Reaktion nr1 2015

  • View
    230

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

En tidning för oss som jobbar i Vattenfall med kärnkraft och avfall

Text of Reaktion nr1 2015

  • EN TIDNING FR OSS P VATTENFALL SOM JOBBAR MED KRNKRAFT OCH AVFALL NR 1 2015

    Hr vill jag bygga mitt livEleni tog sprnget frn Aten till Varberg

    Ny organisation med gemensamma staber

    Kompetensskring av instruktrer

    Fyra felfrebyggande verktyg frn USA

    Favoritmateni restaurangen

    Utbildningar i vardagsskerhet

    TEMA:

    SKERHET

  • 2 REAKTION NR 1 2015

    Forsmark

    Ringhals

    I krnkraftsbranschen

    finns det mnga fr-

    kortningar och uttryck

    som kan vara svra fr

    exempelvis nyanstllda

    att frst. Om sprket

    som en barrir skriver

    Eva Nevelius Buskhe

    p sidan 19

    Omslagsbild: Eleni Brokalaki valde att flytta frn Grekland till Sverige. Nu jobbar hon som ingenjr p avdelningen fr anlggnings- och reaktorskerhet p Ringhals. Foto: Annika rnborg

    Insndare kan publiceras under signatur, men frfattarens namn ska vara knt av redaktio-nen. Eftertryck medges efter verenskommelse. Fr osignerat material ansvarar redaktionen.

    Reaktion r forsmarkarnas och ringhalsarnas personaltidning med mjlighet fr fler att medverka. Tidningen delas ut till alla medarbetare med postfack p krnkraftverken. Utver det sprids tidningen i fikarum och tidningsstll p KSU, SKB och flera arbetsplatser inom Vat-tenfall. Tidningen har ven ett stort antal prenumeranter i form av pensionerade medarbetare, fretag i energibranschen, medierna, myndigheter och politiker med flera.

    Tyngdpunkten i tidningens innehll ska spegla Vattenfalls medarbetare och deras arbete med krnkraft och avfall. I redaktrsrdet finns representanter frn Forsmarks Kraftgrupp AB, Ringhals AB, Svensk Krnbrnslehantering AB och Vattenfall AB. Reaktion kommer ut med sex nummer per r.

    Vilket mottagande!Det r roligt att arbeta nr ens anstrngningar betyder ngot fr mnniskor, eller hur?

    I redaktrsrdet r vi glada fr berm, ider och synpunkter av olika slag p det frsta numret av Reaktion som kom ut i decem-ber i fjol. Det stora engagemanget fr tidningen visar att den r viktig fr mnga.

    Reaktion r Forsmarks och Ringhals personaltidning med mjlighet fr fler att medverka. Den m vara ett litet samarbets-projekt men den r samtidigt ett vldigt konkret projekt. I redak-trsrdet knner vi oss som pionjrer nr nya samarbetsformer skapas kring den krnkraftsgemensamma tidningen.

    Tekniken har sina brister men gr nd arbetet mjligt. Tele-fon- och videokonferenser erstter dock inte personliga mten. De 60 milen mellan Forsmarks och Ringhals redaktioner r en utmaning nr vi s hr i brjan behver komma verens om stort och smtt. Drfr ser jag mycket fram emot vrens mte i april, nr redaktrsrdet trffas p Ringhals fr en utvrdering av Reak-tion och planering fr kommande nummer.

    Kom grna med synpunkter och tips p vad och vem du vill lsa om i tidningen framver!

    SARA SDERSTRM

    INNEHLL

    HUSMANSKOST GR BST

    Hg klass p rvarorna garanterar god och nringsriktig mat i personalrestau-rangen p Ringhals. Hr lagas cirka 1 000 portioner mat varje dag och favoritrtten r flsk med lkss.

