of 12 /12
1 Registrul Riscurilor Specifice Activitatii De la LICEUL TEHNOLOGIC ION I.C. BRĂTIANU Zona de risc (domeniul, compartiment) Obiective Descrierea riscului Circumstantele care favorizeaza apariţia riscului Responsabilul cu gestionarea riscului Risc inerent Strategia adoptată pentru risc (actiuni pentru tratarea riscurilo r) Intrumentele de control intern Terme nul de punere în operă Data ultimei revizuiri si stadiul acţiunii Riscul rezidual la data ultimei revizuiri Even tuale le ris curi secu ndar e Observatii Probabili tate Impact Expunere Probabili tate Impact Expune re 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 SERVICIUL CONTABILITATE Serviciul Contabilitate Serviciul Contabilitate 1 Organizarea registrelor de contabilitate 2 Conducerea contabilitatii patrimoniale 1. Editarea incorectă a Registrului-jurnal, 2. Editarea incorectă a Regis- trului-inventar 3. Editarea incorectă a şi a registrului Cartea Mare prin nerespectarea prevederilor OMFP 1917/2005 privind organizarea si conducerea contabilitatii 4. Înregistrari eronate în conta- bilitate a imobilizărilor şi investitiilor, 5.Înregistrari eronate în conta- bilitate a materialelor si obiectelor de inventar -Inexistenţa unor proceduri scrise privind organizarea si conducerea contabilitatii contabilitate -Completarea eronata a Registrelor de contabilitate cu ajutorul sistemelor infor- matice de prelucrare automată a datelor -Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea Registrelor de contabilitate -Inexistenţa unor proceduri scrise privind evidenţa contabilă a imobilizărilor şi investiţiilor -Necunoaşterea de către personalul desem- nat a procedurilor de de înregistrare -Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei contabile a imobili- zărilor şi investiţiilor -Evidenţierea eronată a plăţilor/cheltuielilor efectuate cu achiziţionarea imobilizărilor sau construirea unor obiective (custodii, recepţii parţiale şi finale) -Inexistenţa unor proceduri scrise privind evidenţa contabilă a materiilor, materialelor, inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar - Necunoaşterea de către personalul desem- nat a procedurilor de înregistrare în evidenţa contabilă a materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar -Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei contabile a materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar Administrator financiar patrimoniu Administrator financiar patrimoniu S M M M S/M M/M Tratarea riscului Tratarea riscului - intocmirea procedurilor scrise privind organizarea si conducerea contabilitatii ; -exercitarea permanenta a controlului ierarhic -desemnarea persoanei resposabile cu conducerea Registrelor de contabilitate; - completarea eronata a registrelor de contabilitate; -evaluarea performantelor realizate; - intocmirea procedurilor scrise privind evidenţa contabilă a imobilizărilor şi investiţiilor. -intocmirea procedurilor scrise privind evidenţa contabilă a materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar. -urmarind desemnarea persoanei resposabile cu îndeplinirea acestei atribuţiuni; De cate ori este nevoie De cate ori este nevoie S S S S S/S S/S Se va evalua ori de cate ori apar modi- ficari in structura serv si/sau ROI Se va evalua ori de cate ori apar modi- ficari in structura serv si/sau ROI

Registrul Riscurilor Specifice Activitatii De la LICEUL ... · Registrului-jurnal, 2. Editarea incorectă a Regis-trului-inventar 3. Editarea incorectă a şi a registrului Cartea

Embed Size (px)

Text of Registrul Riscurilor Specifice Activitatii De la LICEUL ... · Registrului-jurnal, 2. Editarea...

 • 1

  Registrul Riscurilor

  Specifice Activitatii

  De la LICEUL TEHNOLOGIC ION I.C. BRTIANU

  Zona de risc

  (domeniul,

  compartiment)

  Obiective

  Descrierea riscului

  Circumstantele care favorizeaza

  apariia riscului

  Responsabilul

  cu

  gestionarea

  riscului

  Risc inerent

  Strategia adoptat

  pentru

  risc

  (actiuni

  pentru

  tratarea

  riscurilo

  r)

  Intrumentele de control intern

  Terme

  nul de

  punere

  n

  oper

  Data

  ultimei

  revizuiri

  si stadiul

  aciunii

  Riscul rezidual la data

  ultimei revizuiri

  Even

  tuale

  le ris

  curi

  secu

  ndar

  e

  Observatii

  Probabili

  tate

  Impact Expunere Probabili

  tate

  Impact Expune

  re

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

  SERVICIUL CONTABILITATE

  Serviciul

  Contabilitate

  Serviciul

  Contabilitate

  1 Organizarea

  registrelor de

  contabilitate

  2 Conducerea

  contabilitatii

  patrimoniale

  1. Editarea incorect a

  Registrului-jurnal,

  2. Editarea incorect a Regis-

  trului-inventar

  3. Editarea incorect a i a

  registrului Cartea Mare prin

  nerespectarea prevederilor

  OMFP 1917/2005 privind

  organizarea si conducerea

  contabilitatii

  I 4. nregistrari eronate n conta-

  bilitate a imobilizrilor i

  investitiilor,

  5.nregistrari eronate n conta-

  bilitate a materialelor si

  obiectelor de inventar

  -Inexistena unor proceduri scrise privind

  organizarea si conducerea contabilitatii

  contabilitate

  -Completarea eronata a Registrelor de

  contabilitate cu ajutorul sistemelor infor-

  matice de prelucrare automat a datelor

  -Nedesemnarea persoanelor responsabile cu

  conducerea Registrelor de contabilitate

  -Inexistena unor proceduri scrise privind

  evidena contabil a imobilizrilor i

  investiiilor

  -Necunoaterea de ctre personalul desem-

  nat a procedurilor de de nregistrare

  -Nedesemnarea persoanelor responsabile cu

  conducerea evidenei contabile a imobili-

  zrilor i investiiilor

  -Evidenierea eronat a plilor/cheltuielilor

  efectuate cu achiziionarea imobilizrilor

  sau construirea unor obiective (custodii,

  recepii pariale i finale)

  -Inexistena unor proceduri scrise

  privind evidena contabil a materiilor,

  materialelor, inclusiv a celor de natura

  obiectelor de inventar

  - Necunoaterea de ctre personalul desem-

  nat a procedurilor de nregistrare n evidena

  contabil a materiilor, materialelor inclusiv

  a celor de natura obiectelor de inventar

  -Nedesemnarea persoanelor responsabile cu

  conducerea evidenei contabile a materiilor,

  materialelor inclusiv a celor de natura

  obiectelor de inventar

  Administrator

  financiar

  patrimoniu

  Administrator

  financiar

  patrimoniu

  S

  M

  M

  M

  S/M

  M/M

  Tratarea

  riscului

  Tratarea

  riscului

  - intocmirea procedurilor scrise privind

  organizarea si conducerea contabilitatii ;

  -exercitarea permanenta a controlului ierarhic

  -desemnarea persoanei resposabile cu

  conducerea Registrelor de contabilitate;

  - completarea eronata a registrelor de

  contabilitate;

  -evaluarea performantelor realizate;

  - intocmirea procedurilor scrise privind

  evidena contabil a imobilizrilor i

  investiiilor.

