Recuperarea Genunchiului La Sportivi

Embed Size (px)

Text of Recuperarea Genunchiului La Sportivi

 • 8/11/2019 Recuperarea Genunchiului La Sportivi

  1/32

  STUDIUL METODELOR KINETOTERAPEUTICE

  MODERNE DE RECUPERARE RAPIDA DUPA

  TRAUMATISME ALE GENUNCHIULUI, LASPORTIVI DE PERFORMANTA

 • 8/11/2019 Recuperarea Genunchiului La Sportivi

  2/32

  In cadrul patologiei posttraumatice a genunchiului, la sportivii de

  performanta, leziunile au fost si sunt in continuare extrem de

  frecvente. Acest lucru nu este intamplator, deoarece, in activitatea

  sportiva de performanta, regasim atat factorii etiologici cat sifactorii favorizanti, raspunzatori de aparitia leziunilor.

  Importanta problemeiImportanta problemei caracteristicile zonei anatomicecaracteristicile zonei anatomice

  tehnica chirurgicala utilizatatehnica chirurgicala utilizata interventia mijloacelor specificeinterventia mijloacelor specifice

  recuperarii precoce postoperatorrecuperarii precoce postoperator

  Genunchi

  operat pe caleclasic`

  Tratament kinetic = 6-8 luni

  Genunchioperat pe caleartroscopic`

  Tratament kinetic = luni

  !ste "ine si in interesul pacientului, ca specialistul kinetoterapeut sa fie familiarizat cutehnica chirurgicala moderna, artroscopica.

 • 8/11/2019 Recuperarea Genunchiului La Sportivi

  3/32

  Comparativ cu tratamentul kinetic \n cazulComparativ cu tratamentul kinetic \n cazulnesportivilor,nesportivilor,

  tratamentul \n cazul sportivilor traumatiza]i vatratamentul \n cazul sportivilor traumatiza]i va

  trebui s` ]in` seama de uneletrebui s` ]in` seama de unelecircumstan]ecircumstan]especifcespecifce

  Sportiv traumatizat

  R

  ecuperare complet` Vindecare rapid`

  Presiuni antrenori

  Anihilarea eectelorinactivit`]ii kinetice

 • 8/11/2019 Recuperarea Genunchiului La Sportivi

  4/32

  Cea mai pu]in protejat` de p`r]i moi

  Solicitat` \n static` [i locomo]ie

  Cea mai mare frecven]`a traumatismelor m. inf.

  L! " se opune#sertarului anterior$

  Le%iuni

  asociate

  #,6$

  Particularitati ale zonei genunchiului, implicata in traumatismParticularitati ale zonei genunchiului, implicata in traumatism

 • 8/11/2019 Recuperarea Genunchiului La Sportivi

  5/32

  Particularit`]i ale metodelor de tratamentParticularit`]i ale metodelor de tratamentchirur&ical [i in'uen]a acestora asuprachirur&ical [i in'uen]a acestora asupra

  tratamentului recuperatortratamentului recuperator

  -timpul " de la accidentul traumatic ( interven]iechirur&ical` ma) * s`pt`m+ni.

  -tipul de insta,ilitate

  -&ravitatea le%iunii " le%iuni asociate

  -avantajele -inetoterapiei re%ult` [i din tipul dea,ordare chirur&ical`

 • 8/11/2019 Recuperarea Genunchiului La Sportivi

  6/32

  Astazi, se foloseste tehnica chirurgicala artroscopica care

  creaza un avanta% enorm in ceea ce priveste aplicarea programelor de

  kinetoterapie la & de ore post interventie chirurgicala.

  Tehnica chirurgicala artroscopica este considerata pe plan

  mondial cea mai noua si cea mai performanta tehnica chirurgicala

  ortopedica.

  'rogramele de kinetoterapie folosite sunt adaptate, pe plan

  mondial, in functie de specificul leziunii.

  'ersonal, am ales un program de recuperare kinetica utilizat

  cu succes in (omania, pe care l-am aplicat intr-un spatiu de

  recuperare din )recia, urmarind daca se poate scurta perioada de

  recuperare a genunchiului *in cazul rupturilor de ligament incrucisatanterior la sportivi de performanta+ si mai ales cum se poate realiza

  acest lucru.

