of 13 /13
1 1 RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II Predavanje 1 6. ožujka 2015. 2 POVLAČENJE I OTUĐENJE DUGOTRAJNE MATERIJALNE IMOVINE Nije namijenjena prodaji Korisni vijek trajanja im. je ograničen Nema više koristi od upotrebe -povlači iz upotrebe Zastarjelost, proizvodna preorijentacija, zamjena novom i dr. Imovina privremeno izvan upotrebe Prestanak priznavanja: a) u trenutku otuđivanja b) kada se ne očekuju buduće ekonomske koristi Imovina namijenjena prodaji – kratkotrajna imovina (68), ne amortizira se

RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II · uredske opreme po vrijednosti: trošak nabave 25.000 kn, ispravak vrijednosti 16.000 kn, sadašnja vrijednost 9.000 kn. Kroz amortizaciju i prodaju

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II · uredske opreme po vrijednosti: trošak nabave 25.000 kn,...

Page 1: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II · uredske opreme po vrijednosti: trošak nabave 25.000 kn, ispravak vrijednosti 16.000 kn, sadašnja vrijednost 9.000 kn. Kroz amortizaciju i prodaju

1

1

RAČUNOVODSTVO ZA

PODUZETNIKE II

Predavanje 16. ožujka 2015.

2

POVLAČENJE I OTUĐENJE DUGOTRAJNE

MATERIJALNE IMOVINE

Nije namijenjena prodaji

Korisni vijek trajanja im. je ograničen

Nema više koristi od upotrebe -povlači iz upotrebe

Zastarjelost, proizvodna preorijentacija, zamjena novom i dr.

Imovina privremeno izvan upotrebe

Prestanak priznavanja:

a) u trenutku otuđivanja

b) kada se ne očekuju buduće ekonomske koristi

Imovina namijenjena prodaji – kratkotrajna imovina (68), ne

amortizira se

Page 2: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II · uredske opreme po vrijednosti: trošak nabave 25.000 kn, ispravak vrijednosti 16.000 kn, sadašnja vrijednost 9.000 kn. Kroz amortizaciju i prodaju

2

POVLAČENJE I OTUĐENJE DUGOTRAJNE

MATERIJALNE IMOVINE

• rashodovanje

• prodaja

• razmjena

• financijski najam

• manjak prilikom inventure

3

4

RASHODOVANJE NEKRETNINA,

POSTROJENJA I OPREMERashodovanje – kad se od imovine ne očekuje buduća

ekonomska korist

Bilanca - rashod tekućeg razdoblja

Kad je imovina u cijelosti amortizirana, (isknjižavanje),

korisni otpaci prodajom se priznaju kao prihod

Dotrajalost i gubitak upotrebne vrijednosti

Primjer: Rashoduje se stroj. Trošak nabave stroja iznosi

500.000 kn, a ispravak vrijednosti stroja 500.000 kn.

Vrijednost otpadaka od 25.000 kn prodana je kupcima

(od toga PDV 5.000 kn).

Page 3: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II · uredske opreme po vrijednosti: trošak nabave 25.000 kn, ispravak vrijednosti 16.000 kn, sadašnja vrijednost 9.000 kn. Kroz amortizaciju i prodaju

3

5

RASHODOVANJE NEKRETNINA,

POSTROJENJA I OPREME

Rashodovanje – kad se od imovine ne očekuje buduća ekonomska korist,

Kad je imovina u cijelosti amortizirana, (isknjižavanje), korisni otpaci prodajom se priznaju

kao prihod

Primjer: Rashoduje se stroj. Trošak nabave stroja iznosi 500.000 kn, a ispravak

vrijednosti stroja 500.000 kn. Vrijednost otpadaka od 25.000 kn prodana je kupcima (od

toga PDV 5.000 kn).

0211 – Strojevi 0291 – I.V. postrojenja i opreme 3101 –Zalihe otpadnog materijala

So 500.000 500.000 (1) (1) 500.000 500.000 So (2) 20.000 20.000 (5)

121 – Potraživanja od kupaca 784 – Prihodi od prodaje materijala 789 – Ostali prihodi

(3) 25.000 25.000 (4) 20.000 (3) 20.000 (2)

2820 – Obveza za PDV po IR 1000 – Žiroračun 734 – Nabavna vrijednost prodanih mat.

5.000 (3) So X (5) 20.000

(4) 25.000

6

PRODAJA NEKRETNINA,

POSTROJENJA I OPREME

a) Prodajom se ostvaruje cijena koja je jednaka

neotpisanoj vrijednosti nekretnina, postrojenja i

opreme

Primjer: Prodaje se stroj čiji je trošak nabave

50.000 kn, a ispravak vrijednosti 30.000 kn.

