RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 - edu.ro ianuarie 2017.pdf... pentru concedii si indemnizatii 19 ... Contributii de asigurari de somaj ... Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli ...

  • Published on
    06-Feb-2018

  • View
    217

  • Download
    3

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>FXB-EXB-900</p><p>MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE </p><p>RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 </p><p>LA DATA: 31-JAN-17</p><p>Cod Fiscal IP : 13729380 Denumire IP : MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE SI CERCETARII STIINTIFICE</p><p>Sector bugetar : 01 - Bugetul de stat (administratie centrala)</p><p>Tip Indicator Sursa finantare Clasificatie Functionala</p><p>Clasificatie Functionala Descriere Clasificatie Economica</p><p>Clasificatie Economica Descriere Executie Cumulat</p><p> Venit E - Activitati finantate integral din venituri proprii</p><p>330500 Taxe si alte venituri in invatamant 33.735,08 </p><p> Venit E - Activitati finantate integral din venituri proprii</p><p>410600 Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa</p><p>116.667,00 </p><p>TOTAL VENITURI</p><p>150.402,08</p><p> Cheltuiala A - Integral de la buget 530200 Cercetare si dezvoltare pentru servicii publice generale </p><p>510101 Transferuri catre institutii publice 2.543.500,00 </p><p> Cheltuiala A - Integral de la buget 650100 Administratie centrala 100101 Salarii de baza 1.898.052,68 Cheltuiala A - Integral de la buget 650100 Administratie centrala 100106 Alte sporuri 85.668,00 Cheltuiala A - Integral de la buget 650100 Administratie centrala 100113 Indemnizatii de delegare 51,00 Cheltuiala A - Integral de la buget 650100 Administratie centrala 100301 Contributii de asigurari sociale de stat 311.993,13 Cheltuiala A - Integral de la buget 650100 Administratie centrala 100302 Contributii de asigurari de somaj 9.571,45 Cheltuiala A - Integral de la buget 650100 Administratie centrala 100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 103.153,92 Cheltuiala A - Integral de la buget 650100 Administratie centrala 100304 Contributii de asigurari pentru accidente de </p><p>munca si boli profesionale2.966,54 </p><p> Cheltuiala A - Integral de la buget 650100 Administratie centrala 100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 19.020,37 Cheltuiala A - Integral de la buget 650100 Administratie centrala 200103 Incalzit, Iluminat si forta motrica 99.726,92 Cheltuiala A - Integral de la buget 650100 Administratie centrala 200104 Apa, canal si salubritate 4.671,40 Cheltuiala A - Integral de la buget 650100 Administratie centrala 200105 Carburanti si lubrifianti 23.279,45 Cheltuiala A - Integral de la buget 650100 Administratie centrala 200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 187,43 Cheltuiala A - Integral de la buget 650100 Administratie centrala 200130 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si </p><p>functionare145.273,09 </p><p> Cheltuiala A - Integral de la buget 650100 Administratie centrala 200530 Alte obiecte de inventar 337,96 Cheltuiala A - Integral de la buget 650100 Administratie centrala 200601 Deplasari interne, detasari, transferari 4.011,98 Cheltuiala A - Integral de la buget 650100 Administratie centrala 200602 Deplasari in strainatate 885,93 Cheltuiala A - Integral de la buget 650100 Administratie centrala 203002 Protocol si reprezentare 4.341,97 </p></li><li><p>FXB-EXB-900</p><p>Tip Indicator Sursa finantare Clasificatie Functionala</p><p>Clasificatie Functionala Descriere Clasificatie Economica</p><p>Clasificatie Economica Descriere Executie Cumulat</p><p> Cheltuiala A - Integral de la buget 650100 Administratie centrala 203004 Chirii 12.393,67 Cheltuiala A - Integral de la buget 650100 Administratie centrala 203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 9.971,00 Cheltuiala A - Integral de la buget 650100 Administratie centrala 580201 Finantarea nationala 2.407,81 Cheltuiala A - Integral de la buget 650100 Administratie centrala 580202 Finantarea externa nerambursabila 12.671,10 Cheltuiala A - Integral de la buget 650100 Administratie centrala 650100 Cheltuieli aferente programelor cu finantare </p><p>rambursabila255.559,25 </p><p> Cheltuiala A - Integral de la buget 655000 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului</p><p>510101 Transferuri catre institutii publice 6.098.888,00 </p><p> Cheltuiala A - Integral de la buget 655000 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului</p><p>510102 Finantarea de baza a invatamantului superior 216.000.000,00 </p><p> Cheltuiala A - Integral de la buget 655000 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului</p><p>510163 Transferuri de la bugetul de stat catre institutii de invatamant superior de stat pentru subventionarea unor cheltuieli ale caminelor si cantinelor studentesti</p><p>15.073.887,00 </p><p> Cheltuiala A - Integral de la buget 655000 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului</p><p>570202 Ajutoare sociale in natura 2.362.448,00 </p><p> Cheltuiala A - Integral de la buget 655000 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului</p><p>590100 Burse 26.892.050,00 </p><p> Cheltuiala A - Integral de la buget 655000 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului</p><p>591900 Indemnizatia de merit 734.400,00 </p><p> Cheltuiala A - Integral de la buget 675000 Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei</p><p>510101 Transferuri catre institutii publice 3.701.940,00 </p><p> Cheltuiala E - Activitati finantate integral din venituri proprii</p><p>650100 Administratie centrala 100101 Salarii de baza 35.272,00 </p><p> Cheltuiala E - Activitati finantate integral din venituri proprii</p><p>650100 Administratie centrala 100106 Alte sporuri 2.737,00 </p><p> Cheltuiala E - Activitati finantate integral din venituri proprii</p><p>650100 Administratie centrala 100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii</p><p>1.751,00 </p><p> Cheltuiala E - Activitati finantate integral din venituri proprii</p><p>650100 Administratie centrala 100301 Contributii de asigurari sociale de stat 6.267,00 </p><p> Cheltuiala E - Activitati finantate integral din venituri proprii</p><p>650100 Administratie centrala 100302 Contributii de asigurari de somaj 190,00 </p><p> Cheltuiala E - Activitati finantate integral din venituri proprii</p><p>650100 Administratie centrala 100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 2.068,00 </p><p> Cheltuiala E - Activitati finantate integral din venituri proprii</p><p>650100 Administratie centrala 100304 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale</p><p>60,00 </p><p> Cheltuiala E - Activitati finantate integral din venituri proprii</p><p>650100 Administratie centrala 203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 325,00 </p><p>TOTAL CHELTUIELI</p><p>276.461.979,05</p><p>2017-02-15T17:17:05+0200Ministerul Finantelor PubliceRegistratura Electronica</p></li></ul>

Recommended

View more >