RAPORT FINAL DE ACTIVITATE - final al... · Filarmonica „George Enescu ... Română de Tineret, Concertul

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of RAPORT FINAL DE ACTIVITATE - final al... · Filarmonica „George Enescu ... Română de Tineret,...

 • Centrul Naional de Art Tinerimea Romn Raport final de activitate 28.04.2014 01.11.2016

  1

  CENTRULNAIONALDEARTTINERIMEAROMN

  RAPORTFINALDEACTIVITATE

  -28aprilie20141noiembrie2016-

 • Centrul Naional de Art Tinerimea Romn Raport final de activitate 28.04.2014 01.11.2016

  2

  CAPITOLULI:Prezentul raport de activitate a fost elaborat pentru evaluarea managementului de ctreMinisterulCulturiidenumitncontinuareautoritatea,pentruCentrulNaionaldeArtTinerimeaRomn, denumit n continuare instituia, aflat n subordinea sa, n conformitate cuprevederileOrdonaneideurgenaGuvernuluinr.189/2008privindmanagementulinstituiilorpublicedecultur,aprobatcumodificriicompletriprinLegeanr.269/2009,cumodificrileicompletrileulterioare,denumitncontinuareordonanadeurgen,precumicucelealeregulamentuluideevaluare.Analizainotarearaportuluideactivitateiainterviuluisefacnbazaurmtoarelorcriteriideevaluare:1.evoluiainstituieinraportcumediulncareidesfoaractivitateainraportcusistemulinstituionalexistent;2.mbuntireaactivitiiinstituiei;3.organizarea/sistemulorganizaionalalinstituiei;4.situaiaeconomico-financiarainstituiei,5. strategia, programele i implementarea planului de aciunepentru ndeplinireamisiuniispecificeinstituiei,conformsarcinilorformulatedeautoritate;6.evoluiaeconomico-financiarainstituiei,pentruurmtoareaperioaddemanagement,cumenionarearesurselorfinanciarenecesaredealocatdectreautoritate.nconformitatecuprevederilecontractuluidemanagement,dateleiinformaiiledinprezentulraportsuntaferenteperioadei:dela28aprilie2014la1noiembrie2016reprezentndevaluareafinal.CAPITOLULII:STRUCTURARAPORTULUIDEACTIVITATECentrulNaionaldeArtTinerimeaRomnestenfiinatifuncioneaznbazaHotrriiGuvernuluinr.527/1992dereorganizareaunor instituiipublicesubordonateMinisteruluiCulturii,cumodificrileicompletrileulterioareiaHotrriiGuvernuluinr.90/2010privindorganizareaifuncionareaMinisteruluiCulturii,cumodificrileicompletrileulterioare.CentrulNaionaldeArtTinerimeaRomnesteoinstituiepublicdespectacoleiconcerte,derepertoriuiproiecte,deinteresnaional,arepersonalitatejuridiciseaflnsubordineaMisterului Culturii. Este nscris n Registrul Artelor Spectacolului la seciunea Instituii despectacolesauconcertelanumrul11.CentrulNaionaldeArtTinerimeaRomnestesingurainstituieartisticdinRomniaceimplictineriiseadreseaznmodspecialtinerilor.CentrulNaionaldeArtTinerimeaRomnaresediulnBucureti,str.Gutenbergnr.19,sector5iidesfoaractivitateancldireaPalatulTinerimeaRomncareestemonumentistoriccefacepartedinzonaistoricrezervataMunicipiuluiBucureti.

 • Centrul Naional de Art Tinerimea Romn Raport final de activitate 28.04.2014 01.11.2016