 • 8/11/2019 Recuperarea Genunchiului La Sportivi

  7/32

  ,iectivele recuper`rii,iectivele recuper`rii restabilirea aliniamentului normal al corpului;restabilirea aliniamentului normal al corpului;

  redob#ndirea amplitudinii de micare, a or]eiredob#ndirea amplitudinii de micare, a or]eii a rezisten]ei musculare;i a rezisten]ei musculare;

  recuperarea coordon`rii, controlului irecuperarea coordon`rii, controlului iechilibrului;echilibrului;

  redob#ndirea capacit`]ii de eort!redob#ndirea capacit`]ii de eort!Indoloritate

  Stabilitate Mobilitate

 • 8/11/2019 Recuperarea Genunchiului La Sportivi

  8/32

  ndoloritandoloritatete

  - medica]ie antiin"am-antalic`medica]ie antiin"am-antalic`- crioterapiecrioterapie-

  $%&A'( A$)*C'+A$$%&A'( A$)*C'+A$

  desc`rcare articular` \nortostatism i mers!

  enunchi "ectat ./-01rd2

  Sta,ilitate

  pasiv` asiurat` deap!capsulo-li!

  a3eleanat!emuro-tibiale

  activ`

  Rolulcvadricepsului

  mo,ili%are

  !tro/e

 • 8/11/2019 Recuperarea Genunchiului La Sportivi

  9/32

  0oni/erea cvadricepsului 1 o,iectiv0oni/erea cvadricepsului 1 o,iectiv

  principal alprincipal al

  recuper`riirecuper`rii2. 3)erci]ii i%ometrice*. 3)erci]ii cu \nc`rcare pro&resiv`

  0oni/ereaischio&am,ierilor2. 3)erci]ii i%ometrice

  *. 3)erci]ii cu contrare%isten]`

  0oni/erea tricepsului sural

  0oni/erea tensorului fascieilata

  4uscula]ia celor5 fe]e

 • 8/11/2019 Recuperarea Genunchiului La Sportivi

  10/32

  ,iectiv,iectiv4 rec#tiarea4 rec#tiareaamplitudinilor ma3ime de micare!amplitudinilor ma3ime de micare!

  4o,ilitate

  Redo,+ndirea e)tensieicomplete6

  -pre&`tire ini]ial` prin

  termoterapie-po%i]ion`ri 7&reut`]i8

  -mi[c`ri active

  -masajRedo,+ndirea 'e)iei normale6

  -0ermoterapie

  -4asaj

  -4o,ili%`ri pasive9 active

 • 8/11/2019 Recuperarea Genunchiului La Sportivi

  11/32

  -e3erci]ii estice mers, urcat5cobor#t sc`ri2e3erci]ii estice mers, urcat5cobor#t sc`ri2- terapie ocupa]ional` \not, ciclism2- terapie ocupa]ional` \not, ciclism2

  Mijloacele kinetoterapiei

  '!II!

  %3erci]ii fzice active i pasive

  &ostur`ri sau pozi]ion`ri

  6asa7

  %roterapie

  /!'!II! )ermoterapie, hidrotermoterapie,electroterapie, mi7!psihice!

  01'2!3! 4idrotermokinetoterapie

 • 8/11/2019 Recuperarea Genunchiului La Sportivi

  12/32

  Mijloace specificeMijloace specifice

  8! %3erci]ii

  fzice

  cresc capacitatea coordinativ`9

  echilibrul, orientarea spa]ial`,preciziaini]iate i fnalizate \n diversepozi]ii undamentale i5sau

  derivate

 • 8/11/2019 Recuperarea Genunchiului La Sportivi

  13/32

  4odalit`]i de aplicare " e)erci]ii de &rup4odalit`]i de aplicare " e)erci]ii de &rup (( e)erci]iie)erci]ii

  individualeindividuale

  4:L;!R3 P!SVidrotermoterapia

  -%lectroterapia

  -6i7loace psihice ? antrenamentmental

  Autosuestie

  Autocomenzi

 • 8/11/2019 Recuperarea Genunchiului La Sportivi

  18/32

  Cercetarea s-a bazat pe analiza unui lot de pacienti,internati cu diagnosticul de ruptura de ligamentincrucisat antero-extern in CENTRUL DE

  FIZIOTERAPIE, EPAMEINONTAS DETORAKIS

  Am aplicat fiecarui pacient in parte programul de recuperare,

  tinand cont de tipul de leziune, varsta pacientului, gradul demo"ilitate in articulatia genunchiului la inceperea tratamentului,

  durata imo"ilizarii, greutatea corporala.

