of 15 /15
Cele mai bune pr[jiturele din toat[ lumea pentru s[rb[tori 12 re\ete pentru a v[ încânta familia =i prietenii

Retete prajituri.pdf

Embed Size (px)

Text of Retete prajituri.pdf

Page 1: Retete prajituri.pdf

Cele mai bune pr[jitureledin toat[ lumea

pentru s[rb[tori12 re\ete

pentru a v[încântafamilia

=i prietenii

Page 2: Retete prajituri.pdf

O pr[jitur[ de s[rb[torinu este doar un simplu desertEste tradi\ia ca bunicile, mamele =i copiii, cu hainele pline de f[in[ =i zah[r,s[ g[teasc[ =i s[ se veseleasc[ împreun[ în a=teptarea musafirilor. Estemirosul incredibil de unt =i ciocolat[ =i zah[r care umple casa în timp cecuptorul preface aluatul în pr[jituri. Este pl[cerea de a decora fursecuriproaspete =i de a le împacheta în hârtiecolorat[ pentru a le face cadou =i,poate, de a transforma un rând depr[jituri în decora\iuni pentru cas[sau pentru bradul de Cr[ciun.

±i, bineîn\eles, este bucuria imens[de a-i vedea pe cei dragi `n jur, dea sta confortabil dup[ masa deCr[ciun, povestind p]n[ searatârziu, `nviora\i de o b[utur[cald[ =i un platou cu cele maibune pr[jituri.

Nu =tim când sau cum audevenit pr[jiturile o parteatât de important[ aCr[ciunului, dar cusiguran\[ ne bucur[m c[ audevenit. Cele 12 re\eteprezentate aici sunt uneledintre cele mai bune pecare le-am gustat.Suntem siguri c[ voraduce mai mult[c[ldur[, iubire =i bucuries[rb[torilordumneavoastr[ de iarn[.

Page 3: Retete prajituri.pdf

Re\ete

Fursecuri de BaselTurti\e aromateBiscui\i cu vanilieTurti\e de l[m]ieFursecuri SpekulatiusMacaronsFursecuri din aluat fragedMo=i Cr[ciunFiguri din turt[ dulceFursecuri din fulgi de ov[zBezele cu cocosNuci din turt[ dulce

Page 4: Retete prajituri.pdf

1Se tapeteaz[ o tav[ de 30 x 20 cm, inclusiv marginile, cu hârtie de copt. Se punzah[rul =i mierea într-o crati\[ =i se fierb pân[ ce zah[rul s-a dizolvat complet. Se las[

siropul la r[cit.

2Se toarn[ siropul r[cit într-un vas de mixer. Se adaug[ cojile de l[mâie =i portocal[confiate, migdalele, coaja de l[mâie ras[, sarea, praful de copt =i condimentele. Se

prelucreaz[ cu spiralele pentru aluat ale mixerului pân[ c]nd se ob\ine un aluatomogen, lipicios. Se fac bilu\e din aluat.

3Se presar[ un strat sub\ire de f[in[ pe suprafa\a de lucru =i se întinde o foaie de aluatgroas[ de 1 cm, de m[rimea t[vii. Se a=az[ aluatul în tav[, se acoper[ cu o bucat[ de

pânz[ =i se las[ în repaus peste noapte, într-un loc rece.

4Se încinge cuptorul la 200°C (180°C cu ventilator sau treapta 3-4). Se coace blatul15-20 de minute. Se scoate tava din cuptor. Se amestec[ rachiul de cire=e cu zah[rul

pudr[ =i se unge cu el blatul înc[ fierbinte. Se taie apoi dreptunghiuri de 2,5 x 5 cm =i selas[ la r[cit.

Fursecuri de BaselIat[ re\eta ideal[ pentru cei gr[bi\i: se întinde pur =i simplu foaiade aluat =i se coace ca atare. Apoi se taie în buc[\i =i gata!

