of 17 /17
4.6.2014. 1 1 RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II. Predavanje 29. svibnja 2014.g. 2 RAČUNOVODSTVO ROBE Roba – materijalni pojavni oblik kratkotrajne im. Djelatnost trgovine - Zakon o trgovini (N.N. 87/08., 96/08. i Uredba 116/08.) - gospodarska djelatnost kupnje i prodaje robe i/ili pružanja usluga u trgovini u svrhu ostvarivanja dobiti ili drugog gospodarskog učinka, na domaćem ili inozemnom tržištu a) trgovina na veliko i b) trgovina na malo Osnovne faze trgovačkog procesa: 1. Nabava i uskladištenje robe 2. Prodaja robe Nema proizvodnje pa je proces kraći i jednostavniji

RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II. - vup.hr · PDF filePoslovanja trgovine: Tr.energije, usluga, amortizacije, naknade tr.radnika, tr.plaća i sl. Tr.nabave - imovina Troškovi poslovanja

Embed Size (px)

Text of RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II. - vup.hr · PDF filePoslovanja trgovine: Tr.energije,...

Page 1: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II. - vup.hr · PDF filePoslovanja trgovine: Tr.energije, usluga, amortizacije, naknade tr.radnika, tr.plaća i sl. Tr.nabave - imovina Troškovi poslovanja

4.6.2014.

1

1

RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II.

Predavanje 29. svibnja 2014.g.

2

RAČUNOVODSTVO ROBE Roba – materijalni pojavni oblik kratkotrajne im.

Djelatnost trgovine - Zakon o trgovini (N.N. 87/08., 96/08. i Uredba 116/08.) - gospodarska djelatnost kupnje i prodaje robe i/ili pružanja usluga u trgovini u svrhu ostvarivanja dobiti ili drugog gospodarskog učinka, na domaćem ili inozemnom tržištu

a) trgovina na veliko i

b) trgovina na malo

Osnovne faze trgovačkog procesa:

1. Nabava i uskladištenje robe

2. Prodaja robe

Nema proizvodnje pa je proces kraći i jednostavniji

Page 2: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II. - vup.hr · PDF filePoslovanja trgovine: Tr.energije, usluga, amortizacije, naknade tr.radnika, tr.plaća i sl. Tr.nabave - imovina Troškovi poslovanja

4.6.2014.

2

PROPISI U TRGOVINI Zakon o računovodstvu,

Zakon i Pravilnik o PDV-u,

Zakon i Pravilnik o porezu na dobit,

MRS, posebno br.2. Zalihe i 18 Prihodi, MSFI, HSFI (10 Zalihe, 15 Prihodi)

Odluka o dopuštenom manjku s naslova kala, rastepa, kvara i loma na proizvodima u trgovini (N.N. 129/07),

Zakon o zaštiti potrošača (N.N. 79/07., 125/07., 79/09. i 89/09.),

Pravilnim o ambalaži i ambalažnom otpadu (N.N. 97/05., 115/05. , 81/08. i 156/09.),

Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica (N.N. 66/09)

Zakon o elektroničkoj trgovini (N.N. 173/03., 67/08. i 36/09.)

Kolektivni ugovor za djelatnost trgovine

Zakon i Pravilnik o porezu na dohodak3

4

RAČUNOVODSTVO ROBE

Troškovi:

Nabave:

Nabavna (kupovna) cijena umanjena za rabate i popuste,

Carina i druge uvozne pristojbe,

Porezi osim onih koji se mogu vratiti od porezne vlasti,

Troškovi prijevoza i drugi troškovi dopreme robe do mjesta skladištenja ili prodaje

Tr.dorade, obrade, pakiranja i dr.troškovi potrebni za dovođenje robe u stanje za predviđenu uporabu odnosno prodaju

Poslovanja trgovine:

Tr.energije, usluga, amortizacije, naknade tr.radnika, tr.plaća i sl.

