Report Monitoring Eng. Survey

  • Published on
    05-Dec-2015

  • View
    18

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Amali Ukur Pengawasan

Transcript

<p>POLITEKNIK KUCHING SARAWAKJABATAN KEJURUTERAAN AWAM</p> <p>CG501 ENGINEERING SURVEYREPORT MONITORINGBil.No. PendaftaranNama Pelajar</p> <p>1.05DUT12F1027NUR AMALINA IZZATI ABDUL HAPID</p> <p>Nama Pensyarah : SIR LEE KONG FAH</p> <p>Program/ Seksyen : DUT 5A</p> <p>Tarikh Hantar : 15 / 10 / 2015</p> <p>Tarikh Pemulangan :</p> <p>Komen Pensyarah :</p> <p>Markah Keseluruhan :</p> <p>ISI KANDUNGANBIL.TAJUKMUKASURAT</p> <p>1.PENGENALAN3</p> <p>1.0 PENDAHULUAN 3</p> <p>1.1 PERANCANGAN KERJA UKUR 3</p> <p>2.OBJEKTIF AMALI4</p> <p>3PERALATAN YANG DIGUNAKAN5</p> <p>4.PROSEDUR KERJA UKUR6-8</p> <p>5.HASIL KAJIAN9</p> <p>5.1 BACAAN BERING BUCU9</p> <p>5.2 BACAAN ARAS LARAS BUCU10-3</p> <p>5.3 PERBEZAAN BACAAN BERING DAN ARAS LARAS BUCU BANGUNAN SELAMA EMPAT MINGGU14</p> <p>6KESIMPULAN15</p> <p>RUJUKAN16</p> <p>PENGENALAN</p> <p>1.0 PendahuluanUkur Pengawasan boleh didefinisikan sebagai memerhati dan mengawasi perubahan objek yang diperhatikan sama ada dari segi bentuk, saiz atau kedudukan objek tersebut. Tujuan utama pengukuran ini diperkenalkan untuk menyemak, memeriksa, melaras, memasang, menghimpun dan membaik pulih struktur bangunan ataupun objek.</p> <p>1.1 Perancangan Kerja UkurSebelum kerja ukur pengawasan dilakukan, perancangan yang teliti perlu dilakukan. Perancangan kerja melibatkan pemilihan peralatan, pemilihan kawasan kerja ukur dan pemilihan stesen kawalan ufuk dan pugak bagi memudahkan perjalanan kerja pengukuran. Sebelum sesuatu kerja dilakukan, perkara yang penting sekali adalah membuat peninjauan. Peninjauan telah dilakukan bagi mengenalpasti kedudukan lokasi kerja ukur bagi memastikan stesen kawalan yang akan dipilih berada ditempat yang sesuai agar memudahkan proses kerja ukur dilakukan. Piket ditanam pada kedudukan yang sesuai bagi mendapatkan bacaan bering dan jarak untuk keempat-empat bucu bangunan. Bacaan bering permulaan hanya menggunakan assume bearing iaitu 90 00 00 dari NPKT 1 NP 5.Bagi kerja ukur kawalan pugak pula, piket yang ditanam telah dijadikan sebagai rujukan nilai aras laras dengan menggunakan kaedah assume sahaja iaitu NPKT 1 = 34.400m manakala NP 5 = 34.530m.</p> <p>OBJEKTIF AMALI</p> <p> Mengenali ukur pengawasan Mengenalpasti objek-objek atau struktur-struktur yang perlu dibuat ukur pengawasan Merangkakan projek ukur pengawasan</p> <p>PERALATAN YANG DIGUNAKANNAMA ALATKUANTITIGAMBAR ALAT</p> <p>Total Station1</p> <p>Prism1</p> <p>Tripod3</p> <p>Auto-Level1</p> <p>Setaf1</p> <p>Paku4</p> <p>Tukul1</p> <p>PROSEDUR AMALIProsedur Kawalan Ufuk1. Paku telah ditanam pada setiap sudut bangunan.2. Alat total station telah didirisiapkan pada Paku 1 manakala prisma telah didirikan di Paku 2 sebagai bacaan bering belakang.3. Alat total station dihalakan pada prisma di NP 5 bagi mendapat kan nilai bering belakang dengan menggunakan assume bearing iaitu 90 00 00 dan seterusnya alat dihalakan pada bucu A dan bucu B bangunan untuk mendapatkan bacaan bering. Nilai bering dan jarak bagi setiap bucu bangunan yang dicerap dan dicatatkan pada lakaran.