REUNI DE PARES 2n BATXILLERAT CURS 2014- en el domini de la gramtica llatina per traduir textos en prosa. Conixer i treballar la literatura llatina. Continguts

 • Published on
  24-May-2018

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • Rosalia de Castro, 30-34, Castillejos 361, 08025 Barcelona/Tel 93 435 97 49 Fax 93 436 41 17//www.palcam.es //palcam@palcam.es 1

  REUNI DE PARES 2n BATXILLERAT

  CURS 2014-2015

 • Rosalia de Castro, 30-34, Castillejos 361, 08025 Barcelona/Tel 93 435 97 49 Fax 93 436 41 17//www.palcam.es //palcam@palcam.es 2

  2n BATXILLERAT CURS 2014-2015

  LLENGUA CATALANA Objectius Escriure textos de carcter formal en la varietat estndard i en diverses situacions formals (humanstic, cientfic, periodstic) amb adequaci i coherncia, aix com fer servir amb correcci les normes que regulen lortografia en textos formals escrits i la pronunciaci i lentonaci en textos formals orals. Continguts 1a AVALUACI: Tipologies textuals (teoria). Reps fontica (tema 1). Sintaxi (tema 2). 2a AVALUACI: Tipologies textuals (prctica) (temes 5 a 10). Sintaxi (tema 2).

  Lectura obligatria: El caf de la granota de J. Moncada. 3a AVALUACI: Dialectologia (temes 11 i 12). Lxic i semntica (temes 3 i 4).

  Sintaxi (tema 2). El caf de la Marina de J.M. de Sagarra

  Criteris davaluaci

  Un parcial amb valor 40%, un trimestral 60%. Aix representa un 80% El 20% restant es reparteix entre dos textos cada trimestre i actitud.

  LENGUA CASTELLANA Objetivos Profundizar en distintos aspectos fundamentales del castellano: sus variedades (sociales, comunicativas, geogrficas) y sus niveles (fonolgico, morfosintctico, semntico). Tipologa textual. Contenidos 1a EVALUACIN: Unidades 1-2. Las lenguas de Espaa. La palabra: forma y

  significado. Tipologas textuales: cientfico-tcnico y jurdico administrativos. Morfologa y sintaxis oracional.

  2a EVALUACIN: Unidades 3-4. Estructura del texto. Oraciones complejas. Tipologas textuales: humanstico, periodstico y publicitario. Lectura: Mi hermana Elsa y Los altillos de Brumal de Cristina Fernndez Cubas

  3a EVALUACIN: Unidades 5-6. Gneros literarios. Variedades textuales. Sintaxis textual. Lectura: Antologa de poesa espaola.

  Criterios de evaluacin

  Un control con valor del 40%, actitud 10% y un examen trimestral con valor 50%. Los exmenes tendrn varios ejercicios (lectura, sintaxis)

 • Rosalia de Castro, 30-34, Castillejos 361, 08025 Barcelona/Tel 93 435 97 49 Fax 93 436 41 17//www.palcam.es //palcam@palcam.es 3

  ANGLS

  Objectius Comprendre textos orals i escrits utilitzant tcniques de deducci, predicci i formulaci dhiptesis. Distingir entre diferents formats de textos i utilitzar el llenguatge adient. Continguts 1a AVALUACI: Unitats 1 a 3.Present tenses,past tenses,perfect simple tenses, future

  tenses.Perfect continuous tenses. Reported speech. 2a AVALUACI: Unitats 4 a 6.The passive and the causative. Conditionals and wish

  clauses 3a AVALUACI: Unitats 7 a 9. Relative clauses. Modals and Modal Perfects. Criteris davaluaci Tres controls realitzats al llarg del trimestre determinaran la nota final de lavaluaci. Aquesta nota final podr ser augmentada o disminuda en 0,5 punts segons lactitud, linters i lesfor.

  HISTRIA Objectius Identificar, situant-los adequadament en el temps i lespai, alguns esdeveniments, personatges i processos rellevants de la histria al llarg dels segles XIX i XX, tant en lmbit de Catalunya com dEspanya. Continguts 1a AVALUACI: Les arrels de la histria contempornia (segle XIX). 2a AVALUACI: Monarquia. Repblica. Guerra Civil. 3a AVALUACI: De la Dictadura a la Democrcia. Criteris davaluaci Un control amb valor del 40% i lexamen trimestral al 60%. La nota final davaluaci podr ser augmentada o disminuda en 0,5 punts segons lactitud, linters i lesfor. En el 3r trimestre els controls/exmens es valoraran en un 50% i seran eliminatoris de matria.

