavna knjiga:

3000-kupovna cijena 1820-pretporez 221-dobavljači

(1) 5.000 12.200 (3) (1) 1.250 6.250 (1)

(2) 7.200 (2) 1.800 9.000 (2)

3090-obračun nabave 310-s.i m. u skladištu 4000-utrošene s. i m.

(3) 12.200 12.200 (4) So 8.000 13.000 (5) (5) 13.000

(4) 12.200

Page 3: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · PDF filePRIMJER –metoda prosječnih ponderiranih nabavnih cijena Glavna knjiga: ... Red.br. Opis FIFO LIFO Prosj.cijene 1. Prihodi 100.000

3

5

PRIMJER – metoda LIFO

• U uvjetima porasta nabavnih cijena sirovina

(tr.nabave) karakteristike ove metode jesu:

a)Konačne zalihe vrednuju se po prvim ulaznim

cijenama što je ispod neto tržišne vrijednosti

b)U bilanci se stvaraju tihe pričuve kada se zalihe:

Utroše – utrošak se vrednuje po nabavnoj cijeni koja

je manja od neto tržišne, pa su troškovi manji od neto

tržišne cijene – rezultat poslovanja veći,

Prodaju – prihodi se ostvaruju po prodajnoj cijeni, a

rashodi po cijeni koja je niža od neto tržišne – razlika

tiha pričuva

6

PRIMJER – metoda prosječnih ponderiranih

nabavnih cijena

• 1.1. Stanje sirovine B na početku godine 1.000 kg po

cijeni 8 kn za kg.

• 5.1. Nabavljeno 500 kg sirovine B po cijeni 10 kn za

kg.

• 10.1. Nabavljeno je 600 kg sirovine B po cijeni 12 kn

za kg.

• 12.1.Utrošeno u proizvodnji 1.200 kg sirovine B

a) Analitičko knjigovodstvo sirovina i materijala

b) Glavna knjiga

Page 4: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · PDF filePRIMJER –metoda prosječnih ponderiranih nabavnih cijena Glavna knjiga: ... Red.br. Opis FIFO LIFO Prosj.cijene 1. Prihodi 100.000

4

7

PRIMJER – metoda prosječnih ponderiranih nabavnih cijena

vrijednosni saldo 20.200

prosječna cijena= = = 9,62

količinski saldo 2.100

• Analitičko knjigovodstvo sirovina i materijala

Datum Opis Količina Cijena

u kn

Vrijednost

ulaz izlaz stanje D P Saldo

1 2 3 4 5 6 7 8 8

1.1. PS 1.000 1.000 8 8.000 8.000

5.1. Nabava 500 1.500 10 5.000 13.000

10.1. Nabava 600 2.100 12 7.200 20.200

12.1. Utrošak 1.200 900 9,62(20.200/2.100)

11.544 8.656

8

PRIMJER – metoda prosječnih ponderiranih nabavnih cijena

Glavna knjiga:

3000-kupovna cijena 1820-pretporez 221-dobavljači

(1) 5.000 12.200 (3) (1) 1.250 6.250 (1)

(2) 7.200 (2) 1.800 9.000 (2)

3090-obračun nabave 310-s.i m. u skladištu 4000-utrošene s. i m.

(3) 12.200 12.200 (3) So 8.000 11.544 (4) (4) 11.544

(3) 12.200

Page 5: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · PDF filePRIMJER –metoda prosječnih ponderiranih nabavnih cijena Glavna knjiga: ... Red.br. Opis FIFO LIFO Prosj.cijene 1. Prihodi 100.000

5

9

METODE VREDNOVANJA ZALIHA

• Utjecaj metode vrednovanja zaliha sirovina na

rezultat poslovanja i vrednovanje zaliha na

kraju razdoblja (konačnih zaliha) jest različit,

• Nema razlika u knjiženju nabave,

• Razlika – vrednovanje utroška sirovina

• Inflacija

• Problematika vrednovanja zaliha vezana uz

problematiku utvrđivanja rezultata poslovanja,

oporezivanja i vrednovanje zaliha na koncu

razdoblja,

10

METODE VREDNOVANJA ZALIHA

Red.br. Opis FIFO LIFO Prosj.cijene

1. Prihodi 100.000 100.000 100.000

2. Rashodi bez sirovina 50.000 50.000 50.000

3. Troškovi sirovina 10.000 13.000 11.544

4. Ukupni rashodi 60.000 63.000 61.544

5. Rezultat poslovanja (1-4) 40.000 37.000 38.456

6. Vrijednost konačnih zaliha 10.200 7.200 8.656

Page 6: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · PDF filePRIMJER –metoda prosječnih ponderiranih nabavnih cijena Glavna knjiga: ... Red.br. Opis FIFO LIFO Prosj.cijene 1. Prihodi 100.000

