Reunió de pares i mares de 2n Batxillerat 2-02-11 ? de pares i mares de 2n Batxillerat 2017... ·

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Reunió de pares i mares de 2n Batxillerat 2-02-11 ? de pares i mares de 2n Batxillerat 2017... ·

 • Reuni de pares i mares2n Batxillerat

  26 dabril de 2017

  ORDRE DEL DIA

  1. Informaci relativa a les Proves daccs a la Universitat (PAU).2. Informaci de la Preinscripci i Matriculaci Universitria.3. Accs a CFGS.4. Calendari final de curs de 2n Batxillerat.5. Precs i suggeriments.

 • EDUCACIPRIMRIA

  EDUCACISECUNDRIA

  BATXILLERAT

  S

  CFG MITJ

  UNIVERSITAT

  Prova

  M N L A B O R A L

  CFG SUPERIOR

  Prova

  NO

  PFI

  Prova

 • 1. PAU 2017

 • PAU 2017

  Fase general (obligatria)

  Nota expedient Batxillerat

  Fase especfica (optativa)

  NOTA ADMISSI

  NOTA DACCS

  CANVIS

  NORMATIUS

  8 al 10 de febrer

 • NOTA DEXPEDIENT BATXILLERAT

  SEGON nota

  Catal II 8

  Castell II 9

  Angls II 8

  HFilosofia 8

  Histria 8

  Modalitat 1 8

  Modalitat 2 7

  Modalitat 3 10

  Modalitat 4 9

  Total 75

  PRIMER nota

  Catal I 7

  Castell I 8

  Angls I 8

  Filosofia 7

  E.Fsica 9

  Modalitat 1 7

  Modalitat 2 6

  Modalitat 3 8

  Modalitat 4 9

  Total 69

  PUNTUACI TOTAL

  69+75 = 144

  TREBALL DE RECERCA

  10

  NOTA DEXPEDIENT= (8)*0,9 + (10)*0,1 = 8,2

  MITJANA ARITMTICA

  8

  = (mitjana matries 1r i 2n)*0,9 + (nota TR)*0,1

 • Nota expedient Batxillerat (60%) + Fase general (40%) = NOTA DACCS

  BATXILLERAT PAU

  Arts

  Cincies i

  Tecnologia

  Humanitats i

  Cincies

  Socials

  Fase general

  (obligatria)

  Llengua catalana i literatura

  Llengua castellana i literatura

  Llengua estrangera, a triar entre alemany, angls, francs,

  itali.

  Histria o Histria de la filosofia, a triar una delles.

  La cinquena matria s una de les matries comunes

  dopci. Per tant, independentment del batxillerat cursat, els

  alumnes poden triar entre:

  Llat

  Matemtiques

  Matemtiques aplicades a les cincies socials

  Histria i fonaments de les arts / Histria de lart

 • FASE GENERAL

  La qualificaci de la fase general ser la mitjana aritmtica de les 5 proves.

  Aquest any noms es pot escollir entre les matries comunes dopci

  Cada un dels exercicis es qualifica amb una puntuaci de 0 a 10 punts.

  s condici indispensable tenir una qualificaci mitjana daquestaigual o superior a 4 punts per poder optar a nota daccs.