  FSICA

  Objectius Modelar les diferents situacions reals mitjanant models fsics que permetin explicar-les i intentar preveure con ser la seva evoluci al llarg del temps. Continguts 1a AVALUACI: Temes 6 i 5. 2a AVALUACI: Temes 1 i 3.

 • Rosalia de Castro, 30-34, Castillejos 361, 08025 Barcelona/Tel 93 435 97 49 Fax 93 436 41 17//www.palcam.es //palcam@palcam.es 4

  3a AVALUACI: Temes 4 i 2. Criteris davaluaci Control 40%, examen trimestral 60%= nota avaluaci La nota davaluaci (09) ms lactitud (01) donen la nota final del trimestre.

  QUMICA

  Objectius Adquirir una base qumica slida que li permeti daplicar-la als futurs estudis superiors dmbit cientfic. Continguts: 1a AVALUACI: La matria. La taula peridica. Lenlla qumic. Mtodes

  espectroscpics. Termodinmica. 2a AVALUACI: Cintica. Equilibri. cid-base 3a AVALUACI: Equilibris inics. Reaccions . Redox Criteris davaluaci Un control al 40% i lexamen trimestral 60%. La nota final s el 95% i cal sumar-li el 5% dactitud .Si la nota de lexamen trimestral no arriba a 3, lavaluaci quedar suspesa.

  BIOLOGIA Objectius Els sistemes vius i el seu funcionament, des dun punt de vista cellular i molecular, sn el nucli a lentorn del qual sorganitzen els continguts de la matria de Biologia. Continguts 1a AVALUACI: Metabolisme. 2a AVALUACI: Gentica, evoluci i microorganismes. 3a AVALUACI: Immunologia i ecologia. Criteris davaluaci Dos exmens amb un valor global del 95% i un 5% dactitud, inters i esfor. Si la nota de lexamen trimestral no arriba a 3, lavaluaci quedar suspesa.

 • Rosalia de Castro, 30-34, Castillejos 361, 08025 Barcelona/Tel 93 435 97 49 Fax 93 436 41 17//www.palcam.es //palcam@palcam.es 5

  MATEMTIQUES Objectius Introducci al clcul infinitesimal com a eina fonamental en situacions matemtiques i fsiques i aplicaci de la representaci de funcions, optimitzaci, clcul drees i volums. Estudi de matrius i determinants per a lestudi de lespai per determinar rectes, plans i les respectives posicions relatives. Continguts 1a AVALUACI: Funcions. Lmits. Derivades. Grfiques. Optimitzaci. 2a AVALUACI: Integraci. Matrius. 3a AVALUACI: Sistemes dequacions. Geometria de lespai. Criteris davaluaci Dos controls no acumulatius de matria que valen un 25% cadascun. El control final davaluaci amb tota la matria donada al llarg del trimestre amb un valor del 50%. La nota final sobtindr fent el 90% de la nota anterior ms un 10% dactitud. . En aquelles avaluacions en que hi hagi continguts independents prou importants, el professor podr exigir una nota mnima en cada un dells. En cas de no assolir-se caldr recuperar aquell contingut per superar lavaluaci.

  DIBUIX TCNIC

  Objectius Conixer els elements i traats de la geometria plana: angles, polgons, tangncies, etc. Aprendre a aplicar els sistemes de representaci geomtrica: sistema didric (planta i alat), sistema axonomtric (perspectiva parallela). Continguts 1a AVALUACI: Geometria projectiva. Sistema didric. 2a AVALUACI: Geometria plana. Transformacions. 3a AVALUACI: Sistema axonomtric. Criteris davaluaci Es valorar en un 10% lactitud i esfor, el treballs en un 30% i lexamen trimestral en un 60%.

  MATEMTIQUES APLICADES A LES CINCIES SOCIALS

  Objectius Utilitzar els clculs apresos el curs anterior en situacions molt concretes com poden ser la representaci de funcions i la resoluci de problemes reals, utilitzant els sistemes dequacions.

