Reunió pares 3r curs 12 13

  • Published on
    03-Jul-2015

  • View
    522

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. TERCER DE PRIMRIA

2. Comencem el Cicle Mitj ! Progressar en autonomiapersonal i responsabilitat Adquisici d hbits detreball i estudi, tantindividualment com en grup Continuar la formaci enels valors del respecte, latolerncia, la solidaritat... 3. NORMES DE CONVIVNCIA DE LA CLASSE-Escoltar a qui t la paraula ( mestre/a queexplica, company/a que interv,...)- Manifestar una actitud de respecte vers elscompanys/es declasse,professors/es,monitors/es de menjador- Mantenir un ambient que afavoreixi lestudi i eltreball. 4. NOVETATS I CANVIS RESPECTE ALCICLE INICIAL El material L agenda Els deures rees 5. Lagenda escolar 6. ELS DEURES Apartat dels alumnes S apunten els deures quehan de realitzar i elmaterialque necessiten. 7. Informacions diversesFaltes de deuresAvisos de convivnciaAltres (felicitacions,falta de bata,). 8. ComunicacionsComunicar absncies delsalumnes (metge, viatges,motius personals,...)Comunicar als mestresqualsevol informacirellevant.Comunicar a les famliesalgun fet que cal conixer.ALEXIA. 9. EntrevistesQualsevol famlia quedesitgi realitzar unaentrevista amb els/lesmestres del curs.Els/les mestres quevulguin realitzar unaentrevista amb la famliadun/-a alumne/-a. 10. De manera sistemtica tindran cada setmana untreball per fer a cas: clcul, problemes i dictatspreparats.Introduirem ms deures progressivament durant elcurs.Volem potenciar que a classe aprofitin el temps almxim, que treballin i que ho facin b. 11. TALLERS - TEATRETreball de projecte interdisciplinar-Sintenta que ells mateixos siguin els protagonistes del procsdaprenentatge.- Hi intervenen diferents disciplines.- Expressi oral, expressi corporal, treball democions-S avalua a final de cicle com a projecte. 12. APRENEM TOTS JUNTS Una hora setmanal que dedicarem a: Revisar lagenda de classe. Organitzar i planificar el treball de la setmana. Acabar les feines pendents. Arxivar Aspectes organitzatius propis de la tutoria (atenci individualitzada, canvis de lloc, crrecs) 13. EDUCACI FSICA Els vestidors Autonomia Marcar la roba 14. COMPETNCIES SOCIALSCapacitat de relacionar-se assertivament amb elsaltres.Desenvolupar aquesta capacitat de relacionar-seamb els altres: potenciant lempatia ajudar-los en el raonament moral millorar les habilitats socials (donar grcies, demanar un favor,saber felicitar, negociar)Una hora a la setmana. 15. AVALUACI Valorem els aprenentatges que lalumne varealitzant al llarg del curs. Peridicament es realitzaran controls per notindran el pes total de lrea. Lactitud t un pes important en la valoraci finalde cada rea. Totes les tasques que es realitzen savaluen. 16. ATENCI A LA DIVERSITATDesdoblament a les rees instrumentals: Matemtiques i Llengua Catalana.Hores datenci individualitzada: PANNDA. 17. INFORMES 3 informes durant el curs. El primer est complimentatamb lapartat de personalitat. Els informes es faran arribar a les famlies a travs de la plataforma ALEXIA. 18. Collaboraci des de casa:Interessar-se pel treball del nen/a .Trobar un lloc adequat per tal que el vostre fill/a treballi iestudi.Supervisar lorganitzaci del vostre fill/a.Ajudar-los noms quan tinguin dificultats.. Assegurar-se que el vostre/a fill/a tingui temps pel joc i pel descans diari.CAL SER FLEXIBLES I COMPRENSIUS, PER ALHORA EXIGENTS. 19. Visiteu-nos al bloc!http://www.dominiques-santandreu4t 20. Sortides19 doctubreArenys de Mar16 novembreSAT12 marCim dligues4/5 abrilGurdia UrbanaabrilSortida dEducaci fsica (Pavell BonPastor)10 maigAudici30 maig Centelles (activitat daventura) 21. Hora de visita dels tutors 3r A3r B Laura PalNria VilasecaDivendres 12 a 13h Dimarts 9 a 10h. 22. Grcies per la vostra assistncia!