  -intocmirea procedurilor scrise privind

  evidena contabil a materiilor, materialelor

  inclusiv a celor de natura obiectelor de

  inventar.

  -urmarind desemnarea persoanei resposabile

  cu ndeplinirea acestei atribuiuni;

  De

  cate

  ori

  este

  nevoie

  De

  cate

  ori

  este

  nevoie

  S

  S

  S

  S

  S/S

  S/S

  Se va evalua

  ori de cate ori

  apar modi-

  ficari in

  structura serv

  si/sau ROI

  Se va evalua

  ori de cate ori

  apar modi-

  ficari in

  structura serv

  si/sau ROI

 • 2

  6. nregistrari eronate in conta-

  bilitate a drepturilor constatate

  si a veniturilor incasate de la

  personae fizice si cele

  communicate de ANAF

  7. nregistrari eronate in conta-

  bilitatea trezoreriei prin

  neintelegerea operatiunilor

  economice care trebuie sa se

  evidenieze in contabilitate

  8. nregistrari eronate in

  contabilitatea cheltuielilor cu

  personalul prin neintelegerea

  operatiunilor economice care

  trebuie s se evidenieze in con-

  tabilitate

  9. nregistrari eronate in conta-

  bilitatea instituiei a rezultatelor

  inventarierii prin neintelegerea

  operatiunilor economice care

  trebuie s se evidenieze in

  contabilitate

  -Evidenierea eronat a plilor/cheltuielilor

  efectuate cu achiziionarea materiilor,

  materialelor, inclusiv a celor de natura

  obiectelor de inventar.

  -Evidenierea eronat a costurilor de achi-

  ziie, de prelucrare i a valorii de ieire, prin

  nerespectarea principiului permanenei

  metodelor de evaluare.

  -Inexistena unor proceduri scrise privind organizarea si conducerea contabilitatii;

  - Necunoaterea de ctre personalul

  desemnat a acestori proceduri ; -Nedesemnarea persoanelor responsabile

  cu conducerea evidenei contabile ; -Neactualizarea sumelor datorate sau de

  ncasat; - nregistrarea eronat n alte conturi dect

  cele aferente naturii acestor operaiunui

  - Inexistena unor proceduri scrise privind

  activitatea de organizare i funcionare a

  casieriei, precum i a celei privind evidena

  contabil a operaiunilor plati prin banc.

  - - Necunoaterea de ctre personalul

  desemnat a acestor proceduri.

  --Nedesemnarea persoanelor responsabile

  cu conducerea evidentei contabile a

  operaiunilor de cas i de banc. - nregistrarea eronat n alte conturi a

  sumelor derulate prin trezorerie, bnci sau

  casierie.

  -Lipsa actelor justificative,anexe la extrasele

  de cont sau la fila registrului de cas.

  -Nedesemnarea persoanelor responsabile cu

  controlul sistematic al activitaii de casierie.

  -Neasigurarea securitii spaiului destinat

  casieriei.

  Inexistena unor proceduri scrise privind organizarea si conducerea contabilitatii

  - Necunoaterea de ctre personalul desem-

  nat a atributiilor si a procedurilor privind

  organizarea si conducerea contabilitatii

  -Nedesemnarea persoanelor responsabile

  cu conducerea evidenei contabile a cheltu-

  ielilor de personal

  -nregistrarea eronat n contabilitate a cheltuielilor cu personalul

  Inexistena unor proceduri scrise privind

  organizarea si conducerea contabilitatii

  - Necunoaterea de ctre personalul desem-

  nat a atributiilor evidena contabil a

  rezultatelor inventarierii

  -Nedesemnarea persoanelor responsabile

  cu conducerea evidenei contabile a

  rezultatelor inventarierii

  -Evidenierea eronat a diferenelor

  rezultate n urma procesului de inventariere,

  precum i a soldurilor conturilor

  inventariate n Registrul-inventar

  -Stabilirea corect a soldurilor conturilor

  Administrator

  financiar

  patrimoniu

  Administrator

  financiar

  patrimoniu

  Administrator financiar

  patrimoniu

  Administrator

  financiar

  patrimoniu

  S

  S

  S

  S

  M

  M

  M

  M

  S/M

  S/M

  S/M

  S/M

  Tratarea

  riscului

  Monotori

  zare

  Tratarea

  riscului

  Tratarea

  riscului

  Tratarea

  riscului

  - - intocmirea procedurilor scrise privind

  organizarea si conduceriea contabilitatii

  - exercitarea permanenta a controlului ierar-

  hic,

  - desemnarea persoanei resposabile cu nde-

  plinirea acestei atribuiuni;

  - evaluarea performantelor realizate de fiecare salariat;

  -intocmirea procedurilor scrise privind

  activitate de incasari si plati prin casierie si

  trezorerie;

  - exercitarea permanenta a controlului ierarhic

  -verificarea dac persoanele care ndeplinesc

  aceste atribuii dein cu-notiinele cores-

  punztoare i deprinderile necesare pentru

  desfurarea activitii de casierie.

  - desemnarea unui nlocuitor permanent care

  sa poat prelua atribuiile titularului postului

  pe perioada de absen a acestuia;

  -evaluarea anual a performanelor

  persoanelor care ndeplinesc atribuii de

  casierie;

  -intocmirea procedurilor scrise privind organizarea si conducerea contabilitatii

  - exercitarea permanenta a controlului ierar-

  hic

  -verificarea dac persoanele care ndeplinesc

  aceste atribuii dein cunotiinele corespun-

  ztoare i deprinderile necesare pentru desf-

  urarea acestei activitii.

  - evaluarea performanelor realizate de fiecare

  salariat

  - intocmirea procedurilor scrise privind

  organizarea si conducerea contabilitatii

  - exercitarea permanenta a controlului ierarhic,-

  verificarea dac persoanele care ndeplinesc

  aceste atribuii dein cunotiinele corespun-

  ztoare i deprinderile necesare pentru desf-

  urarea acestei activitii.