Buc[\i 50Timp de preparare 20 minute plustimp de repaus peste noapteLa cuptor 15-20 minute

150 g zah[r brun1 praf de sare235 g mierecâte 55 g coaj[ de l[m]ie =i de portocal[confiat[, tocat[ fin310 g f[in[, `n plus pentru prelucrat100 g migdale tocate mare1 linguri\[ coaj[ de l[mâie ras[1 linguri\[ praf de coptcâte 1/4 linguri\[ nuc=oar[ ras[ =i praf decui=oare1 1/2 linguri\[ praf de scor\i=oar[100 g zah[r pudr[2-3 linguri rachiu de cire=e

1

Page 5: Retete prajituri.pdf

1Se folosesc 2 t[vi mari. Se încinge cuptorul la 150°C; se tapeteaz[ t[vile cu hârtie decopt. Se taie în jum[t[\i un sfert din migdale, se pun într-o tav[ =i se rumenesc u=or

10 minute, în cuptorul încins. Se scot =i se pun deoparte, s[ se r[ceasc[.

2Se toac[ restul de migdale descojite în buc[\i mari. Se amestec[ bine într-un castroncojile de l[m]ie =i portocal[ confiate, migdalele m[cinate cu cele tocate, sarea, praful

de cui=oare =i scor\i=oar[, precum =i coaja de l[mâie ras[.

3Se pun ou[le =i zah[rul într-un vas =i se \in la bain-marie, f[r[ ca apa s[ fiarb[,6-8 minute, b[tându-le continuu cu spiralele

mixerului, pentru a ob\ine o crem[ mai groas[.

4Se toarn[ peste crema de ou amestecul demigdale =i se încorporeaz[ cu ajutorul unui tel. Se

ia câte 1 lingur[ de compozi\ie =i se pune pe t[vi,f[c]nd un mic v]rf în centrul fiec[rei turti\e.

5Se orneaz[ turti\ele cu câte o jum[tate de migdal[rumenit[. Se coc circa 20 de minute, fiecare tav[

pe r]nd. E de dorit ca turti\ele s[ r[mân[ moi. Se scotdin cuptor =i se las[ la r[cit peste noapte.

Turti\e aromate~n aceast[ re\et[ festiv[ clasic[ sunt folosite migdale `n loc def[in[ pentru a ob\ine turti\e delicioase, moi =i crocante `n acela=itimp.

Buc[\i 40Timp de preparare 35 minuteLa cuptor 20 minute pentru fiecaretav[

100 g migdale descojite200 g migdale nedescojite, m[cinatecâte 55 g coaj[ de l[m]ie =i de portocal[ confiat[,tocat[ fincâte 1/4 linguri\[ praf de scor\i=oar[=i praf de cui=oare1 praf de sare1 linguri\[ coaj[ de l[mâie ras[3 ou[225 g zah[r brun

Pute\i `ncerca…Turti\e ornate cu cire§e:preg[ti\i-le conform re\etei debaz[; omite\i garnisirea cumigdale. Amesteca\i 150 gzah[r pudr[ cu 2-3 linguri derom sau suc de l[mâie; unge\iturti\ele înc[ fierbin\i. Orna\i-lecu cire=e glasate.

2

Page 6: Retete prajituri.pdf

1Se tapeteaz[ 2 t[vi cu hârtie de copt. Se bat cu mixerul ou[le, zah[rul =i vanilia pân[ce se albesc §i devin spumoase. Se amestec[ f[ina cu praful de copt §i sarea =i se

înglobeaz[ în compozi\ia de ou. Dac[ aluatul e prea lipicios, se adaug[ pu\in[ f[in[.

2Se `nvele§te aluatul `n folie alimentar[ §i se \ine la rece 2 ore. Se presar[ un stratsub\ire de f[in[ pe suprafa\a de lucru =i se întinde aluatul într-o foaie groas[ de 5 mm.

3Se umeze=te o form[ de lemn cu ap[ pe interior, apoi se presar[ f[in[ în ea. Se apas[cu putere forma pe foaia de aluat, pentru ca modelul s[ se imprime bine, apoi se

ridic[. Se repet[ opera\iunea pe toat[ foaia de aluat, având grij[ s[ se presare f[in[ înform[ înainte de fiecare aplicare.