Tr.nabave - imovina

Troškovi poslovanja – rashod razdoblja - nadoknađuju se iz razlike u cijeni

Page 3: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II. - vup.hr · PDF filePoslovanja trgovine: Tr.energije, usluga, amortizacije, naknade tr.radnika, tr.plaća i sl. Tr.nabave - imovina Troškovi poslovanja

4.6.2014.

3

5

RAČUNOVODSTVO ROBE

Računovodstvo robe – prati robu od trenutka kada je postala dio imovine do trenutka kada je prestala biti dio imovine trg.društva.

Roba – nabavlja radi daljnje prodaje u cilju stjecanja dobiti, prestaje biti dio imovine u trenutku prodaje

Računovodstvo robe – osigurati podatke o trošku nabave za vrstu i količinu prodane robe

Analitičko knjigovodstvo robe - za svaku vrstu robe podaci o trošku nabave, količini robe raspoložive za prodaju i tr.nabave za jedinicu mjere; omogućuje utvrđivanje tr.nabave za vrstu i količinu prodane robe

6

Page 4: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II. - vup.hr · PDF filePoslovanja trgovine: Tr.energije, usluga, amortizacije, naknade tr.radnika, tr.plaća i sl. Tr.nabave - imovina Troškovi poslovanja

4.6.2014.

4

7

TRGOVINA NA VELIKO Zakon o trgovini – kupnja robe radi daljnje prodaje trgovcima

na malo, industrijskim, trgovačkim i profesionalnim korisnicima i ustanovama te drugim trgovcima na veliko, kao i posredovanje u kupnji, odnosno prodaja robe za treće osobe

Zalihe–po nabavnoj ili prodajnoj cijeni koja u sebi sadrži RUC–kalkulacija, prijamni list

Prodaja – račun (vrijednost robe uvećana za PDV)

Razduženje skladišta – po nabavnoj ili prodajnoj cijeni (razduženje pripadajućeg dijela marže)

Evidencije:

1. U skladišnoj evidenciji – po vrsti i količini,

2. U robnom (analitičkom) knjigovodstvu – po vrsti, količini i vrijednosti,

3. Na računima glavne knjige – vrijednosno (zbrojno za robu)

8

OBRAČUN NABAVE U TRGOVINI NA VELIKO

Page 5: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II. - vup.hr · PDF filePoslovanja trgovine: Tr.energije, usluga, amortizacije, naknade tr.radnika, tr.plaća i sl. Tr.nabave - imovina Troškovi poslovanja

4.6.2014.

5

9

EVIDENCIJA NABAVE I USKLADIŠTENJA ROBE U TRGOVINI NA VELIKO

Roba na skladištu:

a) Po nabavnoj cijenu ili

b) Po prodajnoj cijeni

U bilanci po nabavnoj cijeni

Kalkulacija – računski postupak utvrđivanja troška nabave i prodajne cijene

a) Kalkulacija tr.nabave

b) Kalkulacija prodajne cijene

Planske kalkulacije

U računovodstvu evidentiranje stvarno nastalih tr.

Primka – dokument u kojem su iskazani elementi kalkulacije stvarnih tr.nabave nabavljene robe

Primka - kalkulacija

10

TRGOVINA NA VELIKO – evidencija robe na skladištu po trošku nabave

Trgovačko društvo “Eta” d.o.o. koje obavlja

djelatnost trgovine na veliko kupilo je od

domaćeg dobavljača “Fi” d.o.o. 30 kom

LCD monitora jedinične nabavne cijene

2.000 kn. Primljen je R-1 račun za kupljenu

robu u svoti od 60.000 kn + 15.000 kn

PDV-a. Roba je zadužena na veleprodajno

skladište po nabavnoj cijeni.

Page 6: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II. - vup.hr · PDF filePoslovanja trgovine: Tr.energije, usluga, amortizacije, naknade tr.radnika, tr.plaća i sl. Tr.nabave - imovina Troškovi poslovanja

4.6.2014.