  -evaluarea performanelor realizate de fiecare

  salariat

  De

  cate

  ori

  este

  nevoie

  De

  cate

  ori

  este

  nevoie

  De

  cate

  ori

  este

  nevoie

  De

  cate

  ori

  este

  nevoie

  S

  S

  S

  S

  S

  S

  S

  S

  S/S

  S/S

  S/S

  S/S

  Se va evalua

  ori de cate ori

  apar

  modificari in

  structura serv

  si/sauROF

  Se va evalua

  ori de cate ori

  apar modi-

  ficari in

  structura

  biroului si/sau

  ROI

  Se va evalua

  anual si cate

  ori apar

  modificari in

  legislatie

  si/sau ROI

 • 3

  Serviciul

  Contabilitate

  Serviciul

  Contabilitate

  Serviciul

  Contabilitate

  3 Elaborartea

  bilanului

  contabil

  4 Elaborarea

  contului de

  execuie

  bugetar

  5.Organizarea

  sistemului de

  raportare a

  datelor

  financiar

  Elaborartea

  bilanului

  contabil

  10.Efectuarea de ncasri i

  pli eronate a datoriilor i

  creanelor prin nenelegerea

  operaiunilor economice

  11. Incorectitudinea

  (imposibilitatea) ncheierii

  execuiei bugetare anuale i a

  elaborrii situatiei financiare

  12. Incorectitudinea ( imposi-

  bilitatea)ntocmirii contului de

  execuie bugetar

  13 Situaiile raportate nu mai

  reflect o imagine fidel a

  activelor, datoriilor, poziiei

  financiare(active nete

  /patrimoniu net/capital propriu),

  precum ia performanei

  financiare i a rezultatului

  patrimonial

  inventariate in Registrul-inventar

  - Netransmiterea ctre debitori a extraselor

  de cont privind sumele datorate

  - Inexistena unor proceduri scrise privind

  organizarea si conducerea contabilitatii

  -Nedesemnarea persoanelor responsabile cu

  conducerea evidenei contabile a acestei

  activiti

  -Neconcordana dintre situaia analitic a

  creditorilor i debitorilor cu situaia

  sintetic a acestora

  - Netransmiterea ctre debitori a ntiin-

  riilor de plat privind sumele datorate n

  vederea evitrii prescrierii sumelor

  - Inexistena unui sistem de valorificare

  operativ a situaiilor rezultate din

  activitatea de plat/ncasare a datoriilor

  respectiv creanelor

  - Nerespectarea procedurilor scrise privind

  organizarea si conducerii contabilitatii;

  - Nedesemnarea persoanelor responsabile

  privind activitatea de elaborare a bilanului

  contabil

  -Nenchiderea conturilor care nu trebuie s aib sold la sfritul anului ( casa, disponi-

  biliti n contul de lei/valut, cheltuieli, ve-

  nituri)

  - Nerespectarea principiului independenei

  exerciiului (momentul recunoaterii ve-

  niturilor i cheltuielilor)

  - Necalcularea i nenregistrarea n contabi-

  litate a provizioanelor (deprecierea reversi-

  bil)

  - Nerealizarea decontrilor interne

  - Raportarea unor date eronate n situaiile

  financiare anexe la bilanui contabil

  - Nerespectarea corelatiilor bilaniere

  - Inexistena i nerespectarea procedurilor

  scrise privind organizarea si conducerea

  contabilitatii.

  - Nedesemnarea persoanelor responsabile

  privind activitatea de elaborare a contului

  de execuie bugetar

  -Nestabilirea influenelor financiare asupra

  bugetului, din diferite acte normative, pe

  structura clasificaiei bugetare

  Nerespectarea corelaiilor de baz ntre

  contul de execuie bugetar i anexe

  - Necompletarea prevederilor bugetare

  iniiale i finale, conform clasificaiei

  bugetare

  - Preluarea eronat a sumelor din fiele

  conturilor analitice si sintetice n contul de

  execuie bugetar

  - Inexistena unor proceduri scrise privind

  organizarea si conducerea contabilitatii.

  - Nedesemnarea persoanelor responsabile

  privind activitatea de elaborare a raportare

  a datelor financiar-contabile

  -Lipsa raportrilor sistematice a

  informaiilor financiar-contabile ctre

  management

  - Nedesemnarea persoanelor responsabile cu

  Administrator

  financiar

  patrimoniu

  Administrator

  financiar

  patrimoniu

  Administrator financiar

  patrimoniu

  Administrator

  financiar

  patrimoniu

  M

  M

  S

  S

  M

  R

  R

  R

  M/M

  M/R

  S/R

  S/R

  Tratarea

  riscului

  tratarea

  riscului

  Tratarea

  riscului

  Tratarea

  riscului

  -intocmirea procedurilor de lucru privind organizarea si conducerea contabilitatii

  - exercitarea permanenta a controlului ierarhic,

  -verificarea dac persoanele care ndeplinesc

  aceste atribuii dein cunotiinele corespun-

  ztoare i deprinderile necesare pentru desf-

  urarea acestei activitii.

  -3-evaluarea performanelor realizate de fiecare

  salariat - efectuarea periodica a punctajelor intre serv

  BFC care efectueaza operatiunile de incasari si

  pli cu structurile emitente a documentelor

  justificative care stau la baza efectuarii

  operaiunilor de ncasri i pli

  -intocmirea procedurilor de lucru privind organizarea si conducerea contabilitatii

  - exercitarea permanenta a controlului ierarhic,

  -verificarea dac persoanele care ndeplinesc

  aceste atribuii dein cunotiinele corespun-

  ztoare i deprinderile necesare pentru desf-

  urarea acestei activitii.

  -evaluarea performanelor realizate de fiecare

  salariat

  - efectuarea punctajelor ntre biroul BFC cu

  situaiile privind execuiile de cas lunare

  transmise de ctre DGFP Activitatea de

  trezorerie i contabilitate public

  -intocmirea procedurilor de lucru privind organizarea si conducerea contabilitatii.

  - exercitarea permanenta a controlului ierarhic,

  -verificarea dac persoanele care ndeplinesc

  aceste atribuii dein cunotiinele corespun-

  ztoare i deprinderile necesare pentru desf-

  urarea acestei activitii.

  -evaluarea performanelor realizate de fiecare

  salariat

  - efectuarea punctajelor ntre biroul BFC cu

  situaiile privind execuiile de cas lunare

  transmise de ctre DGFP Activitatea de

  trezorerie i contabilitate public

  -intocmirea procedurilor de lucru privind organizarea si conducerea contabilitatii.

  - exercitarea permanenta a controlului ierarhic,

  -verificarea dac persoanele care ndeplinesc

  aceste atribuii dein cunotiinele corespun-

  ztoare i deprinderile necesare pentru desf-

  urarea acestei activitii.

  -evaluarea performanelor realizate de fiecare

  salariat

  De

  cate

  ori

  este

  nevoie

  De

  cate

  ori

  este

  nevoie

  De

  cate

  ori

  este

  nevoie

  De

  cate

  ori

  este

  nevoie

  S

  S

  S

  S

  S

  S

  S

  S

  S/S

  S/S

  S/S

  S/S

  Se va evalua

  ori de cate ori

  apar

  modificari in

  structura

  biroului si/sau

  ROI

 • 4

  Serviciul

  Contabilitate

  Serviciul

  Contabilitate

  Serviciul

  Contabilitate

  6 Organizarea

  i efectuarea

  controlului

  financiar

  preventiv

  7. Intocmirea

  proiectului de

  buget,

  rectificare

  bugetare;

  virari de

  credite sau

  repartizari

  intre trimestre

  8. Conducerea

  contabilitatii

  extrapatrimon

  iale

  (angajamente

  bugetare,

  legale si

  credite de

  angajamente)

  9.ncheierea

  contractelor

  cu furnizorii

  conformitate

  cu normele

  metodologice

  de aplicare ale

  acestuia

  10.Pli ctre

  14 Acordarea vizei de CFP

  pentru opraiuni nelegale

  15. Nefundamentarea corecta a

  proiectiei de buget, a

  rectificarilor bugetare, a

  virarilor de credite si a

  repartizarilor intre trimestre

  16. Inregistrarea eronata in

  conturile analitice si sentetice

  de angajamente

  17.Neparcurgerea etapelor

  necesare in vederea organizarii

  actiunii de contractare.