4Biscui\ii se decupeaz[ de-a lungul marginilor formei, se pun în t[vi =i se las[ pestenoapte la uscat. Se încinge cuptorul la 150°C. Se coc pe rând cele 2 t[vi de biscui\i

timp de 25 de minute, având grij[ s[ nu devin[ maronii. Se a=az[ pe un gr[tar debuc[t[rie =i se las[ la r[cit. Se pot decora cu scene sau modele pictate cu glazur[colorat[.

Biscui\i cu vanilieAce=ti biscui\i arat[ minunat dac[ pe ei se picteaz[ diferitemodele cu glazur[ colorat[.

Buc[\i 80Timp de preparare 45 minute plustimp de r[cireLa cuptor 35 minute

2 ou[225 g zah[r tos1 praf de sare1 linguri\[ esen\[ de vanilie250 g f[in[, `n plus pentru prelucrat1 vârf de cu\it praf de copt1 v]rf de cu\it bicarbonat de sodiu

3

Page 7: Retete prajituri.pdf

1Se folosesc 2 t[vi de copt. Se rade fin coaja de la jum[tate de l[m]ie; se stoarce suculdin întreaga l[mâie. Se pun ou[le, g[lbenu=urile, sarea =i zah[rul `ntr-un castron §i se

bat spum[ cu un mixer electric.

2Se înglobeaz[ migdalele, coaja §i sucul de l[m]ie (p[str]nd 1 lingur[), cojile del[m]ie =i portocal[ confiate, mirodeniile §i praful de copt în crema de ou, amestecând

u=or. Se adaug[ f[ina =i se fr[mânt[ pân[ c]nd se omogenizeaz[ aluatul. Se `nvele§te cufolie alimentar[ §i se pune la rece 30 de minute.

3Se presar[ un strat sub\ire de f[in[ pe suprafa\a de lucru. Se întinde o foaie de 5 mm=i se taie în dreptunghiuri de 4 x 8 cm. Se las[ în repaus, acoperite cu o pânz[, timp

de 3 ore.

4Se încinge cuptorul la 180°C. Se tapeteaz[ t[vile cu hârtie de copt. Turti\ele se a=az[la distan\a de 2,5 cm una de alta =i se coc 20-25 de minute, pân[ c]nd se rumenesc.

Se las[ la r[cit pe un gr[tar de buc[t[rie. Se amestec[ zah[rul pudr[ cu zeama de l[mâier[mas[ =i se ung turti\ele.

Turti\e de l[m]ieDac[ nu agrea\i coaja de l[m]ie =i portocal[ confiat[, o pute\iînlocui cu o cantitate corespunz[toare de papaia, ananas saumango deshidratat.

Buc[\i 70Timp de preparare 25 minute plus timpde repausLa cuptor 20-25 minute

1 l[mâie4 ou[, 6 g[lbenu=uri500 g zah[r tos1 praf de sare500 g migdale m[cinatec]te 55 g coaj[ de l[m]ie §i de portocal[ confiat[,tocat[ fin1 linguri\[ scor\i=oar[ m[cinat[1 vârf de cu\it praf de cui=oare2 vârfuri de cu\it praf de copt sau bicarbonat de sodiu500 g f[in[, `n plus pentru prelucrat55 g zah[r pudr[

4

Page 8: Retete prajituri.pdf

1Se tapeteaz[ 2 t[vi mari cu hârtie de copt. Se pun `ntr-un castron f[ina, sarea, prafulde copt, untul, zah[rul, g[lbenu§ul, laptele, condimentele §i vanilia; se fr[mânt[ un

aluat fraged. Se face o bil[ din aluat, se învele=te în folie alimentar[ =i se las[ 30 deminute la frigider.

2Se încinge cuptorul la 180°C. Se r[sfir[ migdalele pe h]rtia de copt.

3Se presar[ un strat sub\ire de f[in[ pe suprafa\a de lucru. Se întinde o foaie de aluatde 5 mm grosime =i se taie în buc[\i, în func\ie de m[rimea loca§urilor din forma

special[. Se pudreaz[ forma cu amidon =i se introduc buc[\ile de aluat în loca=uri,presându-le pentru a imprima modelul.

4Se r[stoarn[ forma astfel ca fursecurile s[ cad[ cu partea din interior în sus. Se pun înt[vi. Se `ndep[rteaz[ amidonul cu o pensul[ înmuiat[ în ap[.

