REFERAT - kunst.dk .- Referat af dialogmøde i Aarhus om regionale spillesteder - Referat af møde

 • View
  220

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of REFERAT - kunst.dk .- Referat af dialogmøde i Aarhus om regionale spillesteder - Referat af møde

 • 5. oktober 2015

  REFERAT

  Til stede fra udvalget:

  Bente Dahl, Henrik Jansberg, Henrik Marstal, Maria Frej, Niels Rnsholdt og Asbjrn Keiding.

  Fravrende:

  Mikael Rrsted er syg og har tillige sgt orlov.

  Til stede fra Kulturstyrelsen:

  Henrik Wenzel Andreasen (pkt. 1-9), Connie Nielsen (referent), Steen Bochis (pkt. 3, 4,11-14 og 16)

  Jan Ole Traasdahl (pkt. 7,8 og 18), Bodil Hgh (pkt.5-6), Jens Fuglsagn (pkt. 6 og 10, 11 og 15).

  Godkendt af udvalget den 6. november 2015.

  1. Godkendelse af dagsorden

  2. Godkendt referat fra sidste mde til orientering 293

  3. konomi 294

  4. Budget 2016 295

  5. Talentudvikling p musikskoler 296

  6. Japan 2017 297

  7. Dispensation for afgrnsning af Dacapos virksomhed 298

  8. Henvendelser om World Music Denmark 299

  9. Ansgning fra Projektsttteudvalget for Kunsthndvrk og Design 300

  Hoveduddeling

  10. SKMP10 Brn og unge - lringsmiljer 301

  11. SKMP20 Amatrmusik 302

  12. SKMP42 Orkestre, bands, kor og ensembler 303

  13. SKMP53 Koncertvirksomhed 304

  14. SKMP54 Festivaler 305

  15. SKMP60 Efteruddannelse 306

  Statens Kunstfonds Projektsttteudvalg for Musik

  Mde nr. 19

  Mdedato: 20. 22. oktober 2015

  Tidspunkt: Tirsdag fra kl. 10.00 til 18.00

  Onsdag fra kl. 9.00 til 18.00

  Sted: Mdelokale 8 i stuen

 • Side 2

  16. SKMP70 Informations-, dokumentations-, og publikationsvirksomhed 307

  17. Evaluering af hoveduddelingen 308

  18. get bevilling til Concerto Copenhagen 309

  19. Meddelelser

  20. Nste mde

  21. Eventuelt

  Til orientering:

  - Mdekalender

  - Ny sekretariatsleder for WMD

  - Referat af dialogmde i Aarhus om regionale spillesteder

  - Referat af mde med Snyk

  - Tilfjelse til udvalgets evaluering af Statens Kunstfond

  - rshjul

 • Side 3

  1. Godkendelse af dagsorden

  Statens Kunstfonds Projektsttteudvalg for Musik godkendte dagsordenen.

  2. Godkendt referat fra sidste mde til orientering

  Statens Kunstfonds Projektsttteudvalg for Musik tog det godkendte referat til efterretning.

  3. konomi

  Statens Kunstfonds Projektsttteudvalg for Musik besluttede

  - at tage konomirapporteringen til efterretning

  4. Budget 2016

  Statens Kunstfonds Projektsttteudvalg for Musik besluttede

  - at godkende budgettet for hoveduddelingen 2016

  5. Talentudvikling p musikskoler

  Statens Kunstfonds Projektsttteudvalg for Musik besluttede

  - at tage endelig stilling til kriterierne p nste mde

  6. Japan 2017

  Statens Kunstfonds Projektsttteudvalg for Musik besluttede

  - at afstte 200.000 kr. til musikprojekter i Japan i 2017

  Kulturstyrelsen vil i samarbejde med genreorganisationerne og MXD udarbejde et projektfor-

  slag for Japan 2017 for de afsatte 200.000 kr. og desuden ansge Styregruppen mellem

