of 6 /6
Rekomendasi Penggunaan Pupuk Majemuk (NPK Pelangi) + Pupuk Organik 2 ton/ha di Provinsi Sumatera Utara NPK Pelangi 20-10-10 NPK Pelangi 20-10-10 NPK+P. Organik 2 ton/ha NPK+P. Organik 2 ton/ha NPK (kg/ha) Urea (kg/ha) NPKPEO2T NPKPEURO2T 1 NIAS IDANO GAWO 175 100 2 BAWOLATO 175 100 3 ULUGAWO 175 100 4 GIDO 175 100 5 SOGAEADU 175 100 6 MA U 175 100 7 SOMOLO - MOLO 175 100 8 HILIDUHO 400 0 9 HILI SERANGKAI 0 0 10 BOTOMUZOI 175 100 11 MANDAILING NATAL BATAHAN 175 100 12 SINUNUKAN 175 100 13 BATANG NATAL 175 100 14 LINGGA BAYU 175 100 15 RANTO BAEK 175 100 16 KOTANOPAN 175 100 17 ULU PUNGKUT 175 100 18 TAMBANGAN 175 100 19 LEMBAH SORIK MARAPI 175 100 20 PUNCAK SORIK MARAPI 175 100 21 MUARA SIPONGI 175 100 22 PAKANTAN 175 100 23 PANYABUNGAN 175 100 24 PANYABUNGAN SELATAN 175 100 25 PANYABUNGAN BARAT 175 100 26 PANYABUNGAN UTARA 175 100 27 PANYABUNGAN TIMUR 175 100 28 HUTA BARGOT 175 100 29 NATAL 175 100 30 MUARA BATANG GADIS 175 100 31 SIABU 175 100 32 BUKIT MALINTANG 175 100 33 NAGA JUANG 175 100 34 TAPANULI SELATAN BATANG ANGKOLA 200 150 35 SAYUR MATINGGI 175 100 36 TANO TOMBANGAN ANGKOLA 175 100 37 ANGKOLA TIMUR 175 100 38 ANGKOLA SELATAN 175 100 39 ANGKOLA BARAT 175 100 40 ANGKOLA SANGKUNUR 175 100 41 BATANG TORU 175 100 42 MARANCAR 175 100 43 MUARA BATANG TORU 175 100 44 SIPIROK 175 100 45 ARSE 175 100 46 SAIPAR DOLOK HOLE 175 100 47 AEK BILAH 175 100 48 TAPANULI TENGAH PINANG SORI 200 150 49 BADIRI 200 150 50 SIBABANGUN 200 150 51 LUMUT 175 100 52 SUKABANGUN 175 100 53 PANDAN 350 25 54 TUKKA 300 75 55 SARUDIK 300 75 56 TAPIAN NAULI 175 100 57 SITAHUIS 175 100 58 KOLANG 200 150 59 SORKAM 175 100 60 SORKAM BARAT 350 25 61 PASARIBU TOBING 175 100 62 BARUS 200 150 63 SOSOR GADONG 350 25 64 ANDAM DEWI 200 150 65 BARUS UTARA 175 100 66 MANDUAMAS 175 100 67 SIRANDORUNG 175 100 68 TAPANULI UTARA PARMONANGAN 175 100 69 ADIAN KOTING 175 100 70 SIPOHOLON 175 100 71 TARUTUNG 175 100 72 SIATAS BARITA 175 100 KECAMATAN No. KABUPATEN/KOTA

Rekomendasi Penggunaan Pupuk Majemuk (NPK Pelangi) + …

  • Author
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Rekomendasi Penggunaan Pupuk Majemuk (NPK Pelangi) + …

Rekomendasi Penggunaan Pupuk Majemuk (NPK Pelangi) + Pupuk Organik 2 ton/ha di Provinsi Sumatera Utara
NPK Pelangi 20-10-10  NPK Pelangi 20-10-10 
NPK+P. Organik 2 ton/ha NPK+P. Organik 2 ton/ha 
NPK (kg/ha) Urea (kg/ha)
2 BAWOLATO 175 100
3 ULUGAWO 175 100
4 GIDO 175 100
5 SOGAEADU 175 100
8 HILIDUHO 400 0