  3

  PARTEAI:A)Evoluiainstituieinraportcumediuluincareidesfoaractivitateainraportcusistemulinstituionalexistent1. colaborarea cu instituii, organizaii, grupuri informale care se adreseazaceleiaicomunitiCentrulNaionaldeArt TinerimeaRomn a iniiat colaborri cu instituii interesatedeprogramelesaleculturale,aciunicareauconduslaurmtoarelecolaborriiparteneriatecu: -Filarmonica GeorgeEnescu anul 2014 ConcertuldeCntecedeCrciundinrepertoriuluniversalsusinutdeCoruldecamerPreludiu,ArchaeusiGrigoreLeeconcertdemuziccontemporansusinutdeAnsambluldemuziccontemporanArchaeus,Concertulextraordinar de muzic simfonic susinut de Orchestra Romn de Tineret, ConcerteleextraordinaredeCrciunsusinutedeOrchestraRomndeTineret,ConcertulsimfonicsusinutdeOrchestraSinfonietta,Concertul-spectacol/film CutiaPandorei" susinutdeOrchestraRomndeTineret,nregistrrileaudioCapodoperealemuziciiuniversalerealizatedeOrchestraRomndeTineret;anul2015 ConcertuldeCntecedeCrciundin repertoriuluniversalsusinut de Corul de camer Preludiu, Concertul simfonic extraordinar de Ziua CulturiiNaionalesusinutdeOrchestraRomndeTineret,ConcertulsimfonicextraordinarsusinutdeOrchestradeTineretRomniaMoldova,ConcertulsimfonicclasicsusinutdeOrchestraRomndeTineret,ConcertulextraordinardepercuiesusinutdeOrchestraRomndeTineretncadrulFestivaluluiInternaionaldePercuie,ConcertulsimfonicextraordinarsusinutdeOrchestraRomndeTineretncadrulFestivaluluiVarMagic,ConcertulsimfonicextraordinarsusinutdeOrchestraRomndeTineret ndeschidereaFestivalului Internaional GeorgeEnescu,Archaeusendetail concertdemuzic contemporan susinutdeAnsamblul demuziccontemporanArchaeus,RecitalurilecameralesusinutedeCvartetuldecoardeArcadia;anul2016ConcertulvocalsimfonicsusinutdeOrchestraRomndeTineret,Concertulsimfoniccuinstrumente de percuie susinut de Orchestra Romn de Tineret, Concertul simfonicextraordinar susinut de Orchestra de Tineret Romnia Moldova, Concertul simfonicextraordinar susinut de Orchestra Romn de Tineret cu ocazia Zilei Naionale a Italiei,ConcertulsimfonicsusinutdeOrchestraRomndeTineretncadrulFestivaluluiVarMagic,Concertul simfonic susinut deOrchestra Sinfonietta n cadrul Festivalului VarMagic,ConcertulsimfonicsusinutdeOrchestraJuniorncadrulFestivaluluiVarMagic,Concertulsimfonic susinutdeOrchestradeTineretRomnia Moldova n cadrulFestivalului VarMagic,ConcerteleeducativesusinutedectreOrchestraRomndeTineretncadrulcicluluiClasicefantastic; -UniversitateaNaionaldeMuzicdinBucuretianul2014PortretcomponisticLiviu Dnceanu concert de muzic contemporan susinut de Ansamblul de muziccontemporanArchaeus,ConcertpolicompconcertdemuziccontemporansusinutdeAnsamblul demuziccontemporanArchaeus;anul2015OperaUnuplusminusunuconcertdemuziccontemporansusinutdeAnsambluldemuziccontemporanArchaeus,ConcertuldemuziccontemporanromneasciuniversalsusinutdeAnsambluldemuziccontemporanArchaeus;anul2016ConcertulLimitsofandbehindsusinutdeAnsambluldemuziccontemporanArchaeus,ConcertuldemuziccontemporansusinutdeAnsambluldemuziccontemporanArchaeus;Masterclasscursdemiestriecontrabas; -UniuneaCompozitoriloriMuzicologilordinRomniaanul2015Concertuldemuzic contemporan Corul de camer Preludiu, Concertul de muzic contemporanromneasciuniversalsusinutdeAnsambluldemuziccontemporanArchaeus;anul2016ConcertuldemuziccontemporansusinutAnsambluldemuziccontemporanArchaeus;

 • Centrul Naional de Art Tinerimea Romn Raport final de activitate 28.04.2014 01.11.2016