  18.Lipsa unor documente

  necesare contractarii.

  19.Inscrierea incompleta sau

  eronata a datelor, editare

  defectuoasa,lipsa semnaturi,

  stampile

  20.Stabilirea unor punctaje si

  valori de contract incorecte

  21. Nerespectarea termenelor

  22.Circuit eronat al facturilor

  activitatea de analiz a raportare a datelor

  financiar-contabile

  - Comunicarea unor informaii incorecte sau

  inadecvate

  - Inexistena unor proceduri scrise de

  aplicare a CFP

  - Nedesemnarea persoanelor responsabile cu

  elaborarea i actualizarea cadrului

  metodologic de aplicare a CFP

  - Neactualizarea procedurii scrise de

  aplicare a CFP

  -Inexistena ordinului de numire a persoane-

  lor care acord viza CFP

  -Desemnarea unor persoane incompatibile

  pentru acordarea vizei CFP

  - Nerealizarea evalurii persoanelor care

  acord viza CFP

  - Lipsa vizelor CFP pe documentele dato-

  rit exercitrii acordrii/refuzului de viz

  -.Acordarea nejustificat a vizei CFP

  - Inexistena sau necompletarea Registrului

  privind operaiunile prezentate la viza CFP

  - Nedesemnarea persoanelor responsabile cu

  completarea Registrului privind operaiunile

  prezentate la viza CFP

  - Raportarea unor date incomplete sau

  nereale

  - Nerespectarea termenelor de raportare

  -Inexistena unor proceduri scrise privind

  bugetul de venituri si cheltuieli

  -Nepreluarea corecta a datelor din

  solicitarile compartimentelor de specialitate

  - completarea incorenta a formularelor.

  - inexistenta de proceduri scrise privind

  evidenta angajamentelor bugetare, legale si

  a creditelor de angajament

  -nepleuarea corecta a datelor din

  documentele justificative de catre persoana

  cu atributii

  - Deficiente in organizarea actiunii de

  contractare.

  - Personal insuficient.

  - Perioada scurta de pregatire a

  contractarii

  - Programe informatice putin adaptate

  -Intarzieri in plata facturii

  -Obiectul facturii nu corespunde cu

  Administrator

  financiar

  patrimoniu

  Persoanele

  desemnate cu

  acordarea vizei

  CFP

  Administrator

  financiar

  patrimoniu

  Administrator

  financiar patrimoniu

  Administrator

  financiar

  patrimoniu

  M

  M

  M

  S

  S

  R

  M

  M

  S

  R

  M/R

  M/M

  M/M

  S/ S

  S/R

  Tratarea

  riscului

  Tratarea

  riscului

  Tratarea

  riscului

  Tratarea

  riscului

  Monitori

  -verificarea dac persoanele care ndeplinesc

  aceste atribuii dein cunotiinele corespun-

  ztoare i deprinderile necesare pentru

  acordarea vizei CFP.

  -exercitarea controlului ierarhic

  -evaluarea performanelor realizate de fiecare

  persoan desemnat s acorde viza de control

  financiar preventivsalariat

  -acordarea de viza CFP pentru operatiuni

  nelegale sau care depasesc creditele bugetare /

  de angajament aprobate;

  - intocmirea procedurilor de lucru privind

  Bugetul de venituri si cheltuiei

  - exercitarea permanenta a controlului ierarhic

  - desemnarea persoanelor cu atributii pe aceste

  activitati

  -intocmirea de proceduri scrise privind

  evidenta angajamentelor bugetare, legale si a

  creditelor de angajament

  -exercitarea controlulu ierarhic

  -desemnarea persoanelor cu atributii pe aceste

  activitati

  - intocmirea procedurilor scrise

  - exercitarea permanenta a controlului ierarhic,

  - desemnarea persoanei resposabile ;

  -.evaluarea performantelor realizate de

  fiecare salariat;

  controlul modului de intocmire al facturilor si

  lunar

  De

  cate

  ori

  este

  nevoie

  De

  cate

  ori

  este

  nevoie

  De

  cate

  ori

  este

  nevoie

  S

  S

  S

  S

  S

  S

  S

  S

  S

  SS

  S

  S

  S/S

  S/S

  S/S

  S/S

  S/S

  S/S

  Se va evalua

  ori de cate ori

  apar

  modificari in

  structura

  biroului si/sau

  ROI

  Se va evalua

  la pregatirea

  perioadei de

  contractare

 • 5

  furnizori

  11.Organizarea

  i efectuarea

  arhivrii

  documentelor

  financiar-

  contabile

  pentru autorizarea platilor

  23. Lipsa vizei CFP

  24 Sistem neadecvat de pstrare

  i arhivare a documentelor

  pn la predarea lor

  contractul incheiat

  -Achizitii care nu fac obiectul programului

  anual

  -Achizitii ce nu se incadreaza in bugetul

  aprobat

  -Acordarea vizei CFPP de persoane

  neautorizate

  -Necuprinderea in proceduri scrise privind

  arhivarea dosarelor financiar-contabile

  - Nedesemnarea persoanelor cu atribuii

  privind arhivarea documentelor pe suport

  de hrtie i/sau pe suport informatic

  - Neinstruirea persoanelor cu atribuii n

  activitatea de arhivare

  - Neasigurarea unui spaiu corespunztor

  arhivrii

  - Pregtirea necorespunztoare a dosarelor

  financiar-contabile n vederea arhivrii

  - Nepredarea dosarelor financiar-contabile

  la termenele legale

  Administrator

  financiar

  patrimoniu

  si administrator

  Administrator

  financiar

  patrimoniu

  S

  S

  R

  M

  S/R

  S/M

  zare

  Monitori

  zare

  Tratarea

  riscului

  anularea celor intocmite eronat

  controlul modului de ordonantare si lichidare

  a cheltuielilor

  -verificarea existentei referatului de necesitate

  aprobat de persoanele in drept

  -valoarea achizitiei a fost estimata gresit.

  Achizitia nu se va mai efectua

  -stampila cu viza CFPP va fi insotita de

  semnatura persoanei imputernicite

  - cuprinderea in procedurile de lucru privind

  arhivarea documentelor financiar-contabile

  -nominalizarea persoanelor care prin atribuiile

  pe care le au, rspund de arhivarea

  documentelor financiar-contabile.

