of 12 /12
Razne vrste vremena Razne vrste vremena Astronomska navigacija 3.N. Astronomska navigacija 3.N.

Razne vrste vremena

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Razne vrste vremena. Astronomska navigacija 3.N. Pravi sunčev dan i pravo vrijeme. Pravo sunčevo vrijeme računa se iz položaja Sunca na nebu. Pravi sunčev dan vrijeme između dviju kulminacija Sunca u nekom meridijanu Pravo mjesno vrijeme tp – za bilo koji meridijan Tp – za Greenwich - PowerPoint PPT Presentation

Text of Razne vrste vremena

Page 1: Razne vrste vremena

Razne vrste vremenaRazne vrste vremena

Astronomska navigacija 3.N.Astronomska navigacija 3.N.

Page 2: Razne vrste vremena

Pravi sunčev dan i pravo vrijemePravi sunčev dan i pravo vrijeme

Pravo sunčevo vrijemePravo sunčevo vrijeme računa se iz položaja Sunca na nebu.računa se iz položaja Sunca na nebu.

Pravi sunčev danPravi sunčev dan vrijeme između dviju kulminacija Sunca u nekom meridijanuvrijeme između dviju kulminacija Sunca u nekom meridijanu

Pravo mjesno vrijemePravo mjesno vrijeme tp – za bilo koji meridijantp – za bilo koji meridijan Tp – za GreenwichTp – za Greenwich može se izračunati pomoću satnog kuta Sunca: može se izračunati pomoću satnog kuta Sunca:

tp = 12 h tp = 12 h ±± s s [[hh]]. . s s [[hh]] = s° : 15 = s° : 15

Važno kada se opaža Sunce u podne Važno kada se opaža Sunce u podne kada je sunce kada je sunce najviše iznad horizonta tp=12.00h. najviše iznad horizonta tp=12.00h.

Page 3: Razne vrste vremena

Srednji sunčev dan i srednje vrijemeSrednji sunčev dan i srednje vrijeme

Pravo Sunce nema ujednačeno prividno godišnje kretanje.Pravo Sunce nema ujednačeno prividno godišnje kretanje.Ravnomjerni protok vremena može se računati smatrajući da je putanja Ravnomjerni protok vremena može se računati smatrajući da je putanja

Sunca na nebeskoj sferi:Sunca na nebeskoj sferi: ujednačenaujednačena da Sunce nema deklinacijuda Sunce nema deklinaciju da mu se SHA mijenja ravnomjerno.da mu se SHA mijenja ravnomjerno. takvo zamišljeno Sunce stalno bi se jednolično kretalo po ekvatoru!takvo zamišljeno Sunce stalno bi se jednolično kretalo po ekvatoru!

srednje Sunce – srednje Sunčevo vrijeme: srednje Sunce – srednje Sunčevo vrijeme: ts – za bilo koji meridijants – za bilo koji meridijanTs = UT – za Greenwich-ki meridijanTs = UT – za Greenwich-ki meridijan

u skladu s Novom tehničkom rezolucijom IHO iz 1987. u skladu s Novom tehničkom rezolucijom IHO iz 1987. godine, međunarodna kratica za srednje vrijeme na godine, međunarodna kratica za srednje vrijeme na nultom meridijanu je UTnultom meridijanu je UT

Page 4: Razne vrste vremena

Jednadžba vremenaJednadžba vremena

Pravo i srednje Sunčevo Pravo i srednje Sunčevo vrijeme razlikuju se za vrijeme razlikuju se za jednadžbu vremena (e).jednadžbu vremena (e).

Vrijednost u astronomskim Vrijednost u astronomskim godišnjacima za svaki dan.godišnjacima za svaki dan.

Razlika između pravog i Razlika između pravog i srednjeg Sunčeva vremena:srednjeg Sunčeva vremena:

e = Tp – UTe = Tp – UT

e = tp – tse = tp – ts Varira u jednoj godini od -14,4 Varira u jednoj godini od -14,4

min do +16,4 min.min do +16,4 min. Ako je Ako je ee negativna, u NG je na negativna, u NG je na

sivom polju.sivom polju.

Page 5: Razne vrste vremena

AnalemmaAnalemma

Ako se ucrta Ako se ucrta δδ u odnosu na u odnosu na ee za svaki dan u godini, za svaki dan u godini, dobije se dobije se AnAnalemmaalemma..

detalji uz mnoge zanimljive detalji uz mnoge zanimljive slike na linku:slike na linku:

www.oarval.org/equation.htmwww.oarval.org/equation.htm

Page 6: Razne vrste vremena

Geografska dužina u funkciji vremenaGeografska dužina u funkciji vremena

Svaki meridijan na Svaki meridijan na površini Zemlje ima površini Zemlje ima vlastito vrijeme koje se vlastito vrijeme koje se razlikuje od vremena svih razlikuje od vremena svih drugih meridijana drugih meridijana mjesno vrijeme, ts, tp.mjesno vrijeme, ts, tp.

