Reuniأ³ Pares 1r de BATXILLERAT - Escola Pأ lcam Reuniأ³ Pares 1r de BATXILLERAT BARCELONA, Setembre

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Reuniأ³ Pares 1r de BATXILLERAT - Escola Pأ lcam Reuniأ³ Pares 1r de BATXILLERAT BARCELONA,...

 • Reunió Pares

  1r de BATXILLERAT

  BARCELONA, Setembre de 2012

 • ORGANIGRAMA

  DIRECTOR DE SECUNDÀRIA I BATXILLERAT Josep M. Martí

  COORDINADOR DE

  TUTOR 1r A Joan I. Servera

  TUTORA 1r B Guillermo Donaire

  RESPONSABLE GABINET

  PSICOPEDAGÒGIC Alicia González

  BATXILLERAT Josep M. Martí

 • VISIÓ I MISSIÓ DE L’ESCOLA

  Volem ser una comunitat educativa oberta a la societat , més enllà del barri amb un projecte pedagògic propi , basat en la qualitat i la millora contínues , que fomenta la capacitat de raonament i la creativitat a partir del treball departamental , la cohesió entre les etapes i el compromís família-escola . Recolzant, reconeixent i donant recursos a les persones que fan això possible.

  Volem educar alumnes amb un bon nivell acadèmic i en valors cristians , en l’esforç , l’esperit de superació , les responsabilitats , la disciplina i la solidaritat perquè esdevinguin persones competents i compromeses, apostant per un projecte trilingüe , les noves tecnologies i la innovació metodològica .

  Curs 2010-2011 Certficació ISO 9001

 • Resultats BATX.

  Catalunya 67,6

  % Aproven Batxillerat

  + + 30,79%30,79%

  0 20 40 60 80 100

  Pàlcam 98,36

  + + 30,79%30,79%

 • Resultats Batxillerat

  Catalunya 7,17

  Nota Expedient

  + + 0,210,21

  7,05 7,1 7,15 7,2 7,25 7,3 7,35 7,4

  Pàlcam 7,38

  + + 0,210,21

 • Resultats PAU

  Catalunya 92,08

  % Aproven PAU

  + + 7,92%7,92%

  85 90 95 100

  Pàlcam 100

 • Resultats PAU

  Catalunya 6,35

  Mitjana nota PAU

  + + 0,22%0,22%

  6,2 6,3 6,4 6,5 6,6

  Pàlcam 6,57

 • Esquema de l’ensenyament (LOE) EDUCACIÓ INFANTIL

  EDUCACIÓ PRIMÀRIA

  EDUCACIÓEDUCACIÓ SECUNDÀRIA SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIAOBLIGATÒRIA

  BATXILLERAT

  EMPRESA MÓN LABORAL

  CICLES FORMATIUS

  GRAU SUPERIOR UNIVERSITAT

  PAAU

  CICLES FORMATIUS GRAU MITJÀ

  PROVA D’ACCÉS

 • Aspectes generals del batxillerat

  • Etapa no obligatòria. • Elecció d'itineraris adequats a les capacitats i

  interessos dels alumnes. • Augment de l'exigència acadèmica. • Major dificultat i amplitud dels temaris.

  Ens prepara per:

  Món del treballMón del treball

  Cicles Cicles formatiusformatius de Grau Superiorde Grau Superior

  EstudisEstudis UniversitarisUniversitaris

 • Aspectes generals del batxillerat

  • El treball ha de ser diari i constant, l’esforç és el que ens donarà resultats. • Carta d’avís per mal rendiment a mitjans del • Carta d’avís per mal rendiment a mitjans del 1r trimestre • Totes les assignatures valen igual • Les notes que obtenim van fent el nostre currículum! •El batxillerat és curt, cal treballar des del primer dia!

 • El currículum del batxilleratEl currículum del batxillerat

  El batxillerat s’organitza en: • Matèries comunescomunes per a tot l’alumnat.

  Contribueixen a la formació general dels alumnes.

  • Matèries de modalitatmodalitat que diferencien les • Matèries de modalitatmodalitat que diferencien les modalitats i donen a l’alumnat una formació específica relacionada amb la modalitat escollida.

  • La Modalitat de batxillerat no ens condiciona les assignatures de les quals ens hem d’examinar a selectivitat ni les carreres a les quals volem accedir.

 • Modalitats

  ARTSARTS

  HUMANITATS I CIÈNCIES HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALSSOCIALS

  CIÈNCIES I TECNOLOGIACIÈNCIES I TECNOLOGIA

 • Assignatures comunes

  LLENGUA CATALANA

  LLENGUA CASTELLANA

  LLENGUA ANGLESA

  FILOSOFIA I CIUTADANIA

  CIÈNCIES PEL MÓN CONTEMPORANI

  EDUCACIÓ FÍSICA

  TUTORIA

 • Assignatures de modalitat

  HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

  HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

  Llatí 1Llatí 1 Matemàtiques aplicades Matemàtiques aplicades

  CIÈNCIES I TECNOLOGIA

  CIÈNCIES I TECNOLOGIA

  FísicaFísica MatemàtiquesMatemàtiquesMatemàtiques aplicades Matemàtiques aplicades

  a les ciències socials 1a les ciències socials 1 EconomiaEconomia

  Hist. món contemporaniHist. món contemporani Literatura castellanaLiteratura castellana