  --reconstituirea conform prevederilor legale a

  documentelor pierdute sau distruse n termen de

  24 de ore de la constatare, sau ntiinarea

  organelor de cercetare penal, n situaia n care

  distrugerea documentelor constituite infraciune

  De

  cate

  ori

  este

  nevoie

  S

  S

  S

  S

  S/S

  S/S

  COMPARTIMENTUL ADMINISTRAIE - ACHIZITII PUBLICE

  Administratie

  1. Elaborarea

  Planului

  anual de

  achiziii

  1.Stabilirea incorect a nece-

  sitilor anuale obiective

  2. .Stabilirea incorect a nece-

  sitilor structurilor

  organizatorice anuale obiective

  3 Neincadrarea corecta a

  achizitiei in programul anual al

  achititiei

  4.Aprobarea incorecta a

  achizitiei

  5 Estimarea eronata a valorii

  contractelor

  6. Selectarea gresita a

  procedurii de atribuire a

  contractului

  7. Intocmirea eronata a

  documentelor pentru elaborarea

  si prezentarea ofertei

  - Inexistena procedurilor privind elaborarea

  Planului anual de achiziii

  - Lipsa unor explicaii privind coninutul

  datelor cuprinse n proiectul de buget

  - Achizitii anarhice, chiar inutile

  - Cheltuieli nejustificate

  - Depasirea bugetului aprobat

  - Inexistena procedurilor privind elaborarea

  Planului anual de achiziii

  - Achizitii anarhice, chiar inutile

  - Achizitii efectuate de un personal

  neabilitat

  -Obiectul achizitiei nu corespunde

  programului annual

  -Depasirea bugetului aprobat

  -Depasirea bugetului aprobat

  -Achizitii ce nu se justifica

  -Estimarea gresita a procedurii

  -Selectarea gresita a procedurii

  -Existenta unor erori de selectie

  -Interpretarea incorecta a unor documente

  -Lipsa documentelor de calificare ale

  ofertantilor

  -Primirea de propuneri tehnice si financiare

  incomplete sau necorespunzatoare

  Admninistrator

  Admninistrator

  Admninistrator

  Admninistrator

  Admninistrator

  Admninistrator

  Admninistrator

  M

  M

  S

  S

  M

  S

  S

  R

  R

  M

  R

  M

  M

  M

  M/R

  M/R

  S/M

  S/R

  M/M

  S/M

  S/M

  Monitori

  zare

  Monitori

  zare

  Monitori

  zare

  Monitori

  zare

  Monitori

  zare

  Monitori

  zare

  Monitori

  zare

  -analiza obiectiv a necesarului solicitat de

  compartimente

  - orice achiziie va fi nsoit de referate

  justificative aprobate de ordonator

  - solicitarea permanent a sumelor disponibile

  -solicitare permanenta a sumelor disponibile

  -orice achiziie va fi nsoit de referate

  justificative aprobate de ordonator

  -controlul permanent al obiectivelor din

  programul de achizitii

  -se verifica referatul de justificare intocmit

  pentru achizitie

  -se verifica permanent sumele disponibile

  -se controleaza preturile trecute in referatul de

  estimare si se compara cu preturile existente

  pe piata

  - se verifica calculul trecut in referatul de

  estimare

  -se controleaza mod de intocmire a Procesului

  Verbal intocmit de Comisia de Evaluare a

  Achizitiei publice

  -participarea la cursurile organizare in dome-

  niul achizitiilor publice

  -controlul documentatiilor depuse, care trebuie

  sa corespunda cu cele solicitate in caietul de

  sarcini

  -verificarea datei de primire a ofertei data care

  anual

  De

  cate

  ori

  este

  nevoie

  De

  cate

  ori

  este

  nevoie

  De

  cate

  ori

  este

  nevoie

  De

  cate

  ori

  este

  nevoie

  De

  cate

  ori

  este

  S

  S

  S

  S

  S

  S

  S

  S

  S

  S

  S

  S

  S

  S

  S/S

  S/S

  S/S

  S/S

  S/S

  S/S

  S/S

 • 6

  Administratie

  Aprovizionri

  cu produse, ser-

  vicii i lucrri

  8. Constituirea eronata a

  comisiei de selectie a ofertelor

  9.Evaluarea eronata ofertei si

  stabilirea ofertantului castigator

  10. Atribuirea eronata a

  contractului de achizitie publica

  11. Incheierea cu greseli a

  contractului de achizitii publice

  12.Receptia eronata cantitativa

  si calitativa a produselor

  comandate

  13. Facturi intocmite gresit

  14.Eliberarea gresita din ma-

  gazie a bunurilor

  -Primirea de oferte peste termenul limita

  -Evaluarea ofertelor de un personal

  nespecializat

  -Aplicarea gresita a criteriului de selectiei a

  ofertei

  -Nerespectarea criteriului de selectie a

  ofertei

  -Evaluarea gresita a ofertelor

  -Contractul nu este inclus in Programul

  Anual

  -Fondurile nu sunt asigurate

  -Obiectul contractului nu corespunde

  cerintelor tehnice solicitate

  -Valoarea contractului este mai mare decat

  cea din oferta

  -Lipsa unor clauze contractuale importante

  -Contractul nu este datat si semnat de

  reprezentantii legali

  -Contractul nu poata vize CFPP

  Neconformitate privind cantitatea si

  calitatea produselor comandate

  -Facturi intocmite gresit

  -Neincadrarea in consumuri

  -Consumuri nejustificate

  Admninistrator

  Admninistrator

  Admninistrator

  Admninistrator

  Admninistrator

  Admninistrator

  Admninistrator

  S

  S

  S

  S

  S

  S

  S

  M

  M

  M

  M

  R

  R

  R

  S/M

  S/M

  S/M

  S/M

  S/R

  S/R

  S/R

  Monitori

  zare

  Monitori

  zare

  Monitori

  zare

  Monitori

  zare

  Monitori

  zare

  Monitori

  zare

  Monitori

  zare

  trebuie inscrisa in documentatie

  -controlul riguros al documentatiei si exclude-

  rea celor care nu corespund

  -sa se verifice ca in Decizia de constituire a

  comisiei sa se numeasca persoane cu abilitati

  in domeniu

  controlul ofertelor care trebuie sa corespunda

  cu formulele din fisa de date a achizitiei

  -verificarea hotararilor Comisiei de evaluare

  de seviciul Audit

  -controlul referatului de necesitate in

  momentul aprobarii lui

  -verificarea programului de achizitie

  -verificarea prevederilor din caietul de sarcini

  -verificarea clauzelor din contractul de

  achizitie inclusiv anexele

  -controlul juridic al prevederilor din contractul

  de achizitie

  -controlul intern periodic

  -verificarea dosarului achizitiei publice,

  imediat dupa incheierea derularii achizitiei

  Verificarea clauzelor contractului

  -Verificarea bonitatii ofertantului

  -controlul modului de intocmire al facturilor si

  anularea celor intocmite eronat

  -controlul lunar si masuri limitative

  -controlul periodic al consumurilor si

  stocurilor

  nevoie

  De

  cate

  ori

  este

  nevoie

  De

  cate

  ori

  este

  nevoie

  De

  cate

  ori

  este

  nevoie

  De

  cate

  ori

  este

  nevoie

  De

  cate

  ori

  este

  nevoie

  De

  cate

  ori

  este

  nevoie

  S

  S

  S

  S

  S

  S

  S

  S

  S

  S

  S

  S

  S

  S

  S/S

  S/S

  S/S

  S/S

  S/S

  S/S

  S/S

  Administratie

  3. Indeplinirea

  atributiilor

  zilnice

  15. Neindeplinirea activitatilor

  zilnice

  Inexistenta unor proceduri Coordinator,

  persoana

  responsabila

  S S S/S Tratarea

  rsicului

  - intocmirea procedurilor scrise

  - exercitarea permanenta a controlului ierarhic,

  - desemnarea persoanei resposabile ;

