rapport anbefalinger billeddiagnostik - dnu.rm.dk .Yderligere integration mellem radiologi og klinisk

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of rapport anbefalinger billeddiagnostik - dnu.rm.dk .Yderligere integration mellem radiologi og...

 • 1

  Anbefalinger fra en

  masterplanarbejdsgruppe vedrrende

  billeddiagnostik i Masterplanen

  Oktober 2006

 • 2

  Indholdsfortegnelse 1. Resum og anbefalinger..................................................................................................... 3 2. Indledning og arbejdsgruppens kommissorium.............................................................. 4

  2. 1. Arbejdsgruppens sammenstning.............................................................................................5 3. Lidt forklaring om billeddiagnostiske skannere og deres funktion .............................. 6

  3.1 Billeder i flere dimensioner (Computer Tomografi, CT)............................................................6 3.2 Rntgenundersgelser og CT-skanning ......................................................................................7 3.3 Nuklearmedicinske undersgelser med SPECT- og PET-skanning. ..........................................7 3.4 Magnetisk resonans undersgelser med MR-skanner.................................................................8 3.5 Ultralydsskanning .......................................................................................................................8 3.6 Kombinerede skannere: SPECT/CT, PET/CT, PET/MR mv. ....................................................9

  4. Organisering af de Billeddiagnostiske afdelinger i dag p henholdsvis rhus Sygehus og Skejby Sygehus .................................................................................................................. 9

  4.1. Radiologisk afdeling, rhus Sygehus........................................................................................9 4.2. Neuroradiologisk Afdeling , rhus Sygehus ...........................................................................10 4. 3. Billeddiagnostisk afdeling, Skejby Sygehus...........................................................................10 4.4. Afdelingen for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin, rhus Sygehus og Skejby Sygehus ...11 4.5. PET-centret, rhus Sygehus ....................................................................................................12

  5. Placering af billeddiagnostisk udstyr excl. nuklearmedicinsk udstyr/PET i forbindelse med Masterplanen............................................................................................ 12

  5.1. Behov for billeddiagnostiske undersgelser ............................................................................13 5.1.1 Akut blok............................................................................................................................13 5.1.2 Kvinde-Barn blok...............................................................................................................13 5.1.3 Hjerte-Lunge-Kar blok.......................................................................................................14 5.1.4 Inflammations blok ............................................................................................................14 5.1.5 Hoved-Neuro blok..............................................................................................................14 5.1.6 Abdominal blok..................................................................................................................15 5.1.7 Onkologisk blok.................................................................................................................15 5.1.8 Praksishus...........................................................................................................................15

  5.2. Opsummering...........................................................................................................................17 6. Fordelingen af radiologiske undersgelser udfrt af ikke-radiologer p de kliniske afdelinger fordelt p de 7 foreslede blokke...................................................................... 18 7. Placering af nuklearmedicinsk udstyr, incl. PET i forbindelse med Masterplanen.. 19

  7.1 Oversigt over nuklearmedicinske undersgelser p de 7 foreslede faglige fllesskaber/blokke + undersgelser henvist fra almen praksis. .....................................................................................19 7.2. opsummering............................................................................................................................19

  8. Forskning og udvikling .................................................................................................... 20 9. Konklusion og anbefalinger............................................................................................ 21 10. Skitse med forslag til placeringen af billeddiagnostikken i masterplanen ............... 23 Bilag 1 - 3............................................................................................................................... 24

 • 3

  1. Resum og anbefalinger Det principielle udgangspunkt i forhold til konceptet om faglige fllesskaber er, at der placeres tvrgende kliniske funktioner i hver af de faglige fllesskaber/blokke, evt. i flleszonen mellem 2 blokke.

  Arbejdsgruppen har derfor kortlagt behovene for billediagnostiske undersgelser og dimensionering af antal undersgelsesrum i de enkelte blokke udfra aktuelle (2005) undersgelser pr. blok, forventede ndringer i undersgelsesmodalitet og antal baseret p rundsprge blandt kliniske brugere og billeddiagnostiske afdelinger, billeddiagnostisk udstyr til klinik-nr forskning, baseret p rundsprge til billeddiagnostiske afdelinger og forskningsafsnit

  Af hensyn til optimale patientforlb sammenholdt med en bredygtig udnyttelse af apparatur anbefaler arbejdsgruppen en hensigtsmssig decentralisering af flere billeddiagnostiske funktioner i de kliniske blokke, som f.eks. digital radiologi, CT, ultralyd og MR, som kan udfres decentralt samt beskrives centralt via PACS.

