Reaktion nr1 2015

 • View
  225

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

En tidning för oss som jobbar i Vattenfall med kärnkraft och avfall

Text of Reaktion nr1 2015

 • EN TIDNING FR OSS P VATTENFALL SOM JOBBAR MED KRNKRAFT OCH AVFALL NR 1 2015

  Hr vill jag bygga mitt livEleni tog sprnget frn Aten till Varberg

  Ny organisation med gemensamma staber

  Kompetensskring av instruktrer

  Fyra felfrebyggande verktyg frn USA

  Favoritmateni restaurangen

  Utbildningar i vardagsskerhet

  TEMA:

  SKERHET

 • 2 REAKTION NR 1 2015

  Forsmark

  Ringhals

  I krnkraftsbranschen

  finns det mnga fr-

  kortningar och uttryck

  som kan vara svra fr

  exempelvis nyanstllda

  att frst. Om sprket

  som en barrir skriver

  Eva Nevelius Buskhe

  p sidan 19

  Omslagsbild: Eleni Brokalaki valde att flytta frn Grekland till Sverige. Nu jobbar hon som ingenjr p avdelningen fr anlggnings- och reaktorskerhet p Ringhals. Foto: Annika rnborg

  Insndare kan publiceras under signatur, men frfattarens namn ska vara knt av redaktio-nen. Eftertryck medges efter verenskommelse. Fr osignerat material ansvarar redaktionen.

  Reaktion r forsmarkarnas och ringhalsarnas personaltidning med mjlighet fr fler att medverka. Tidningen delas ut till alla medarbetare med postfack p krnkraftverken. Utver det sprids tidningen i fikarum och tidningsstll p KSU, SKB och flera arbetsplatser inom Vat-tenfall. Tidningen har ven ett stort antal prenumeranter i form av pensionerade medarbetare, fretag i energibranschen, medierna, myndigheter och politiker med flera.

  Tyngdpunkten i tidningens innehll ska spegla Vattenfalls medarbetare och deras arbete med krnkraft och avfall. I redaktrsrdet finns representanter frn Forsmarks Kraftgrupp AB, Ringhals AB, Svensk Krnbrnslehantering AB och Vattenfall AB. Reaktion kommer ut med sex nummer per r.

  Vilket mottagande!Det r roligt att arbeta nr ens anstrngningar betyder ngot fr mnniskor, eller hur?

  I redaktrsrdet r vi glada fr berm, ider och synpunkter av olika slag p det frsta numret av Reaktion som kom ut i decem-ber i fjol. Det stora engagemanget fr tidningen visar att den r viktig fr mnga.

  Reaktion r Forsmarks och Ringhals personaltidning med mjlighet fr fler att medverka. Den m vara ett litet samarbets-projekt men den r samtidigt ett vldigt konkret projekt. I redak-trsrdet knner vi oss som pionjrer nr nya samarbetsformer skapas kring den krnkraftsgemensamma tidningen.

  Tekniken har sina brister men gr nd arbetet mjligt. Tele-fon- och videokonferenser erstter dock inte personliga mten. De 60 milen mellan Forsmarks och Ringhals redaktioner r en utmaning nr vi s hr i brjan behver komma verens om stort och smtt. Drfr ser jag mycket fram emot vrens mte i april, nr redaktrsrdet trffas p Ringhals fr en utvrdering av Reak-tion och planering fr kommande nummer.

  Kom grna med synpunkter och tips p vad och vem du vill lsa om i tidningen framver!

  SARA SDERSTRM

  INNEHLL

  HUSMANSKOST GR BST

  Hg klass p rvarorna garanterar god och nringsriktig mat i personalrestau-rangen p Ringhals. Hr lagas cirka 1 000 portioner mat varje dag och favoritrtten r flsk med lkss.

  UTBILDAS I VARDAGSSKERHET

  P Forsmark har en ny utbildning om viktiga skerhetsfrgor i ar-betsvardagen tagits fram. Teori blandas med praktik. Hittills har 200 per- soner ut- bildats och fler r kallade.

  ENERGIMINISTERN P BESK

  En dag i slutet av januari beskte Ibrahim Baylan, Sveriges energiminister, slutfr-varet och krnkraftverket i Forsmark.

  TEMA: SKERHET

  Vill du bli prenumerant?Vi i redaktrsrdet r glada att

  tidningens artiklar och reportage r intressant lsning fr mnga. Den som vill kan teckna sig fr en gratis prenu-meration. Hr av dig till redaktionen s ordnar vi att du fr ett eget exemplar av tidningen. Hr bredvid finns namn

  och e-postadresser till oss i redaktrsrdet.

  Redaktionens adressTidningen ReaktionFGKR, Forsmarks Kraftgrupp AB, 742 03 sthammar

  E-post reaktion@vattenfall.com

  Ansvarig utgivare Anna Stlnacke, anna.stalnacke@vattenfall.com

  Redaktrer Sara Sderstrm, Forsmark, Malin Sderlind, Ringhals, Eva Nevelius, Buskhe, SKB och Katariina Gven, Vattenfall internkommunikation

  Form och layout Byr4, Uppsala 2015

  Tryck BCB, Varberg

 • REAKTION NR 1 2015 3

  Forsmark

  Ringhals1. Vattenfall och inte minst krnkraften r hgaktuell i den svenska energidebatten efter riksdagsvalet. Vad hnder just nu i dessa diskussioner? Det stmmer att vi r p agen-dan i de diskussioner som den nya regeringen fr kring energi-politiken, vilket ven fr mycket uppmrksamhet i medierna. Mlet med energikommissionen r att se ver hur den framtida svenska energifrsrjning ska se ut och krnkraften r ju en av hrnpelarna i dag. En stor del av energi systemet kommer att pverkas starkt de kommande tio ren, inte minst d ldre krnkraft tas ur drift.