10 BOTOMUZOI 175 100
12 SINUNUKAN 175 100
16 KOTANOPAN 175 100
18 TAMBANGAN 175 100
21 MUARA SIPONGI 175 100
22 PAKANTAN 175 100
23 PANYABUNGAN 175 100
29 NATAL 175 100
31 SIABU 175 100
34 TAPANULI SELATAN BATANG ANGKOLA 200 150
35 SAYUR MATINGGI 175 100
36 TANO TOMBANGAN ANGKOLA 175 100
37 ANGKOLA TIMUR 175 100
38 ANGKOLA SELATAN 175 100
39 ANGKOLA BARAT 175 100
40 ANGKOLA SANGKUNUR 175 100
41 BATANG TORU 175 100
42 MARANCAR 175 100
44 SIPIROK 175 100
45 ARSE 175 100
47 AEK BILAH 175 100
48 TAPANULI TENGAH PINANG SORI 200 150
49 BADIRI 200 150
50 SIBABANGUN 200 150
51 LUMUT 175 100
52 SUKABANGUN 175 100
53 PANDAN 350 25
54 TUKKA 300 75
55 SARUDIK 300 75
57 SITAHUIS 175 100
58 KOLANG 200 150
59 SORKAM 175 100
62 BARUS 200 150
66 MANDUAMAS 175 100
67 SIRANDORUNG 175 100
69 ADIAN KOTING 175 100
70 SIPOHOLON 175 100
71 TARUTUNG 175 100
KECAMATANNo. KABUPATEN/KOTA
NPK+P. Organik 2 ton/ha NPK+P. Organik 2 ton/ha 
NPK (kg/ha) Urea (kg/ha)
75 PURBATUA 200 150
76 SIMANGUMBAN 200 150
77 PANGARIBUAN 175 100
78 GAROGA 175 100
79 SIPAHUTAR 175 100
80 SIBORONG-BORONG 175 100
81 PAGARAN 175 100
82 MUARA 200 100
84 TAMPAHAN 200 100
85 LAGUBOTI 175 100
86 HABINSARAN 175 100
87 BORBOR 175 100
88 NASSAU 175 100
89 SILAEN 175 100
90 SIGUMPAR 175 100
91 PORSEA 175 100
93 SIANTAR NARUMONDA 175 100
94 PARMAKSIAN 175 100
96 ULUAN 175 100
97 AJIBATA 175 100
99 LABUHAN BATU BILAH HULU 175 100
100 PANGKATAN 175 100
108 ASAHAN BANDAR PASIR MANDOGE 0 0
109 BANDAR PULAU 0 0
110 AEK SONGSONGAN 200 150
111 RAHUNING 0 0
116 SEI KEPAYANG BARAT 0 0
117 SEI KEPAYANG TIMUR 0 0
118 TANJUNG BALAI 0 0
119 SIMPANG EMPAT 200 150
120 TELUK DALAM 200 150
121 AIR BATU 200 150
122 SEI DADAP 200 150
123 BUNTU PANE 200 150
124 TINGGI RAJA 0 0
125 SETIA JANJI 200 150
126 MERANTI 200 150
128 RAWANG PANCA ARGA 200 150
129 AIR JOMAN 200 150
130 SILAU LAUT 200 150
131 KISARAN BARAT 0 0
132 KISARAN TIMUR 0 0
133 SIMALUNGUN SILIMAKUTA 175 100
134 PEMATANG SILIMAHUTA 175 100
135 PURBA 0 0
138 SIDAMANIK 200 150
140 GIRSANG SIPANGAN BOLON 200 150
141 TANAH JAWA 200 150
142 HATONDUHAN 200 150
145 PANEI 200 150
NPK+P. Organik 2 ton/ha NPK+P. Organik 2 ton/ha 
NPK (kg/ha) Urea (kg/ha)
147 RAYA 200 150
152 DOLOK BATU NANGGAR 200 150
153 SIANTAR 200 150
157 JAWA MARAJA BAH JAMBI 200 150
158 PEMATANG BANDAR 200 150
159 BANDAR HULUAN 200 150
160 BANDAR 200 150
165 BERAMPU 175 100
166 SITINJO 200 150
167 PARBULUAN 175 100
168 SUMBUL 175 100
173 SIEMPAT NEMPU HULU 200 150
174 SIEMPAT NEMPU HILIR 175 100
