REUNIÓ DE PARES I MARES C.P. L’HORTA Catarroja

 • View
  37

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

REUNIÓ DE PARES I MARES C.P. L’HORTA Catarroja. Curs 2006-2007 Tutora: Teresa Luz Pitarch. TEMES A TRACTAR :. Equip de professors / es. Horari d’atenció a les famílies. Establiments d’horaris de “l’escola oberta per a adults .” Pla d’acció tutorial. Equip de professors / es:. - PowerPoint PPT Presentation

Text of REUNIÓ DE PARES I MARES C.P. L’HORTA Catarroja

 • REUNI DE PARES I MARESC.P. LHORTACatarrojaCurs 2006-2007Tutora: Teresa Luz Pitarch

 • TEMES A TRACTAR:Equip de professors / es.Horari datenci a les famlies.Establiments dhoraris de lescola oberta per a adults.Pla dacci tutorial.

 • Equip de professors / es:Joana rosa, educaci fsica

  Lorena Alcaide, coordinadora

  Manu Chao, educaci musical

  Teresa Luz, tutora

 • Horari datenci a les famlies: Dimarts i Dijous de 12:30 a 14:00h Per a qualsevol consulta, no dubteu en cridar al telfon del centre 963 263 266

 • HORARIS DE LESCOLA OBERTA per a ADULTSTOTES LES VESPRADES A PARTIR DE LES 17:00 hClasses dinformtica.Classes de valenci.Classes deducaci fsica.

 • LACCI TUTORIAL EN PRIMRIA

  ObjectiuActuacionsResponsablesDates1. Coneixement de lalumnat:-propiciar el coneixement de les caracterstiques prpies de lalumnat.Recollida dinformaci:-Dades personals i familiars.-Dades rellevants sobre la seua histria familiar i escolar.-Caracterstiques personals: interessos, motivaci, estil d'aprenentatge, adaptaci personal familiar i social i integraci en el grup-classe.-Competncia curricular.-Necessitats educativesTutor@ i orientador@Setembre OctubreDisseny duna fitxa individual de tutoria que facilite la recollida dinformaci i seguiment, a ms de recollir els aspectes o punts tractats en les enquestes individuals amb lalumnat i amb els familiars.Tutors/ es orientador/ aAl llarg del curs

 • LACCI TUTORIAL EN PRIMRIA

  ObjectiuActuacionsResponsablesDates2. Seguiment de lalumnat:Realitzar el seguimentpersonalitzat decada alumn@Registre acumulatiu dinformaci rellevant:-Recollida dinformaci mitjanant entrevistes peridiques.-Registre dincidents.-Observacions sobre la seua actitud, comportament, habilitats demostrades, dificultats, etc.Tutor@Al llarg del curs.3. Adequaci deL'ensenyana:Adequar les programacions, lensenyana i lAvaluaci a ladiversitat de lAlumnatSelecci de continguts prioritaris i bsics.Disseny davaluaci inicial al principi del cicle o curs.-Criteris i indicadors-Instruments-TcniquesEquip de cicleProfessorat especialistaTutor@Setembre Octubre

 • LACCI TUTORIAL EN PRIMRIA

  ObjectiuActuacionsResponsablesDates4. Coordinaci del professorat:Assemblees:Establir un calendari d'assemblees.Convocar-les.Establir el gui.Alar acta de les conclusions.Tutor@Al llarg del curs.

  5. Tutoria amb les famlies:Implicar a les famlies en leducaci dels alumnes per a unificar criteris i pautes educatives que redunden en una major coherncia entre escola i famlia.Calendari d'assemblees generales:Procediment per a mantindre entrevistes amb les famlies i periodicitat.-Entrevistes de tutoria.-Entrevistes amb el professorat.-Entrevistes amb lorientador/ a.Dissenyar models informes, butllet dinformaci, notes i comunicats, part d'absncies, etc.Collaborar amb el consell escolar i lAMPA en l'organitzaci de xerrades, trobades, escola dadults, etc.Tutor/ aOrientador/ aDepartament de coordinaci de lAcci TutorialAl llarg del curs.

 • LACCI TUTORIAL EN PRIMRIA

  ObjectiuActuacionsResponsablesDates6. Elaboraci de plans:assumir com a tasca prpia dels docents, alumnat i famlia, lorientaci i lacci tutorial del centre.Collaborar en l elaboraci i revisi del pla de tutoria i orientaci.Elaborar les programacions de tutoria dacord als plans establerts.Presentar a la comunitat educativa els plans i programes de tutoria.Tot el professorat, alumnat i famlies. Al llarg de lany.

 • LACCI TUTORIAL EN PRIMRIA

  ObjectiuActuacionsResponsablesDates7. Atenci a les NEE:Atendre a lalumnat que presenta necessitats educatives especials buscant l'optimitzaci dels recursos i la mxima integraci del xiquet o xiqueta.Identificar les NEE de lalumnat.-A partir de lavaluaci inicial.-Mitjanant el seguiment de lalumnat, observant el procs d'ensenyana aprenentatge, rendiment acadmic, etc.-Exploracions psicopedaggiques.ProfessoratTutor/ aOrientador/ aAl llarg del curs.Prioritriament durant el primer trimestre.

 • LACCI TUTORIAL EN PRIMRIA

  ObjectiuActuacionesResponsablesDates8. Convivncia en classe:Propiciar el clima de classe adequat per a la convivncia i el treball escolar buscant lacceptaci de tot el grup.Conixer les caracterstiques del grup:-Mitjanant observaci directa.-Enquestes.-Observaci externa.Programar activitats complementries i/o extraescolars:-Eixides culturals.-Convivncies.Elecci de crrecs de representaci rotatius: representant.Acordar normes de funcionament del grup dacord amb l establert en el RRI.Triar crrecs i encrrecs que possibiliten que cada alumn@ dedique part del seu temps en benefici del grup.Tutor/ a orientador/ aAl llarg del curs.

 • LACCI TUTORIAL EN PRIMRIA

  ObjectiuActuacionsResponsablesDates9. Promoci:Afavorir el pas de lalumnat dun cicle a altre i duna etapa educativa a la segent.Decidir sobre la permanncia amb un professor o un altre en el grup per avaluar-lo.-Elaborar informes individualitzats de final de cicle i/o etapa.-Dissenyar un pla de trasps dinformaci.-Organitzar les sessions davaluaci.-Prendrer decisions sobre la promoci de lalumnat dacord als criteris de promoci establerts en el projecte curricular.Tutor/ aEquip de professors/ esOrientador/ aAlumnat.Juny

 • LACCI TUTORIAL EN PRIMRIA

  ObjectiuActuacionsResponsablesDates10. Mediaci:Mediar en situacions de conflicte entre qualsevol membre de la comunitat educativa, buscant sempre una eixida dialogant.-Organitzar reunions de forma separada i conjunta entre les parts.-Fer dinterlocutor/ a.Tutor/ aProfessoratOrientador/ aAlumnatFamliesAl llarg del curs.