  -.evaluarea performantelor realizate de

  fiecare salariat;

  De

  cate

  orie

  ste

  nevoie

  S S S/S

  Se va

  evalua ori de

  cte ori apar

  modificri

  COMPARTIMENTUL SECRETARIAT

 • 7

  Secretariat ntocmirea

  Registrului de

  intrare-ieire

  (coresponden

  )

  1.Inexistena sau pierderea

  registruluii de intrri-ieiri

  Neglijen n pstrarea registrului secretar M M M-M Tratarea

  riscului

  Verificarea existenei registrului nceput

  an

  colar

  nceput

  an colar

  S S S-S - Se va

  achiziiona

  registru

  2.Completarea eronat a

  registrului fr respectarea

  rubricaiei acestuia

  Lipsa unui program de instruire secretar M M M-M Monitori

  zare

  Verificare completare registru nceput

  an

  colar

  nceput

  an colar

  S S S-D -

  ntocmirea

  Registru lui de

  eviden acte

  de studii

  3.Inexistena sau pierderea

  registrului

  Neglijen n pstrarea registrului secretar M M M-M Tratarea

  riscului

  Verificare existen registru nceput

  an

  colar

  nceput

  an colar

  S S S-S - Se va

  achizitiona

  Registru

  4.Nedesemnarea persoanei

  responsabile cu completarea

  registrului

  Lips informare director M M M-M Tratarea

  riscului

  Verificare existenta decizie nceput

  an

  colar

  nceput

  an colar

  S S S-S Se va

  ntocmi

  decizia

  5.Completarea incorect a

  registrului

  Lipsa unui program de instruire secretar M M M-M Monitori

  zare

  Verificare completare registru nceput

  an

  colar

  nceput

  an colar

  S S S-S

  ntocmirea

  Registrului de

  eviden a

  deciziilor

  6.Inexistena sau pierderea

  registrului

  Neglijen n pstrarea registrulu secretar M M M-M Tratarea

  riscului

  Verificare existen registru nceput

  an

  colar

  nceput

  an colar

  S S S-S Achiziionar

  e registru

  7.Completarea incorect a

  registrului

  Lipsa unui program de instruire secretar M M M-M Monitori

  zare

  Verificare completare registru Inceput

  an

  colar

  nceput

  an colar

  S S S-S

  ntocmirea

  Registrului de

  eviden

  contracte de

  munc

  8.Nedesemnarea persoanei

  responsabile cu completarea

  registrului

  Lips informare director M M M-M Tratarea

  riscului

  Verificare existen decizie nceput

  an

  colar

  nceput

  an colar

  S S S-S Se va

  ntocmi

  decizia

  9.Nenregistrarea contractelor

  de munc

  Lipsa unui program de instruire secretar M M M-M Monitori

  zare

  Verificare registru nceput

  an

  colar

  nceput

  an colar

  S S S-S

  ntocmirea

  Registrului

  eviden

  sigilii i

  tampile

  10.Completarea eronat a

  datelor de ieire din uz a

  tampilei

  Lips program instruire secretar M M M-M Monitori

  zare

  Verificare registru nceput

  an

  colar

  nceput

  an colar

  S S S-S

  ntocmirea

  Registrului de

  eviden a

  elevilor i

  precolarilor

  11.Neactualizarea datelor

  privind micarea elevilor i

  precolarilor

  Lips informare secretar M M M-M Monitori

  zare

  Verificare registru nceput

  an

  colar

  nceput

  an colar

  S S S-S

  ntocmirea

  Registrului de

  eviden a

  salariailor

  format

  electronic

  12.Neactualizarea datelor i

  transmiterea lor n format

  electronic (revisal) la ITM

  Lips program instruire secretar M M M-M Monitori

  zare

  Verificare transmitere date De cte

  ori

  exist

  modifi-

  cri

  Sfrit an

  colar

  S S S-S Transmitere

  a datelor

  ntocmirea

  Registrului

  inventar-

  arhiv

  13.Inexistema unei proceduri

  operaionale referitoare la

  activitatea de arhivare

  Lips informare secretar M M M-M Tratarea

  riscului

  Verificare existen procedur Inceput

  an

  colar

  ncepout

  an colar

  S S S-S Se va

  ntocmi

  procedura

  Conducerea

  activitii

  14.Nerepartizarea

  corespondenei n dosarele

  Lips informare secretar M M M-M Monitori

  zarea

  Verificare repartizrii corespondenei Perman

  ent

  permane

  nt

  S S S-S

  Organizarea

  sistemului de

  raportare a

  datelor

  15.Inexistena bazei de date

  reale i corecte

  Lips informare secretar M M M-M Monitori

  zare

  Verificare periodic a exisenei bazei de date. perman

  ent

  permane

  nt

  M M M-M Se va

  realiza baza

  de date

  16.Netransmiterea raportrilor

  n termenele stabilite

  Lips informare secretar M M M-M Tratarea

  riscului

  Verificarea transmiterii raportrilor De cte

  ori este

  necesar

  nceput

  an colar

  S S S-S

  17.Neactualizarea bazei de date

  cu date recente i reale

  Lips informare secretar M M M-M Monitori

  zare

  Verificare perman

  ent

  permane

  nt

  S S S-S Actualizare

  baza de date

  Fiabilitatea

  sistemului

  informatic

  18.Nepregtirea persoanei

  implicate in sistemul informatic

  Lips fonduri director M M M-M Tratarea

  riscului

  verificare De cte

  ori este

  necesar

  De cte

  ori este

  necesar

  S S S-S Participare

  la cursuri

  19.Neraportarea datelor n

  sistem informatic

  Lips informare secretar M M M-M Monitori-

  zare

  verificare De cte

  ori este

  necesar

  De cte

  ori este

  necesar

  S S S-S

  Organizarea si

  efectuarea

  arhivrii

  documentelor

  20.Nerespectarea cadrului

  normativ i procedural privind

  arhivarea documentelor

  Lips inforrmare secretar M M M-M Tratarea

  riscului

  verificare La

  sfritul

  anului

  colar

  La

  sfitul

  anului

  colar

  S S S-S

  21.Neinstruirea persoanelor cu

  atribuii de arhivare

  Lips fonduri director M M M-M Tratarea

  riscului

  verificare De cte

  ori este

  nevoie

  De cte

  ori este

  nevoie

  S S S-S Participare

  la cursuri

  22.Neasigurarea unui spaiu

  corespunztor arhivrii.

