Rana islamska arhitektura u Iraku

 • View
  272

 • Download
  11

Embed Size (px)

DESCRIPTION

seminarski rad

Text of Rana islamska arhitektura u Iraku

 • UNIVERZITET U SARAJEVU

  ARHITEKTONSKI FAKULTET

  DOKTORSKI STUDIJ, II SEMESTAR 2009/2010. godine

  PREDMET: Islamska arhitektura

  PREDMETNI NASTAVNIK: Prof.dr. Amir Pai d.i.a.

  Seminarski rad

  RANA ISLAMSKA ARHITEKTURA U IRAKU

  Student:

  Sarajevo, oktobar 2010. godine Kulinovi E. Amina d.i.a.

 • APSTRAKT:

  Ugnijezden izmeu rijeka Tigrisa i Eufrata, (arapski Dijla i Furat), moderni Irak se nalazi na

  plodnoj zemlji, koja ukljuuje drevnu Mezopotamiju. Dugo prije velikih civilizacija Egipta,

  Grke i Rima, napredna kultura cvjetala je u mezopotamskoj ravnici. Kocka kaldrme ulice,

  gradske zgrade i sama arhitektura imaju svoje poetke u Mezopotamiji. Doista, neki arheolozi

  vjeruju da je ovo podruje Biblijski (Dennetski) vrt Edena.

  Budui da je kolijevka civilizacije, u mezopotamskoj ravnici se nalaze arheoloka i

  arhitektonska blaga koja datiraju od poetka ljudske istorije. Zidine Bagdada priaju prie o

  mnogo razliitih kultura i vjerskih tradicija.

  Godine 762. al-Menurs II abasidski halifa je premjestio prestonicu iz Damaska na zapadnu

  obalu Tigrisa, u istu dolinu u kojoj su se nalazile neke od najmonijih prestonica starog svijeta

  i osnovao 'Okrugli grad mira' (Madinat as-Salam), bolje poznat kao Bagdad.

  Dinastija Abasida je imala jo jednu prestonicu Samaru, skraenica (Surre men rea) to znai

  'sretan onaj ko je vidi', koju je 836. godine izgradio halifa al-Mu'tasim, sin halife Haruna

  Raida. Nalazi se nekih 150 km sjeverno od Bagdada, takoer, na obali rijeke Tigrisa.

  Kufa (al-Kfah) je grad u Iraku, oko 170 km juno od Bagdada i 10 kilometara sjeveroistono

  od Najaf-a. Nalazi se na obalama Eufrata. Muslimani su naselili Kufu 17. godine po hidri i to

  neposredno nakon osvajanja Iraka. Ovaj grad je bio glavni grad Ali ibn Abi Taliba, etvrtog

  halife.

 • SADRAJ:

  UVOD ....................................................................................................................................... 4

  1.0. IRAK .................................................................................................................................. 6

  2.0. BAGDAD ........................................................................................................................... 7

  2.1. Velika damija u Bagdadu ................................................................................................ 10

  3.0. SAMARA ......................................................................................................................... 11

  3.1. Velika damija Devsek u Samari .................................................................................... 12

  4.0. KUFA ........................................................................................................................................... 14

  4.1. Velika damija Kufi........................................................................................................... 14

  5.0. Zakljuak .......................................................................................................................... 17

  Popis slika ............................................................................................................................... 18

  Literatura ................................................................................................................................. 19

 • UVOD

  Islamska umjetnost i arhitektura, podrazumijeva umjetnost i arhitekturu podruja Bliskog

  Istoka, sjeverne Afrike, sjeverne Indije i panije, koja su pala pod vladavinu muslimana na

  samom poetku 7. vijeka.

  Vanost kaligrafske ornamentalnosti i oblik damije u islamskoj umjetnosti i arhitekture su

  povezani uz islamsko vjerovanje, te su se razvili u rano doba religije.

  Utemeljitelj Islama poslanik Muhamed, s.a.v.a., bio je bogati trgovac iz Meke koji je u

  etrdesetoj godini ivota imao misiju prenoenja Objave i poeo javno propovijedati Boiji

  zakon. Njegova uenja sadrana su u Kur'anu (Qur'anu), posljednjoj Knjizi religijskog

  nadahnua.

  622. godine poinje islamski kalendar, kad Muhamed, s.a.v.a., ide iz Meke u grad Jasrib

  (kasnije Medinu). U svojoj skromnoj i jednostavnoj kui okuplja skupinu vjernika koji

  oblikuju damiju.

  Bio je to zidom ograen prostor dimenzija oko 55m u kvadrat i visine 3m. Na jugu, dakle

  prema Meki, bio je natkriveni molitveni prostor gdje je Poslanik razgovarao sa

  sljedbenicima i objanjavao. Na istoku su enske stambene odaje u koje se ulazilo direktno iz

  dvorita damije. Nije, dakle, ena iskljuena iz damije od prvog dana! I na sjeveru je

  pokriveni dio za goste. Objekat je edan i skroman kao i sam Poslanik Od ovog

  objekta i ovog doba ve je uspostavljen islamski stav da se ni od ega materijalnog ne pravi

  svetinja, neprikosnovena, pa ak kad je to i od samog Poslanika Uvijek je duhovno 1

  bilo vanije od materijalnog.

  , s.a.v.a.,

  , s.a.v.a.

  , s.a.v.a.

  4

  1

  [7.] Zuki, K., 2001., str. 29.S

  Sl.1. Prva damija u Medini, prema ematskoj rekonstrukciji

  [7.] Izvor: Zuki, K., 2001., str. 29.