6

11

NABAVA, USKLADIŠTENJE I UTROŠAK SIROVINA I

MATERIJALA - EVIDENTIRANJE PREMA PLANSKOM TROŠKU

NABAVE

• Potrebno procijeniti troškove nabave za planirani

opseg nabave – planirani trošak nabave za jedinicu

mjere pojedine vrste sirovina i materijala

• Za svaku godinu,

• Bitno – standardi bliski stvarnim troškovima nabave

319-odstupanje od standardnih cijena

Standardna cijena veća od stvarne – P

Standardna cijena manja od stvarne - D

• 310 i 319-zajedno iskazuju zalihe po stvarnom trošku

nabave

12

NABAVA, USKLADIŠTENJE I UTROŠAK SIROVINA I

MATERIJALA - EVIDENTIRANJE PREMA PLANSKOM TROŠKU

NABAVE

1. Od dobavljača je nabavljeno 200 kom materijala ZZ u iznosu

od 50.000 kn (od toga je PDV 10.000 kn) (1 kom materijala je

200 kn)

2. Za troškove prijevoza je primljen račun prijevoznika na 1.625

kn (od toga 325 kn PDV-a)

3. Za uslugu montaže primljen je račun na 625 kn (od toga 125

kn PDV-a)

4. Obveze prema dobavljačima podmirene su sa žiroračuna

5. Zatvaraju se konta nabave

6. Sirovine se na skladištu evidentiraju prema planskom trošku

nabave od 220 kn

7. U proizvodnju je izdano 100 kom materijala ZZ

Page 7: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · PDF filePRIMJER –metoda prosječnih ponderiranih nabavnih cijena Glavna knjiga: ... Red.br. Opis FIFO LIFO Prosj.cijene 1. Prihodi 100.000

7

13

NABAVA, USKLADIŠTENJE I UTROŠAK SIROVINA I MATERIJALA -

EVIDENTIRANJE PREMA PLANSKOM TROŠKU NABAVE

3000-kupovna cijena 1820-pretporez 221-dobavljači u zemlji

(1) 40.000 40.000 (5) (1) 10.000 (4) 52.250 50.000 (1)

(2) 325 1.625 (2)

3010-tr.prijevoza (3) 125 625 (3)

(2) 1.300 1.300 (5)

3040-ostali tr.nabave 1000-žiroračun 3100-zalihe materijala

(3) 500 500 (5) So X 52.250 (4) (6) 44.000 22.000 (7)

3090-obračun nabave mat. 3190-odstupanje od planskih cijena 4000-utrošak materijala

(5) 41.800 41.800 (6) (7a) 1.100 2.200 (6) (7) 22.000

4009-odstupanje od planskih cijena

1.100 (7a)

14

NABAVA, USKLADIŠTENJE I UTROŠAK SIROVINA I

MATERIJALA - EVIDENTIRANJE PREMA PLANSKOM TROŠKU

NABAVE

Pozitivno odstupanje od cijene sirovina i materijala (potražna strana 3190)=

planski trošak veći od stvarne cijene

Pozitivno odstupanje od planskih cijena utrošenih sirovina i materijala (potražna

strana 4009)=

Ukupna vrijednost odstupanja na P 3190

X količina utrošenih sirovina

Ukupna količina nabavljenih s. i m.

Page 8: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · PDF filePRIMJER –metoda prosječnih ponderiranih nabavnih cijena Glavna knjiga: ... Red.br. Opis FIFO LIFO Prosj.cijene 1. Prihodi 100.000

8

15

SIROVINE I MATERIJAL U DORADI, OBRADI I

MANIPULACIJI

• Saldo na računu Sirovine i materijal na skladištu iznosi 124.580 kn.

1. Izdatnicom br.16 izdano je materijala na obradu u vrijednosti

14.600 kn.

2. Troškovi prijevoza materijala na obradu iznose po fakturi R-2 775

kn od toga PDV iznosi 155 kn.

3. Sa žiroračuna koji ima saldo 250.000 kn podmirena je obveza

prema dobavljaču.