6

11

TRGOVINA NA VELIKO – evidencija robe na skladištu po trošku nabave

650 – kupovna cijena robe 1820-potraživanja za PDV

(1) 60.000 60.000 (2) (1) 15.000

221-dobavljači u zemlji 659-obračun tr.nabave 660-roba u skladištu

75.000 (1) (2) 60.000 60.000 (3) (3) 60.000

12

TRGOVINA NA VELIKO – evidencija robe na skladištu po trošku nabave

1. Faktura dobavljača za nabavljenu robu iznosi 32.000 kn+PDV 8.000 kn.

2. Faktura za prijevoz robe iznosi 4.000 kn + PDV 1.000 kn.

3. Izvršen je obračun nabave.

4. Nabavljena roba evidentira se na zalihi po trošku nabave.

5. Plaćene su obveze prema dobavljačima sa žiroračuna koji ima saldo 55.000 kn.

Page 7: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II. - vup.hr · PDF filePoslovanja trgovine: Tr.energije, usluga, amortizacije, naknade tr.radnika, tr.plaća i sl. Tr.nabave - imovina Troškovi poslovanja

4.6.2014.

7

13

TRGOVINA NA VELIKO – evidencija robe na skladištu po trošku nabave

650 – Kupovna cijena robe 1820 – Pretporez

(1) 32.000 32.000 (3) (1) 8.000

(2) 1.000

221 – Dobavljači 651 – Ovisni tr.nabave

(5) 45.000 40.000 (1) (2) 4.000 4.000 (3)

5.000 (2)

659 – Obračun tr.nabave robe 660 – Roba u skladištu

(3) 36.000 36.000 (4) (4) 36.000

1000 – Žiroračun

So 55.000 45.000 (5)

14

TRGOVINA NA VELIKO – evidencija robe na skladištu po prodajnoj cijeni

Trgovačko društvo “Api” d.o.o. koje obavlja djelatnost trgovine na veliko kupilo je od domaćeg dobavljača “Bis” d.o.o. 100 kom telefona jedinične nabavne cijene 150 kn. Primljen je R-1 račun dobavljača za kupljenu robu u svoti od 15.000 kn + 3.750 kn PDV-a. Kupljena roba je zadužena na veleprodajno skladište po prodajnoj cijeni s 40% marže. Prilikom zaduženja robe na veleprodajno skladište izrađena je sljedeća kalkulacija –prijamni list:

Kalkulacija – prijamni list br. ___ za trgovinu na veliko

R.b. Naziv Jedinica mjere

Količina Cijena Nabavna vrijednost

Marža Prodajna vrijednost

Prodajna cijena

% Iznos

1. Telefonski uređaj

kom 100 150,00 15.000,00 40 6.000,00 21.000,00 210,00

Page 8: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II. - vup.hr · PDF filePoslovanja trgovine: Tr.energije, usluga, amortizacije, naknade tr.radnika, tr.plaća i sl. Tr.nabave - imovina Troškovi poslovanja

4.6.2014.

8

15

TRGOVINA NA VELIKO – evidencija robe na skladištu po prodajnoj cijeni

650-kupovna cijena robe 1820-potraživanja za PDV 221-dobavljači u zemlji

(1) 15.000 15.000 (2) (1) 3.750 18.750 (1)

659-obračun tr.nabave 660-roba u skladištu 669-razlika u cijeni robe na s.

(2) 15.000 15.000 (3) (3) 21.000 6.000 (3)

16

TRGOVINA NA VELIKO – evidencija robe na skladištu po prodajnoj cijeni

1. Faktura dobavljača za nabavljenu robu iznosi 271.516 kn, od toga je PDV 54.303 kn.

2. Obračunani ovisni troškovi nabave robe su 5.000 kn (račun nije primljen)

3. Knjiži se obračun nabave

4. Roba se uskladištava prema prodajnoj cijeni uz obračun 30% marže.

5. Naknadno je primljen račun za obavljene transportne usluge u iznosu od 4.878 kn, od toga je PDV 976 kn.

6. Knjiži se razlika obračunanih i stvarnih ovisnih troškova u iznosu od 1.098 kn

Page 9: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II. - vup.hr · PDF filePoslovanja trgovine: Tr.energije, usluga, amortizacije, naknade tr.radnika, tr.plaća i sl. Tr.nabave - imovina Troškovi poslovanja

4.6.2014.

