Reunió famílies p5 2013 2014

  • View
    1.246

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of Reunió famílies p5 2013 2014

  • 1. TEMES A TRACTAR O EQUIP DE MESTRES O BARREJA DE GRUPS O ENTRADES-SORTIDES O COSES QUE HAN DE PORTAR O HORARI O QU PRIORITZEM EN AQUEST CURS O ACTIVITATS ESCOLARS O SORTIDES I COLNIES O RELACI FAMLIA-ESCOLA O REPRESENTANTS MARES I PARES

2. EQUIP DE MESTRES TUTORESTUTORES Cristina i Corpus P5A Papallones Neus P5B Dofins ESPECIALISTESESPECIALISTES PSICOMOTRICITAT: Maite Ruiz ANGLS: Slvia Demelo MSICA: Maria Llad 3. BARREJA DE GRUPS O Proposat per la comissi pedaggica i aprovat al Consell Escolar es va acordar que els alumnes es barrejarien de forma sistemtica al finalitzar P4, 2n i 4t. O La barreja sha fet seguint tota una srie de criteris pedaggics per part de les tutores i de tots/es els/les mestres especialistes que treballen amb el grup. O La barreja de grups permet un enriquiment de les relacions socials. O Safavoreix el desenvolupament integral de lalumne aix com la seva intelligncia emocional. Al llarg del primer trimestre es valorar com estan funcionant els grups i es poden fer alguns canvis. 4. ENTRADES I SORTIDES DIES DE PLUJA OEntradaEntrada: Els/les nens/es entren sols/es i les famlies es queden a fora de la porta A. OSortida:Sortida: els familiars entren al passads per no entren a laula. Cal sortir de lescola el ms rpid possible per tal de no fer aglomeracions als passadissos. Preguem la mxima puntualitat a les entrades i sortides Lentrada a laula s un moment de treball dhbits molt important. Recordem lhorari: Mat: 9:00h a 12:30 hMat: 9:00h a 12:30 h Tarda: 15:00h ha 16:30hTarda: 15:00h ha 16:30h Les sortides es realitzen cinc minuts abans per tal dagilitzar- les. Mat. 12:25hMat. 12:25h Tarda: 16:25hTarda: 16:25h 5. QU CAL PORTAR? (tot marcat amb el nom) BATABATA DIRIADIRIA BATABATA PINTURAPINTURA 6. QU CAL PORTAR? (tot marcat amb el nom del/la nen/a) BOSSETA:BOSSETA: MIDA GRANMIDA GRAN GOT PLSTIC:GOT PLSTIC: DillunsDilluns CARMANYOLACARMANYOLA TOVALL ROBATOVALL ROBA 7. ESMORZARS ALIMENTS RECOMANATS -Lctics: amb cullera -Fruita -Entrepans raonables *Els nens i les nenes han desmorzar a casa, a lescola cal portar un petit esmorzar. *Utilitzar carmanyola i no embolcalls dalumini. El tovall haur de ser de roba (marcat amb el nom) 8. ELS DIMECRES ESMORZEM FRUITA! *Amb lobjectiu de promoure hbits d'alimentaci i de vida saludables tots els dimecres hem de portar fruita per esmorzar. 9. ELS ANIVERSARIS TAMB ELS CELEBREM DE FORMA SALUDABLE! *Tots els dimecres a lhora desmorzar celebrarem els aniversaris daquella setmana. Recomanem portar aliments saludables: com ara pa de pessic, fruita, sucs naturals, ... 10. Qu prioritzem aquest curs? Els hbits Les relacions socials Lobservaci i experimentaci El raonament: aprendre a pensar i reflexionar El procs de la lectura i lescriptura 11. Llenguatge oral i escrit O Llenguatge oral: afavorirem lenriquiment i correcci del llenguatge oral.s una prioritat. O Es treballa a partir de contes, canons, dites, endevinalles, cartes i tot tipus de produccions escrites. O Llenguatge escrit: seguirem amb el procs encetat a P3 i P4 i avanarem en laprenentatge de la lectoescriptura basant-nos en el Mtode TeberoskyMtode Teberosky. O Iniciarem el treball de la lletra lligada. O La motivaci a lmbit familiar s fonamental per cal vigilar amb algunes interferncies. 