5Se pun t[vile `n cuptor §i se \in 10-15 minute sau p]n[ c]nd fursecurile devin aurii (înfunc\ie de grosimea lor). Se scot =i se r[cesc pe un gr[tar de buc[t[rie.

Fursecuri SpekulatiusAceste fursecuri sunt nelipsite din t]rgurile de Cr[ciun dinGermania =i |[rile de Jos. Dac[ nu ave\i o form[ special[,`ntinde\i foaia de aluat =i t[ia\i-o `n p[trate.

Buc[\i 60Timp de preparare 45 minute plustimp de r[cireLa cuptor 10-15 minute

200 g f[in[, `n plus pentru prelucrat1 praf de sare1/4 linguri\[ praf de copt100 g unt t[iat buc[\i100 g zah[r brun1 g[lbenu=1-2 linguri lapte1 linguri\[ condimente speciale (cardamom,cui=oare, scor\i=oar[)1 linguri\[ esen\[ de vanilie30 g migdale t[iate sub\ireamidon alimentar pentru form[

5

Page 9: Retete prajituri.pdf

1Se încinge cuptorul la 160°C. Se tapeteaz[ 2 t[vi cu hârtie de copt.

2Se bat spum[ albu=urile cu sarea. Se adaug[ jum[tate din cantitatea de zah[r tos =i sebate pân[ ce acesta se dizolv[ complet, iar spuma devine lucioas[.

3Se înglobeaz[ restul de zah[r, alunele, migdalele, ciocolata, stafidele, coaja del[mâie, romul, scor\i=oara =i f[ina cu un tel, amestecând cu grij[ pentru ca spuma s[

nu se lase. Se iau cu o linguri\[ 30 de por\ii de m[rimeaunei nuci =i se a=az[ în t[vi.

4Se \in pr[jiturelele 12-15 minute în cuptorul încins,mai degrab[ ca s[ se usuce decât s[ se coac[; în

interior trebuie s[ r[m]n[ moi.

5Pentru glazur[ se amestec[ zah[rul pudr[ cu sucul del[mâie. Se ung fursecurile înc[ fierbin\i cu acest

amestec =i se orneaz[ cu câte o jum[tate de cirea=[.

MacaronsCuloarea vie a cire=elor cu care sunt ornate confer[ acestor micimacarons un aspect festiv. Iar savoarea e pe potriv[!

Buc[\i 30Timp de preparare 35 minuteLa cuptor 12-15 minute

2 albu=uri140 g zah[r tos75 g alune m[cinate75 g migdale m[cinate75 g ciocolat[ fin[ am[ruie, ras[75 g stafide mari1 linguri\[ coaj[ de l[mâie ras[1 lingur[ rom1/2 linguri\[ praf de scor\i=oar[100 g f[in[125 g zah[r pudr[2 linguri zeam[ de l[mâie15 cire=e pentru decorat, t[iate `n jum[t[\i

Sugestie:Pentru o versiune luxoas[ aacestor macarons, dup[ ceau fost glazurate §i s-aur[cit, `mbr[ca\i-le baza `nciocolat[ topit[, apoia§tepta\i s[ se `nt[reasc[.

6

Page 10: Retete prajituri.pdf

1Se cerne f[ina pe suprafa\a de lucru =i se face o adâncitur[ la mijloc. Se taie untulbuc[\ele =i se pune în[untru, împreun[ cu zah[rul pudr[, oul =i sarea. Se fr[mânt[

aluatul cu mâinile, pornind dinspre centru spre margini. Când aluatul s-a omogenizat, seface o bil[, se învele=te în folie =i se las[ 30 de minute la r[cit.

2Se încinge cuptorul la 200°C. Se tapeteaz[ 2 t[vi cu hârtie de copt. Se presar[ un stratsub\ire de f[in[ pe suprafa\a de lucru. Se întinde aluatul într-o foaie sub\ire =i se

decupeaz[ cu ajutorul unor forme speciale diverse figuri.

3Se a=az[ figurile în t[vi, la 2,5 cm distan\[ una de cealalt[. Se amestec[ într-uncastrona= g[lbenu=ul =i fri=ca =i se ung fursecurile. Apoi se orneaz[ cu cire=e glasate,

migdale sau bombonele colorate. Se coc pe rând câte 10-15 minute, pân[ c]nd devinaurii. Se las[ la r[cit pe un gr[tar de buc[t[rie.