4. Primljena je faktura dobavljača R-2 za usluge obrade 2.350 kn, od

toga PDV iznosi 470 kn.

5. Troškovi dopreme materijala s obrade prema računu R-1 iznose

440 kn + PDV 110 kn.

6. Račun je plaćen u gotovini.

7. Obrađeni materijal primljen je Primkom br.70 u skladište materijala

u svoti 17.540 kn.

16

SIROVINE I MATERIJAL U DORADI, OBRADI I

MANIPULACIJI

310 – Zalihe sirovina i materijala 3160 – S.i m. u doradi i obradi

So 124.580 14.600 (1) (1) 14.600 17.540 (7)

(7) 17.540 (2) 620

(4) 1.880

2212 – Dobavljači obrtnici (5) 440 1000 - Žiroračun

(3) 775 775 (2) So 250.000 775 (3)

2.350 (4)

2210 – Dobavljači 1820 – Pretporez 1020 – Glavna blagajna

(6) 550 550 (5) (2) 155 So X 550 (6)

(4) 470

(5) 110

Page 9: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · PDF filePRIMJER –metoda prosječnih ponderiranih nabavnih cijena Glavna knjiga: ... Red.br. Opis FIFO LIFO Prosj.cijene 1. Prihodi 100.000

9

17

RAČUNOVODSTVENO PRAĆENJE

OTUĐENJA SIROVINA

• Otuđenje ili likvidacija – izlaz sirovina sa zaliha

izvan osnovne namjene za koju su nabavljene

(trošenje u proizvodnji ili pružanju usluga)

a)Rashodovanje,

b)Uništenje zbog elementarne nepogode,

c)Inventurni manjak,

d)Prodaja.

18

RASHODOVANJE

• Kada fizički nisu sposobne za korištenje, zbog:

a) Isteka roka uporabe,

b) Kvara,

c) Loma,

d) Oštećenja i dr.

• Vrednovanje – po neto utrživoj vrijednosti - razlika između

veće knjigovodstvene vrijednosti i manje neto utržive

vrijednosti treba otpisati na teret rashoda

1. Pregledom sirovina za proizvodnju utvrđeno je da su te zalihe

postale potpuno neupotrebljive. Poduzetnik je donio odluku o

100 % otpisu zaliha sirovina u vrijednosti 5.000 kn. Zalihe su

uništene u nazočnosti djelatnika Porezne uprave

Page 10: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · PDF filePRIMJER –metoda prosječnih ponderiranih nabavnih cijena Glavna knjiga: ... Red.br. Opis FIFO LIFO Prosj.cijene 1. Prihodi 100.000

10

19

RASHODOVANJE

3100-s.i m. na skladištu 733-rashod otuđenja sirovina

So X 5.000 (1) (1) 5.000

20

UNIŠTENJE

• Uništenje zbog elementarne nepogode

sirovina – požar, poplava, potres i dr.

• Najčešće osiguranje od tih rizika,

• Razlika – rashod otuđene sirovine

1. Elementarnom nepogodom uništene su

sirovine u iznosu od 20.000 kn. Osiguravajuće

društvo na ime djelomične naknade štete

priznalo je 8.000 kn.

Page 11: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · PDF filePRIMJER –metoda prosječnih ponderiranih nabavnih cijena Glavna knjiga: ... Red.br. Opis FIFO LIFO Prosj.cijene 1. Prihodi 100.000

11

21

UNIŠTENJE

3100-zalihe sirovina 733-rashod otuđenja sirovina

So X 20.000 (1) (1) 12.000

1681-potraživanja od osigur.dr.

(1) 8.000

22

INVENTURNI MANJAK I

PRODAJA

• Kada je stvarno stanje manje od knjigovodstvenog

• Subjektivni ili objektivni

• Objektivni – opravdan

3100-zalihe sirovina i materijala 733-rashod otuđenja sirovina

So X

• Subjektivan – neopravdan: na teret odgovorne osobe po

prodajnoj cijeni (sirovine se prodaju odgovornim osobama)

• Prodaja

• Višak u odnosu prema potrebama,

• Ako se ne mogu koristiti u proizvodnom procesu,

• Novac potreban za kupnju drugih sirovina.

Page 12: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · PDF filePRIMJER –metoda prosječnih ponderiranih nabavnih cijena Glavna knjiga: ... Red.br. Opis FIFO LIFO Prosj.cijene 1. Prihodi 100.000

12

23

PRODAJA ZALIHA SIROVINA I

MATERIJALA

• Stanje na računu Sirovine i materijal na skladištu

iznosi 80.000 kn i odnosi se na 200 kg sirovine A.

