Reunió de pares i mares de 6è primària

  • View
    170

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of Reunió de pares i mares de 6è primària

  • 1. REUNI DE PARES I MARES DE 6PRIMRIACURS 2012-2013Ceip Jaume Fornaris i Taltavull

2. TUTORS 6A : Antnia Sureda 6B : Mara Jos Gonzlez 6C: Jos Cuevas 3. Mestres i especialistes per rees Msica: Yolanda Moreno Plstica: Antnia Sureda Angls: Mar Meneses Religi: Cristina Pulido Educaci Fsica: Jos Cuevas Catal: Antnia Sureda (6A i B), Jos Cuevas (6C) Castell: M Jos (tots els 6) Matemtiques: Salvador Conesa Coneixement del medi: Jos Cuevas, Antnia i MJos. 4. SUPORTS I REFOROS EDUCATIUS PT: Joan Miquel Toms. AD: Joana Galms AL: Laura Jaume Orientadora: Margalida A ms es realitzen suports dins delaula per mestres daltres cursos 5. HORARI ESCOLAR Desdoblament Castell,catal, matemtiques ieducaci fsica. Visita pares i mares Dilluns a les 14h. Millor concertar cita a travs delagenda Dia de fruita i lctics Dimarts:fruita. Dijous: lctics. 6. CALENDARI ESCOLARTrimestres 1r trimetre: 12 de setembre fins 23 de desembre. 2n trimestre: 9 de gener fins 4 dabril. 3r trimestre: 16 dabril fins 21de juny. Festes: 12 doctubre: el Pilar. 1 de novembre: Tots Sants. 2 de novembre: Lliure elecci. 6 de desembre: Constituci. 8 de desembre: Immaculada. Nadal: de dia 24 de desembre al 8 de gener (inclosos). 17 de gener: Sant Antoni. 28 de febrer: Festa unificada. 1 de mar: Dia de les Illes Balears. 13 demaig: Lliure elecci Pasqua: del 5 dabril al 15 dabril (inclosos). 7. PLA DE MODERNITZACI EDUCATIVA Coordinador: Magdalena Galms Pissarres digitals per cada aula Ordinador porttil per cada alumne Blog:www.jaumefornaris6aaa.blogspot.com 8. NOU PROJECTE DEBIBLIOTECA ESCOLARServei de Biblioteca. Elsnins/es de sis podrandisposar dun servei deprstec de llibres. 9. RELACI FAMLIA-ESCOLA a) Establir relacions fluides amb les famlies perfacilitar la coordinaci amb el centre. b) Implicar els pares i a les mares en activitatsde suport a laprenentatge i lorientaci dels seusfills i filles. c) Informar els pares i a les mares de totsaquells assumptes que afecten leducaci delsseus fills i filles. d) Mediar, amb coneixement de causa, enpossibles situacions de conflicte i informar lafamlia. 10. HBITS -Hbits destudi: cal fomentar-los -Planificaci del temps (deures,lectures, repassar, estudiar,) -Espai adequat -Ordre -Hbits dhigiene salut i alimentaci -Hbits de conducta i comportament VALOREU EL SEU ESFOR 11. DEURES Normalment tenen deures a diari. La quantitatdepn del ritme de feina de classe. Al blog es penjaran els deures al calendari i tambsorganitzaran els controls. www.jaumefornaris6bbb.blogspot.com www.jaumefornaris6ccc.blogspot.com Registre de deures: als tres negatius senvia notaper lagenda o es telefona a casa. 12. Agenda i Signatura decontrols -Enlla entre lescola i la famlia. -Serveix per organitzar-se i apuntar lafeina diria i els controls. -Mirar si hi ha notes i firmar-les. -Revisar diriament lagenda escolar. -Sollicitar el control per a revisar i signar . 13. Aspectes a tenir en compteen algunes rees curriculars Castell/Catal: 3 lectures obligatries(1 per trimestre). Ms 100 pgs.Requisit per aprovar. Angls: bsic la participaci per laqualificaci. 14. ROF del centre Quadern dincidncies 3 incidncies-> 1 greu (1 dia a un altrecicle) 3 faltes greus -> expulsi. Continutat a casa quant a normes deconvivncia, hbits destudi... 15. SORTIDES ESCOLARS 1r trimestre: Per determinar 2n trimestre: Per determinar 3r trimestre: Viatge destudis 16. VIATGE DESTUDIS Coques els divendres Paperetes Rifa de Nadal Mercat solidari Altres (propostes) 17. REA DEDUCACI FSICAUNITATS ITEMSDIDCTIQUESDAVALUACIUD1 JOCS DEL MNMaterial dEF.UD2 ENS POSAMFORTS Participaci activa.UD3 CONEIXEMLATLETISMERespecte companys,mestres i material.UD4 MALABARSUD5 ACROSPORT Vocabulari adient.UD6 PEQUEVOLEIRespecte per lesUD7 JUGAM ALnormes.BADMINTONEntrega tasques,UD8 COOPERAMtreballs relacionats ambUD9 JUGAM AL FUTBOL les UD.