Fursecuri din aluat fragedÎn perioada s[rb[torilor de iarn[, aceste fursecuri din aluat fragedsunt preferatele copiilor, care pot participa dup[ placul inimii lapreg[tirea lor.

Buc[\i 50Timp de preparare 30 minute plus timp de r[cireLa cuptor 10-15 minute

400 g f[in[, `n pluspentru prelucrat200 g unt moale100 g zah[r pudr[1 ou `ntreg, plus1 g[lbenu§1 praf de sare2 linguri\e fri=c[ b[tut[cire=e glasate, migdaletocate, bombonelecolorate pentru ornat

7

Page 11: Retete prajituri.pdf

1Se tapeteaz[ 2 t[vi cu hârtie de copt. Se amestec[ într-un castron f[ina cu sarea. Seînc[lze=te pu\in laptele, se amestec[ 150 ml lapte c[ldu\ cu drojdia, zah[rul, vanilia =i

ou[le =i se toarn[ peste f[in[.

2Se fr[m]nt[ aluatul pân[ c]nd devine omogen. Se adaug[, dac[ este nevoie, lapte, cas[ fie destul de moale =i nu prea lipicios. Se formeaz[ o bil[, se acoper[ cu o pânz[ =i

se las[ la cald 30 de minute, apoi se fr[mânt[ 5 minute pe suprafa\a de lucru pudrat[ cuf[in[. Se întind 2 foi dreptunghiulare de câte 15 x 30 cm. Se decupeaz[ 14 triunghiuri,care se pun în t[vi §i se ung cu lapte. Se compun fe\e din nuci, semin\e, alune =i migdale.Se las[ triunghiurile s[ creasc[, acoperite, 30-40 de minute.

3Se încinge cuptorul la 200°C. Se coc figurile câte 15-20 de minute, pân[ ce devin aurii.Se scot apoi din cuptor =i se las[ la r[cit pe un gr[tar de buc[t[rie.

4Se amestec[ 50 g zah[r pudr[, jeleul de coac[ze =i câteva pic[turi de colorant ro=u. Secoloreaz[ c[ciula lui Mo= Cr[ciun. Se bate albu=ul cu sarea, se adaug[ restul de zah[r

pudr[ =i se bate pân[ ce spuma cap[t[ un aspect lucios =i e ferm[. Se pune spuma într-uncornet cu =pri\ =i se deseneaz[ b[rbile §i marginile c[ciulilor. Se las[ mo=ii s[ se usuce.

Mo=i Cr[ciunAceste pr[jiturele merg at]t de bine la o cea=c[ de cafea sau deciocolat[ fierbinte, aromat[ cu pu\in[ scor\i=oar[, `nc]t nu vorr[m]ne prea mult[ vreme pe farfurie!

Buc[\i 14Timp de preparare 1 or[ plus 1 1/2 or[ timp de repausLa cuptor 15-20 minute pentru fiecare tav[

80 ml ulei1 linguri\[ sare500 g f[in[, `n plus pentru prelucrat200 ml lapte10 g drojdie60 g zah[r tos1 linguri\[ esen\[ de vanilie2 ou[

Pentru ornat: nuci caju, semin\e de dovleac,alune, semin\e de mac, migdale

Pentru glazur[: 200 g zah[r pudr[, 1 lingur[jeleu de coac[ze, 2-3 pic[turi colorantalimentar ro=u, 1 albu=

8

Page 12: Retete prajituri.pdf

1Se `nc[lzesc mierea =i zah[rul într-o crati\[. Se toarn[ într-un vas de mixer. Se adaug[vanilia, oul =i romul. Se bate spum[ compozi\ia. Se `ncorporeaz[ cele dou[ sorturi de

f[in[ cu praful de copt, condimentele, sarea =i coaja de l[mâie. Se fr[m]nt[ bine aluatul.

2Se încinge cuptorul la 200°C. Se presar[ un strat sub\ire de f[in[ pe suprafa\a de lucru=i se întinde aluatul por\ionat într-o foaie groas[ de 1 cm. Se decupeaz[ diferite figuri.