1. Prodano je 150 kg sirovine A te je ispostavljena

faktura kupcu u iznosi od 87.500, od toga obveza za

PDV iznosi 17.500.Trošak nabave 150 kg sirovine A

iznosi 60.000 kn.

2. Kupac je podmirio dugovanje mjenicom.

3. Mjenica je naplaćena na žiroračun u dogovorenom

roku.

24

PRODAJA ZALIHA SIROVINA I

MATERIJALA

3100 – Zalihe s.i m. 734 – Nabavna vrijednost prodanih s.i m.

So 80.000 60.000 (1) (1) 60.000

121 – Kupci 784 – Prihodi od prodaje s.i m.

(1a) 87.500 87.500 (2) 70.000 (1)

2820 – Obveza za PDV 111 – Mjenice

17.500 (1a) (2) 87.500 87.500 (3)

1000 – Žiroračun

(3) 87.500

Page 13: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · PDF filePRIMJER –metoda prosječnih ponderiranih nabavnih cijena Glavna knjiga: ... Red.br. Opis FIFO LIFO Prosj.cijene 1. Prihodi 100.000

13

25

VIŠKOVI I MANJKOVI SIROVINA I

MATERIJALA

1. Godišnjim popisom utvrđen je višak 60 kg

sirovina i materijala u skladištu. Tržišna cijena

sirovina iznosi 45 kn/kg.

2. Utvrđen je manjak 50 kg sirovina i materijala

za koji je odgovoran skladištar. Manjak iznosi

5.000 kn + PDV koji iznosi 1.250 kn.

3. Skladištar je uplatio dužni iznos.

26

VIŠKOVI I MANJKOVI SIROVINA I

MATERIJALA

3100 – Zalihe s. i m. 7831 – Viškovi s.i m.

So X 5.000 (2) 2.700 (1)

(1) 2.700

1653 – Potraživanja za manjkove 2820 – Obveza za PDV

(2a) 6.250 6.250 (3) 1.250 (2a)

7894 – Naplaćena potraživanja od osoba odgovornih za manjkove

5.000 (2a)

7331 – Manjak s. i m. 1020 – Glavna blagajna

(2) 5.000 (3) 6.250

Page 14: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · PDF filePRIMJER –metoda prosječnih ponderiranih nabavnih cijena Glavna knjiga: ... Red.br. Opis FIFO LIFO Prosj.cijene 1. Prihodi 100.000

14

27

RAČUNOVODSTVO REZERVNIH DIJELOVA

• Zalihe rezervnih dijelova – sastavni dio kratkotrajne im.

neovisno o pojedinačnoj nabavnoj vrijednosti.

• To su gotovi sklopovi, uređaji ili elementi koji služe za ugradnju

u strojeve ili druge uređaje u svrhu održavanja.

• Potreba vođenja skupine 32 – ako postoje veće količine

(odmah i radionice za popravke – veća građevinska društva,

tr.dr. cestovnog, zračnog i željezničkog prometa, tr.dr. u

poljoprivredi)

• Analitičko knjigovodstvo,

• Primka, izdatnica,

• Stvarni tr. nabave

• Ovisno o objektu u koji se ugrađuju: tr.razdoblja (servisne

usluge) ili tr.proizvodnje (održavanje stalnih sredstava u

proizvodnji)

28

RAČUNOVODSTVO REZERVNIH

DIJELOVA

1. Od tr.dr. G nabavljeno je 1.000 komada rezervnih dijelova za

ugradnju u vlastite proizvode po cijeni 20 kn/kom. Primljen je

račun tr.dr na 25.000 kn (20.000 za rezervne dijelove i 5.000

za PDV)

2. Primljen je račun za usluge prijevoza rezervnih dijelova u

iznosu od 1.250 kn (1.000 za prijevoz i 250 za PDV)

3. Primljen je i račun za ukrcaj i iskrcaj u iznosu od 2.500 kn

(2.000 za uslugu i 500 za PDV)

4. Proveden je obračun nabave.

5. Rezervni dijelovi su uskladišteni.

6. Plaćeni su računi dobavljačima

Page 15: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · PDF filePRIMJER –metoda prosječnih ponderiranih nabavnih cijena Glavna knjiga: ... Red.br. Opis FIFO LIFO Prosj.cijene 1. Prihodi 100.000