Neotpisana vrijednost iznosi 20.000 kn. Stroj je

prodan kupcu za 25.000 kn (od toga PDV

5.000 kn)

Page 4: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II · uredske opreme po vrijednosti: trošak nabave 25.000 kn, ispravak vrijednosti 16.000 kn, sadašnja vrijednost 9.000 kn. Kroz amortizaciju i prodaju

4

7

PRODAJA NEKRETNINA,

POSTROJENJA I OPREME

a) Prodajom se ostvaruje cijena koja je jednaka neotpisanoj vrijednosti nekretnina,

postrojenja i opreme

Primjer: Prodaje se stroj čiji je trošak nabave 50.000 kn, a ispravak vrijednosti

30.000 kn. Neotpisana vrijednost iznosi 20.000 kn. Stroj je prodan kupcu za 25.000

kn (od toga PDV 5.000 kn)

0211 – Strojevi 0291 – I.V. postrojenja i opreme

So 50.000 50.000 (1) (1) 30.000 30.000 So

730 – Neotpisana vrij. ot.d.i. 121 – Potraživanja od kupaca

(1) 20.000 (2) 25.000 25.000 (3)

780 – Prihodi od prodaje 2820 – Obveza za PDV u IR

20.000 (2) 5.000 (2)

1000 – Žiroračun

So X

(3) 25.000

8

PRODAJA NEKRETNINA,

POSTROJENJA I OPREME

b) Prodajom se ostvaruje cijena koja je veća od

neotpisane vrijednosti nekretnina, postrojenja i

opreme

Primjer: Prodaje se stroj čiji je trošak nabave

50.000 kn, a ispravak vrijednosti 30.000 kn.

Neotpisana vrijednost iznosi 20.000 kn. Stroj je

prodan kupcu za 31.250 kn (od toga PDV 6.250

kn)

Page 5: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II · uredske opreme po vrijednosti: trošak nabave 25.000 kn, ispravak vrijednosti 16.000 kn, sadašnja vrijednost 9.000 kn. Kroz amortizaciju i prodaju

5

9

PRODAJA NEKRETNINA,

POSTROJENJA I OPREME

b) Prodajom se ostvaruje cijena koja je veća od neotpisane vrijednosti nekretnina,

postrojenja i opreme

Primjer: Prodaje se stroj čiji je trošak nabave 50.000 kn, a ispravak vrijednosti

30.000 kn. Neotpisana vrijednost iznosi 20.000 kn. Stroj je prodan kupcu za 31.250

kn (od toga PDV 6.250 kn)

0211 – Strojevi 0291 – I.V. postrojenja i opreme

So 50.000 50.000 (1) (1) 30.000 30.000 So

730 – Neotpisana vrij. ot.d.im. 121 – Potraživanja od kupaca

(1) 20.000 (2) 31.250 31.250 (3)

780 – Prihodi od prodaje d.i. 2820 – Obveza za PDV u IR

25.000 (2) 6.250 (2)

1000 –Žiroračun

So X

(3) 31.250

PRODAJA NEKRETNINA,

POSTROJENJA I OPREME

c) Prodajom se ostvaruje cijena koja je manja od

neotpisane vrijednosti

Primjer: Prodaje se stroj čiji je trošak nabave

50.000 kn, a ispravak vrijednosti 30.000 kn.

Neotpisana vrijednost iznosi 20.000 kn. Stroj je

prodan kupcu za 12.500 kn (od toga PDV

2.500 kn)

10

Page 6: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II · uredske opreme po vrijednosti: trošak nabave 25.000 kn, ispravak vrijednosti 16.000 kn, sadašnja vrijednost 9.000 kn. Kroz amortizaciju i prodaju

6

11

PRODAJA NEKRETNINA,

POSTROJENJA I OPREME

c) Prodajom se ostvaruje cijena koja je manja od neotpisane vrijednosti

Primjer: Prodaje se stroj čiji je trošak nabave 50.000 kn, a ispravak vrijednosti

30.000 kn. Neotpisana vrijednost iznosi 20.000 kn. Stroj je prodan kupcu za 12.500

kn (od toga PDV 2.500 kn)

0211 – Strojevi 0291 – I.V. postrojenja i opreme

So 50.000 50.000 (1) (1) 30.000 30.000 So

730 – Neotpisana vrij. ot.d.im. 121 – Potraživanja od kupaca

(1) 20.000 (2) 12.500 12.500 (3)

780 – Prihodi od prodaje d.i. 2820 – Obveza za PDV u IR

10.000 (2) 2.500 (2)

1000 –Žiroračun

So X

(3) 12.500

12

ŠTETE NA DUGOTRAJNOJ IMOVINI

Elementarne nepogode, požar, ratna razaranja i dr.