  Am efectuat masuratori pentru determinarea gradului de refacerea mo"ilitatii articulare si a hipotrofiei musculare la mem"rul

  inferior corespunzator genunchiului afectat.

 • 8/11/2019 Recuperarea Genunchiului La Sportivi

  19/32

  Am alcatuit fise individuale in care am trecut periodic rezultatele

  masuratorilor si pentru a fi mai usor de urmarit evolu7ia valorilor am

  alcatuit grafice in care am trecut urmatoarele date

  Gra/cul nr.2! %volu]ia "e3iei \narticula]ia enunchiului drept&acient :!

  Gra/cul nr.*%volu]ia perimetrelor coapselor i areut`]ii pacientului :!

 • 8/11/2019 Recuperarea Genunchiului La Sportivi

  20/32

  Gra/cul nr.>. %volu]ia "e3iei \narticula]ia enunchiului st#n&acient (!*!, .8 ani, ruptur` liament\ncruciat anterior enunchi st#n

  Gra/c nr.5. %volu]ia perimetrelorcoapselor i a reut`]ii pacientului (!*!,cu ruptur` liament \ncruciat anteriorenunchi st!

 • 8/11/2019 Recuperarea Genunchiului La Sportivi

  21/32

  Gra/cul nr.?. %volu]ia "e3iei \narticula]ia enunchiului drept &acient @!>!, . ani, ruptur`

  liament \ncruciat anteriorenunchi drept

  Gra/cul [email protected] %volu]ia

  perimetrelor coapselor i a reut`]iipacientului @!>!, cu ruptur`liament \ncruciat anteriorenunchi drept

 • 8/11/2019 Recuperarea Genunchiului La Sportivi

  22/32

  Gra/cul nr.A. %volu]ia "e3iei \narticula]ia enunchiului drept &acient B!)!, .8 ani, ruptur`liament \ncruciat anterior enunchidrept

  Gra/cul nr.B. %volu]ia perimetrelor

  coapselor i a reut`]ii pacientuluiB!)!, cu ruptur` liament \ncruciatanterior enunchi drept

 • 8/11/2019 Recuperarea Genunchiului La Sportivi

  23/32

  Gra/cul nr.. %volu]ia "e3iei \narticula]ia enunchiului st#n&acient +!A!, .. ani, ruptur` liament

  \ncruciat anterior enunchi st#n

  Gra/cul nr.2D. %volu]iaperimetrelor coapselor i areut`]ii pacientului +!A, cu

  ruptur` liament \ncruciatanterior enunchi st#n

 • 8/11/2019 Recuperarea Genunchiului La Sportivi

  24/32

  Gra/cul nr.22. %volu]ia "e3iei \narticula]ia enunchiului st#n&acient 6!(!, .8 ani, ruptur` liamentincruciat anterior enunchi st#n

  Gra/cul nr.2*. %volu]iaperimetrelor coapselor i a reut`]iipacientului 6!(!, cu ruptur` liament\ncruciat anterior enunchi st#n

 • 8/11/2019 Recuperarea Genunchiului La Sportivi

  25/32

  Gra/cul nr.2>. %volu]ia "e3iei \narticula]ia enunchiului drept&acient :!:!, .1 ani, ruptur` liament

  \ncruciat anterior enunchi drept

  Gra/c nr.25.%volu]ia perimetrelorcoapselor i a reut`]ii pacientului :!:!,cu ruptur` liament \ncruciat anterior

  enunchi drept

 • 8/11/2019 Recuperarea Genunchiului La Sportivi

  26/32

  Gra/cul nr.2?. %volu]ia "e3iei \narticula]ia enunchiului drept&acient 6!*!, .1 ani, ruptur`

  liament \ncruciat anterior enunchidrept

  Gra/cul [email protected] %volu]ia perimetrelorcoapselor i a reut`]ii pacientului6!*, cu ruptur` de liament \ncruciat

  anterior enunchi drept

 • 8/11/2019 Recuperarea Genunchiului La Sportivi

  27/32

  Gra/cul nr.2A. %volu]ia "e3iei \narticula]ia enunchiului drept&acient`

  Gra/cul nr.2B. %volu]iaperimetrelor coapselor i a reut`]iipacientei

  \ncruciat anterior enunchi drept

 • 8/11/2019 Recuperarea Genunchiului La Sportivi

  28/32

  Gra/cul nr.2. %volu]ia "e3iei \narticula]ia enunchiului st#n&acient D!D! .. ani, ruptur` liament\ncruciat anterior enunchi st#n