15

29

RAČUNOVODSTVO REZERVNIH

DIJELOVA

3002-kupovna cijena r.d. 2210-dobavljači u zemlji 1820-pretporez

(1) 20.000 20.000 (4) (6) 28.750 25.000 (1) (1) 5.000

1.250 (2) (2) 250

3012-tr.prijevoza i dopreme 2.500 (3) (3) 500

(2) 1.000 3.000 (4)

(3) 2.000

3092-obračun nabave r.d. 3200-r.d.u skl.za ugradnju u vl.pr. 1000-žiroračun

(4) 23.000 23.000 (5) (5) 23.000 So X 28.750 (6)

30

SITAN INVENTAR, AMBALAŽA I

AUTOGUME• Imovina koju se ne troši jednokratno u procesu

poslovanja, vijek trajanja do 1. godine ili duži od 1 g.

od trenutka stavljanja u uporabu; vrijednost manja od

3.500 kn

• Dvije metode otpisa:

a) Metoda jednokratnog otpisa (100%)

b) Metoda kalkulativnog otpisa

• pri stavljanju u uporabu

• Analitička evidencija za svaki pojedini predmet ili

skupinu istovrsnih predmeta

Page 16: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · PDF filePRIMJER –metoda prosječnih ponderiranih nabavnih cijena Glavna knjiga: ... Red.br. Opis FIFO LIFO Prosj.cijene 1. Prihodi 100.000

16

31

SITAN INVENTAR, AMBALAŽA I

AUTOGUME

1. Trgovačko društvo A nabavilo je od društva B 20 komada

brusilica pojedinačne vrijednosti 1.500 kn i 10 komada

autoguma za dostavno vozilo pojedinačne nabavne

vrijednosti 1.000 kn. Dobavljač je ispostavio račun u iznosu

od 50.000 kn (40.000 za sitni inventar i autogume i 10.000 za

PDV)

2. Račun je plaćen.

3. Knjiži se obračun sitnog inventara i autoguma.

4. Sitni inventar i autogume su uskladišteni

5. U uporabu je izdano 10 brusilica (prema općem aktu

primjenjuje se jednokratni otpis)

6. Izdano je u uporabu i 5 komada autoguma (prema općem

aktu primjenjuje se 50% kalkulativan otpis)

32

SITAN INVENTAR, AMBALAŽA I

AUTOGUME

30051-kupovna cijena s.i. 2210-dobavljači 1820-pretporez

(1) 30.000 30.000 (3) (2) 50.000 50.000 (1) (1) 10.000

30052-kupovna cijena autog. 1000-žiroračun 4052-otpis autoguma

(1) 10.000 10.000 (3a) So X 49.200 (2) (6a) 2.500

30951-obračun s.i. 350-s.i. u skladištu 351-s.i. u upotrebi

(3) 30.000 30.000 (4) (4) 30.000 15.000 (5) (5) 15.000

30952-obračun autoguma 352-autogume u skladištu 353-autogume u uporabi

(3a) 10.000 10.000 (4a) (4a) 10.000 5.000 (6) (6) 5.000

4050-otpis s.i. 3570-I.V. s.i. u upotrebi 3571-I.V. autogume u up

(5a) 15.000 15.000 (5a) 2.500 (6a)

Page 17: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · PDF filePRIMJER –metoda prosječnih ponderiranih nabavnih cijena Glavna knjiga: ... Red.br. Opis FIFO LIFO Prosj.cijene 1. Prihodi 100.000

17

33

RAČUNOVODSTVENO PRAĆENJE AMBALAŽE

• Stanje na računu Ambalaža na skladištu iznosi

160.000 kn.

1. Izdano je ambalaže u upotrebu u iznosu od 63.830

kn.

2. Knjiži se 100%-tni otpis ambalaže u upotrebi u

iznosu od 63.830 kn.

3. Zapisnikom povjerenstva utvrđeno je da je postalo

neupotrebljivo i bačeno na otpad zbog oštećenja

ambalaže u vrijednosti 20.000 kn. Rashoduje se

ambalaža u upotrebi u navedenom iznosu.