Posljedica više sile ili ljudske nepažnje

Osiguravanje imovine

1. U prometnoj nesreći potpuno je uništen automobil. Bruto

knjigovodstvena vrijednost automobila iznosi 35.000 kn, otpisana

vrijednost je 28.000 kn. Osiguravajuće društvo nadoknađuje 5.500 kn.

Vrši se isknjižavanje automobila iz poslovnih knjiga. Razlika do neto-

knjigovodstvene vrijednosti tereti rashode.

2. Na temelju stručne procjene i zapisnika osiguravajuće društvo

nadoknađuje 5.500 kn.

3. Osiguravajuće društvo doznačilo na žiroračun 5.500 kn.

Page 7: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II · uredske opreme po vrijednosti: trošak nabave 25.000 kn, ispravak vrijednosti 16.000 kn, sadašnja vrijednost 9.000 kn. Kroz amortizaciju i prodaju

7

13

ŠTETE NA DUGOTRAJNOJ IMOVINI

1. U prometnoj nesreći potpuno je uništen automobil. Bruto knjigovodstvena vrijednost

automobila iznosi 35.000 kn, otpisana vrijednost je 28.000 kn. Osiguravajuće društvo

nadoknađuje 5.500 kn. Vrši se isknjižavanje automobila iz poslovnih knjiga. Razlika do neto-

knjigovodstvene vrijednosti tereti rashode.

2. Na temelju stručne procjene i zapisnika osiguravajuće društvo nadoknađuje 5.500 kn.

3. Osiguravajuće društvo doznačilo na žiroračun 5.500 kn.

02232 – Osobni automobil 0292 – I.V. transportnih sredstava 1000 - Žiroračun

So 35.000 35.000 (1) (1) 28.000 28.000 So So X

(3) 5.500

730 – Neotpisana vrijednost dug.imovine

(1) 7.000

1681 – Potraživanja od osiguravajućih društava 7891 – Naknada štete s osnove osiguranja

(2) 5.500 5.500 (3) 5.500 (2)

14

GUBICI OD UMANJENJA OPREME

Poslovni subjekt X na dan 31.12.2014.g. iskazao je vrijednost

uredske opreme po vrijednosti: trošak nabave 25.000 kn,

ispravak vrijednosti 16.000 kn, sadašnja vrijednost 9.000 kn.

Kroz amortizaciju i prodaju u budućnosti može se nadoknaditi

samo 6.500 kn. Uvažavajući načelo opreznosti poslovni subjekt

provodi vrijednosno usklađenje dugotrajne materijalne imovine i

to u iznosu od 2.500 kn (9.000 – 6.500), odnosno svodi

vrijednost opreme na nadoknadiv iznos.

Page 8: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II · uredske opreme po vrijednosti: trošak nabave 25.000 kn, ispravak vrijednosti 16.000 kn, sadašnja vrijednost 9.000 kn. Kroz amortizaciju i prodaju

8

15

GUBICI OD UMANJENJA OPREME

Poslovni subjekt X na dan 31.12.2014.g. iskazao je vrijednost uredske opreme

po vrijednosti: trošak nabave 25.000 kn, ispravak vrijednosti 16.000 kn,

sadašnja vrijednost 9.000 kn. Kroz amortizaciju i prodaju u budućnosti može

se nadoknaditi samo 6.500 kn. Uvažavajući načelo opreznosti poslovni subjekt

provodi vrijednosno usklađenje dugotrajne mat.imovine i to u iznosu od 2.500

kn (9.000 – 6.500), odnosno svodi vrijednost opreme na nadoknadiv iznos.

0212 – Uredska oprema 0291 – I.V. opreme

So 25.000 16.000 So

2.500 (1)

740 – Vrijednosno usklađenje dugotrajne imovine

(1) 2.500

16

VIŠKOVI I MANJKOVI DUGOTRAJNE

MATERIJALNE IMOVINE Inventurne razlike – viškovi (prihod), manjkovi (rashod)

Subjektivni (tereti se odgovorna osoba) ili objektivni manjak (ne tereti se

odgovorna osoba)

U slučaju manjka – obračunati amortizaciju do kraja razdoblja

1. Inventurom je utvrđen manjak namještaja – za to se tereti odgovorna

osoba. Knjigovodstveni podaci su sljedeći: trošak nabave 20.000 kn,

ispravak vrijednosti 12.000 kn, neto knjigovodstvena vrijednost 8.000 kn

+ PDV 2.000 kn.