  Udenrigsministeriet og Kulturministeriet om yderligere midler

  - at fllespuljen er p 1,8 mio. kr. i 2016

  7. Dispensation for afgrnsning af Dacapos virksomhed

  Statens Kunstfonds Projektsttteudvalg for Musik besluttede

  - at tage endelig stilling til ansgningen, nr der foreligger et prcist budget for projekterne

  8. Henvendelser om World Music Denmark

  Statens Kunstfonds Projektsttteudvalg for Musik besluttede

  - at Kulturstyrelsen udarbejder udkast til svar p de indsendte henvendelser

  9. Ansgning fra Projektsttteudvalget for Kunsthndvrk og Design

  Statens Kunstfonds Projektsttteudvalg for Musik besluttede at meddele udvalget for Kunsthndvrk

  og Design

  - at projektet er stttevrdigt, idet der ikke er noget musikalsk, der diskvalificerer projektet

  - at projektet ikke er udviklet nok til at kunne f sttte fra Projektsttteudvalget for Musik, bl.a. fordi

  der mangler en musikpdagogisk formidlingsdel

 • Side 4

  Hoveduddeling

  10. SKMP10 Brn og unge - lringsmiljer

  Statens Kunstfonds Projektsttteudvalg for Musik besluttede

  - at bevilge 2.160.000 kr. til 26 ansgninger

  - at give afslag til 32 ansgninger

  Asbjrn Keiding forlod lokalet under behandlingen af ansgning med journalnummer SKMP10.2015-

  0022, SKMP10.2015-0024, SKMP10.2015-0033, SKMP10.2015-0055, SKMP10.2015-0060,

  SKMP10.2015-0061, SKMP10.2015-0062 og SKMP10.2015-0063 p grund af inhabilitet.

  Niels Rnsholdt forlod lokalet under behandlingen af ansgning med journalnummer SKMP10.2015-

  0019 og SKMP10.2015-0050 p grund af inhabilitet.

  Henrik Marstal forlod lokalet under behandlingen af ansgning med journalnummer SKMP10.2015-

  0054 p grund af inhabilitet.

  Maria Frej forlod lokalet under behandlingen af ansgning med journalnummer SKMP10.2015-0025

  og SKMP10.2015-0026 p grund af inhabilitet.

  11. SKMP20 Amatrmusik

  Statens Kunstfonds Projektsttteudvalg for Musik besluttede

  - at bevilge 2.440.000 kr. til 21 ansgninger

  - at give afslag til 6 ansgninger

  Asbjrn Keiding forlod lokalet under behandlingen af ansgning med journalnummer SKMP20.2015-

  0021, SKMP20.2015-0025, SKMP20.2015-0026, SKMP20.2015-0027 p grund af inhabilitet.

  12. SKMP42 Orkestre, bands, kor og ensembler

  Statens Kunstfonds Projektsttteudvalg for Musik besluttede

  - at bevilge 11.375.000 kr. til 158 ansgninger

  - at give afslag til 86 ansgninger

  Henrik Marstal forlod lokalet ved behandlingen af ansgning med journalnummer SKMP42.2015-0076

  og SKMP42.2015-0204 p grund af inhabilitet.

  Maria Frej forlod lokalet under behandlingen af ansgning med journalnummer SKMP42.2015-0088

  p grund af inhabilitet.

  Henrik Jansberg forlod lokalet ved behandlingen af ansgning med journalnummer SKMP42.2015-

  0106 og SKMP42.2015-0242 p grund af inhabilitet.

 • Side 5

  Niels Rnsholdt forlod lokalet under behandlingen af ansgning med journalnummer SKMP42.2015-

  0165, SKMP42.2015-0187 og SKMP42.2015-0238 p grund af inhabilitet.

  13. SKMP53 Koncertvirksomhed

  Statens Kunstfonds Projektsttteudvalg for Musik besluttede

  - at bevilge 3.126.250 kr. til 112 ansgninger

  - at give afslag til 54 ansgninger

  Mikael Rrsted forlod lokalet under underudvalgets behandling af ansgning med journalnummer

  SKMP53.2015-0060 p grund af inhabilitet.