  4

  -Filarmonica Mihail JoradinBacu Opera Unuplus/minusunu susinutdeAnsambluldemuziccontemporanArchaeus(anul2014),OchiulfugiifugaochiuluiconcertdemuziccontemporansusinutdeAnsambluldemuziccontemporanArchaeus(2015); -FilarmonicadestatTransilvaniaClujNapocaConcertuldemuzicsimfonicsusinutdeOrchestraRomndeTineretnanul2015; - Institutul Cultural Romn, Institutul Cultural Romn Dimitrie Cantemir dinIstanbul iConsulatulgeneralalRomniei la Istanbul anul 2015 Concertul simfonicextraordinardeZiuaNaionalaRomnieiIstanbulRepublicaTurciasusinutdeOrchestraRomndeTineret,ConcertulsimfonicEnescuMahlerdelaFestivalulGustavMahlerMusicWeeksatDobbiacosusinutdeOrchestraRomndeTineret,ConcertulsimfonicdelaWienerKonzerthausVienasusinutdeOrchestraRomndeTineret,ConcertulsimfonicdelaBienalaOrchestrelordeTineretAix-en-ProvenceFranasusinutdeOrchestraRomndeTineretiConcertulsimfonicdelaFestivaluluiInternaionalalOrchestrelordeTineretYoungEuroClassic Berlin Germania susinut de Orchestra Sinfonietta; anul 2016 Concertul simfonicextraordinarsusinutdeOrchestradeTineretRomniaMoldovalaChiinu,ConcertulsimfonicsusinutdeOrchestraRomndeTineretncadrulFestivalului VarMagic,ConcertuldemuzicclasicsusinutdeOrchestraRomndeTineretncadrulFestivaluluiInternaionalalOrchestrelor de Tineret de laMilano - Italia, Concertul simfonic extraordinar susinut deOrchestradeTineretRomniaMoldovancadrulFestivaluluiYoungEuroClassicdelaBerlinGermania;Concertul extraordinardemuzic coral romneasc susinutde ctreCoruldecamerPreludiuncadrulFestivaluluiOlimpusDionGrecia,ediiededicatRomniei; -TVRSpectacolulfolcloricOdat-nviasusinutdeAnsamblulfolcloricCununaCarpailor(2014),Spectacolul folcloric susinutdeAnsamblul folcloric CununaCarpailorpentruRevelion,SpectacolulfolcloricOdat-nviasusinutdeAnsamblulfolcloricCununaCarpailor(2016); - SocietateaRomndeRadiodifuziune anul 2014 Concertul coral demuziccontemporansusinutdeCoruldecamerPreludiu,ConcertuldecolinderomnetisusinutdeCoruldecamerPreludiu,ConcertulsimfonicJazzde laest lavestsusinutdeOrchestraRomndeTineret,ConcertulsimfonicextraordinarsusinutdeOrchestraRomndeTineret,nregistrrileaudioCapodoperealemuziciiuniversalerealizatedeOrchestraRomndeTineret;anul2016nregistrrilespecialedinmuzicasecoluluiXXIrealizatedeOrchestraRomndeTineret; menionm c n perioada analizat peste 70% din concertele Centrului au fostnregistrateidifuzatepeposturileR.R.M,R.R.C.; -UniuneaTeatraldinRomnia UNITER Concertul-spectacol WestsidestorysusinutdectreOrchestraRomndeTineret; -AnsamblulartisticCiocrliaSpectacolmuzicalcoregraficdefolclorncolaborarecuAnsamblulartisticCiocrliasusinutdeAnsamblulfolcloricCununaCarpailor(2015); -PalatulNaionalalCopiilor Spectacolmuzical coregraficde folclor susinutdeAnsamblulfolcloricCununaCarpailor(2015),SpectacolulmuzicalcoregraficdefolclorJocicntecRomnesc susinutdeAnsamblul folcloric CununaCarpailor,SpectacolulmuzicalcoregraficdefolclorNuuitacetiromnsusinutdeAnsamblulfolcloricCununaCarpailor(2016); -CentruldeCreaie,ArtiTradiiealMunicipiuluiBucureticreartSpectacolelemuzicalcoregraficdefolclorsusinutedeAnsamblulfolcloricCununaCarpailor(2016); -CentrulCulturalalMunicipiuluiBucureti ARCUB Concertul extraordinar -rEvoluiaMuzicii UoareRomneti susinutde ctreOrchestraRomndeTineret n20septembrie2014ncadrulmanifestriiZileleBucuretiului555; -MuzeulNaionalalSatuluiDimitrieGustiSpectacolemuzicalcoregraficesusinutedeAnsamblulfolcloricCununaCarpailor(2014,2016);

 • Centrul Naional de Art Tinerimea Romn Raport final de activitate 28.04.2014 01.11.2016

  5

  -MinisterulEducaieiNaionaleSpectacolulmuzicalcoregraficJoculcluarilorisemnificaialuinistoriadansuluiromnescsusinutdeAnsamblulfolcloricCununaCarpailor(2014); -MetrouBucuretiHaisdmmncumnspectacolmuzicalcoregraficdefolclorsusinutdectreAnsamblulfolcloricCununaCarpailordeZiuaUnirii; - Filarmonica de Stat Oltenia Craiova Concertul Muzica bizantin n viziunicontemporanesusinutdeAnsamb