Raport - old.upm.ro Reductor de tura¥£ie cu angrenaj melcat frontal cu conicitate invers¤’ A00709 11.12.2015

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Raport - old.upm.ro Reductor de tura¥£ie cu angrenaj melcat frontal cu conicitate...

 • Raport privind rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică

  desfăşurată în anul 2015

  MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 • Lucrări publicate în reviste ISI Web of Knowledge

  Articole publicate în volume indexate ISI Proceedings

  Articole/Studii publicate în reviste indexate în baze de date internaţionale

  Articole/Studii publicate în reviste

  Articole/Studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice

  Cărţi publicate

  Studii/capitole publicate într-o carte sau volum colectiv

  Brevete de invenţie şi inovaţie naţionale/Cereri de brevet de invenţie depuse

  Granturi/Proiecte în derulare în 2015, câştigate prin competiţie

  Contracte cu agenţi economici

  Propuneri de proiecte în competiţie internaţională

  Propuneri de proiecte în competiţie naţională

  Experţi ARACIS/CNATDCU

  Profesori cu drept de conducere de doctorat

 • Lucrări publicate în reviste ISI Web of Knowledge

  FACULTATEA TOTAL

  Inginerie Ştiinţe şi litere

  Ştiinţe

  economice, juridic

  e şi administrative

  D.P.P.D

  7,31,14 6,16 - -

  A.2.1 A.1.3 A.4.7 A.5.2 A.7.1 A.3.1 A.5.1 A.5.1

  1,14 3,66 0,5 1 1 - - -

 • Autor(i) Titlu articol/lucrare Revista Anul

  apariţiei Număr ISSN

  De la

  pag. la

  pag.

  Factorul

  de

  impact

  Genge Bela, Kiss

  Istvan, Haller

  Piroska

  A system dynamics approach for

  assessing the impact of cyber attacks

  on critical infrastructures

  International

  Journal of Critical

  Infrastructure

  Protection

  2015 10 1874-

  5482 3-17 1

  Genge Bela, Graur

  Flavius, Haller

  Piroska

  Experimental assessment of network

  design approaches for protecting

  industrial control systems

  International

  Journal of Critical

  Infrastructure

  Protection

  2015 11 1874-

  5482 24-38 1

  Moldovan Liviu Sustainability Assessment

  Framework for VET Organizations Sustainability 2015 6 (7)

  2071-

  1050

  7156-

  7174 0,942

  Genge Bela,

  Enăchescu Călin

  ShoVAT: Shodan-based vulnerability

  assessment tool for Internet-facing

  services

  Security and

  communication

  networks

  2015 on line 1939-

  0114 1-19 0,720

  Szilagyi Sandor-

  Miklos

  Spatio - Temporal Shape

  Parameterization of the Human

  Ventricles

  Acta Polytechnica

  Hungarica 2015 3 (12)

  1785-

  8860 59-72 0,649

  Bica C., Martha

  K., Cherghizan D.,

  Suciu M., Petcu

  B., Bică Dorin,

  Esian D.

  Mathematical models of teeth with

  alveolar bone resorption and

  biomechanical phenomena due to

  orthodontic forces

  Journal of

  Optoelectronics

  and Advanced

  Materials

  2015 11-12

  (17)

  1454 -

  4164

  1756-

  1760 0,429

  Ştefanovici

  Smaranda Ileana Galea

  Transylvanian

  Review 2015 2 (24)

  1221-

  1249 61-66 0,012

  Costea Simion,

  Costea Maria

  Ukraine between EU and Eurasian

  regional project in 2013

  Transylvanian

  Review 2015 1 (24)

  1221-

  1249 113-130 0,012

  Nistor Eugeniu

  Les debuts philosophiques de Lucian

  Blaga et les influences de la pensee

  occidentale

  Revue Roumaine

  de Philosophie 2015 1 (59)

  1220-

  5400 167-174 0

 • Evoluţia numărului de lucrări

  publicate în reviste ISI Web of

  Knowledge pentru intervalul 2012-

  2015

  1.14

  6.16

  0 0

  Lucrări publicate în reviste ISI

  Web of Knowledge.