34

RAČUNOVODSTVENO PRAĆENJE AMBALAŽE

354 – Ambalaža u skladištu 355 – Ambalaža u upotrebi

So 160.000 63.830 (1) (1) 63.830 20.000 (3)

3572 – I.V. ambalaže u upotrebi 4051 – Otpis ambalaže u upotrebi

(3) 20.000 63.830 (2) (2) 63.830

Page 18: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · PDF filePRIMJER –metoda prosječnih ponderiranih nabavnih cijena Glavna knjiga: ... Red.br. Opis FIFO LIFO Prosj.cijene 1. Prihodi 100.000

18

35

PREDUJMOVI ZA ZALIHE

• Potraživanja u procesu preobrazbe u zalihe –

vode se kao zalihe

• Račun dobavljača podmiruje se iz predujma

• Pravo na odbitak pretporeza:

a)Mora uplatiti predujam,

b)Primiti od dobavljača račun za predujam,

c)Račun ispostavljen u skladu s Zakonom o PDV

(čl.15.st 3.)

NABAVA, USKLADIŠTENJE I UTROŠAK SIROVINA I

MATERIJALA-EVIDENTIRANJE PO STVARNOM TROŠKU

NABAVE

• Na računu materijalnog i financijskog knjigovodstva

evidentirajte sljedeće promjene na materijalu A:

01.01. Početno stanje 100 kom., nabavna vrijednost 20.000 kn

08.01. Utrošeno u proizvodnji 50 kom.

15.01. Nabavljeno 80 kom., nabavna vrijednost 24.000 kn.

16.01. Utrošeno u proizvodnji 60 kom.

20.01. Nabavljeno 50 kom., nabavna vrijednost 16.000 kn.

30.01. Utrošeno u proizvodnji 90 kom.

36

Page 19: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · PDF filePRIMJER –metoda prosječnih ponderiranih nabavnih cijena Glavna knjiga: ... Red.br. Opis FIFO LIFO Prosj.cijene 1. Prihodi 100.000

19

NABAVA, USKLADIŠTENJE I UTROŠAK SIROVINA I MATERIJALA-

EVIDENTIRANJE PO STVARNOM TROŠKU NABAVE

A) Metoda FIFO (First In –First Out)

1. Analitičko knjigovodstvo sirovina i materijala

Opis Količina

ulaza

Količina

izlaza

Količinsko

stanje

Cijena

u kn

Iznos

duguje

Iznos

potražuje

Iznos

salda

01.01 PS 100 100 200 20.000 20.000

08.01. Utrošak 50 50 200 10.000 10.000

15.01. Nabava 80 130 300 24.000 34.000

16.01. Utrošak

a)

b)

50

10

80

70

200

300

10.000

3.000

24.000

21.000

20.01. Nabava 50 120 320 16.000 37.000

30.01. Utrošak

a)

b)

70

20

50

30

300

320

21.000

6.400

16.000

9.600

Ukupno 230 200 30 -------- 60.000 50.400 9.600

NABAVA, USKLADIŠTENJE I UTROŠAK SIROVINA I MATERIJALA-

EVIDENTIRANJE PO STVARNOM TROŠKU NABAVE

• Glavna knjiga:

310 – Zalihe s.i m. 4000 – Utrošene s. i m.

So 20.000 10.000 (1) (1) 10.000

(4) 24.000 13.000 (5) (5) 13.000

(8) 16.000 27.400 (9) (9) 27.400

3000 – kupovna cijena s. i m. 2210 – Dobavljači

(2) 24.000 24.000 (3) 30.000 (2)

(6) 16.000 16.000 (7) 20.000 (6)

1820 – Pretporez 3090 – Obračun s. i m.

(2) 6.000 (3) 24.000 24.000 (4)

(6) 4.000 (7) 16.000 16.000 (8)

38

Page 20: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · PDF filePRIMJER –metoda prosječnih ponderiranih nabavnih cijena Glavna knjiga: ... Red.br. Opis FIFO LIFO Prosj.cijene 1. Prihodi 100.000

20

B) Metoda LIFO (Last In – First Out)

1. Analitičko knjigovodstvo sirovina i materijala

Materijal A

Opis Količin

a

ulaza

Količina

izlaza

Količinsko

stanje

Cijena

u kn

Iznos

duguje

Iznos

potražuje

Iznos

salda

01.01 PS 100 100 200 20.000 20.000

08.01. Utrošak 50 50 200 10.000 10.000

15.01. Nabava 80 130 300 24.000 34.000

16.01. Utrošak 60 70 300 18.000 16.000

20.01. Nabava 50 120 320 16.000 32.000

30.01. Utrošak

a)

b)

c)

50

20

20

70

50

30

320

300

200

16.000

6.000

4.000

16.000

10.000

6.000

Ukupno 230 200 30 -------- 60.000 54.000 6.000

NABAVA, USKLADIŠTENJE I UTROŠAK SIROVINA I MATERIJALA-

EVIDENTIRANJE PO STVARNOM TROŠKU NABAVE

• Glavna knjiga:

310 – Zalihe s.i m. 4000 – Utrošene s. i m.