  Fr ett tag sedan gick vi ut externt med att vi stter vrt utredningsarbete kring ny krnkraft p sparlga. Det som hnder nu r att vi har en tt dialog med vr gare fr att f deras syn p hur vi ska hantera frgan, fr att sedan kunna gra en rimlig bedmning av frut-sttningarna fr att investera i ersttningsreaktorer.

  Redaktrsrdet fr Reaktion

  Sara Sderstrm, Forsmark saw@forsmark.vattenfall.se

  Malin Sderlind, Ringhals malin.soderlind@vattenfall.com

  Eva Nevelius Buskhe, SKB eva.nevelius.buskhe@skb.se

  Katariina Gven, Vattenfall internkommunikation katariina.guven@vattenfall.com

  2. Vattenfall str infr en rejl utmaning med ett tufft marknadslge i Norden och pressade priser. Hur pverkar det krnkraften? Det tuffa marknadslget pverkar lnsamheten negativt i hela vr nordiska verksamhet. Samtidigt vet vi att vi str infr stora investeringar i bland an-nat oberoende hrdkylning fr krnkraftverken.

  Eftersom elpriset nu ntt en niv som r lgre n vra produktionskostnader inom krnkraften mste vi fortstta att snka vra kostnader. Dessutom blir det nnu tuffare press p vra marginaler om ekonomiska styrmedel som hgre krnkrafts-skatt genomfrs och nu med beslutet om hjd avgift till Krnavfallsfonden. Det r drfr helt avgrande att vi fortstter arbeta effektivt och hittar ytter-ligare frbttringstgrder.

  3. Vattenfall fr en ny strategi och organisation frn den 1 april. Vad blir viktigast att fokusera p framver? Frn 1 april kommer hela Vat-tenfalls krnkraftsverksamhet, bde den nordiska och tyska, att ing i den nya affrsenheten Generation.

  Vad gller vr strategiska riktning ser jag att vi redan r p rtt spr. Vi ska fortstta driva vr verksamhet p ett skert och effektivt stt, med hg till-gnglighet och starkt frtroende bland allmnheten. Vi ska ocks ka samarbetet mellan vra en-heter. Ringhals och Forsmarks organisationsfrndringar syftar just till att ka effektiviteten och strka mjligheterna att sam-verka mellan verken. Dessutom samordnar vi vr projektledning till den centrala stabsenheten Projects & Services. Det ska bli naturligt att kollegor i hela vr krnkraftsverksamhet har ge-mensamma projekt och samar-betsomrden.

  Sist men inte minst ska vi se till att vi har engagerade medarbetare. Jag vill att alla ska knna stolthet ver vrt viktiga uppdrag i samhllet och det fina arbete som utfrs.

  Tre frgor till Torbjrn Wahlborg

  TEXT: CECILIA GERGER FOTO: ELISABETH REDLIG

  Torbjrn Wahlborg

  Chef Vattenfall Region Norden, CNO, Chief Nuclear

  Officer, samt styrelseordfrande i Forsmarks Kraftgrupp AB, Ringhals AB och SKB AB.

  Frn och med den 1 april r Torbjrn chef fr Vattenfalls

  nya affrsomrde Generation.

 • 4 REAKTION NR 1 2015

  2026Vattenfall

  planerar attstnga

  Ringhals 2

  29,00re/kWh

  Tota

  l pro

  duktionskostnad exklusive "krnkraftsk

  att" (e

  ffekt

  skat

  t) 2

  2,9

  0

  re/k

  Wh

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  Elpriset p Nord Pool

  DA

  TA S

  AK

  NA

  S.

  Tim

  pris

  et p

  N

  ord

  Pool S

  pot

  om

  fatt

  ar in

  te k

  ost

  nad

  fr

  elce

  rtifi

  kat, p

  sla

  g,

  ener

  gis

  katt

  , mom

  s och

  eln

  tsk

  ost

  nade

  r. K

  lla

  : Nord

  Pool

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

  Genomsnittligtelspotpris

  re/kWh pNord Pool

  Nor

  ra S

  veri

  ge

  27

  ,67

  Nor

  ra M

  ella

  nsve

  rig

  e 2

  7,7

  2

  Sd

  ra M

  ella

  nsve

  rig

  e 2

  8,1

  9

  Sd

  ra S

  veri

  ge

  29

  ,88

  Nor

  ra S

  veri

  ge

  33

  ,85

  Nor

  ra M

  ella

  nsve

  rig

  e 3

  3,8

  5

  Sd

  ra M

  ella

  nsve

  rig

  e 3

  4,0

  8

  Sd

  ra S

  veri

  ge

  34

  ,5

  Nor

  ra S

  veri

  ge

  28

  ,6

  Nor

  ra M

  ella

  nsve

  rig

  e 2

  8,6

  Sd

  ra M

  ella

  nsve

  rig

  e 2

  8,8

  Sd

  ra S

  veri

  ge

  29

  ,04

  25

  ,63

  27

  ,64

  44

  ,58

  28

  ,01

  49

  ,15

  39

  ,28

  54

  ,25

  2012 den svenska

  elmarknaden delasi fyra geografiska

  elprisomrden.

  1 100MILJARDER KRONOR

  Sedan millennieskiftet har tyska konsumenter betalat 1 100 miljarder

  kronor i std till elproducenter med

  frnybar produktion. De nrmaste tio ren

  frvntas kostnaderna fr subventionerna

  uppg till 400 miljarder kronor per r.

  Klla: SKGS, den svenska basindustrins organ fr

  energifrgor.

  2025Vattenfall

  planerar attstnga

  Ringhals 1

  re/kWh

  27,96

  Day-aheadNord Pool Spot

  16 januari

  2020Elpris