  Lips spaiu adecvat director M M M-M Tratarea

  riscului

  Verificare spatii La

  nceput

  La

  nceputul

  S S S-S

 • 8

  ul

  anului

  colar

  anului

  colar

  ACTIVITATEA DIDACTICA

  Zone de risc (domeniu, comparti

  ment)

  Denumire

  Obiective

  Denumirea Activiii

  Corespun zatoare Obiecti velor

  Descrierea riscului

  Circumstanele

  care favorizeaz

  aparitia riscului

  Responsabil

  cu gestion

  area

  riscului

  Risc inerent

  Strategia

  adoptata pentru

  risc (actiuni pentru

  tratarea

  riscurilor)

  Instrumentele de

  control intern

  Terme nul de punere in opera

  Data

  ultimei revizuiri si stadiul actiunii

  Risc rezidual la data ultimei revizuiri

  Even tuale riscuri secun dare

  Proba bilitate

  Imp

  act

  Ex pu

  nere

  Prob

  Im

  pact

  Expun

  ere

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

  CURRICU LUM

  Implementarea viabil a curriculum-ului si programului grupei pregtitoare n concordan cu cerinele i particularitile de vrst, psihosociale i individuale ale elevilor. Elaborarea Ofertei educationale n concordant cu programele scolare n vigoare, cerintele educabililor si nevoile comunittiiii. Personalizarea procesului instructiv-educativ prin oferta variat de programe colare pentru opionale. Asigurarea concordantei dintre ,,curriculum ascuns si cel formal.

  Asigurarea i dotarea corespunztoare a spaiilor destinate activittilor grupei pregtitoare. Proiectarea i planificarea eficient a activitilor. Asigurarea materialului didactic i auxiliar necesar desflurrii optime a activitilor. Proiectarea i planificarea complet, eficient i aplicabil a activitii didactice pentru CN i CD. Asigurarea materialului didactic i auxiliar necesar. Asigurarea materialului curricular (planuri de nvmnt, programe colare, auxiliare curriculare, manuale, caiete de lucru, ghiduri de aplicare, culegeri de probleme, ndrumtoa re, softuri educaionale.

  Ineficienta adaptare a nevoilor educabililor gupelor pregtitoare la oferta curriculum-ului i a programului de activiti Lipsa materialelor didactice i auxiliare pentru implementarea corect i eficient a programului. Oferta colii nu satisface nevoile tutror educabililor (opiunile se fac n funcie de aceasta). Insuficienta adaptare i diversificare a CDS-ului la cerinele i solicitrile elevilor poate scdea motivaia pentru nvare precum i interesul pentru aceast unitate de nvmnt.

  Infrastructur necorespunz toare. Stres profesional Factorul de timp diminuat Noutatea programului si insuficienta formare a cadrelor didactice. Lipsa unor materiale i precizri concrete MECTS. Fluctuaia personalului Baza material existent nu permite realizarea tuturor solicitrilor. Disponibilitate sczut a prinsilor pentru problemele i nevoile propriilor copii. Neimplicarea cadrelor didactice n proiecte internationale si de finantare. Lipsa dotrilor TIC i AEL corespunztoare nevoilor.

  CMCI CEAC Directorul scolii Responsabil Comisia pentru Curriculum

  S M M S

  R R R M

  SR M-FR MR SM

  Monitorizare Elaborare proceduri Asigurarea formrii cadrelor didactice Proiecte finanate din afara bugetului colii (pentru acoperirea cheltuielilor de infrastructur, material didactic, consumabile, auxiliare). Asigurarea unui climat socio-profesional adecvat. Monitorizare Elaborare proceduri Asigurarea formrii cadrelor didactice Proiecte finantate din afara bugetului scolii (pentru acoperirea cheltuielilor de infrastructur, material didactic, consumabile, auxiliare). Asigurarea unui climat socio-profesional adecvat. Accesarea sii implementarea unor proiecte viabile si benefice. Realizarea unei siferte educationale personalizate sii eficiente.

  Fie de urmrire a riscului Formular identifi care risc Baza de calcul pentru evaluarea riscurilor

  03.03. 2012 n imple mentare

  S M S S

  M M S S

  SM MM SS SS

  - -

 • 9

  RESURSE UMANE

  Asigurarea unei ncadrri corespunztoare, cu personal didactic calificat i dispus pentru formare continu. Atragerea unui numr mare de elevi pentru asigurarea tuturor posturilor cadrelor didactice titulare i meninerea prestigiului activitii colii. Crearea unor relaii interpersonale care s favorizeze un climat educaional deschis, stimulativ. Implicarea activ a prinilor n viaa colii. Identificarea unor parteneri i posibili finanatori care s contribuie la proiectele educaionale n beneficiul colii.

  Mentinerea posturilor si realizarea unei ncadrri corespunztoare. Acoperirea catedrelor /orelor vacante cu personal didactic bine pregtit si cu disponibili tate pentru implicarea activ n viata scolii. Atragerea elevilor din alte circums criptii printr-o ofert educaional variat si atractiv. Evitarea transferului elevilor la alte unitti scolare prin oferirea unui act educational de calitate. Mentinerea si implicarea activ a Asociatiei Printilor si comitetelor de printi. Realizarea unor parteneriate viabile cu comunitatea, agenti economici si alte instituii.

  Scderea alarmant a numrului de elevi si implicit a numrului de ore/ catedre (restrngere de activitate, cumularea claselor, existenta suplinitorilor). Acoperirea partial si/sau inadecvat a unor posturi/catedre. Imposibilitatea desfsurrii optime a unor activitti din lips de personal.

  Uzura moral avansat a unor materiale i echipamente didactice. Folosirea insuficient a echipamentelor moderne. Fluctuaia personalului. Media ridicat de vrst a personalului didactic. Management deficitar la nivelul unor cadre didactice i responsabili de catedr. Slaba motivare financiar. Stresul profesional. Conservatorism i rezisten la schimbare. Slaba pregtire i implicare a cadrelor didactice debutante Disponibilitate sczut a prinilor pentru problemele i nevoile propriilor copii. Migrarea prinilor/copiilor n strintate. Criza de timp a prinilor datorit actualei situaii economice reduce participarea familiei n viaa colar, cu implicaii att n relaia profesor-elev ct i n performana colar a elevilor. Lipsa din schema de ncadrare a unui administrator de reea i a unui psiho-pedagog.