9

17

TRGOVINA NA VELIKO – evidencija robe na skladištu po prodajnoj cijeni

KALKULACIJA

1.Kupovna vrijednost 217.213 kn 2.Obračunani ovisni troškovi 5.000 kn I Nabavna vrijednost robe 222.213 kn 3. Razlika u cijeni (marža) 30% 66.664 kn II. Prodajna vrijednost 288.877 kn

18

TRGOVINA NA VELIKO – evidencija robe na skladištu po prodajnoj cijeni

650 – Kupovna cijena robe 1820 – Pretporez 7884 – Ostali nere.p.

(1) 217.213 217.213 (3) (1) 54.303 1.098 (6)

(5) 976

221 – Dobavljači 651 – Ovisni tr.nabave

271.516 (1) (2) 5.000 5.000 (3)

4.878 (5)

292 – Zavisni tr.nabave tr.robe 695 – Obračun nabave robe

(5) 3.902 5.000 (2) (3) 222.213 222.213 (4)

(6) 1.098

660 – Roba u skladištu 669 – Razlika u cijeni robe u skl.

(4) 288.877 66.664 (4)

Page 10: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II. - vup.hr · PDF filePoslovanja trgovine: Tr.energije, usluga, amortizacije, naknade tr.radnika, tr.plaća i sl. Tr.nabave - imovina Troškovi poslovanja

4.6.2014.

10

SKEN SLIKA 811 RRIF

19

20

TRGOVINA NA VELIKO – prodaja robe kada se roba vodi po nabavnoj cijeni

Na veleprodajnom skladištu trgovačkog društva “V” d.o.o. nalazi se 50 televizora jedinične nabavne vrijednosti 2.000 kn.

1. Kupcu je prodano 10 televizora po cijeni od 3.000 kn komad te je ispostavljen R-1 račun na 30.000 kn + 7.500 kn PDV-a.

2. Skladište veleprodaje je razduženo za trošak prodane i isporučene robe.

Page 11: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II. - vup.hr · PDF filePoslovanja trgovine: Tr.energije, usluga, amortizacije, naknade tr.radnika, tr.plaća i sl. Tr.nabave - imovina Troškovi poslovanja

4.6.2014.

11

21

TRGOVINA NA VELIKO – prodaja robe kada se roba vodi po nabavnoj cijeni

660-zalihe trgovačke r. 121-kupci u zemlji 2820-obveza za PDV

So 100.000 20.000 (2) (1) 37.500 7.500 (1)

761-prihodi od prodaje r. 711-nabavna vrijednost robe

30.000 (1) (2) 20.000

22

TRGOVINA NA VELIKO – prodaja robe kada se roba vodi po nabavnoj cijeni

• Trgovačka tvrtka za promet robom na veliko M ima na zalihi robe prema troškovima kupnje u vrijednosti 130.000 kn, stanje na računu 1820 Pretporez je 32.500 kn. Tvrtka posluje s razlikom u cijeni od 25% koju obračunava od troškova kupnje.

1. Kupcu je prodano robe u vrijednosti 70.000 kn. Obračunan PDV 17.500 kn, a ukupna je vrijednost fakture 87.500 kn.

2. Kupac je podmirio dugovanje mjenicom u punom iznosu.

3. Knjiži se smanjenje zaliha za vrijednost prodane robe.

Page 12: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II. - vup.hr · PDF filePoslovanja trgovine: Tr.energije, usluga, amortizacije, naknade tr.radnika, tr.plaća i sl. Tr.nabave - imovina Troškovi poslovanja

4.6.2014.

12

23

TRGOVINA NA VELIKO – prodaja robe kada se roba vodi po nabavnoj cijeni

Izračun postotka razlike u cijeni po postotnom računu više 100, tj.