3Se tapeteaz[ 2 t[vi cu hârtie de copt =i se a=az[ figurile la distan\[ de 1 cm una dealta. Se ung cu fri=c[ =i se decoreaz[ cu migdale,

cire=e sau bombonele colorate. Figurile care se atârn[în pom se vor perfora cu o andrea mai groas[.

4Se coc figurile câte 20-25 de minute. Se scot dincuptor =i se mai las[ pu\in în tav[, s[ se înt[reasc[.

Apoi se scot cu o palet[ =i se las[ la r[cit pe un gr[tar.

5Pentru at]rnarea în pom, se taie =nurule\e =i se trecprin g[uri. Se p[streaz[ figurile în cutii închise.

Figuri din turt[ dulceCine oare nu viseaz[ decora\iuni `n pomul de Cr[ciun dup[ careîntinzi mâna s[ le m[nânci? Un brad împodobit cu figuri din turt[dulce printre globuri, stelu\e =i lumân[ri va fi extrem de atr[g[tor!

Buc[\i 100Timp de preparare 45 minuteLa cuptor 20-25 minute

Pentru aluat260 g miere lichid[100 g zah[r brun1 linguri\[ esen\[ de vanilie1 ou2 linguri rom250 g f[in[ de grâu250 g f[in[ de secar[1 plic praf de copt1 lingur[ scor\i=oar[ m[cinat[1 praf de sare, câte 1 vârf de cu\it nuc=oar[ ras[=i praf de cui=oare1 linguri\[ coaj[ de l[mâie ras[f[in[ pentru prelucrat

Sugestie:~ncerca\i diferite tipuri de miere.Cele cu arom[ mai puternic[sunt minunate. Dac[ mierea sesolidific[, pune\i borcanul `nap[ cald[ (maximum 30ºC,deoarece supra`nc[lzirea ardistruge nutrien\i importan\i).

Pentru ornat60 ml fri=c[ b[tut[cire=e glasatejum[t[\i de migdale descojitebombonele colorate

9

Page 13: Retete prajituri.pdf

Fursecuri din fulgi de ov[zAceste fursecuri crocante =i delicioase sunt foarte u=or de f[cut.L[sa\i-i =i pe copii s[ v[ dea o m]n[ de ajutor!

Buc[\i 35Timp de preparare 30 minuteLa cuptor 18 minute

65 g unt150 g fulgi de ov[z crocan\i115 g caise sau curmale uscate =i f[r[sâmburi, t[iate buc[\ele1 ou50 g zah[r brun1/2 linguri\[ scor\i=oar[ m[cinat[1 praf de cui=oare1 plic zah[r vanilat1 praf de sare1 linguri\[ coaj[ de l[m]ie ras[

1Se pune untul la topit într-o crati\[ mare =i se rumenesc fulgii de ov[z, amestecândmereu. Se scot pe o farfurie mare =i se las[ la r[cit.

2Se bat bine cu mixerul oul, zah[rul, praful de scor\i=oar[ =i cel de cui=oare, zah[rulvanilat =i sarea, pân[ ce devin foarte spumoase. Se înglobeaz[ apoi fulgii de ov[z,

fructele uscate =i coaja de l[mâie, amestecând cu grij[.

3Se încinge cuptorul la 180°C; se tapeteaz[ 2 t[vi cu hârtie de copt. Cu o linguri\[umed[, se pun în t[vi 35 de gr[m[joare de aluat, cam de m[rimea unei castane, la

distan\[ de 5 cm una de alta, deoarece fursecurile se mai desfac în timpul coacerii.

4Se coc pe rând t[vile pe raftul de sus al cuptorului, timp de 15-18 minute, pân[ c]ndcap[t[ o tent[ brun[. Se scot din cuptor, se pun pe un gr[tar =i se las[ la r[cit.

10

Page 14: Retete prajituri.pdf

1Se încinge cuptorul la 160°C. Se tapeteaz[ 2 t[vi cu hârtie de copt.

2Se bat spum[ albu=urile cu sarea. Se adaug[ zah[rul =i zeama de l[mâie. Se bate încontinuare compozi\ia pân[ ce devine sticloas[, iar zah[rul se dizolv[ complet.