 • Rosalia de Castro, 30-34, Castillejos 361, 08025 Barcelona/Tel 93 435 97 49 Fax 93 436 41 17//www.palcam.es //palcam@palcam.es 6

  Continguts 1a AVALUACI: Derivades. Aplicacions grfiques. 2a AVALUACI: Sistemes dinequacions. Programaci lineal. Optimitzaci. 3a AVALUACI: Matrius. Sistemes dequacions. Criteris davaluaci Dos controls no acumulatius de matria que valen un 25% cadascun. El control final davaluaci amb tota la matria donada al llarg del trimestre amb un valor del 50%. Els exercicis fets, lactitud, lesfor, etc. tenen un pes que oscilla entre un 0-10% sobre la nota final del trimestre. En aquelles avaluacions en que hi hagi continguts independents prou importants, el professor podr exigir una nota mnima en cada un dells. En cas de no assolir-se caldr recuperar aquell contingut per superar lavaluaci.

  HISTRIA DE LART

  Objectius Utilitzar lesquema dun mtode danlisi de les obres dart; identificar-ne la pertinena a un estil, escola o tendncia determinada. Analitzar i diferenciar els estils principals des de lart antic fins al contemporani. Continguts 1a AVALUACI: Art antic. 2a AVALUACI: Art dels segles XVIII i XIX. 3a AVALUACI: Art del segle XX. Criteris davaluaci Un control amb valor del 40% i lexamen trimestral al 60%. La nota final davaluaci podr ser augmentada o disminuda en 05 punts segons lactitud, linters i lesfor. En el 3r trimestre els controls/exmens es valoraran en un 50% i seran eliminatoris de matria.

  GEOGRAFIA Objectius Analitzar lactualitat a travs de les dades econmiques, demogrfiques i socials per entendre les problemtiques geopoltiques i econmiques del nostre mn. Continguts 1a AVALUACI: Lespai natural i social. 2a AVALUACI: Lespai de les activitats humanes. 3a AVALUACI: Lespai urb i poltic.

 • Rosalia de Castro, 30-34, Castillejos 361, 08025 Barcelona/Tel 93 435 97 49 Fax 93 436 41 17//www.palcam.es //palcam@palcam.es 7

  Criteris davaluaci Un control amb valor del 40% i lexamen trimestral dun 60%. La nota final davaluaci podr ser augmentada o disminuda en un 10% segons lactitud, linters i lesfor.

  LITERATURA CATALANA

  Objectius Conixer els perodes ms representatius de la literatura occidental. Interpretar i valorar crticament obres literries de lmbit cultural occidental des del s. XIX fins als nostres dies. Relacionar el contingut dobres literries de diferents orgens amb les seves corresponents tradicions culturals. Despertar el gust i inters per la lectura, com a font denriquiment cultural i com a activitat ldica. Continguts 1a avaluaci: ngel Guimer, Mar i cel Josep Carner, Antologia potica 2a avaluaci: Bartomeu Rossell- Prcel, Antologia potica Salvador Espriu, Antgona 3a avaluaci: Pere Calders, Invasi subtil i altres contes. Merc Rodoreda, Jard vora el mar Criteris davaluaci 10% actitud, 40% comentaris de text i 50% trimestral.

  HISTRIA DE LA FILOSOFIA

  Objectius Aprofundir en lestudi de la filosofia, principalment, a travs de lestudi dels principals filsofs i corrents de pensament. Potenciar la maduraci intellectual dels estudiants i engrescar-los en la lectura crtica de textos filosfics. Continguts 1a AVALUACI: Filosofia antiga i medieval. 2a AVALUACI: Filosofia moderna. 3a AVALUACI: Filosofia contempornia. Criteris davaluaci Un control amb valor del 40% i lexamen trimestral dun 60%. La nota final davaluaci podr ser augmentada o disminuda en un 5% segons lactitud, linters i lesfor.

 • Rosalia de Castro, 30-34, Castillejos 361, 08025 Barcelona/Tel 93 435 97 49 Fax 93 436 41 17//www.palcam.es //palcam@palcam.es 8

  LLAT

  Objectius Insistir en el domini de la gramtica llatina per traduir textos en prosa. Conixer i treballar la literatura llatina. Continguts 1a AVALUACI: Morfosintaxi nominal, pronominal i verbal. Oraci simple. Literatura llatina. 2a AVALUACI: Oraci composta: coordinaci i subordinaci. Construccions amb

  cum i ut. Civilitzaci romana. 3a AVALUACI: Proposicions, lxic i tcniques de traducci. Lectures PAU: Lart destimar dOvidi Histria de Roma de Tit Livi Criteris davaluaci 50% levoluci del trimestre (controls, treballs, etc.) i 50 % examen trimestral.

