Republicare*) LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 privind ... LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Republicare*) LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 privind ... LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 privind...

 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii -Republicare*)CAPITOLUL I: Autorizarea executrii lucrrilor de construciiArt. 1(1) Executarea lucrrilor de construcii este permis numai pe baza unei autorizaii de construire sau de desfiinare,emis n condiiile prezentei legi, la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil - teren i/sau construcii -identificat prin numr cadastral, n cazul n care legea nu dispune altfel.

  (la data 14-feb-2009 Art. 1, alin. (1) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 214/2008 )

  (2) Construciile civile, industriale, inclusiv cele pentru susinerea instalaiilor i utilajelor tehnologice, agricole sau deorice alt natur se pot realiza numai cu respectarea autorizaiei de construire, emis n condiiile prezentei legi, i areglementrilor privind proiectarea i executarea construciilor.(3) Prin excepie de la prevederile alin. (1), executarea lucrrilor de construcii cu caracter special, care se realizeaz nbaza tratatelor/acordurilor n vigoare la care Romnia este parte, se reglementeaz prin aranjamentele deimplementare/ acordurile tehnice/nelegerile/memorandumurile de implementare a tratatelor respective, adoptatepotrivit legislaiei n vigoare, cu condiia avizrii documentaiei tehnice potrivit legislaiei n vigoare.

  (la data 18-iul-2016 Art. 1, alin. (2) din capitolul I completat de Art. 1, punctul 1. din Legea 148/2016 )

  Art. 2(1) Autorizaia de construire constituie actul final de autoritate al administraiei publice locale pe baza cruia estepermis executarea lucrrilor de construcii corespunztor msurilor prevzute de lege referitoare la amplasarea,conceperea, realizarea, exploatarea i postutilizarea construciilor.

  (la data 14-feb-2009 Art. 2, alin. (1) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 214/2008 )

  (2) Autorizaia de construire se emite n baza documentaiei pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii,elaborat n condiiile prezentei legi, n temeiul i cu respectarea prevederilor documentaiilor de urbanism, avizate iaprobate potrivit legii.

  (la data 14-oct-2009 Art. 2, alin. (2) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 261/2009 )

  (21) Procedura de autorizare a executrii lucrrilor de construcii ncepe odat cu obinerea certificatului de urbanismeliberat pentru executarea lucrrilor de construire, n scopul obinerii, ca act final, a autorizaiei de construire i cuprindeurmtoarele etape:a) emiterea certificatului de urbanism;b) emiterea punctului de vedere al autoritii competente pentru protecia mediului pentru investiiile care nu se supunprocedurilor de evaluare a impactului asupra mediului;c) notificarea de ctre solicitant a autoritii administraiei publice competente cu privire la meninerea solicitrii deobinere, ca act final, a autorizaiei de construire, pentru investiiile la care autoritatea competent pentru proteciamediului a stabilit necesitatea evalurii impactului asupra mediului i a emis ndrumarul conform legislaiei privindevaluarea impactului anumitor proiecte publice i private asupra mediului;d) emiterea avizelor i acordurilor, precum i a actului administrativ al autoritii pentru protecia mediului competenteprivind investiiile evaluate din punctul de vedere al impactului asupra mediului;e) elaborarea documentaiei pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii;f) depunerea documentaiei pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii la autoritatea administraiei publicecompetente;g) emiterea autorizaiei de construire.

  (la data 27-dec-2016 Art. 2, alin. (2^1) din capitolul I modificat de Art. VII, punctul 1. din Ordonanta urgenta 100/2016 )

  (3) Autorizaiile de construire pentru reele magistrale, ci de comunicaie, amenajri pentru mbuntiri funciare,reele de telecomunicaii ori alte lucrri de infrastructur, care se execut n extravilanul localitilor, se emit curespectarea planurilor de amenajare a teritoriului, avizate i aprobate potrivit legii.(31) Autorizaiile de construire pentru instalarea reelelor de comunicaii electronice, precum i autorizaiile deconstruire pentru instalarea infrastructurilor fizice necesare acestor reele se emit cu respectarea normativelor tehniceprevzute de legislaia privind regimul infrastructurii fizice a reelelor de comunicaii electronice, precum i, dup caz, pebaza normativelor tehnice privind proiectarea i realizarea construciilor pe care se amplaseaz acestea.