Postotak razlike u cijeni=70.000 X 25/125

U našem primjeru postotak razlike u cijeni=14.000 kn

Troškovi nabave prodane robe= vrijednost prodane robe –razlika u cijeni

=70.000 – 14.000 = 56.000

24

TRGOVINA NA VELIKO – prodaja robe kada se roba vodi po nabavnoj cijeni

660 – Zalihe trgovačke robe 1820 – Pretporez

So 130.000 56.000 (3) So 32.500

121 – Kupci 2820 – Obveza za PDV

(1) 87.500 87.500 (2) 17.500 (1)

761 – Prihodi od prodaje robe 711 – Nabavna vrijednost prodane robe

70.000 (1) (3) 56.000

111 – Mjenica

(2) 87.500

Page 13: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II. - vup.hr · PDF filePoslovanja trgovine: Tr.energije, usluga, amortizacije, naknade tr.radnika, tr.plaća i sl. Tr.nabave - imovina Troškovi poslovanja

4.6.2014.

13

25

SKEN SL.810 rrif

26

TRGOVINA NA VELIKO – prodaja robe kada se roba vodi na skladištu po prodajnoj cijeni

Na veleprodajnom skladištu trgovačkog društva “P” d.o.o. nalazi se 30 printera jedinične nabavne vrijednosti od 1.500 kn. Printeri su zaduženi po prodajnoj cijeni s uračunatih 30 % marže. Dakle jedinična prodajna cijena 1.950 kn.

1. Kupcu je prodano 6 kom printera i ispostavljen je račun na 11.700 kn + 2.925 kn PDV-a.

2. Skladište veleprodaje je razduženo za prodanu i isporučenu robu.

Page 14: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II. - vup.hr · PDF filePoslovanja trgovine: Tr.energije, usluga, amortizacije, naknade tr.radnika, tr.plaća i sl. Tr.nabave - imovina Troškovi poslovanja

4.6.2014.

14

27

TRGOVINA NA VELIKO – prodaja robe kada se roba vodi na skladištu po prodajnoj cijeni

660-roba u skladištu 669-razlika u cijeni 121-kupci u zemlji

So 58.500 11.700 (2) (2a) 2.700 13.500 So (1) 14.625

2820-obveza za PDV 761-prihodi od prodaje r.711-nabavna vrijednost pr.r.

2.925 (1) 11.700 (1)(2) 11.700

(2a) -2.700

28

TRGOVINA NA VELIKO – prodaja robe kada se roba vodi na skladištu po prodajnoj cijeni

• Trgovačka tvrtka za promet robom na veliko M, ima na zalihi robe prema prodajnoj cijeni 200.000 kn, stanje na računu 1820 Pretporez je 40.000 kn. Ukalkulirana marža iznosi 40.000 kn.

1. Kupcu je prodano robe u vrijednosti 150.000 kn, od toga je porez na dodanu vrijednost 30.000 kn

2. Knjiži se smanjenje zaliha za vrijednost prodane robe i ostvarena razlika u cijeni.

3. Knjiži se razlika u cijeni u prodanoj robi.

4. Kupac je podmirio dugovanje uplatom na žiroračun.

Page 15: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II. - vup.hr · PDF filePoslovanja trgovine: Tr.energije, usluga, amortizacije, naknade tr.radnika, tr.plaća i sl. Tr.nabave - imovina Troškovi poslovanja

4.6.2014.

15

29

TRGOVINA NA VELIKO – prodaja robe kada se roba vodi na skladištu po prodajnoj cijeni

Prodajna vrijednost robe 120.000 kn.

Postotak razlike u cijeni = P 669 x 100/D 660= 40.000 x 100/200.000=20%

Ostvarena razlika u cijeni= vrijednost robe ostvarene prodajom X postotak razlike u cijeni

= 120.000 X 20%= 24.000

TRGOVINA NA VELIKO – prodaja robe kada se roba vodi na skladištu po prodajnoj cijeni

Prodajna vrijednost robe 120.000 kn.