12. Llenguatge Musical O HORARI: Divendres mat O MESTRA: Maria Llad O ESPAI: Aula de P5 QU FEM?QU FEM? O Canons, danses.Canons, danses. O Qualitats del so.Qualitats del so. O Audicions.Audicions. O Instruments,Instruments, 13. Llenguatge Plstic QU FEM? O Potenciem la creativitat del nen/a O Treballem moltes i diferents tcniques plstiques O Mitjanant un autor coneixem tcniques. Es treballa PICASSO, la biografia i a travs daquesta lestudi de la seva obra 14. Llenguatge Matemtic O A partir del joc i la manipulaci, i duna forma engrescadora, es treballar el llenguatge matemtic. Els principals continguts seran: O Concepte i grafia fins el 9 O Saber comptar mnim fins el 20 O Sries O Sanefes O Jocs O Classificacions O Geometria O Iniciaci a problemes escrits O Iniciaci a la suma i la resta 15. Psicomotricitat O HORARI: P5 A:Dijous al mat P5 B:Dimarts al mat O MESTRA: Maite Ruiz. O ESPAI: Gimns. O CAL PORTAR: - Xandall i calat fcil de treure i posar (VELCRO). QU FEM?QU FEM? O Activitats ldiques dirigides i lliures. 16. Angls O HORARI: P5 A:Dimarts al mat P5 B:Dijous al mat O MESTRA: Slvia Demelo O ESPAI: Menjador. QU FEM?QU FEM? O Aprendre vocabulari iAprendre vocabulari i expressions ds diariexpressions ds diari mitjanant jocs, canons imitjanant jocs, canons i activitats orals.activitats orals. 17. Filosofia 3-18 O HORARI: P5A-Dimarts P5B- Dijous O MESTRA: Tutora grup O ESPAI: Aula ordinria- Rac Filosofia QU FEM?QU FEM? O Tenint com a punt de partida els contes, lart, imatges, etc. els nens/es posen en marxa habilitats per aprendre a pensar i reflexionar, fent servir la conversa. 18. Padrins/es fillols/es O HORARI: Dijous tarda O MESTRES: Tutores P5 i 5 O ESPAI: Aules P5 - Aules cinqu QU FEM?QU FEM? Cada alumne de P5 tindr el seu corresponent padr de cinqu, es realitzaran moltes activitats conjuntes que permetran fomentar la cohesi social entre lalumnat i laprenentatge entre iguals. 19. Racons O HORARI: Tres tardes a la setmana O MESTRES: Tutores P5 O ESPAI: Aules P5 QU FEM?QU FEM? O Es realitzaran diversos racons per tal de poder treballar en petit grup i aix oferir una atenci ms individualitzada. O Exemples de racons: Rac de lectoescriptura, joc simblic (MTUA), ordinador, Llenguatge Matemtic, grafisme, experiments, etc. Racons de treball Racons joc simblic 20. Protagonista Tots/es els/les alumnes que no hagin estat protagonistes a P4 ho seran a P5. Durant dues setmanes un/a nen/a ser el/la protagonista i haur de portar fotografies de la seva famlia, objectes personals, ... Per finalitzar haureu de venir un dia a lescola iPer finalitzar haureu de venir un dia a lescola i realitzar unarealitzar una activitat amb tot el grup. Lactivitat tindr unaactivitat amb tot el grup. Lactivitat tindr una durada dunadurada duna hora, aproximadament.hora, aproximadament. 21. Projectes O Farem dos projectes al llarg del curs. 1.Projecte nom de la classe: Papallones (P5A) I Dofins (P5B).Papallones (P5A) I Dofins (P5B). 22.Projecte interdisciplinar (tota lescola). Tema; Un any de contesUn any de contes O El treball per projectes permet treballar de forma globalitzadaforma globalitzada a partir dels interesso dels infants. O La vostra participaci s fonamental! Com?Com? Aportant material en relaci al tema treballat, motivant als nens i les nenes, preguntar qu s el que hem fet, collaborant en all que calgui, ... 