    UTBILDAS I VARDAGSSKERHET

    P Forsmark har en ny utbildning om viktiga skerhetsfrgor i ar-betsvardagen tagits fram. Teori blandas med praktik. Hittills har 200 per- soner ut- bildats och fler r kallade.

    ENERGIMINISTERN P BESK

    En dag i slutet av januari beskte Ibrahim Baylan, Sveriges energiminister, slutfr-varet och krnkraftverket i Forsmark.

    TEMA: SKERHET

    Vill du bli prenumerant?Vi i redaktrsrdet r glada att

    tidningens artiklar och reportage r intressant lsning fr mnga. Den som vill kan teckna sig fr en gratis prenu-meration. Hr av dig till redaktionen s ordnar vi att du fr ett eget exemplar av tidningen. Hr bredvid finns namn

    och e-postadresser till oss i redaktrsrdet.

    Redaktionens adressTidningen ReaktionFGKR, Forsmarks Kraftgrupp AB, 742 03 sthammar

    E-post reaktion@vattenfall.com

    Ansvarig utgivare Anna Stlnacke, anna.stalnacke@vattenfall.com

    Redaktrer Sara Sderstrm, Forsmark, Malin Sderlind, Ringhals, Eva Nevelius, Buskhe, SKB och Katariina Gven, Vattenfall internkommunikation

    Form och layout Byr4, Uppsala 2015

    Tryck BCB, Varberg

  • REAKTION NR 1 2015 3

    Forsmark

    Ringhals1. Vattenfall och inte minst krnkraften r hgaktuell i den svenska energidebatten efter riksdagsvalet. Vad hnder just nu i dessa diskussioner? Det stmmer att vi r p agen-dan i de diskussioner som den nya regeringen fr kring energi-politiken, vilket ven fr mycket uppmrksamhet i medierna. Mlet med energikommissionen r att se ver hur den framtida svenska energifrsrjning ska se ut och krnkraften r ju en av hrnpelarna i dag. En stor del av energi systemet kommer att pverkas starkt de kommande tio ren, inte minst d ldre krnkraft tas ur drift.

    Fr ett tag sedan gick vi ut externt med att vi stter vrt utredningsarbete kring ny krnkraft p sparlga. Det som hnder nu r att vi har en tt dialog med vr gare fr att f deras syn p hur vi ska hantera frgan, fr att sedan kunna gra en rimlig bedmning av frut-sttningarna fr att investera i ersttningsreaktorer.

    Redaktrsrdet fr Reaktion

    Sara Sderstrm, Forsmark saw@forsmark.vattenfall.se

    Malin Sderlind, Ringhals malin.soderlind@vattenfall.com

    Eva Nevelius Buskhe, SKB eva.nevelius.buskhe@skb.se

    Katariina Gven, Vattenfall internkommunikation katariina.guven@vattenfall.com

    2. Vattenfall str infr en rejl utmaning med ett tufft marknadslge i Norden och pressade priser. Hur pverkar det krnkraften? Det tuffa marknadslget pverkar lnsamheten negativt i hela vr nordiska verksamhet. Samtidigt vet vi att vi str infr stora investeringar i bland an-nat oberoende hrdkylning fr krnkraftverken.

    Eftersom elpriset nu ntt en niv som r lgre n vra produktionskostnader inom krnkraften mste vi fortstta att snka vra kostnader. Dessutom blir det nnu tuffare press p vra marginaler om ekonomiska styrmedel som hgre krnkrafts-skatt genomfrs och nu med beslutet om hjd avgift till Krnavfallsfonden. Det r drfr helt avgrande att vi fortstter arbeta effektivt och hittar ytter-ligare frbttringstgrder.

    3. Vattenfall fr en ny strategi och organisation frn den 1 april. Vad blir viktigast att fokusera p framver? Frn 1 april kommer hela Vat-tenfalls krnkraftsverksamhet, bde den nordiska och tyska, att ing i den nya affrsenheten Generation.