2. Inventurom je utvrđen višak dvaju pisaćih stolova. Inventurna komisija

procijenila je trošak nabave na 18.000 kn, a ispravak vrijednosti na

10.000.

3. Odgovorna osoba za manjak je podmirila svoje dugovanje uplatom na

žiroračun.

Page 9: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II · uredske opreme po vrijednosti: trošak nabave 25.000 kn, ispravak vrijednosti 16.000 kn, sadašnja vrijednost 9.000 kn. Kroz amortizaciju i prodaju

9

17

VIŠKOVI I MANJKOVI DUGOTRAJNE

MATERIJALNE IMOVINE1653 – Potraživanja za manjkove 2820 – Obveza za PDV

(1) 10.000 10.000 (3) 2.000 (1)

730 – Neotpisana vrijednost dugotrajne im. 780 – Prihodi od prodaje dugotrajne im.

(1a) 8.000 8.000 (1)

0222 – Uredski namještaj 0292 – I.V. uredskog namještaja

So 20.000 20.000 (1a) (1a) 12.000 12.000 So

(2) 18.000 10.000 (2)

7830 – Viškovi dugotrajne imovine

8.000 (2)

1000 – Žiroračun

So X

(3) 10.000

18

MANJAK NASTAO DJELOVANJEM

VIŠE SILE

Uslijed požara utvrđeno je da je uredski

namještaj trgovačkog društva u cijelosti uništen.

Za ovu imovinu u knjigovodstvu su iskazani

sljedeći podaci: Trošak nabave 50.000 kn,

ispravak vrijednosti 38.000 kn, neamortizirani

iznos 12.000 kn.

Page 10: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II · uredske opreme po vrijednosti: trošak nabave 25.000 kn, ispravak vrijednosti 16.000 kn, sadašnja vrijednost 9.000 kn. Kroz amortizaciju i prodaju

10

19

MANJAK NASTAO DJELOVANJEM

VIŠE SILE

Uslijed požara utvrđeno je da je uredski namještaj trgovačkog društva u

cijelosti uništen. Za ovu imovinu u knjigovodstvu su iskazani sljedeći podaci:

Trošak nabave 50.000 kn, ispravak vrijednosti 38.000 kn, neamortizirani iznos

12.000 kn.

0222 – Uredski namještaj 0292 – I.V. uredskog namještaja

So 50.000 50.000 (1) (1) 38.000 38.000 So

7330 – Manjkovi dugotrajne materijalne imovine

(1) 12.000

20

ZADAĆA 1.

Trgovačka tvrtka S rashoduje automatsku vagu koja je u

cijelosti otpisana.

1.Bruto-knjigovodstvena vrijednost je 4.600 kn.

2.Procijenjeni otpadni materijal od rashodovane vage vrijedi

450 kn.

3.Otpadni materijal je prodan kupcu za 625 kn, od toga PDV

iznosi 125 kn.

4.Kupac je doznačio 625 kn.

5.Knjiži se rasterećenje zaliha otpadnog materijala.

Page 11: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II · uredske opreme po vrijednosti: trošak nabave 25.000 kn, ispravak vrijednosti 16.000 kn, sadašnja vrijednost 9.000 kn. Kroz amortizaciju i prodaju

11

21

ZADAĆA 2.

Odlukom Uprave tvrtke X rashoduje se, zbog

tehničke zastarjelosti, stroj za obradu zemljišta.

1. Bruto-knjigovodstvena vrijednost stroja je 35.000

kn, amortizirana vrijednost je 32.000 kn, a neto-

knjigovodstvena vrijednost je 3.000 kn.Stroj je

potpuno neprimjeren namjeni kojoj služi pa se

donosi odluka o rashodovanju.

22

ZADAĆA 3.

1. Tr.društvo X povlači iz uporabe glodalicu čija je bruto-

knjigovodstvena vrijednost 100.000 kn, otpisana vrijednost

70.000 kn, neto-knjigovodstvena vrijednost 30.000kn.

2. Računom br.03/15 stroj je prodana kupcu za 37.500 kn, od

toga PDV iznosi 7.500 kn.

3. Kupac je doznačio na žiroračun tvrtke X 37.500 kn.

Page 12: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II · uredske opreme po vrijednosti: trošak nabave 25.000 kn, ispravak vrijednosti 16.000 kn, sadašnja vrijednost 9.000 kn. Kroz amortizaciju i prodaju

12

23

ZADAĆA 4.