U navigacijskim U navigacijskim proračunima je potrebno proračunima je potrebno vrijeme određene pozicije vrijeme određene pozicije (mjesno vrijeme) (mjesno vrijeme) preračunati u vrijeme preračunati u vrijeme nultog meridijana ili nultog meridijana ili obrnuto:obrnuto:

ts, tp ts, tp UT, Tp UT, Tp

Page 7: Razne vrste vremena

PnG

reen

wic

h

D.K. = 00 h

G.K. = 12 h

TpTp

λλ

tptp

Iz crteža:

tp = Tp + λ

Isto će biti:

ts = UT + λ

SS

ss

Iz crteža:

s = S + λ

Za Sunce će vrijediti:

Δt = Δs

Page 8: Razne vrste vremena

Zonsko vrijemeZonsko vrijeme

Površina Zemlje podijeljena u 24 vremenske zone unutar Površina Zemlje podijeljena u 24 vremenske zone unutar kojih se na svakom meridijanu vrijeme računa po kojih se na svakom meridijanu vrijeme računa po srednjem meridijanu zone.srednjem meridijanu zone.

Takvo vrijeme zove se zonsko vrijeme.Takvo vrijeme zove se zonsko vrijeme. Podjela Zemlje na vremenske zone dogovorena je na Podjela Zemlje na vremenske zone dogovorena je na

kongresu u Rimu 1883. godine, a zone su određene u kongresu u Rimu 1883. godine, a zone su određene u Parizu 1911.Parizu 1911.

Meridijan Greenwich je središnji meridijan nulte zone, a Meridijan Greenwich je središnji meridijan nulte zone, a središnji meridijani ostalih zona su oni kojih je središnji meridijani ostalih zona su oni kojih je λλ višekratkik broja 15.višekratkik broja 15.

Nulta zona obuhvaća područje od -7,5° do +7,5°Nulta zona obuhvaća područje od -7,5° do +7,5° Mi smo u zoni +1h (+7,5° do +22,5°) koja se još zove Mi smo u zoni +1h (+7,5° do +22,5°) koja se još zove

srednjoevropska.srednjoevropska. U SAD su zone indeksirane suprotno, tj. W+, E-.U SAD su zone indeksirane suprotno, tj. W+, E-.

Page 9: Razne vrste vremena
Page 10: Razne vrste vremena

Zonsko vrijemeZonsko vrijeme

određuje se po formuli: određuje se po formuli: tx = UT + xtx = UT + x x se nađe na raznim kartama ili tablicama.x se nađe na raznim kartama ili tablicama. u pomorskoj praksi prilikom putovanja prema istoku se u pomorskoj praksi prilikom putovanja prema istoku se

brodski sat pomiče naprijed za 1 sat, a prema zapadu brodski sat pomiče naprijed za 1 sat, a prema zapadu nazad za jedan sat, svakih 15° nazad za jedan sat, svakih 15° svaka straža po 20 svaka straža po 20 minuta.minuta.

Datumska granicaDatumska granica Zonu 12 presijeca datumska granica.Zonu 12 presijeca datumska granica. Na meridijanu 180° razlika je 24 sata ili jedan danNa meridijanu 180° razlika je 24 sata ili jedan dan

Page 11: Razne vrste vremena

Pn

Gre

enw

ich

Podne – Gornji prolaz

18 h

24 h

6 h

0 h

Ponoć – Donji prolaz

EEWW

12 h

360° : 24h = 15°

+1h

+2h

+3h

+4h

+5h

-1h

-2h

-3h

-4h

-5h

-7h

-8h

-9h

-10h-11h +11h

+10h

+9h

+8h

+7h

Oduzima se 1 danOduzima se 1 dan

Dodaje se 1 danDodaje se 1 dan

Page 12: Razne vrste vremena

Sistematizacija pojmova i formulaSistematizacija pojmova i formula

Pravo vrijeme – Pravo vrijeme – tp, Tptp, Tp – prema stvarnom kretanju Sunca – prema stvarnom kretanju Sunca (kad opažamo Sunce u podne)(kad opažamo Sunce u podne)

Srednje vrijeme – Srednje vrijeme – ts, UTts, UT – prema idealiziranom kretanju – prema idealiziranom kretanju Sunca (po njemu se mjeri vrijeme)Sunca (po njemu se mjeri vrijeme)

Jednadžba vremena – Jednadžba vremena – e = tp – ts = Tp – UT e = tp – ts = Tp – UT Greenwich-ko vrijeme – Greenwich-ko vrijeme – Tp, UTTp, UT – vrijeme na nultom – vrijeme na nultom

meridijanumeridijanuMjesno vrijeme – Mjesno vrijeme – ts = UT + ts = UT + λλ tp = Tp + tp = Tp + λλ – na svakom – na svakom

pojedinom meridijanu (važno u proračunima)pojedinom meridijanu (važno u proračunima)Zonsko vrijeme – Zonsko vrijeme – tx = UT + xtx = UT + x – (po njemu živimo, to je sat – (po njemu živimo, to je sat

na našem ručnom satu)na našem ručnom satu)Lokalno vrijeme – vrijeme određeno na nekom području Lokalno vrijeme – vrijeme određeno na nekom području

koje može varirati u odnosu na tx za ½ - 1 sat (npr. ljetno koje može varirati u odnosu na tx za ½ - 1 sat (npr. ljetno vrijeme).vrijeme).

1 h = 15°1 h = 15°