Red Hat Linux 8. Ćwiczenia praktyczne

  • View
    803

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Linux już od dłuższego czasu , jest ciekawą propozycją nie tylko dla administratorów sieci i programistów, ale także dla zwykłych użytkowników. Kolejne dystrybucje tego niezawodnego, stabilnego i co ważne -- darmowego systemu operacyjnego są coraz prostsze w obsłudze. Opinia o Linuksie jako systemie trudnym do zainstalowania i skonfigurowania nie ma obecnie żadnych podstaw.RedHat Linux to jedna z najpopularniejszych dystrybucji tego systemu operacyjnego, odpowiednia zarówno dla początkujących, jak i dla zaawansowanych użytkowników. Książka przeznaczona jest dla tych pierwszych. Krok po kroku, ćwiczenie po ćwiczeniu, przedstawia bogate możliwości najnowszej, ósmej odsłony RedHata. Nie musisz być komputerowym guru, by skorzystać z potencjału Linuksa. Wystarczy odrobina dobrych chęci, komputer (niekoniecznie najmocniejszy) i ta książka.Dowiesz się: * Skąd zdobyć i jak zainstalować system RedHat Linux 8 * Jak pracować w graficznym środowisku GNOME * Jak korzystać ze stacji dyskietek, dysków twardych i napędów CD * W jaki sposób połączyć się z Internetem, przeglądać strony WWW i wysyłać e-maile * Jak drukować w systemie Linux * Jak radzić sobie z edycją tekstu i obliczeniami * W jaki sposób instalować nowe aplikacje

Text of Red Hat Linux 8. Ćwiczenia praktyczne

  • 1. IDZ DOPRZYKADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI Red Hat Linux 8.wiczenia praktyczneKATALOG KSIEKAutor: Piotr Czarny KATALOG ONLINE ISBN: 83-7361-060-XFormat: B5, stron: 104ZAMW DRUKOWANY KATALOG TWJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA Linux ju od duszego czasu , jest ciekaw propozycj nie tylko dla administratorwsieci i programistw, ale take dla zwykych uytkownikw. Kolejne dystrybucje tegoniezawodnego, stabilnego i co wane -- darmowego systemu operacyjnego s corazCENNIK I INFORMACJE prostsze w obsudze. Opinia o Linuksie jako systemie trudnym do zainstalowaniai skonfigurowania nie ma obecnie adnych podstaw.ZAMW INFORMACJERedHat Linux to jedna z najpopularniejszych dystrybucji tego systemu operacyjnego,O NOWO CIACHodpowiednia zarwno dla pocztkujcych, jak i dla zaawansowanych uytkownikw.Ksika przeznaczona jest dla tych pierwszych. Krok po kroku, wiczenie po wiczeniu,ZAMW CENNIKprzedstawia bogate moliwo ci najnowszej, smej odsony RedHata. Nie musisz bykomputerowym guru, by skorzysta z potencjau Linuksa. Wystarczy odrobina dobrychchci, komputer (niekoniecznie najmocniejszy) i ta ksika.CZYTELNIA Dowiesz si: Skd zdoby i jak zainstalowa system RedHat Linux 8 FRAGMENTY KSIEK ONLINE Jak pracowa w graficznym rodowisku GNOME Jak korzysta ze stacji dyskietek, dyskw twardych i napdw CD W jaki sposb poczy si z Internetem, przeglda strony WWW i wysya e-maile Jak drukowa w systemie Linux Jak radzi sobie z edycj tekstu i obliczeniami W jaki sposb instalowa nowe aplikacje Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl

2. Spis treciWstp.............................................................................................................................................................. 5Dla kogo jest ksi ka....................................................................................................................5Czego mo na nauczy si z wicze............................................................................................5Zadania systemu operacyjnego ....................................................................................................6Co to jest Linux ............................................................................................................................6Co to jest dystrybucja...................................................................................................................7Debian, Mandrake i Red Hat........................................................................................................7Red Hat.........................................................................................................................................7Dlaczego warto zna system Linux..............................................................................................8Jak zaoszczdzi 500 dolarw......................................................................................................8Zgodno formatw plikw .........................................................................................................9Skd wzi Linuksa......................................................................................................................9Rozdzia 1.Instalacja systemu................................................................................................................................. 11 Rozdzia 2. Logowanie i wylogowywanie ........................................................................................................... 19Zapamitywanie wprowadzonych zmian ...................................................................................21Rozdzia 3. Pulpit i foldery..........................................................................................................................................23Uruchamianie aplikacji ..............................................................................................................24Skrty do programw.................................................................................................................26Preferowane aplikacje ................................................................................................................28Przecznik obszarw roboczych ...............................................................................................29Pasek zada ................................................................................................................................30Narzdzie powiadamiania ..........................................................................................................31Folder u ytkownika....................................................................................................................31Rozdzia 4. Napdy ........................................................................................................................................................ 35Przegldanie dyskietki................................................................................................................35Formatowanie dyskietki .............................................................................................................37Foldery .......................................................................................................................................38Zmiana praw do zasobw...........................................................................................................40Czytnik pyt CD .........................................................................................................................42Nagrywarka pyt CD ..................................................................................................................45Przegldanie partycji Windows..................................................................................................47 3. 4Red Hat Linux 8. wiczenia praktyczne Rozdzia 5. Dostp do Internetu ..............................................................................................................................49 Rozdzia 6. Surfowanie po sieci ............................................................................................................................. 53 Rozdzia 7.Poczta elektroniczna ........................................................................................................................... 59 Rozdzia 8. Drukowanie .............................................................................................................................................. 65 Rozdzia 9. Nie Word i nie Excel................................................................................................................................ 71Edycja tekstw ...........................................................................................................................72Arkusz kalkulacyjny...................................................................................................................78Rozdzia 10. Zarzdzanie pakietami........................................................................................................................ 85 Rozdzia 11. Dziennik...................................................................................................................................................... 89 Rozdzia 12. Polecenia systemu................................................................................................................................ 91 Dodatek AZasoby Internetu.................................................................................................................................. 103 4. 3. RozdziaPulpit i folderyW rodowisku Linux mo na pracowa w trybie konsoli. Jest to popularny tryb wrdzaawansowanych u ytkownikw pingwina. Wymaga bowiem znajomoci skadni polece.Osoby pocztkujce preferuj interface graficzny. Ten tryb zostanie omwiony w tymrozdziale. Po zalogowaniu do systemu wywietlany jest pulpit (rysunek 3.1).Rysunek 3.1. Pulpit graficzny systemu Red Hat LinuxPulpit w Linuksie peni podobn rol jak pulpit w systemie Windows. Mo na na nim umiesz-cza foldery, skrty do plikw, ikony zamontowanych napdw CD-ROM, dyskietek itp. W dolnej czci ekranu widoczny jest prostoktny pasek, zwany panelem (rysunek 3.2).Rysunek 3.2. Panel pulpitu graficznego Na panelu umieszczone s ikony. W lewym dolnym rogu okna znajduje si czerwony kape-lusz. Obok niego widoczna jest strzaka. Po klikniciu kapelusza rozwinite zostanie menu. 5. 24Red Hat Linux 8. wiczenia praktyczne Uruchamianie aplikacji wiczenie 3.1. Zapoznaj si z menu systemu.1. Kliknij ikon Menu GNOME (rysunek 3.3).Rysunek 3.3. Ikona Menu GNOME 2. Zapoznaj si z wygldem menu. Przy niektrych nazwach (np. Extras, System Tools,System Settings...) widoczne s czarne strzaki.3. Kliknij kategori Extras. Zgodnie z przewidywaniem rozwinite zostanie nastpne menu.4. Jedn z pozycji w menu Extras jest Games. Kliknij menu Games.5. Wywietlone zostanie kolejne menu. Widoczne w nim pozycje nie maj ju przy nazwachstrzaek, co oznacza, e su do uruchamiania programw. Kliknij pozycj Chess.6. Uruchomiona zostanie gra (rysunek 3.4).Rysunek 3.4. Uruchomilimy aplikacj. W nagrod nale y nam si chwila relaksu...Rozwijanie menu GNOME nie jest jedyn metod przegldania listy zainstalowanychprogramw.wiczenie 3.2. Zapoznaj si z oknami otwieranymi za pomoc ikony Zacznij tutaj.1. Dwukrotnie kliknij widoczn w lewym grnym rogu ekranu ikon Zacznij tutaj(rysunek 3.5).Rysunek 3.5. Ikona Zacznij tutaj 6. Rozdzia 3. Pulpit i foldery25 2. Wywietlona zostanie zawarto folderu start-here:/// (rysunek 3.6). Dwukrotnie kliknij ikon Applications.Rysunek 3.6. Ikony z folderu start-here 3. Wywietlona zostanie zawarto folderu applications:/// (rysunek 3.7). Pod nazwami obiektw widoczne s napisy informujce o liczbie elementw, ktre znajduj si w poszczeglnych folderach.Rysunek 3.7. Ikony z folderu applications 4. Dwukrotnie kliknij ikon Extras. 5. Wywietlona zostanie zawarto folderu applications:///Extras. Dwukrotni