175 TIGA LINGGA 175 100
176 GUNUNG SITEMBER 0 0
177 PEGAGAN HILIR 175 100
178 TANAH PINEM 200 150
179 KARO MARDINGDING 200 150
180 LAUBALENG 200 150
182 JUHAR 200 150
183 MUNTE 200 150
185 PAYUNG 200 150
186 TIGANDERKET 200 150
189 MERDEKA 200 150
190 KABANJAHE 0 0
191 BERASTAGI 200 150
192 TIGAPANAH 200 150
194 MEREK 200 150
195 BARUSJAHE 200 150
198 SIBOLANGIT 200 150
199 KUTALIMBARU 200 150
202 BIRU-BIRU 200 150
204 BANGUN PURBA 200 150
205 GALANG 200 200
207 PATUMBAK 200 200
209 SUNGGAL 200 150
212 PERCUT SEI TUAN 200 150
213 BATANG KUIS 200 150
214 PANTAI LABU 200 150
215 BERINGIN 200 200
219 SIRAPIT 200 150
NPK+P. Organik 2 ton/ha NPK+P. Organik 2 ton/ha 
NPK (kg/ha) Urea (kg/ha)
223 KUALA 200 150
224 SELESAI 200 150
225 BINJAI 200 150
226 STABAT 200 150
227 WAMPU 200 150
231 HINAI 200 150
232 SECANGGANG 200 150
234 GEBANG 200 150
235 BABALAN 200 150
238 BESITANG 175 100
241 NIAS SELATAN HIBALA 175 100
242 TANAH MASA 0 0
243 PULAU-PULAU BATU 175 100
244 PULAU-PULAU BATU TIMUR 175 100
245 SIMUK 0 0
248 TELUK DALAM 175 100
249 FANAYAMA 175 100
250 TOMA 175 100
251 MANIAMOLO 175 100
252 MAZINO 175 100
254 ONOLALU 175 100
255 AMANDRAYA 175 100
256 ARAMO 175 100
257 ULUSUSUA 175 100
258 LAHUSA 175 100
259 SIDUAORI 175 100
260 SOMAMBAWA 175 100
261 GOMO 175 100
262 SUSUA 175 100
263 MAZO 175 100
264 UMBUNASI 175 100
265 IDANOTAE 175 100
266 ULUIDANOTAE 175 100
267 BORONADU 175 100
268 LOLOMATUA 175 100
269 ULUNOYO 175 100
270 HURUNA 175 100
271 LOLOWA'U 175 100
272 HILIMEGAI 175 100
273 OOU 175 100
274 ONOHAZUMBA 175 100
275 HILISALAWAAHE 175 100
277 ONAN GANJANG 175 100
278 SIJAMA POLANG 175 100
279 DOLOK SANGGUL 175 100
280 LINTONG NIHUTA 175 100
281 PARANGINAN 200 100
283 POLLUNG 175 100
284 PARLILITAN 200 150
286 PAKPAK BHARAT SALAK 175 100
287 SITELLU TALI URANG JEHE 175 100
288 PAGINDAR 175 100
290 PERGETTENG-GETTENG SENGKUT 175 100
291 KERAJAAN 175 100
292 TINADA 175 100
NPK Pelangi 20-10-10  NPK Pelangi 20-10-10 
NPK+P. Organik 2 ton/ha NPK+P. Organik 2 ton/ha 
NPK (kg/ha) Urea (kg/ha)
295 HARIAN 175 100
296 SITIO-TIO 200 100
298 NAINGGOLAN 200 150
299 PALIPI 175 100
301 PANGURURAN 175 100
302 SIMANINDO 175 100
304 SILINDA 200 150
307 SERBAJADI 200 150
308 SIPISPIS 200 150
310 TEBINGTINGGI 200 150
317 PERBAUNGAN 200 150
318 PEGAJAHAN 200 150
320 BATU BARA SEI BALAI 200 150
321 TANJUNG TIRAM 200 100
322 TALAWI 200 150
323 LIMAPULUH 200 100
327 PADANG LAWAS UTARA BATANG ONANG 175 100