  LA QUALIFICACI DE LA NOTA DACCS ser entre 5 i 10

  AQUESTA NOTA T VALIDESA INDEFINIDA

  NOTA DACCS = (nota expedient)*0,6 + (nota fase general)*0,4

 • Nota DACCS:(068,2) + (047,6)= 796

  Fase general Nota

  Llengua catalana i literatura 7,5

  Llengua castellana i literatura 8

  Llengua estrangera (angls) 7

  Histria 6,5

  Matemtiques 9

  Nota mitjana fase general (FG) 7,6

  Fase general Nota

  Llengua catalana i literatura 7,5

  Llengua castellana i literatura 8

  Llengua estrangera (angls) 7

  Histria 6,5

  Matemtiques 9

  Nota mitjana fase general (FG) 7,6

  Nota expedient batxillerat 8,2

  Nota daccs 7,96

 • Nota expedient Batxillerat (60%) + Fase general (40%) = NOTA DACCS

  Nota daccs + la nota de 2 matries, aquestes seran les millors notes desprs

  de ponderar (per 0.1 o 0.2) entre la comuna dopci i un mxim de tres a la fase

  especfica = NOTA ADMISSI

  BATXILLERAT PAU

  Arts

  Cincies i

  Tecnologia

  Humanitats i

  Cincies

  Socials

  Fase general

  (obligatria)

  Fase especfica (optativa)

  Llengua catalana i literatura

  Llengua castellana i literatura

  Llengua estrangera, a triar entre alemany, angls, francs,

  itali.

  Histria o Histria de la filosofia, a triar una delles.

  La cinquena matria s una de les matries comunes

  dopci. Per tant, independentment del batxillerat cursat,

  els alumnes poden triar entre:

  Llat

  Matemtiques

  Matemtiques aplicades a les cincies socials

  Histria i fonaments de les arts / Histria de lart

  Un mxim de tres

  matries de modalitat a

  triar.

  Les matries comunes

  dopci tamb poden ser

  objecte dexamen en la

  fase especfica, sempre i

  quan no hagin estat

  triades a la fase general.

 • MATRIES DE LA FASE ESPECFICA

  Anlisi musical

  Biologia

  Cincies de la terra

  Cultura audiovisual

  Dibuix artstic

  Dibuix tcnic

  Disseny

  Economia dempresa

  Electrotcnia

  Fsica

  Geografia

  Grec

  Histria de lart

  Literatura castellana

  Literatura catalana

  Llat

  Matemtiques

  Matemtiques aplicades a

  les cincies socials

  Qumica

  Tecnologia industrial

  Pel que fa a les ponderacions, tampoc no canvien les assignatures que poden

  ser triades per a la ponderaci de la fase especfica, podent-se usar les mateixes

  que els anys anteriors, incloses les que ara sn comuna dopci. s a dir, , la

  matria examinada en fase general tamb ser tinguda en compte per al

  clcul de la nota quan la qualificaci sigui igual o superior a 5, com a la

  resta de matries de fase especfica.

 • FASE ESPECFICA

  Aquesta fase s voluntria.

  Cada un dels exercicis es qualifica amb una puntuaci de 5 a 10 punts, en cas de no aconseguir una nota igual o superior a 5 no poderar.

  Lalumne pot examinar-se de fins a 3 matries de modalitat.

  La nota de cada exercici es multiplicar per 0.2 o 0.1 (Ponderacip) en funci de la facultat i el grau a qu lalumne es vulguimatricular.

  NOTA DADMISSI = Nota daccs + pM1 + pM2

  AQUESTA NOTA T UNA VALIDESA DE 2 ANYS

  DESDE LA DATA DE LEXAMEN

 • PONDERACIONS 2016

  Matries fase especfica nota

  Biologia 4

  Fsica 9

  Qumica 8

  Comuna dopci nota

  Matemtiques 9

  Grau Biologia Fsica Qumica Matemtiques F.especfica

  Bioinformtica 0 9*0,2 8*0,2 9*0,2 1,8+1,8= 3,6

  Fisoterpia 0 9*0,2 8*0,1 9*0,1 1,8+0,9= 2,7

  Infermeria 0 9*0,1 8*0,2 9*0,2 1,6+1,8= 3,4

 • CRITERIS PER A ESCOLLIR LES MATRIES DE LA FASE ESPECFICA

  1. Cal que les matries escollides ponderin 02 per al grau que es

  vol cursar.

  2. s convenient tenir un bon rendiment en aquestes matries.

  3. Sha de tenir en compte la mitjana de les matries escollides en

  les convocatries anteriors de les PAU.