So 20.000 10.000 (1) (1) 10.000

(4) 24.000 18.000 (5) (5) 18.000

(8) 16.000 26.000 (9) (9) 26.000

3000 – kupovna cijena s. i m. 2210 – Dobavljači

(2) 24.000 24.000 (3) 30.000 (2)

(6) 16.000 16.000 (7) 20.000 (6)

1820 – Pretporez 3090 – Obračun s. i m.

(2) 6.000 (3) 24.000 24.000 (4)

(6) 4.000 (7) 16.000 16.000 (8)

40

Page 21: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · PDF filePRIMJER –metoda prosječnih ponderiranih nabavnih cijena Glavna knjiga: ... Red.br. Opis FIFO LIFO Prosj.cijene 1. Prihodi 100.000

21

C) Metoda prosječnih cijena

1. Analitičko knjigovodstvo sirovina i materijala

Materijal A

Opis Količin

a

ulaza

Količina

izlaza

Količinsko

stanje

Cijena

u kn

Iznos

duguje

Iznos

potražuje

Iznos

salda

01.01 PS 100 100 200 20.000 20.000

08.01. Utrošak 50 50 200 10.000 10.000

15.01. Nabava 80 130 300 24.000 34.000

16.01. Utrošak 60 70 261,54

(34.000/130)

15.692,40 18.307,60

20.01. Nabava 50 120 320 16.000 34.307,60

30.01. Utrošak 90 30 285,90

(34.307,60/120)

25.731 8.576,60

Ukupno 230 200 30 -------- 60.000 51.423,40 8.576,60

NABAVA, USKLADIŠTENJE I UTROŠAK SIROVINA I MATERIJALA-

EVIDENTIRANJE PO STVARNOM TROŠKU NABAVE

• Glavna knjiga:

310 – Zalihe s.i m. 4000 – Utrošene s. i m.

So 20.000 10.000 (1) (1) 10.000

(4) 24.000 15.692,40 (5) (5) 15.692,40

(8) 16.000 25.731 (9) (9) 25.731

3000 – kupovna cijena s. i m. 2210 – Dobavljači

(2) 24.000 24.000 (3) 30.000 (2)

(6) 16.000 16.000 (7) 20.000 (6)

1820 – Pretporez 3090 – Obračun s. i m.

(2) 6.000 (3) 24.000 24.000 (4)

(6) 4.000 (7) 16.000 16.000 (8)

42

Page 22: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · PDF filePRIMJER –metoda prosječnih ponderiranih nabavnih cijena Glavna knjiga: ... Red.br. Opis FIFO LIFO Prosj.cijene 1. Prihodi 100.000

22

43

ZADAĆA 1.

1. Dan je predujam dobavljaču materijala u svoti

75.000 kn (15.000 odnosi se na PDV)

2. Primljen je račun dobavljača za predujam na

svotu 60.000 kn za materijal + 15.000 za PDV

3. Dobavljač je isporučio materijal i poslao račun

na svotu 60.000 kn + 15.000 PDV-a

4. Zatvorena je obveza dobavljaču iz predujma

44

ZADAĆA 2.

1. Trgovačko društvo nabavilo je materijal od dobavljača C i

primilo račun za materijal u iznosu od 25.000 kn (20.000 za

materijal + 5.000 za PDV)

• Primljeni su i slijedeći računi:

2. Račun dobavljača E za uslugu prijevoza 3.750 kn (3.000 za

prijevoz + 750 PDV)

3. Račun dobavljača D za uslugu ukrcaja i iskrcaja materijala u

iznosu od 2.500 kn (2.000 + 500 PDV-a)

4. Račun dobavljača E za prijevozno osiguranje materijala u

iznosu 1.500

5. Proknjižen je obračun nabave

6. Materijal je zadužen na skladište

7. Podmireni su računi dobavljačima

Page 23: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · PDF filePRIMJER –metoda prosječnih ponderiranih nabavnih cijena Glavna knjiga: ... Red.br. Opis FIFO LIFO Prosj.cijene 1. Prihodi 100.000

23

45

ZADAĆA 3.