328 PADANG BOLAK JULU 175 100
329 PORTIBI 450 0
331 SIMANGAMBAT 175 100
332 HALONGONAN 400 0
333 DOLOK 175 100
336 PADANG LAWAS SOSOPAN 175 100
337 ULU BARUMUN 175 100
338 BARUMUN 175 100
341 SOSA 175 100
344 HURISTAK 400 0
346 AEK NABARA BARUMUN 400 0
347 SIHAPAS BARUMUN 175 100
348 LABUHAN BATU SELATAN SUNGAI KANAN 175 100
349 TORGAMBA 175 100
351 SILANGKITANG 0 0
353 LABUHAN BATU UTARA NA IX-X 175 100
354 MARBAU 175 100
361 NIAS UTARA TUGALA OYO 175 100
362 ALASA 175 100
364 NAMOHALU ESIWA 175 100
365 SITOLU ORI 400 0
366 TUHEMBERUA 175 100
367 SAWO 175 100
NPK+P. Organik 2 ton/ha NPK+P. Organik 2 ton/ha 
NPK (kg/ha) Urea (kg/ha)
370 AFULU 175 100
371 LAHEWA 175 100
373 LAHOMI 175 100
375 LOLOFITU MOI 175 100
376 MANDREHE UTARA 175 100
377 MANDREHE 175 100
380 SIBOLGA SIBOLGA UTARA 0 0
381 SIBOLGA KOTA 350 25
382 SIBOLGA SELATAN 350 25
383 SIBOLGA SAMBAS 350 25
384 TANJUNG BALAI DATUK BANDAR 175 100
385 DATUK BANDAR TIMUR 175 100
386 TANJUNG BALAI SELATAN 0 0
387 TANJUNG BALAI UTARA 0 0
388 SEI TUALANG RASO 175 100
389 TELUK NIBUNG 0 0
390 PEMATANG SIANTAR SIANTAR MARIHAT 200 150
391 SIANTAR MARIMBUN 200 150
392 SIANTAR SELATAN 200 150
393 SIANTAR BARAT 0 0
394 SIANTAR UTARA 0 0
395 SIANTAR TIMUR 0 0
396 SIANTAR MARTOBA 200 150
397 SIANTAR SITALASARI 200 150
398 TEBING TINGGI PADANG HULU 200 200
399 TEBING TINGGI KOTA 0 0
400 RAMBUTAN 200 200
401 BAJENIS 200 200
403 MEDAN MEDAN TUNTUNGAN 200 150
404 MEDAN JOHOR 200 150
405 MEDAN AMPLAS 200 150
406 MEDAN DENAI 0 0
407 MEDAN AREA 0 0
408 MEDAN KOTA 0 0
409 MEDAN MAIMUN 0 0
410 MEDAN POLONIA 200 150
411 MEDAN BARU 0 0
412 MEDAN SELAYANG 200 150
413 MEDAN SUNGGAL 200 150
414 MEDAN HELVETIA 200 150
415 MEDAN PETISAH 0 0
416 MEDAN BARAT 0 0
417 MEDAN TIMUR 0 0
418 MEDAN PERJUANGAN 0 0
419 MEDAN TEMBUNG 0 0
420 MEDAN DELI 200 150
421 MEDAN LABUHAN 200 150
422 MEDAN MARELAN 200 150
423 MEDAN BELAWAN 0 0
424 BINJAI BINJAI SELATAN 200 200
425 BINJAI KOTA 200 200
426 BINJAI TIMUR 200 200
427 BINJAI UTARA 200 200
428 BINJAI BARAT 200 200
429 PADANGSIDIMPUAN PADANGSIDIMPUAN TENGGARA 200 150
430 PADANGSIDIMPUAN SELATAN 175 100
431 PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA 175 100
432 PADANGSIDIMPUAN UTARA 175 100
433 PADANGSIDIMPUAN HUTAIMBARU 175 100
434 PADANGSIDIMPUAN ANGKOLA JULU 175 100
435 GUNUNGSITOLI GUNUNGSITOLI IDANOI 175 100
436 GUNUNGSITOLI SELATAN 400 0
437 GUNUNGSITOLI BARAT 400 0
438 GUNUNG SITOLI 400 0
439 GUNUNGSITOLI ALO OA 400 0
440 GUNUNGSITOLI UTARA 400 0