  Grau Nota daccs Especfica Nota dadmissi

  Bioinformtica 7,96 3,6 11,56

  Fisoterpia 7,96 2,7 10,66

  Infermeria 7,96 3,4 11,36

  Grau Biologia Fsica Qumica Matemtiques F.especfica

  Bioinformtica 0 9*0,2 8*0,2 9*0,2 1,8+1,8= 3,6

  Fisoterpia 0 9*0,2 8*0,1 9*0,1 1,8+0,9= 2,7

  Infermeria 0 9*0,1 8*0,2 9*0,2 1,6+1,8= 3,4

 • Matries fase especfica nota

  Geografia 10

  Llat 8

  Economia de lempresa 7

  Comuna dopci nota

  Matemtiques CS 9

  Grau Geografia Llat EOE Mates CS F.especfica

  Poltiques/Dret 10*0,2 8*0,2 7*0,2 9*0,2 2+1,8= 3,8

  C.Culinries 10*0,1 8*0,2 7*0,2 9*0,1 1,6+1,4= 3

  C.Empresarials 10*0,1 8*0,1 7*0,2 9*0,2 1,4+1,8= 3,2

 • PROCS DE PREINSCRIPCI I

  MATRICULACI DE LES PAU

 • Resum de les dates principals Trmit Termini Com es realitzar? Qui ha de fer

  el trmit?

  Prematrcula Del 1 al 15 de mar https://accesnet.gencat.cat

  Estudiants

  que el curs

  2016-17

  cursen 2n btx.

  Matrcula Del 17 de maig a l1

  de juny

  https://accesnet.gencat.cat

  Proves PAU 13, 14 i 15 de juny.

  5,6 i 7 de setembre

  Documentaci que cal portar:

  -Full de pagament de matrcula.

  -DNI actualitzat.

  Cal que facin una cpia de la prematrcula

 • Prova d'aptitud personal (PAP) per a l'accs als graus

  en educaci infantil i primria

  Consistir, a partir de lany 2017, en 2 exmens:

  Competncia comunicativa i raonament crtic

  Competncia logicomatemtica

  La prova es realitzar el dissabte 17 de juny en horari de mat.

  La qualificaci final sobt de la mitjana dambds exmens. Per poder fer

  mitjana cal que cadascun dels exmens tingui una qualificaci igual o

  superior a quatre punts sobre deu

  La qualificaci final de la PAP s Apte/No apte

 • Cercador de graus: http://www.unportal.cat

  ADRECES A DESTACAR

  Informaci PAU: www.google.com: accs i

  admissi a la universitat

  Preinscripci universitria 2017:

  http://gencat.cat/universitats/preinscripcio

  http://www.unportal.cathttp://www.google.comhttp://gencat.cat/universitats/preinscripcio

 • ACTIVITATS DORIENTACI

 • Matrcula ordinria

  Dret a examen 34,35

  Fase general 57,20

  TOTAL 91,55

  Fase especfica 11,50 per cada matria

  TAXES A PAGAR PAU 2016**Llei de taxes i preus pblics de la Generalitat de Catalunya 2017 pendent daprovaci

  Bonificaci 50%: famlia monoparental o nombrosa rgim general

  Bonificaci 100%: alumne amb beca del Ministeri dEducaci, discapacitat alumne/a superior al 33%, famlia monoparental o nombrosa de rgim especial

 • Normes generals per fer les proves

  No es permet utilitzar durant les proves cap tipus d'informaci (apunts, llibres, etc.) ni telfons mbils o altres

  aparells electrnics no autoritzats.

  Cal mantenir al llarg del desenvolupament dels exmens un silenci absolut i una adequada correcci personal.

  El tribunal t la capacitat legal per expulsar de l'aula les persones que incompleixin les normes elementals

  d'tica o d'ordre propis d'un examen i per anullar-los les proves.

  Els exmens sn annims i no poden te