1. Tr.društvo G zbog zamjene za suvremenije računalo

donosi odluku i povlači iz uporabe računalo čije je

bruto-knjigovodstvena vrijednost 80.000 kn. Računalo

je otpisano u vrijednosti 60.000 kn, pa je neto-

knjigovodstvena vrijednost 20.000 kn.

2. Računalo je prodano kupcu za 18.750 kn, od toga je

PDV 3.750 kn.

3. Kupac je doznačio sredstva na žiroračun.

24

ZADAĆA 5.1. Sukladno sklopljenom ugovoru poslovni subjekt Z uplatio je 250.000 kn na ime predujma za

nabavu postrojenja za preradu voća poslovnom subjektu K te je otvorio akreditiv na iznos od

150.000 kn.

2. Za nabavljeno postrojenje primljen je R-1 račun dobavljača na iznos 300.000 kn + 75.000 kn

PDV-a.

3. Dobavljač postrojenja poslovni subjekt K naplatio je svoje potraživanje iz akreditiva.

4. Obračunan je predujam, a razlika je vraćena na žiroračun poslovnog subjekta Z.

5. Prijevoz postrojenja obavio je poslovni subjekt M i ispostavio R-1 račun na 20.000 kn (PDV

uračunat).

6. Troškovi utovara i istovara u iznosu od 4.000 kn plaćeni su u gotovini. Dobavljač nije u sustavu

PDV-a

7. Postrojenje P stavljeno je u upotrebu.

8. Poslovni subjekt Z prodaje stroj za obradu drveta: troška nabave 80.000 kn, ispravka

vrijednosti 60.000 kn, kupcu H za 25.000 kn + PDV. Ispostavljen je račun kupcu.

9. Na ime plaćanja svoje obveze kupac H predao je mjenicu.

10. Mjenica je naplaćena.

Page 13: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II · uredske opreme po vrijednosti: trošak nabave 25.000 kn, ispravak vrijednosti 16.000 kn, sadašnja vrijednost 9.000 kn. Kroz amortizaciju i prodaju

13

25

ZADAĆA 6.1. Oprema za mjerenje hlapivosti kiselina čiji je trošak nabave 270.000 kn, ispravak vrijednosti 150.000

kn, prodana je kupcu za 200.000 kn (PDV uračunat), za što je ispostavljen račun.

2. Kupac je svoju obvezu podmirio čekom.

3. Za demontažu opreme primljen je obračun izvršitelja na 20.000 kn (nije u sustavu PDV-a)

4. Tom dobavljaču je predan ček.

5. Za prijevoz opreme primljen je račun prijevoznika na 5.000 kn + PDV.

6. Obveza prijevozniku plaćena je doznakom sa žiroračuna.

7. Naplaćen je ček kupca.

8. Plaćena je obveza po čeku.

9. Procjenom je utvrđeno da stroj za lijepljenje drveta zbog čestih kvarova može biti u funkciji još samo

nepunu sljedeću godinu. Knjigovodstveni podaci su sljedeći: trošak nabave stroja je 300.000 kn,

ispravak vrijednosti 160.000 kn. Kroz amortizaciju i prodaju moguće je nadoknaditi samo 50.000 kn.

Provedite vrijednosno usklađenje.

10. Utvrđen je manjak fotokopirnog uređaja za koji se tereti odgovorna osoba. Knjigovodstveni podaci su

sljedeći: trošak nabave 15.000 kn, ispravak vrijednosti 10.000 kn, neto knjigovodstvena vrijednost

5.000 kn + PDV.

11. Radnik je uplatio dužni iznos u blagajnu poslovnog subjekta.

12. Inventurom je utvrđen višak jednog pisaćeg stola. Inventurna komisija procijenila je trošak nabave

na 7.000 kn, a ispravak vrijednosti na 2.000 kn.

26

ZADAĆA 7.

1. Poslovni subjekt Z odlučio je plasirati višak gotovine od 300.000 kn kao

dugoročni zajam poslovnom subjektu T.

2. Prva rata zajma uvećana za PDV na kamate iznosi 14.750 kn. Navedeni

iznos uključuje:

Otplatnu kvotu u iznosu od 11.000 kn,

Kamate iz prvog anuiteta u iznosu od 3.000 kn

PDV na kamate u iznosu od 750 kn.

Ispostavljen je račun za kamate zajmoprimcu T u iznosu od 3.000 kn plus

750 kn PDV-a.

3. Zajmoprimac je platio 14.750 kn za prvu ratu, što uključuje plaćanje kamata

i PDV-a te prve otplatne kvote