Recapitulare Rom

 • View
  227

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Recapitulare Rom

 • 8/16/2019 Recapitulare Rom

  1/12

   

  RECAPITULARE – LB. ROMÂNĂ

  Clasa a II-a

 • 8/16/2019 Recapitulare Rom

  2/12

   

  Să ne amintim câteva din lecturile învăţate şi

  autorii lor! Realizaţi corespondenţa titlu-autor.

  Exerciţiul 1

  Pinocchio Octavian Goga

  Învăţătorul nostru Ion Creangă Ciuboţelele ogarului Carlo Collodi

  Toamna Tudor Arghezi

  Amintiri din copilărie dmondo de Amicis

  Cheile !ihail "adoveanu

  Crăiasa #ăpezii Călin Gruia

  $umbrava minunată %ans Christian Andersen

 • 8/16/2019 Recapitulare Rom

  3/12

   

  Din textul de mai os selectează cuvintele care conţin "rupurile de litere# ce ci "e "i c$e c$i "$e "$i. %dă clic& pe cuvânt'

    ( )ost odată un moş şi o *a*ă. +e când stătea lân"ă "eam şi împletea la ciorap  *ătrâna se "ândea.

    - ,e *ine ar  să avem un copil! ,$iar de-ar  numai cât un "$em de mare.

    - Dar dacă ar  cât o ne"$ină 

  - ,ine a vor*it

    - Eu /e"$iniţă "ândul oamenilor. - 0ine /e"$iniţă )u"i încoace să te văd!

    0ătrâna dădu să îl sărute.

    - ncet  mamă că mă în"$iţi ! îi stri"ă la urec$e *ăieţelul.

  Exerciţiul 2

 • 8/16/2019 Recapitulare Rom

  4/12

   

  ,ompletează cu semnele de punctuaţie  învăţate.

  În vacanţă

    Elena Mihai şi Sorin merg în tabără  Sorin întreabă

    În ce zi vom pleca Elena

    Cred că miercuri

    Cât de mult aşteaptă copiii această tabără

  Exerciţiul 3

   

  &  .  #

  -   &   

  -  .

  !

 • 8/16/2019 Recapitulare Rom

  5/12

   

  ,ompletează cu sila*e pentru a )orma cuvinte. ,iteşte explicaţiile din paranteze.

  4u 5

  o -cu -

  *u 5

  că -

  iu -

  Exerciţiul 6

  tu - re   ( Zboară din floare în floare )

  "lin -dă   ( Te priveşti în ea )

   ra - os   ( Un om fără frică )

   *u -ru - za   ( Prima gâză ce vesteşte primăvara )

  lă -toa

  -

  re ( Păsările care pleacă toamna )

  ni - e ( Prima lună de vară )

 • 8/16/2019 Recapitulare Rom

  6/12

   

  Denumeşte ima"inile apoi "rupează pe o coloană cuvintele care încep cu o vocală iar pe alta pe cele care încep cu o consoană.

  Exerciţiul 7

  Cuvinte ce încep cu vocală Cuvinte ce încep cu

  consoană

  iepure omidă

  al*ină

  ele)ant

  cal pisică

  rac

  *roască

 • 8/16/2019 Recapitulare Rom

  7/12  

  (le"e din coloana a doua sinonimul potrivit pentru ecare cuvânt din prima coloană. %clic&

  pe sinonim'

  do"oritor neliniştit "in"aş arzător

  odaie viclean

  a licări plăpând neastâmpărat a su4a uşor

  şiret camerăa adia "ălă"ie ţanţoş salcie răc$ită a sclipi larmă încrezut

  Exerciţiul 8

  9 arzător

  9 plăpând9 cameră9 a sclipi

  9 neliniştit 9 viclean 9 a su4a uşor 9 încrezut 9 salcie

  9 "ălă"ie

  http://www.glitter-graphics.com/

 • 8/16/2019 Recapitulare Rom

  8/12  

  Realizează corespondenţa între ecare

  cuvânt din prima coloană şi antonimul său dincoloana a doua. %clic& pe antonim pentru a te verica'

   

  tânăr liniştit   vec$i scund   "ălă"ios *ătrân   lumină nou   înalt neascultător   noapte zi   ascultător în"ust   "er răsărit   apus întuneric

    lat arşiţă

  Exerciţiul :

 • 8/16/2019 Recapitulare Rom

  9/12  

  ,ompletează cu ;m< sau ;n

 • 8/16/2019 Recapitulare Rom

  10/12 

  ,ompletează cu unul dintre cuvintele# într-o

   într-un dintr-o dintr-un.

    ........... zi (l*ă ca >ăpada a auns la căsuţa piticilor. ( intrat cu sală în odăiţă. ( mâncat

  ceva ............... )ar)urioară apoi a *ăut apă .................

    pă$ărel. S-a culcat ............... pătuţ şi a adormit. Spre seară piticii s-au întors acasă o*osiţi dar )ericiţi. (u primit-o la ei pe (l*ă ca >ăpada.

  Exerciţiul ?

   ntr-o

  dintr- o

  dintr-un  într-un

 • 8/16/2019 Recapitulare Rom

  11/12 

  +inocc$io şi celelalte personae din lecturile

  citite îşi iau ;@a revedere<

  de la tine şi îţi urează ;Aacanţă plăcută

 • 8/16/2019 Recapitulare Rom

  12/12 

  http://www.abecedar.com/abecedar/