22. BIBLIOTECA AULA O HORARI: 30 diaris O MESTRA: Tutora O ESPAI: Aula ordinria QU FEM?QU FEM? Aquest curs sha incls en lhorari de tots els alumnes 30 de lectura obligatoris per tal destablir un hbit lector que permeti una millora dels resultats escolars. A P5 ho adaptarem a ledat dels nens i les nenes amb diverses activitats destinades a linici de la lectura. 23. GESTI DAULA Aquest curs portarem a terme un projecte de gesti daula per tal de millorar la convivncia i fomentar un bon ambient de classe. Les normes del grup han estat decidides i consensuades pels/les alumnes O Peridicament es realitzar un seguiment del compliment de les normes de cada grup O Us podreu trobar una nota a la llibreta per tal dinformar-vos del compliment - no compliment del vostre fill/a respecte les normes consensuades. 24. SORTIDES I COLNIES O COLNIES O Quan: 24-25 de mar O A on:LA GRANJA (Santa Maria de Palautordera) O Per qu: - Augment del vincle afectiu entre companys i mestres - Treball emocions - Relaci amb el projecte treballat a laula: els contes Preu: 80, aproxPreu: 80, aprox MNIM 60% DE LALUMNAT,MNIM 60% DE LALUMNAT, S A DIR, 30 ALUMNES!!!S A DIR, 30 ALUMNES!!! Sortides previstes: -Novembre: Visita al bosc -Maig: Marineland -Juny: Museu Picasso (Barcelona) 25. EINES DE COMUNICACI FAMLIA-ESCOLA O LLIBRETALLIBRETA VIATGERAVIATGERA Destinada a establir una comunicaci diria entre famlia-escola. Cal mirar-la diriament i signar les notes. O TUTORIESTUTORIES Dilluns de 12:30 a 13:30. A demanda tant de les tutores com de les famlies. O INFORMESINFORMES Al llarg del curs rebreu dos informes en els quals es detallar levoluci dels nens i les nenes: O Primer informe: febrer O Segon informe: juny 26. REPRESENTANTS DE MARES I PARES DE P5 O Sovint a lEscola ens cal la collaboraci del pares en tasques de suport a laula. Necessitem unun pare o una mare representantpare o una mare representant de cada classe. O Hem creat la figura de la mare o pare enllala mare o pare enlla (dos per aula) O Tanmateix si us ve de gust podeu ser voluntaris per a participar en el Projecte deProjecte de Reutilitzaci de LlibresReutilitzaci de Llibres, el qual consisteix en preparar i mantenir els llibres socialitzats. A les tardes un grup de pares i mares sencarreguen de supervisar lestat dels mateixos. 27. FEM LES COSES FCILS * Notificar a la conserge per telfon 936992969936992969 labsncia dun infant i el motiu. Portar el justificant del metge en cas de malaltia. * Notificar canvisNotificar canvis de telfon o adreces a la tutora. * No portar joguinesNo portar joguines de casa. *Cal tornar les autoritzacions de les sortides dins deltornar les autoritzacions de les sortides dins del termini establert.termini establert. *A lescola no es poden donar MEDICAMENTSno es poden donar MEDICAMENTS (en alguns casos greus, i amb la corresponent recepta del metge es podran fer excepcions). * Han de portar roba cmodaportar roba cmoda que faciliti la seva autonomia (no petos ni cinturons). 28. PER SABER QU FEM O Consulteu la nostra pgina web ja que, peridicament, penjarem les fotografies de totes les activitats que realitzarem al llarg del curs http://www.paucasalsrubi.cathttp://www.paucasalsrubi.cat //