  Sl.2. Prva damija u Medini iz perioda Umejada, proirena Poslanikova kua,

  ematska rekonstrukcija [7.] Izvor: Zuki, K., 2001., str. 29.

  , s.a.v.a.,

 • 5Islamska umjetnost se razvila iz nekoliko izvora. U ranu islamsku arhitekturu su prenijeti

  rimski, ranokranski i bizantski stilovi. Utjecaj ukrasne umjetnosti predislamske Perzije pod

  Sasanidima je bila veoma znaajna. Srednjoazijski stilovi su donijeti s turskim i mongolskim

  prodorima, a kineski utjecaj je imao djelovanje na islamsko slikarstvo, lonarstvo i odijevanje.

  Danas sa sigurnou znamo da su mnogi gotiki oblici kranske Evrope nastali u islamskoj

  arhitekturi, te prenijeti posredstvom sve eih provala krana.

 • 61.0. IRAK

  Republika Irak, obino poznata kao Irak, je drava na Bliskom istoku koja zauzima vei dio

  sjeverozapadnog kraja planinskog lanca Zagros, istoni dio Sirijske pustinje i sjeverni dio

  Arapske pustinje. Granii sa Kuvajtom i Saudijskom Arabijom na jugu, Jordanom na zapadu,

  Sirijom na sjeverozapadu, Turskom na sjeveru i Iranom na istoku. Ima vrlo uski dio obale u

  Umm Qasr na obali Perzijskog zaljeva. Dvije glavne rijeke su: Tigris i Eufrat, koje

  obezbjeuju Irak sa zemljitem pogodnim za poljoprivredu i stvara kontrast pustinjskom

  krajoliku koji pokriva veinu Bliskog Istoka.

  Irak ima bogatu istoriju koja see do drevne Mezopotamije. Podruje izmeu rijeka Eufrat i

  Tigrisa se identificirana kao Plodni polumjesec, kolijevka civilizacije i rodno mjesto pisma.

  Regija Iraka istorijski je bila poznata kao Mezopotamija (grki: izmeu rijeka). To je bio dom

  prve svjetske poznate civilizacije, sumerske kulture, koju je naslijedila akadska, babilonska i

  asirska kultura, iji se utjecaj proirio i na susjedne regije ve 5000 g.pr. Hrista. Ove

  civilizacije su nainile prvo pismo, te neke od prvih znanosti, matematiku i filozofiju.

  Od 7. vijeka, Islam se proirio i na podruje, poznato danas kao Irak, tokom islamskog

  osvajanja Perzije, pod vostvom zapovjednika arapskih muslimana Khalid ibn al-Walida.

  Amidi poslanika Muhameda i njegov zet Ali, preselio je svoju prijestolnicu u

  Kufu kada je postao etvrti halifa. Umejadski halifat je upravljao pokrajinom Irak iz Damaska

  u 7. vijeku. Abasidski halifat je podigao Bagdad u 8. vijeku kao svoj glavni grad i postao je

  vodea metropola arapskog i muslimanskog svijeta pet vijekova, a bio je ujedno i centar za

  uenje tokom islamskog zlatnog doba.

  , s.a.v.a., ,

  v

  Sl.3. Rani islamski svijet

  [1.] Izvor: K. A. C., 1989., mapa ICreswell,

 • 72.0. BAGDAD

  Godine 762. al-Menurs II abasidski halifa je premjestio prestonicu iz Damaska na zapadnu

  obalu Tigrisa, u istu dolinu u kojoj su se nalazile neke od najmonijih prestonica starog svijeta

  i osnovao grad mira (Madinat as-Salam), bolje poznat kao Bagdad.

  U staro doba na tom mjestu lealo je sasanidsko selo istog imena, koje znai dat od Boga.

  Al-Mensur se zaustavio na tom mjestu nakon to je pretraio veliki broj drugih, jer je prema

  njegovim rijeima, izvanredno pogodno za vojniki logor. Pored toga, ovdje je Tigris, koji e

  nas povezati sa zemljama sve do Kine i donijeti k nama sve to daju mora, kao i prehrambene

  produkte Mezopotamije, Jermenije i okolnih zemalja. Dalje, tu je i Eufrat koji e nam dovesti

  sve to daje Sirija, Raka i susjedne zemlje.U izgradnji svoga grada, koji je zavren u roku od

  4 godine, al-Mensur je utroio 4.883.000 dirhema i zaposlio je oko 100.000 arhitekata, 2

  zanatlija i radnika koji du bili dovedeni iz Sirije, Mezopotamije i drugih krajeva carstva.

  Astrolozi su odredili tano vrijeme i mjesto postavljanja temelja nove prestonice, da prema 3

  persijskoj kosmogoniji ovaj grad bude novi centar Islama i itavog Univerzuma. Gradilo se

  prema preciznim cirkularnim planovima. Kao peat politike i ekonomske moi halifa je

  podigao Okrugli grad (al-mudevvare) po uzoru na gradove Bliskog istoka, asirske i 4

  sasanidske. Dijametar kruga je tri kilometra. Grad je opasan sa dvostrukim zidovima od

  opeke, dubokim jarkom i treim unutarnjim zidom, visokim 20 stopa koji je opasao centralni

  prostor. Trstike su bile postavljene kao veza izmeu svakog sloja prilikom zidanja. Peena

  opeka je koritena za tunel-svodove i kupole.

  U samom centru nalazio se Ebu Da'ferov dvorac zvani Palata zlatnih vrata (Bab-az-zaheb) ili

  Zelen