1. Poslovni subjekt je nabavilo materijal L iz uvoza (izvan EU) u

vrijednosti 50.000 EUR (187.000 kn) .

2. Carinarnica je obračunala carinu u iznosu od 7.450 kn.

3. Carinarnica je obračunala PDV na osnovicu koju čini vrijednost sirovina

i materijala uvećan za carinu (194.450 *25%=48.613 kn).

4. Plaćen je PDV sa žiroračuna u iznosu od 48.613 kn.

5. Primljen je račun za usluge prijevoza u iznosu 7.500 kn + PDV

6. Primljen je račun za istovar materijala u ukupnom iznosu od 1.525 kn,

od toga PDV iznosi 305 kn.

7. Podmirena je obveza prema ino-dobavljaču s deviznog računa u iznosu

od 189.425 kn.

8. Knjiže se tečajne razlike.

9. Proknjižen je obračun nabave.

10. Materijal je zadužen na skladište

46

ZADAĆA 4.

• 1.1. Stanje materijala C na početku godine 500 kom po cijeni 100

kn za kom.

• 6.1. Nabavljeno 300 kom materijala C po cijeni 120 kn za kom.

• 8.1. Utrošeno u proizvodnji 200 kom materijala C

• 9.1. Nabavljeno je 200 kom materijala C po cijeni 130 kn za kom.

• 12.1.Utrošeno u proizvodnji 400 kom materijala C.

Evidentirajte nabavu, uskladištenje i utrošak materijala u:

1. Analitičkom knjigovodstvu sirovina i materijala i

2. Glavnoj knjizi

Koristeći metode:

a) FIFO

b) LIFO

c) Prosječnih ponderiranih cijena

Page 24: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · PDF filePRIMJER –metoda prosječnih ponderiranih nabavnih cijena Glavna knjiga: ... Red.br. Opis FIFO LIFO Prosj.cijene 1. Prihodi 100.000

24

47

ZADAĆA 5.

1. Od dobavljača je naručeno 1.000 kom materijala ZY u iznosu

od 62.500 kn (od toga je PDV 12.500 kn) ( 1 kom materijala

je 50 kn)

2. Za troškove prijevoza je primljen račun prijevoznika na 2.750

kn (od toga 550 kn PDV-a)

3. Za uslugu istovara primljen je račun na 1.500 kn (od toga 300

kn PDV-a)

4. Obveze prema dobavljačima podmirene su sa žiroračuna

5. Zatvaraju se konta nabave

6. Sirovine se na skladištu evidentiraju prema planskom trošku

nabave od 45 kn

7. U proizvodnju je izdano 300 kom materijala ZY

48

ZADAĆA 6.

1. Nabavljeno je 10 komada ručnih bušilica pojedinačne nabavne

vrijednosti 700 kn i primljen je račun dobavljača na 7.000 kn +

1.750 kn PDV-a

2. Trošak prijevoza iznosi 1.200 kn + 300 kn PDV-a

3. Nabavljeno je 30 komada autoguma pojedinačne nabavne

vrijednosti 1.100 kn i primljen je račun dobavljača na 33.000 +

8.250 kn PDV-a

4. Trošak prijevoza iznosi 3.100 kn + 775 kn PDV-a

5. Knjiži se obračun sitnog inventara i autoguma

6. Sitni inventar i autogume stavljeni su na skladište

7. Računi dobavljačima podmirenu su

8. Iz skladišta je izdano u upotrebu 10 autoguma (prema općem

aktu primjenjuje se 50% kalkulativan otpis)

Page 25: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II - vup.hr · PDF filePRIMJER –metoda prosječnih ponderiranih nabavnih cijena Glavna knjiga: ... Red.br. Opis FIFO LIFO Prosj.cijene 1. Prihodi 100.000

25

49

ZADAĆA 7.

1. Inventurom je utvrđen manjak sirovina po trošku

nabave u iznosu od 30.000 kn. Za utvrđeni manjak

tereti se odgovorna osoba. Manjak iznosi 30.000 kn

+ 7.500 kn PDV-a.

ZADAĆA 8.

• Stanje na 3100 iznosi 100.000 kn i odnosi se na

500 kom materijala C. Prodano je 100 kom

materijala C za što je ispostavljen račun na

37.500 kn (od toga 7.500 kn PDV-a). Nabavna

vrijednost 100 kom materijala bila je 20.000 kn.

50