    Vad gller vr strategiska riktning ser jag att vi redan r p rtt spr. Vi ska fortstta driva vr verksamhet p ett skert och effektivt stt, med hg till-gnglighet och starkt frtroende bland allmnheten. Vi ska ocks ka samarbetet mellan vra en-heter. Ringhals och Forsmarks organisationsfrndringar syftar just till att ka effektiviteten och strka mjligheterna att sam-verka mellan verken. Dessutom samordnar vi vr projektledning till den centrala stabsenheten Projects & Services. Det ska bli naturligt att kollegor i hela vr krnkraftsverksamhet har ge-mensamma projekt och samar-betsomrden.

    Sist men inte minst ska vi se till att vi har engagerade medarbetare. Jag vill att alla ska knna stolthet ver vrt viktiga uppdrag i samhllet och det fina arbete som utfrs.

    Tre frgor till Torbjrn Wahlborg

    TEXT: CECILIA GERGER FOTO: ELISABETH REDLIG

    Torbjrn Wahlborg

    Chef Vattenfall Region Norden, CNO, Chief Nuclear

    Officer, samt styrelseordfrande i Forsmarks Kraftgrupp AB, Ringhals AB och SKB AB.

    Frn och med den 1 april r Torbjrn chef fr Vattenfalls

    nya affrsomrde Generation.

  • 4 REAKTION NR 1 2015

    2026Vattenfall

    planerar attstnga

    Ringhals 2

    29,00re/kWh

    Tota

    l pro

    duktionskostnad exklusive "krnkraftsk

    att" (e

    ffekt

    skat

    t) 2

    2,9

    0

    re/k

    Wh

    0

    10

    20

    30

    40

    50

    60

    Elpriset p Nord Pool

    DA

    TA S

    AK

    NA

    S.

    Tim

    pris

    et p

    N

    ord

    Pool S

    pot

    om

    fatt

    ar in

    te k

    ost

    nad

    fr

    elce

    rtifi

    kat, p

    sla

    g,

    ener

    gis

    katt

    , mom

    s och

    eln

    tsk

    ost

    nade

    r. K

    lla

    : Nord

    Pool

    2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

    Genomsnittligtelspotpris

    re/kWh pNord Pool

    Nor

    ra S

    veri

    ge

    27

    ,67

    Nor

    ra M

    ella

    nsve

    rig

    e 2

    7,7

    2

    Sd

    ra M

    ella

    nsve

    rig

    e 2

    8,1

    9

    Sd

    ra S

    veri

    ge

    29

    ,88

    Nor

    ra S

    veri

    ge

    33

    ,85

    Nor

    ra M

    ella

    nsve

    rig

    e 3

    3,8

    5

    Sd

    ra M

    ella

    nsve

    rig

    e 3

    4,0

    8

    Sd

    ra S

    veri

    ge

    34

    ,5

    Nor

    ra S

    veri

    ge

    28

    ,6

    Nor

    ra M

    ella

    nsve

    rig

    e 2

    8,6

    Sd

    ra M

    ella

    nsve

    rig

    e 2

    8,8

    Sd

    ra S

    veri

    ge

    29

    ,04

    25

    ,63

    27

    ,64

    44

    ,58

    28

    ,01

    49

    ,15

    39

    ,28

    54

    ,25

    2012 den svenska

    elmarknaden delasi fyra geografiska

    elprisomrden.

    1 100MILJARDER KRONOR

    Sedan millennieskiftet har tyska konsumenter betalat 1 100 miljarder

    kronor i std till elproducenter med

    frnybar produktion. De nrmaste tio ren

    frvntas kostnaderna fr subventionerna

    uppg till 400 miljarder kronor per r.

    Klla: SKGS, den svenska basindustrins organ fr

    energifrgor.

    2025Vattenfall

    planerar attstnga

    Ringhals 1

    re/kWh

    27,96

    Day-aheadNord Pool Spot

    16 januari

    2020Elpris