  Niels Rnsholdt forlod lokalet under behandlingen af ansgning med journalnummer SKMP53.2015-

  0159 p grund af inhabilitet.

  14. SKMP54 Festivaler

  Statens Kunstfonds Projektsttteudvalg for Musik besluttede

  - at bevilge 4.514.500 kr. til 72 ansgninger

  - at give afslag til 33 ansgninger

  Niels Rnsholdt forlod lokalet under behandlingen af ansgning med journalnummer SKMP54.2015-

  0048 og SKMP54.2015-0088 p grund af inhabilitet.

  15. SKMP60 Efteruddannelse

  Statens Kunstfonds Projektsttteudvalg for Musik besluttede

  - at bevilge 120.000 kr. til 4 ansgninger

  - at give afslag til 14 ansgninger

  Henrik Marstal forlod lokalet under behandlingen af ansgning med journalnummer SKMP60.2015-

  0009 p grund af inhabilitet.

  Asbjrn Keiding forlod lokalet under behandlingen af ansgning med journalnummer SKMP60.2015-

  0014 p grund af inhabilitet.

  16. SKMP70 Informations_, dokumentations-, og publikationsvirksomhed

  Statens Kunstfonds Projektsttteudvalg for Musik besluttede

  - at bevilge 1.023.000 kr. til 17 ansgninger

  - at give afslag til 19 ansgninger

  Henrik Marstal forlod lokalet under behandlingen af ansgning med journalnummer SKMP70.2015-

  0016 og SKMP70.2015-0017.

  17. Evaluering af hoveduddelingen

  Statens Kunstfonds Projektsttteudvalg for Musik besluttede

 • Side 6

  - at udstte punktet til udvalgets mde i december

  18. get bevilling til Concerto Copenhagen

  Statens Kunstfonds Projektsttteudvalg for Musik besluttede

  - at tage Concerto Copenhagens redegrelse om en eventuel merbevilling p 400.000 kr. rligt til

  efterretning med anmodning om at den indarbejdes i ensemblets samlede strategi for 2016-2019

  - at ge Concerto Copenhagens rlige driftsbevilling med 400.000 kr. gldende fra 2016

  - at anmode Kulturstyrelsen om at udarbejde en rammeaftale, der baserer sig p den godkendte

  strategi og det givne tilskudsniveau

  19. Meddelelser

  Bente Dahl orienterede om sin samtale med Bertel Haarder om musikhandlingsplanen. Udvalget be-

  sluttede at bede Bertel Haarder om et mde. Bente Dahl fortalte tillige om et mde med Kbenhavns

  Kulturudvalg.

  Henrik Marstal anbefalede, at 2-3 personer fra udvalget deltog p Reeperbahn Festival nste r.

  Maria Frej meldte afbud til nste mde.

  20. Nste mde

  Onsdag den 18. november 2015 fra kl. 9.00 til 15.00.

  21. Eventuelt

  Maria Frej indtrder i underudvalget for honorarsttte i stedet for Mikael Rrsted, s udvalget nu be-

  str af Maria Frej, Asbjrn Keiding og Niels Rnsholdt.

 • Brn og ungeJournalnummer Navn Projekttitel IndstillingSKMP10.2015-0006 Dacapo Edition S Nyskreven kompositionsmusik til musikskoleelever 0SKMP10.2015-0007 MUSIKUNDERVISNING.DK ApS Den online musikskole 0SKMP10.2015-0008 Det Danske Suzuki Institut Juniortalentlije 0SKMP10.2015-0009 Rebecca de Carvalho e Silva Fuglsig MusikSak 100.000SKMP10.2015-0010 Edition Doremi Udgivelse af bind 3 i klaverlegsserien 0SKMP10.2015-0011 Holstebro Musikskole Det danske Ungdomsensembles virke 2016 300.000SKMP10.2015-0012 Goldschmidts Akademi Goldschmidts Musikakademi 350.000SKMP10.2015-0013 Glostrup Sangforening Opera i Glostrup Skole 50.000SKMP10.2015-0014