3Se amestec[ zah[rul pudr[ cu fulgii de cocos =i se înglobeaz[ treptat în compozi\ia debezea, astfel încât aceasta s[ nu devin[ nici f[râmicioas[, nici lichid[. Se pun cu

linguri\a 50 de gr[m[joare de compozi\ie pe t[vi.

4Bezelele se dau la cuptor 12-15 minute; trebuiemai degrab[ s[ se usuce decât s[ se coac[. În

interior trebuie s[ fie înc[ umede; în exterior sevor înt[ri c]nd se r[cesc.

5Se scot bezelele din cuptor, se desprind cu grij[din tav[ =i se las[ la r[cit pe un gr[tar.

6Se tope=te ciocolata într-un vas de metal, labain-marie. Se pune apoi într-un §pri\ =i se

toarn[ `n zig-zag peste bezele.

Bezele cu cocosAceste bezele delicioase pot fi f[cute `n dou[ culori diferite,ad[ug]ndu-se pudr[ de cacao la o parte din amestec.

Buc[\i 80Timp de preparare 20 minuteLa cuptor 12-15 minute

3 albu=uri1 praf de sare75 g zah[r tos1/2 linguri\[ zeam[ de l[mâie85 g zah[r pudr[225 g fulgi de cocos100 g ciocolat[ semiam[ruie, t[iat[ buc[\ele

Pute\i `ncerca...• Bezele piña colada Se înlocuie=tezeama de l[mâie cu zeam[ del[mâie verde, iar la fulgii de cocosse adaug[ 50 g de ananasdeshidratat, tocat.• Bezele alb-negre În jum[tate dincompozi\ie se amestec[ 1 lingur[de cacao, iar bezelele maronii seorneaz[ cu ciocolat[ alb[.

11

Page 15: Retete prajituri.pdf

1Se bat ou[le =i zah[rul timp de 5 minute, pân[ ce devin spumoase. Se rade pasta demar\ipan. Se încorporeaz[ mar\ipanul =i coaja de l[m]ie confiat[ în spuma de ou.

2Se cern f[ina, praful de copt =i condimentele de turt[ dulce peste amestecul de ou =imar\ipan =i se fr[mânt[ bine. Se presar[ un strat sub\ire de f[in[ pe suprafa\a de

lucru. Se formeaz[ 60-70 de nuci cu diametrul de 3 cm. Se tapeteaz[ 2 t[vi cu hârtie decopt, se a=az[ nucile =i se las[ s[ stea peste noapte.

3Se încinge cuptorul la 160°C. Se unge baza nucilor cu2 1/2 linguri de rachiu. Se coc circa 20 de minute.

4Se bat spum[ albu=urile cu sarea; se înglobeaz[ pe rândzah[rul pudr[ =i restul de rachiu. Se dau nucile prin

amestec, se a=az[ la loc în t[vi =i se mai \in 3-4 minute încuptorul stins, dar înc[ încins.

5Nucile se \in 2 zile într-un loc umed, apoi se p[streaz[ celpu\in 2 s[pt[mâni într-o cutie de tabl[ închis[, cu 1 felie

de pâine proasp[t[, 1 m[r mic sau 1 portocal[.

Nuci din turt[ dulceAceste fursecuri aromate se preg[tesc de obicei cu 3-4 s[pt[mâniînainte de Cr[ciun, deoarece au nevoie de timp ca s[ sefr[gezeasc[.

Buc[\i 60-70Timp de preparare 30 minute plus timpde repaus peste noapteLa cuptor 20 minute plus timp defr[gezire

2 ou[230 g zah[r2 linguri past[ de mar\ipan congelat[60 g coaj[ de l[m]ie confiat[, tocat[ m[runt250 g f[in[, `n plus pentru prelucrare1 linguri\[ praf de copt1 linguri\[ condimente pentru turt[ dulce3 linguri rachiu de cire=e1 albu=1 praf de sare210 g zah[r pudr[

Sugestie:Pentru efect estetic, sepoate colora o parte dinglazur[ cu un colorantalimentar roz, iar peglazura umed[ se potaplica bombonelemulticolore.

12