Resum per als alumnes 1 a b

  • Published on
    12-Apr-2017

  • View
    210

  • Download
    5

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>Resum per als alumnes: </p><p>MATRIA: Llengua I literature castellana. 1ESO A I B. Professora: Noelia Artero </p><p>Balaguer. </p><p>Materials per la matria (llibre de text, llibres de lectura, materials addicionals): </p><p>-Llibre digital de 1 ESO, ed. Teide. Ordinador. -Llibreta de classe. </p><p>Llibres de lectura: </p><p>1r trimestre: James y el melocotn gigante, Roald Dahl.ed. Alfaguara juvenil. </p><p>2r trimestre: El Lazarillo de Tormes. Ed. Alfaguara juvenil. </p><p>3r trimestre: historia de una gaviota y el gato que le ense a volar. Lus Seplveda. Ed. Tusquets. </p><p>Competncies bsiques generals a adquirir: </p><p>Competncia comunicativa: expressi escrita/oral i comprensi lectora. </p><p>Competncia daprendre a aprendre: recerca i tria dinformaci, organitzaci de continguts, </p><p>planificaci de treballs, treball de sntesi, treball individual i en grup. </p><p>Competncia plurilinge i intercultural/competncia social i ciutadana: a partir del treball en </p><p>comprensi lectora i temes transversals </p><p>Competncia existencial: comportar-se correctament i amb respecte amb els altres. </p><p>Qu farem (Objectiu general o idea bsica): </p><p>Treballar la competncia comunicativa en lmbit de llengua i literatura castellana emprant les </p><p>activitats i continguts amb possibles aplicacions daltres matries. </p><p>Treballar tcniques destudi que faciliten lassimilaci de continguts, laplicaci de destreses i </p><p>estimuli lautonomia daprenentatge de lalumnat. </p><p>Temes generals qu tractarem (contingut): </p><p>Coneixement dels processos que operen en la comunicaci </p><p>Treballarem tipologies textuals que organitzen la comunicaci en la societat </p><p>Treballarem la recerca dinformaci i tria de idees importants en els nous mitjans de comunicaci i </p><p>en diferents textos. </p><p>Tractarem contingut metalingstic: coneixement de la llengua com a sistema. </p><p>Treballarem les destreses de comprensi, expressi oral i escrita i tcniques destudi. </p><p>Tractarem lmbit literari. </p><p>Tractarem qestions relacionades amb la diversitat plurilinge e intercultural, aix com temes </p></li><li><p>transversals que sn inherents a la nostra societat i que sn necessaris en la construcci social dels </p><p>alumnes. </p><p>Activitats obligatries a realitzar (exmens, treballs a entregar, deures,...): </p><p>-Treballs de seguiment i deures i seguiment de la llibreta a classe. -Exmens </p><p>-Controls i treballs de lectura. -Controls de verbs. </p><p>Clcul de la qualificaci trimestral: </p><p>1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre </p><p>30% avaluaci final (controls, </p><p>exmens) </p><p>40% treballs de seguiment </p><p>30% seguiment i comportament </p><p>a classe </p><p>30% avaluaci final (controls, </p><p>exmens) </p><p>40% treballs de seguiment </p><p>30% seguiment i comportament </p><p>a classe </p><p>30% avaluaci final (controls, </p><p>exmens) </p><p>40% treballs de seguiment </p><p>30% seguiment i comportament </p><p>a classe </p><p>Clcul de la qualificaci final i criteris de recuperaci: </p><p>La qualificaci final ser la mitj de les notes obtingudes segons els percentatges establerts, sempre </p><p>i quan lalumne presenta tots els treballs i obtingui una valoraci superior a dos punts en cada un </p><p>dells. </p><p>La recuperaci dependr de les carncies que presenta lalumne en qesti per a compensar la </p><p>nota final. </p></li></ul>