  CMCI CEAC Directorul colii Responsabil Comisia pentru Curriculum Responsabili comisii metodice

  R S M M R

  FR M M M FR

  R-FR SM MM MM R-FR

  Monitorizare Elaborare proceduri Asigurarea formrii cadrelor didactice Asigurarea unei ncadrri corespunztoareProiecte finanate din afara bugetului colii (pentru acoperirea cheltuielilor de infrastructur, material didactic, consumabile, auxiliare). Asigurarea unui climat socio-profesional adecvat. Accesarea i implementarea unor proiecte viabile i benefice. Realizarea unei oferte educaionale personalizate i eficiente

  Fie de urmrire a riscului Formular identifi care risc Baza de calcul pentru evaluarea riscurilor

  03.03. 2012 n imple mentare

  M S S S M

  M S S M R

  MM SS SS SM MR

 • 10

  RESURSE MATERIALE SI FINAN CIARE

  Asigurarea strii fizice a spaiilor i ncadrarea n normele de securitate i igien corespunztoare. Asigurarea funcionalitii optime a cabinetelor, laboratoarelor, slii de sport, slii de festiviti i celorlate spaii destinate activitii elevilor i cadrelor didactice. Reactualiza rea fondului de manuale i fondului de carte al bibliotecii n concordan cu cerinele i nevoile actelor educaionale. Asigurarea unei baze materiale funcionale i corespunztoare tuturor demersurilor didactice. Gestionarea eficient a bugetului i atragerea de fonduri extrabugetare n beneficiul desfurrii activitilor formale i nonformale.

  Efectuarea lucrrilor de renovare, reparaii i igienizare necesare. Verificarea, nnoirea i mbunti rea instalaiilor i dotrilor din toate spaiile colii. Achiziiona rea de manuale, cri, auxiliare. enciclopedii etc. necesare desfurrii optime a ctivitilor didactice i perfecionrii dasclilor. Recondiio narea materialului didactic existent i achiziiona rea de materiale i softuri educainale corespunz toare i performante. Stabilirea prioritilor, accesarea unor proiecte de finanare, atragerea de parteneri viabili sponsori, donaii. Implementa rea unor proiecte de autofinana re.

  Administrarea necorespunztoare a resurselor materiale i financiare existente. Lipsa fondurilor necesare. Degradarea spaiilor colare datorit lipsei fondurilor pentru reparaii, ntreinere i lipsei personalului de ntreinere. Diminuarea contiinei morale a elevilor privind pstrarea i ntreinerea spaiilor i bunurilor colii. Ritmul accelerat al schimbrilor tehnologice favorizeaz uzura rapid a echipamente lor existente.

  Existena unui buget redus i nesigur. Fonduri bneti insuficiente pentru stimularea cadrelor didactice i achiziionarea materialelor i echipamentelor necesare. Lipsa spaiilor de depozitare a materialelor (la nivelul comisiilor metodice). Absena unor proceduri de responsabilizare a cadrelor didactice i elevilor pentru meninerea n stare de funcionare a bazei materiale i spaiilor colii i pentru dezvoltareapatrimoniului unitii de nvmnt. ngheareapostu rilor personalului nedidactic auxiliar. Situaia economic i social actual. Lipsa unor proiecte de finanare.

  CMCI CEAC Directorul colii Responsabili comisii metodice Responsabil Comisie formare Consilier educativ Responsabili proiecte i parteneriate Responsabil Comisia pentru prini

  R M R R M

  R R R R R

  RR MR RR RR MR

  Monitorizare Elaborare proceduri Stabilirea priritilor pentru gestionarea eficient a bugetului. Proiecte finanate din afara bugetului colii. Asigurarea unui climat socio-profesional adecvat. Accesarea i implementarea unor proiecte de finaare viabile i benefice. Implicarea cadrelor didactice i elevilor n recondiionarea, confecionarea, mbuntirea materialelor didactice i pstrarea corespunztoare a spaiilor. Implicarea comitetelor de prini n managerierea, asigurarae i gestionarea bunurilor i necesarului slilor de clas i celorlate spaii colare. Creterea bugetului Asociaiei Prinilor prin sponsorizri, donaii, proiecte interne de finanare extrabugetar. Demersuri privind angajarea personalului de ntreinere necesar.

  Fie de urmrire a riscului Formular identifi care risc Baza de calcul pentru evaluarea riscurilor

  03.09. 2012 n imple Mentare

  M S M M S

  M M M M M

  MM SM MM MM SM

 • 11

  RELAII LE CU COMUNITATEA I ACTIVITATEA EDUCATIV

  Organizarea unor ntlniri periodice cu Comitetul Consultativ al prinilor , suplimentate de consultaii individuale cu acetia i activitile de la ,,coala Prinilor. Dezvoltarea relaiilor profesor-elev-printe prin intermediul activitilor extracolare i stabilirea unor contacte cu diverse instituii pentru relizarea acestora. Organizarea unor ntlniri periodice cu reprezentanii poliiiei n scopul prevenirii delincvenei juvenile. Stabilirea unei bune colaborri i pareneriate vibile cu administraia local i comunitate, ONG-uri i alte instituii, prini. Realizarea i implementare unor proiecte de parteneriat educaion

  ntlniri semestriale cu Comitetul consultativ al prinilor. Proiectarea i derularea programului de activiti extracolare semestrial. Proiectarea eficient a activitilor din sptmna ,,coala Altfel. Eficientizarea activitii Asociaiei Prinilor. Colaborarea concret ntre coordonatorii de programe, director i partenerii educaionali. Responsabilizarea elevilor prin sarcini concrete i o ofert atractiv a activitii educative.

  Organizarea defectuoas a activitilor de parteneriat poate de conduce la diminuarea sau inversarea rezultatelor scontate. Nivelul de educaie i timpul limitata al prinilor poate conduce la dezinteres i slaba implicare n viaa colii. Instabilitatea la nivel social i economic a instituiilor partenere diminueaz implicarea concret i benefic a acestora. Bugetul redus poate anula sau micora capacitatea de organizare i derulare a activitilor educative.

  Comunicare defectuoas Slabe legturi de parteneriat cu ONG-uri. Puine activiti desfurate n coal implic coparticiparea prinilor. Uneori informarea este retroactiv: partenerii educaionali nu sunt implicai n proiectarea activitilor, ci sunt - eventual invitai s participe la activitate sau informai despre ceea ce s-a realizat. Absena unei proceduri clare referitoare la modul n care coala i prinii mprtesc responsabilitatea privind comportamentul elevilor n cadrul activitilor colare i extracolare. Site-ul colii nu este permanent actualizat. Implicarea superficial a unor cadre didactice Lipsa fondurilor ngreuneaz/ anuleaz organizarea activitilor extracolare.

  CMCI Directorul colii Administraia colii Consiliul de Administraie Responsa bilii de comisii Asociaia Prinilor CMCI Directorul colii Responsa bilii de comisii Coordonatoride programe i proiecte Consilierul educativ Asociaia Prinilor

  R R

  FR FR

  R-FR R -FR

  Monitorizare Elaborare proceduri Proiecte finanate din afara bugetului colii. Asigurarea unui climat socio-profesional adecvat. Accesarea i implementarea unor proiecte de finaare viabile i benefice i implementarea unor proiecte valoroase de parteneriat educaional.

  Fie de urmrire a riscului Formular identifi care risc Baza de calcul pentru evaluarea riscurilor Fie de urmrire a riscului Formular identifi care risc Baza de calcul pentru evaluarea riscurilor

  03.09. 2012 n imple Mentare 03.09. 2012 n imple Mentare

  M M

  R M

  MR MM

 • 12

  al i transpunerea acestora n activiti extracolare variate.