</p> <p>AB</p> <p>Prisma / Paku 2</p> <p>Paku 1</p> <p>4. Seterusnya alat total station telah dipindahkan ke NP 5 manakala prisma telah didirisiapkan di Paku 1 sebagai bering belakang. 5. Total station telah dihalakan ke Paku 1 dengan menggunakan assume bearing 270 00 00 dan seterusnya dihalakan pada setiap bucu C dan bucu D bangunan tersebut.6. Nilai bering dan jarak yang telah diperolehi akan dicatatkan pada kertas lakaran.</p> <p>D</p> <p>NP 5Prisma / Paku 2C</p> <p>Prosedur Ukur Aras</p> <p>1. Penandaan dibuat di setiap sudut bangunan.2. Alat ukur aras didirisiapkan pada kedudukan yang sesuai.3. Setaf didirikan tegak di atas Paku 1 = 34.400 m dan bacaan diambil sebagai bacaan backsight.4. Kemudian, setaf didirikan pada bucu bangunan A dan B sebagai bacaan antara 5. Setaf didirikan sekali lagi di atas Paku 1 dan bacaan setaf diambil sebagai bacaan foresight. AB</p> <p> Paku 1 = 34.400 m6. Seterusnya, alat ukur aras dipindahkan bagi mendapatkan bacaan aras laras untuk bucu C dan D. 7. Setaf didirikan tegak di atas NP5 = 34.530m dan bacaan diambil sebagai bacaan backsight 8. Kemudian,setaf didirikan tegak pada bucu bangunan C dan D sebagai bacaan antara 9. Kemudian, setaf didirikan semula di atas NP5 dan bacaan setaf diambil sebagai foresight.CD</p> <p> NP 5 = 34.530m</p> <p>HASIL AMALI</p> <p>5.1 BACAAN BERING BAGI BUCU BANGUNAN SELAMA EMPAT MINGGU</p> <p>Minggu / Hasil TerakhirNilai bearing ANilai bearing BNilai bearing CNilai bearing D</p> <p>Pertama124 27 20164 35 32227 20 26195 09 02</p> <p>Kedua124 27 46164 35 46227 20 25195 09 06</p> <p>Ketiga124 27 49164 35 56227 20 05195 09 10</p> <p>Keempat124 27 59164 36 12227 19 56195 09 00</p> <p>5.2 BACAAN ARAS LARAS BUCU BANGUNAN SELAMA EMPAT MINGGUMinggu Pertama 21/08/15PBPAPHRISEFALLARAS LARAS CATATAN</p> <p>1.31534.400PAKU 1 (34.400m)</p> <p>1.1600.15534.555A</p> <p>1.1730.01334.542B</p> <p>1.3150.14234.400PAKU 1 (34.400m)</p> <p>PBPAPHRISEFALLARAS LARAS CATATAN</p> <p>1.33334.530NP 5 (34.530m)</p> <p>1.2650.06834.598C</p> <p>1.2760.01134.587D</p> <p>1.3330.05734.530NP 5 (34.530m)</p> <p>Minggu Kedua 26/08/15PBPAPHRISEFALLARAS LARAS CATATAN</p> <p>1.33334.400PAKU 1 (34.400m)</p> <p>1.1800.15334.553A</p> <p>1.1860.00634.547B</p> <p>1.3320.14634.401PAKU 1 (34.400m)</p> <p>PBPAPHRISEFALLARAS LARAS CATATAN</p> <p>1.39834.530NP 5 (34.530m)</p> <p>1.3300.06834.598C</p> <p>1.3440.01434.584D</p> <p>1.3950.05134.533NP 5 (34.530m)</p> <p>Minggu Ketiga 02/09/15PBPAPHRISEFALLARAS LARAS CATATAN</p> <p>1.20734.400PAKU 1 (34.400m)</p> <p>1.0520.15534.555A</p> <p>1.0670.01534.540B</p> <p>1.3150.14134.399PAKU 