  (la data 28-iul-2016 Art. 2, alin. (3) din capitolul I completat de Art. 49, punctul 1. din capitolul VII din Legea 159/2016 )

  (4) Prin excepie de la prevederile alin. (2), se pot emite autorizaii de construire i fr elaborarea, avizarea iaprobarea, n prealabil, a unor documentaii de amenajare a teritoriului i/sau documentaii de urbanism, dup caz,pentru:

  (la data 27-dec-2016 Art. 2, alin. (4) din capitolul I modificat de Art. VII, punctul 2. din Ordonanta urgenta 100/2016 )

  a) lucrri de modificare, de reparare, de protejare, de restaurare i de conservare a cldirilor de orice fel, cu condiiameninerii aceleiai funciuni, a suprafeei construite la sol i a volumetriei acestora;a1) lucrri de amenajare i schimbare de destinaie a spaiilor aferente subsolurilor, podurilor, mansardelor, n volumulexistent al cldirii, fr modificri aduse la dimensiunile exterioare iniiale ale construciei;

  (la data 27-dec-2016 Art. 2, alin. (4), litera A^1. din capitolul I modificat de Art. VII, punctul 3. din Ordonanta urgenta 100/2016 )

  a2) lucrri de extindere a cldirilor sociale, de nvmnt, de sntate, de cultur i administrative aparinnddomeniului public i privat al statului i unitilor administrativ-teritoriale, dac extinderea se ncadreaz n prevederileregulamentului local de urbanism aferent planului urbanistic general - PUG sau planului urbanistic zonal - PUZ, aprobat,n vigoare;a3) schimbarea folosinei construciilor existente, dac noua folosin corespunde prevederilor regulamentului local deurbanism aferent planului urbanistic general - PUG sau planului urbanistic zonal - PUZ, aprobat, n vigoare;

  Legea 50/1991 - forma sintetica pentru data 2017-01-09

  pag. 1 1/9/2017 : office.oar@rdslink.ro

 • (la data 14-oct-2009 Art. 2, alin. (4), litera A. din capitolul I completat de Art. I, punctul 3. din Legea 261/2009 )

  a4) lucrri de reparare privind ci de comunicaie, dotri tehnico-edilitare i altele asemenea, fr modificarea traseuluii, dup caz, a funcionalitii acestora, precum i lucrri de ntreinere sau reparare privind conductele subterane caretransport gaze naturale de la zcmintele situate n largul Mrii Negre, amplasate n zona costier a Mrii Negre,inclusiv n zona plajelor.

  (la data 27-dec-2016 Art. 2, alin. (4), litera A^3. din capitolul I completat de Art. VII, punctul 4. din Ordonanta urgenta 100/2016 )

  b) lucrri de reparare privind ci de comunicaie, dotri tehnico-edilitare i altele asemenea, fr modificarea traseuluii, dup caz, a funcionalitii acestora;c) lucrri de reparare privind mprejurimi, mobilier urban, amenajri de spaii verzi, parcuri i grdini publice, pieepietonale i celelalte lucrri de amenajare a spaiilor publice;d) lucrri de cercetare i de prospectare a terenurilor - foraje i excavri -, necesare n vederea efecturii studiilorgeotehnice, exploatrilor de cariere, balastierelor, sondelor de gaze i petrol, precum i altor exploatri;e) organizarea de tabere de corturi.Art. 3(1) Construciile civile, industriale, agricole, cele pentru susinerea instalaiilor i utilajelor tehnologice, pentruinfrastructur de orice fel sau de oricare alt natur se pot realiza numai cu respectarea autorizaiei de construire,precum i a reglementrilor privind proiectarea i executarea construciilor, pentru:a) lucrri de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, reabilitare, schimbare de destinaie sau dereparare a construciilor de orice fel, precum i a instalaiilor aferente acestora, cu excepia celor prevzute la art. 11;b) lucrri de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum iorice alte lucrri, indiferent de valoarea lor, care urmeaz s fie efectuate la toate categoriile de monumente istoriceprevzute de lege - monumente, ansambluri, situri - inclusiv la anexele acestora, identificate n acelai imobil - tereni/sau construcii, la construcii amplasate n zone de protecie a monumentelor i n zone construite protejate,stabilite potrivit legii, ori la construcii cu valoare arhitectural sau istoric deosebit, stabilite prin documentaii deurbanism aprobate;

  (la data 04-nov-2016 Art. 3, alin. (1), litera B. din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 2. din Legea 197/2016 )

  c) lucrri de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare i reabilitare privind cile decomunicaie de orice fel, lucrrile de art, reelele i dotrile tehnico-edilitare, branamente i racorduri la reele deutiliti, lucrrile hidrotehnice, amenajrile de albii, lucrrile de mbuntiri funciare, lucrrile de instalaii deinfrastructur, lucrrile pentru noi capaciti de producere, transport, distribuie a energiei electrice i/sau termice,precum i de reabilitare i retehnologizare a celor existente;

  (la data 27-dec-2016 Art. 3, alin. (1), litera C. din capitolul I modificat de Art. VII, punctul 5. din Ordonanta urgenta 100/2016 )

  d) mprejmuiri i mobilier urban, amenajri de spaii verzi, parcuri, locuri de joac i agrement, piee i alte lucrri deamenajare a spaiilor publice;e) lucrri de foraje i excavri necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice i a prospeciunilor geologice,proiectarea i deschiderea exploatrilor de cariere i balastiere, a sondelor de gaze i petrol, precum i a altorexploatri de suprafa, subterane sau subacvatice;f) lucrri, amenajri i construcii cu caracter provizoriu necesare n vederea organizrii executrii lucrrilor, n condiiileprevzute la art. 7 alin. (1) i (13);g) organizarea de tabere de corturi, csue sau de rulote;h)