  ECONOMIA DE LEMPRESA Objectius Interpretar la situaci econmica i financera duns estats comptables. Conixer les fonts de finanament que pot utilitzar lempresa en funci de les seves necessitats. Saber com cal elaborar un pla dempresa. Continguts 1a AVALUACI: La informaci econmica i financera a lempresa. 2a AVALUACI: Gesti financera. 3a AVALUACI: Direcci estratgica i creixement empresarial. Projecte empresarial. Criteris davaluaci Un control amb valor del 30% i lexamen trimestral al 70%. La nota final podr ser augmentada o disminuda com a mxim en 0,5 punts en funci dels exercicis lliurats, lactitud, linters i lesfor.

 • Rosalia de Castro, 30-34, Castillejos 361, 08025 Barcelona/Tel 93 435 97 49 Fax 93 436 41 17//www.palcam.es //palcam@palcam.es 9

  FRANCS Objectius Assolir un nivell en llengua francesa que permeti als alumnes en els dos anys de batxillerat presentar-se a lexamen del DELF nivell B1 que es realitza a lInstitut Franais de Barcelona. Continguts 1a AVALUACI: Consolidaci dels aspectes gramaticals estudiats en cursos anteriors. Revisi del vocabulari en un context quotidi. 2a AVALUACI: Familiaritzaci amb lexpressi oral diria. Redaccions expressant la hiptesi i lopini personal sobre diferents

  temes dactualitat. 3a AVALUACI: Proves de comprensi oral i escrita de nivell B1 Preparaci i millora en proves tipus selectivitat. Criteris davaluaci 10% actitud i 90% exmens (50% trimestral i el 25% dels dos exmens parcials).

  TECNOLOGIA Objectius Tenir una visi ms acurada dels procediments i tcniques industrials per a lobtenci de productes amb la realitzaci doperacions i de projectes necessaris sense perdre de vista la relaci de la tecnologia amb el context cientfic, social i econmic. Continguts 1a AVALUACI: SISTEMES MECNICS: Mquines trmiques, Oleohidrulica. SISTEMES ELECTROTCNICS. 2a AVALUACI: SISTEMES AUTOMTICS: Sistemes digitals, lgebra de Boole, Sistemes de control. 3a AVALUACI: SISTEMES DE FRABRICACI: Metrologia, Indstries, Organitzaci Industrial. Criteris davaluaci Dos controls amb un valor del 20% cada un dells, lexamen trimestral 30%, la prctica 20% i el treball de classe (actitud) 10%

  FOL Objectius: Cal formar-se per poder prendre una decisi, quan sigui el moment, tenint en compte les prpies capacitats, aptituds i interessos, i els requisits del mn professional.

 • Rosalia de Castro, 30-34, Castillejos 361, 08025 Barcelona/Tel 93 435 97 49 Fax 93 436 41 17//www.palcam.es //palcam@palcam.es 10

  Cal saber on volem anar, quin s el cam que ens porta, i qui s el terreny que dona ms possibilitats, observar recorreguts diferents, examinar itineraris, etc. Tot aix t com objectiu final que lalumne es conegui millor i que pugui plantejar-ne el seu itinerari formatiu a partir del coneixement del mn acadmic, professional i laboral dins loptativa de Formaci i Orientaci Laboral. Continguts 1a AVALUACI : UNITAT 1 RECERCA ACTIVA DE FEINA 2a AVALUACI: UNITAT 2 SELECCI DE PERSONAL 3a AVALUACI : UNITAT 3 TREBALL EN EQUIP UNITAT 4 ELS CONFLICTES EN LEMPRESA Criteris davaluaci Prova global al terme del trimestre....................................................70% de la nota. Treball trimestral en grup i exposici del mateix a la classe sobre un tema relacionat amb algun dels continguts d'mbit laboral...................................30% de la nota.

 • Rosalia de Castro, 30-34, Castillejos 361, 08025 Barcelona/Tel 93 435 97 49 Fax 93 436 41 17//www.palcam.es //palcam@palcam.es 11

  QUADRE DE PROFESSORS I AVALUACIONS

  COORDINADOR: Sr...