  Economia i organització Economia i organització d’empresa 1d’empresa 1

  MatemàtiquesMatemàtiques QuímicaQuímica BiologiaBiologia

  Dibuix TècnicDibuix Tècnic Tecnologia IndustrialTecnologia Industrial

  Francès 1Francès 1 Psicologia i sociologiaPsicologia i sociologia

 • Assignatures complementàries

  ComentariComentari de de texttextComentariComentari de de texttext TreballTreball de recercade recerca

  LaboratoriLaboratori

 • ESTRUCTURA PAU

  Nota mitjana de Batxillerat (60%) +

  Qualificació Fase General PAU (40%) +

  Dues millors qualificacions de la fase EspecíficaDues millors qualificacions de la fase Específica (segons quadre de ponderacions de les Universitats)

  Nota d’admissió

 • Mitjana de Batxillerat

  • Totes les assignatures del batxillerat• Totes les assignatures del batxillerat tenen el mateix valor.

  Mitjana 1r + mitjana 2n 2

  x 0’9 + nota TR x 0’1

 • Exàmens trimestrals : a Batxillerat els exàmens trimestrals es fan durant 5 dies a raó de dos exàmens per dia, un de 9 a 11 i l’altre de 11 a 13. Les tardes són per estudiar. Recuperacions : es realitzen en dos dies durant

  Sistema d’exàmens

  Recuperacions : es realitzen en dos dies durant el matí i la tarda. En aquests dies no hi ha classe normal, només vénen a examinar-se els alumnes que han de recuperar assignatures. Exàmens finals : es fan a final de curs per recuperar trimestres pendents i pujar nota. Convocatòria de setembre : es realitzarà els primers dies de setembre de 2013.

 • Alguns consells • REFLEXIONAR sobre els interessos vocacionals. • SER REALISTA i tractar de conjugar aptituds

  intel·lectuals amb interessos professionals. • CONÈIXER en què consisteix la professió que

  m’agrada. • NO DESANIMAR-SE. Les persones constants són • NO DESANIMAR-SE. Les persones constants són

  les que millor rendiment obtenen. • NO ANGOIXAR-SE. No sempre els estudis

  determinen la professió que al final es realitza. • BUSCAR INFORMACIÓ. • ACTITUD POSITIVA.

 • TREBALL DE RECERCA

  Objectiu: capacitar l’alumne/a per dur a terme treballs d’investigació i de camp i saber desenvolupar-se amb fermesa a l’hora d’exposar-lo en públic.

  Desenvolupament: 1. El tema és de lliure elecció. 2. Cada alumne/a tindrà un tutor/a responsable que l´orientarà i

  ajudarà en la seva realització. Es treballa els dimecres a la tarda de 3 a 5, segons el calendari de cada tutor/a.de 3 a 5, segons el calendari de cada tutor/a.

  3. L’hauran de dur a terme durant tot aquest curs i exposar-lo al gener de 2014.

  4. L’alumne/a ha d’exposar-lo davant d’un tribunal de professors de l’escola, fet que requereix una habilitat de sintetització i dicció oral importants.

  Valoració El treball de recerca és un 10% de la nota d’expedient del batxillerat.

 • Objectius personals i humans 1 -

  1. Consolidar el respecte pels companys i pels adults, tant si formen part de l’equip docent com no docent.

  2. Mantenir l’entorn de treball i el material net i ordenat: els llibres, l’agenda, la carpeta, les llibretes, etc.

  3. Assumir i respectar plenament la normativa de l’escolanormativa de l’escola :

  • imatge personalimatge personal : higiene i vestimenta correcta.

  • l’ús de mòbils, l’ús de mòbils, i altres aparells electrònics.

  • No està permès d’utilitzar-los a l’escola.

  •• no sortir al carrer en horari lectiu.no sortir al carrer en horari lectiu.

  4. Desenvolupar l’esperit d’autosuperaciód’autosuperació i de l’esforçl’esforç per tal d’aconseguir les fites que s’ha marcat sense defallir.

 • RECOMANACIONS

  PUNTUALITAT : la puntualitat és un hàbit que cal treballar. És necessari que arribin a l’hora a classe ja que, si no, poden arribar a perdre el 10% de la nota que correspon a les actituds. RETARDS I ABSÈNCIES : cal justificar-los perRETARDS I ABSÈNCIES : cal justificar-los per escrit a l’agenda, sempre que sigui possible, abans que es produeixi. MEDICAMENTS: només podrà administrar medicaments, per llei, el servei d’infermeria. ROBA : cal portar l’equip d’esport cada dia que l’alumne/a tingui classe d’Educació Física.

 • Activitats

  VIATGE A ITÀLIA 21 al 26 d’abril

  Sortides culturals segons currículum.

 • Activitats

  Activitats d’orientació

  •Saló de l’ensenyament •Acció tutorialActivitats•Acció tutorial

 • Aspectes pràctics

  •• Quadre de professorsQuadre de professors •• Calendari avaluacionsCalendari avaluacions •• CircularsCirculars

  web Pàlcam www.palcam.cat

  •• CircularsCirculars •• CurrículumCurrículum