1 (34.400m)</p> <p>PBPAPHRISEFALLARAS LARAS CATATAN</p> <p>1.25234.530NP 5 (34.530m)</p> <p>1.1770.07534.605C</p> <p>1.1930.01634.589D</p> <p>1.2510.05834.531NP 5 (34.530m)</p> <p>PBPAPHRISEFALLARAS LARAS CATATAN</p> <p>1.29634.400PAKU 1 (34.400m)</p> <p>1.2310.06534.465A</p> <p>1.2420.01134.454B</p> <p>1.2960.05434.400PAKU 1 (34.400m)</p> <p>Minggu Keempat 09/09/15</p> <p>PBPAPHRISEFALLARAS LARAS CATATAN</p> <p>1.29134.530NP 5 (34.530m)</p> <p>1.1370.15434.684C</p> <p>1.1480.01134.673D</p> <p>1.2910.14334.530NP 5 (34.530m)</p> <p>PERBEZAAN BACAAN BERING DAN ARAS LARAS BUCU BANGUNAN SELAMA EMPAT MINGGUMinggu / Hasil TerakhirNilai bearing ANilai bearing BNilai bearing CNilai bearing D</p> <p>Pertama124 27 20164 35 32227 20 26195 09 02</p> <p> Kedua124 27 46164 35 46227 20 25195 09 06</p> <p>Ketiga124 27 49164 35 56227 20 05195 09 10</p> <p>Keempat124 27 59164 36 12227 19 56195 09 00</p> <p>Hasil Terakhir124 27 44164 35 52227 20 13195 09 05</p> <p>I. BACAAN BERING BUCU BANGUNAN</p> <p>II. BACAAN ARAS LARAS BUCU BANGUNANPBPAPHRISEFALLARAS LARAS CATATAN</p> <p>1.28734.400PAKU 1 (34.400m)</p> <p>1.1560.13134.531A</p> <p>1.1670.01134.520B</p> <p>1.2870.12034.400PAKU 1 (34.400m)</p> <p>PBPAPHRISEFALLARAS LARAS CATATAN</p> <p>1.31934.530NP 5 (34.530m)</p> <p>1.2270.09234.622C</p> <p>1.2400.01334.609D</p> <p>1.3180.07834.531NP 5 (34.530m)</p> <p>KESIMPULAN</p> <p>Secara kesimpulannya, amali yang dijalankan ini adalah untuk memastikan pelajar dapat memahami konsep ukur pengawasan dalam bentuk praktikal amnya. Selain itu, amali ini bertujuan untuk mencapai tiga objektif utama di mana dapat mengenali ukur pengawasan. Kumpulan kami mendapati bahawa ukur pengawasan adalah merupakan satu pengukuran untuk melihat perubahan bentuk bangunan yang kami kaji sama ada dari segi geometri atau pun fizikal.Selain itu, mengenalpasti objek-objek atau struktur-struktur yang perlu dibuat ukur pengawasan. Dalam amali ini, struktur bangunan yang dikenalpasti adalah makmal AutoCAD jabatan kejuruteraan mekanikal. Seterusnya, merangkakan projek ukur pengawasan. Setelah kami membuat peninjauan terhadap struktur bangunan yang telah dinyatakan, kami diberikan masa pengukuran selama 4 minggu bagi melihat perubahan yang berlaku pada struktur bangunan tersebut. Ini bertujuan untuk melihat perubahan-perubahan yang berlaku dari segi bentuk, saiz atau kedudukan objek tersebut. Adakah ianya berubah dari kedudukan asal atau berubah bentuk.Akhir sekali, amali ini membuktikan bahawa melalui pemerhatian atau pengukuran selama 4 minggu, struktur bangunan yang dibuat pengukuran pengawasan mengalami sedikit perubahan dari segi bering, jarak dan juga ketinggian seperti mana yang telah dicatatkan dalam hasil kajian di atas.</p> <p>RUJUKAN Rujukan Individu Encik Lee Kong Fah, Pensyarah CG501 DUT5A Nota CG501Ukur Deformasi Laporan Ukur Pemantauan Senior Sesi Disember 2014</p> <p>1</p>