Postotak razlike u cijeni = 160.000 x RUC% = 40.000

RUC% = 40.000 / 160.000 x 100 = 25 %

Ostvarena razlika u cijeni = 120.000 x 25/125

= 24.000

Page 16: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II. - vup.hr · PDF filePoslovanja trgovine: Tr.energije, usluga, amortizacije, naknade tr.radnika, tr.plaća i sl. Tr.nabave - imovina Troškovi poslovanja

4.6.2014.

16

31

TRGOVINA NA VELIKO – prodaja robe kada se roba vodi na skladištu po prodajnoj cijeni

660 – Roba na skladištu 669 – Razlika u cijeni robe na skladištu

So 200.000 120.000 (2) (3) 24.000 40.000 So

1820 –Pretporez 121 - Kupci

So 40.000 (1) 150.000 150.000 (4)

2820 – Obveza za PDV 761 – Prihodi od prodaje robe

30.000 (1) 120.000 (1)

711 – Nabavna vrijednost prodane robe 1000 - Žiroračun

(2) 120.000 (4) 150.000

(3) – 24.000

32

ZADAĆA 1.

1. Trgovačko društvo “Beta” d.o.o. koje obavlja djelatnost trgovine na veliko kupilo je od domaćeg dobavljača “Git” d.o.o. 100 kom računala jedinične nabavne cijene 3.000 kn. Primljen je R-1 račun za kupljenu robu u svoti od 300.000 kn + 69.000 kn PDV-a.

2. Faktura dobavljača za prijevoz robe iznosi 5.000 kn + 1.250 kn PDV-a

3. Knjiži se obračuna nabave

4. Roba je zadužena na veleprodajno skladište po trošku nabave

5. Plaćene su obveze dobavljačima

6. Kupcu je prodano 20 računala po cijeni 5.000 kn komad te je ispostavljen R-1 račun na 100.000 kn + 25.000 kn PDV-a.

7. Skladište veleprodaje je razduženo za trošak prodane i isporučene robe.

Page 17: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II. - vup.hr · PDF filePoslovanja trgovine: Tr.energije, usluga, amortizacije, naknade tr.radnika, tr.plaća i sl. Tr.nabave - imovina Troškovi poslovanja

4.6.2014.

17

33

ZADAĆA 2.

1. Trgovačko društvo “D” d.o.o. koje obavlja djelatnost trgovine na veliko kupilo je od domaćeg dobavljača “C” d.o.o. 100 kom tel.fax. jedinične nabavne cijene 800 kn. Primljen je R-1 račun za kupljenu robu u svoti od 80.000 kn + 20.000 kn PDV-a.

2. Predvidivi zavisni troškovi nabave su 7.200 kn (račun nije primljen).

3. Faktura dobavljača za prijevoz robe iznosi 8.400 kn + 2.100 kn PDV-a.

4. Knjiži se obračun nabave

5. Roba je zadužena na veleprodajno skladište po trošku nabave

6. Plaćene su obveze dobavljačima

34

ZADAĆA 3.1. Trgovačko društvo “E” d.o.o. koje obavlja djelatnost trgovine na

veliko kupilo je od domaćeg dobavljača “B” d.o.o. 200 kom stolica jedinične nabavne cijene 661 kn. Primljen je R-1 račun za kupljenu robu u svoti od 132.200 kn + 33.050 kn PDV-a.

2. Faktura dobavljača za prijevoz iznosi 11.800 kn +2.950 kn PDV-a

3. Knjiži se obračun nabave

4. Razlika u cijeni – marža iznosi 15 % tr.nabave. Trgovačka roba uskladištuje se po prodajnoj cijeni

5. Plaćene su obveze dobavljačima

6. Kupcu je prodano 30 stolica za što je ispostavljen R-1 račun na 24.840 kn + 6.210 kn PDV-a

7. Skladište veleprodaje je razduženo za prodanu i isporučenu robu.