  Udover at optimere patientforlbene vil en decentral placering af billeddiagnostikken i blokkene kunne fremme samarbejdet mellem radiologer og klinikere. Specielt de billeddiagnostisk baserede invasive procedurer vil kunne foreg i et tt samarbejde. Nrvret af radiologiske specialister vil kunne sikre kvaliteten af de mange billeddiagnostiske undersgelser, specielt ultralydsundersgelser, der foretages decentralt af klinikere

  Et centralt billeddiagnostisk ekspert afsnit er ndvendigt med henblik p at tage sig af srligt komplicerede patientundersgelser og behandlinger fra samtlige blokke.

  Der findes ikke grundlag for at decentralisere de nuklearmedicinske undersgelser herunder PET. Dog kan det overvejes at placere koronarscintigrafiske undersgelser i det billeddiagnostiske afsnit i hjerte-lungeblokken. Derudover kan det overvejes at placere nuklearmedicinske undersgelser i kvinde-barn klinikken p grund af de srlige behov og hensyn, der skal tages til brn, selvom apparaturet ikke kan udnyttes optimalt p grund af et lavt undersgelsesbehov.

  Det anbefales derfor, at der etableres et strre billeddiagnostisk afsnit/center, der huser de decentrale funktioner for onkologiblokken og neuroblokken tilsammen, det centrale ekspert afsnit samt nuklearmedicinsk/PET afsnit.

  I intim sammenhng med dette afsnit/center anbefales det, at der etableres core facilities med henblik p forskning og udvikling af functional imaging apparatur og teknikker samt dyreeksperimentel forskning.

  Det findes hensigtsmssigt at etablere en "Diagnostisk Enhed for Almen Praksis", hvor praktiserende lger og speciallger i dagtiden hurtigt kan f udfrt billeddiagnostik for at undg ventelister og dermed bekymring og arbejdstab for patienterne.

  Der er ikke taget endelig stilling til den ledelsesmssige organisation af det billeddiagnostiske omrde. Dog peges der p af hensyn til opretholdelse af et optimalt fagligt milj for de decentrale funktioner, der betjenes af f radiologiske speciallger, en mere fleksibel koordination af lgebemandingen i samtlige afsnit samt en hensigtsmssig planlgning af uddannelsen af lger og radiografer. Derfor anbefales det, at de enkelte billeddiagnostiske afsnit i blokkene samles organisatorisk/ledelsesmssigt i f strre enheder.

 • 4

  2. Indledning og arbejdsgruppens kommissorium Masterplanstyregruppen har i forbindelse med den overordnede planlgning af samlingen af rhus-sygehusene i Skejby nedsat en arbejdsgruppe 1.1/1.2 vedr. organisering af specialerne og den interne struktur.

  Som flge heraf blev der i efterret 2005 afholdt en inspirationsrunde, hvor bl.a. de kliniske afdelinger har svaret p, hvilke specialer de helst ville indg i et fagligt fllesskab med. Inspirationsrunden dannede baggrund for, at afdelingerne blev opdelt i 7 faglige fllesskaber/blokke.

  I forret 2006 blev der afholdt en hringsrunde primrt i forhold til opdelingen i 7 faglige fllesskaber, og p baggrund af denne hringsrunde vedtog Masterplanstyregruppen i juni 2006 at fastholde, at der arbejdes videre med en opdeling af sygehuset i 7 faglige fllesskaber/blokke jvf. nedenstende oversigt.

  Fagligt fllesskab/ blok: Afdelinger:

  Akut-blok - Geriatrisk afd. G ,

  S- Ortopdkirurgisk afd. E, S

  - Medicinsk-Endokrinologisk afd. C og M, S

  Kvinde-barn-blok

  - Brneafdeling A, SKS

  - Gynkologisk-Obstetrik afd. Y, SKS

  Hjerte-lunge-kar-blok - Hjerte-lunge-karkir.afd. T, SKS

  - Hjertemedicinsk afd. B, SKS

  - Lungemedicinsk afd. B , S

  - Medicinsk Kardiologisk afd. A, (THG), S

  Inflammations-blok - Hmatologisk afd. R (THG), S

  - Infektionsmedicinsk afd. Q, SKS

  - Dermatologis afd. S, S

  - Reumatologisk afd. U, S

  - Lever-tarm medicinsk afd. V, S

  Hoved-Neuro-blok - Neurologisk F/Neurokirurgisk NK, S

  - re-nse-halsafd. H, S

  - jenafd. J, S

  - Kbekirurgisk afd. O

  Ab