  Repartizarea pe facultăţi

  Inginerie

  Ştiinţe şi Litere

  Ştiinţe

  Economice, Juri

  dice şi

  Administrative

  D.P.P.D

  3.16

  6.32

  8.47

  7.3

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  2012 2013 2014 2015

  lucrări

  publicate în

  reviste ISI

  Web of

  Knowledge

  pentru

  intervalul

  2012-2015

 • Articole publicate în volume indexate ISI Proceedings

  FACULTATEA TOTAL

  Inginerie Ştiinţe şi litere Ştiinţe economice, juridice şi

  administrative D.P.P.D

  85,0440,36 24,5 20,18 - A.2.2 A.4.8 A.5.7 A.7.2 A.7.3 A.3.1 A.6.6 -

  40,36 5,5 4 9 6 17,18 3 -

  Articole/Studii publicate în reviste indexate în baze de date internaţionale

  FACULTATEA TOTAL

  Inginerie Ştiinţe şi litere Ştiinţe economice, juridice

  şi administrative D.P.P.D

  113,8414,03 48,66 51,15 - A.2.3 A.4.9 A.5.2 A.7.3 B.1.13 D.1.3 A.3.1 A.5.2 A.6.3 A.5.2

  14,03 5,5 3 35 3 2,16 32,65 0,5 18 -

  Articole/Studii publicate în reviste

  FACULTATEA TOTAL

  Inginerie Ştiinţe şi litere Ştiinţe economice, juridice

  şi administrative D.P.P.D

  86,33- 85 0,33 1 - A.1.1 A.4.10 A.7.4 D.1.5 A.6.3 D.1.5 D.1.5

  - 1 1 67 16 - 0,33 1

  Articole/Studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice

  FACULTATEA TOTAL

  Inginerie Ştiinţe şi litere Ştiinţe economice, juridice şi

  administrative D.P.P.D

  41,13,07 22,2 15,83 -

  A.2.3 D.1.6 D.1.8 A.1.2 A.4.10 A.5.7 C.5.6 C.5.7 D.1.6 D.1.8 A.5.5 A.6.4 D.1.6 D.1.8 A.5.5

  0,91 2,16 - 8,7 5 - 1 3 3,5 1 - 3 9,33 3,5 -

 • Articole publicate în volume indexate

  ISI Proceedings.

  Repartizarea pe facultăţi

  Evoluţia numărului de lucrări

  publicate în volume indexate ISI

  Proceedings pentru intervalul

  2012-2015

  40.36

  24.5

  20.18

  0

  Inginerie

  Ştiinţe şi Litere

  Ştiinţe

  Economice, Juri

  dice şi

  Administrative

  D.P.P.D

  120.6

  87.4 79.92

  85.04

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  120

  140

  2012 2013 2014 2015

  Evoluţia numărului de lucrări publicate în volume indexate ISI Proceedings

 • Articole/Studii publicate în reviste

  indexate în baze de date

  internaţionale.

  Repartizarea pe facultăţi

  Evoluţia numărului de lucrări

  publicate în reviste indexate în baze

  de date internaţionale pentru

  intervalul 2012-2015

  14.03

  48.66

  51.15

  0

  Inginerie

  Ştiinţe şi Litere

  Ştiinţe

  Economice, Juridi

  ce şi

  Administrative

  D.P.P.D

  187.63

  169.2 169.36

  113.84

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  120

  140

  160

  180

  200

  2012 2013 2014 2015

  lucrări publicate în reviste indexate în baze de date internaţionale pentru intervalul 2012- 2015

 • Cărţi publicate

  FACULTATEA TOTAL

  Inginerie Ştiinţe şi litere Ştiinţe economice, juridice şi

  administrative D.P.P.D

  30,1611 8,5 9,66 1 B.2.1 B.2.2 A.4.4 A.5.3 A.5.4 B.7.1 B.7.2 C.7.2 A.5.3 A.6.1 B.3.1 A.5.3

  11 - - 1 2 1 3,5 1 1 2,66 6 1

  Autor(i) Titlu carte Editură ISBN

  Boldea Iulian Modernism and Postmodernism in Romanian

  Poetry. A brief Outline

  Lambert

  Academic

  Publishing

  978-3-659-71769-7

  Cistelecan Alexandru Zece femei Cartier (Moldova) 978-9975-86-023-9

  Neag Ramona, Paşcan

  Irina, Maşca Ema

  Bazele contabilităţii. De la teorie spre o

  înţelegere în practica actuală C.H. Beck 978-606-18-0136-7

  Paşcan Irina Calitatea raportărilor financiare în contextul

  adoptării IFRS: cazul entităților românești cotate Editura ASE 978-606-505-995-5

  Ştefănescu Dorin Poetica imaginii. O fenomenologie a

  inaparentului Paideia 978-606-748-108-2

  Ştefănescu Dorin Poetică fenomenologică. Lectura imaginii Institutul

  European 978-606-24-0137-5

  Morar Florica Dicționar explicativ - ştiinţele pământului - (știinţe interdisciplinare)

  Ion Ionescu de la

  Brad 978-973-147-182-2

  Georgescu Maria-Ana Responsabilitatea socială între teorie, imagine și conduită

  Limes 978-973-726-918-8

  Silvaş Alexandra, Coşa

  Lucica Psihopedagogie pentru studenţi şi cadre didactice Eikon 978-606-8770-48-2

  Săcălean Lucian Problema minorităţilor în contextul societăţii

  româneşti Vatra Veche 978-606-94089-7-1

  Nistor Eugeniu Opera filosofică blagiană Ardealul 978-606-8372-24-2

 • Autor(i) Titlu carte Editură ISBN

  Nistor Eugeniu, Paşcan

  Marius Privind înapoi fără mânie! Ardealul 978-606-8372-27-3

  Dogaru Lucreţia,

  Mihai Gheorghe Norma juridică şi interpretarea ei Universul Juridic 978-606-673-505-6

  Hurubă Eugen Executarea silită în Republica Moldova Universul Juridic 978-606-673-695-4

  Les Ioan, Jugastru

  Călina, Lozneanu

  Verginel, Circa Adrian,

  Hurubă Eugen,

  Spinei Sebastian

  Tratat de drept procesual civil