  Gra/cul nr.*D. %volu]iaperimetrelor coapselor i areut`]ii pacientului D!D!, curuptur` de liament \ncruciat

  anterior enunchi st#n

 • 8/11/2019 Recuperarea Genunchiului La Sportivi

  29/32

  Gra/cul nr.*2. %volu]ia "e3iei \narticula]ia enunchiului drept &acient D!A!, .1 ani, ruptur`

  liament \ncruciat anterior enunchidrept

  Gra/cul nr.**. %volu]ia perimetrelorcoapselor i a reut`]ii pacientuluiD!A!, cu ruptur` liament \ncruciat

  anterior enunchi drept

 • 8/11/2019 Recuperarea Genunchiului La Sportivi

  30/32

  CONC!"II

  Aplicand un set de mi%loace adecvate kinetoterapeutice, dozate individual, am o"tinut

  rezultate pozitive dupa cum urmeaza

  Analiz#nd datele, se vede clar cum, de la evaluare la evaluare,rezultatele recuper`rii s-au \mbun`t`]it, a7un#ndu-se \n fnal lao medie a "e3iei activede 88E,8F, ceea ce reprezint` GE,H dinvaloarea "e3iei active fzioloice descrise \n literatura de

  specialitate2, apt ce certifc` efcacitatea proramuluikinetoterapeutic aplicat pacien]ilor!

  De la evaluare la evaluare, valorile "e3iei pasiveau crescut,a7un#ndu-se \n fnal la o medie de 80,.F, ceea cereprezint` GEH din "e3ia pasiv` fzioloic` descris` \n

  literatura de specialitate2, apt ce demonstreaz` efcacitateaproramului kinetoterapeutic aplicat pacien]ilor!

 • 8/11/2019 Recuperarea Genunchiului La Sportivi

  31/32

  De la o evaluare la alta, valorile e3tensiei au crescut,a7un#ndu-se \n fnal la o medie de 8G,IF, ceea ce reprezint`GG,EH din valoarea fzioloic` a e3tensiei valori dereerin]` \n literatura de specialitate2, apt ce demonstreaz`

  efcien]a proramului kinetoterapeutic aplicat pacien]ilor!

  Analiz#nd datele, se observ` cum or]a muscular` acvadricepsuluis-a \mbun`t`]it de la evaluare la evaluare,a7un#nd \n fnal la o medie de ?/, ceea ce reprezint` GH

  din valoarea ma3im` fzioloic` men]ionat` \n literatura despecialitate2, apt ce demonstreaz` efcien]a proramuluikinetoterapeutic e3ecutat de pacien]i!

  Analiz#nd datele se vede cum or]a muscular` aischioambierilors-a \mbun`t`]it pe parcursul

  tratamentului kinetoterapeutic a7un#nd \n fnal la omedie de ?/, ceea ce reprezint` G,/H din valoareama3im` fzioloic` descris` \n literatura de specialitate2,apt ce demonstreaz` efcien]a proramuluikinetoterapeutic aplicat pacien]ilor!

 • 8/11/2019 Recuperarea Genunchiului La Sportivi

  32/32

  Analiz#nd datele se vede clar cum, de la etap` la etap`, totmai pu]ini pacien]i s-au pl#ns de durere,a7un#nd \n fnal caG1H dintre ei s` nu aib` dureri, apt ce demonstreaz`efcien]a proramului kinetoterapeutic aplicat pacien]ilor!

  Analiz#nd datele se vede clar \mbun`t`]irea acestorparametrii pe parcursul tratamentului kinetoterapeutic!&lec#nd de la o medie de ,/. cm, dieren]` \ntre coapse,s-a a7uns la doar 8 cm dieren]` \ntre perimetrelecoapselor, apt ce demonstreaz` valoarea proramului

  kinetoterapeutic aplicat!

  %ectuarea zilnic`, sistematic` i pe toat` duratarecuper`rii a proramului kinetic olosit, precum inerenun]area la edin]ele kinetoterapeutice o dat` cu

  primele semne de recuperare a enunchiului aureprezentat baze ale succesului recuper`rii!