Click here to load reader

revija Energetik

 • View
  332

 • Download
  12

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Strokovna revija instalaterjev-energetikov

Text of revija Energetik

 • Leto XVIII

  TEVILKA

  88

  w w w . r e v i j a - e n e r g e t i k . s i

  Potnina plaana pr i pot i 2102 Maribor

  September 2011

  Kombinacija s prihodnostjo: Viessmann kondenzacijska tehnika dopolnjena s toplotno rpalko

  Vies

  sman

  n d.o.o. C. X

  IV. d

  ivizije 116

  a 2

  000 Maribor

  tel.: 02 48

  0 55

  50 faks: 02 48

  0 55

  60 v

  iessman

  [email protected]

  sman

  n.si

  Uinkovita kombinacija: oljni kondenzacijski kotel Vitorondens 200-T in kompaktna toplotna rpalka Vitocal 160-A. Prednosti te do podrobnosti usklajene kombinacije: mnogo niji stroki ogrevanja, predvsem energijsko varno ogrevanje sanitarne vode in minimalne emisije. www.viessmann.si

  Individualne reitve z uinkovitimi sistemi za vse energente in vsa podroja uporabe

  Nai poslovni partnerji v vai bliini: *LJUBLJANA z okolico:ECOP AGENT d.o.o., Traka c. 329, 1000 Ljubljana, tel.: 051 615 615; Kek d.o.o., Gasilska 37, 1290 Grosuplje, tel.: 030 664 438; PROINS d.o.o., Golo Brdo 52, 1215 Medvode, tel.: 041 707 466; Remih Ineniring d.o.o., Stegne 31, 1000 Ljubljana, tel.: 01/511 42 90; Vavtar Ineniring d.o.o., Ulica Bobrova ul 20, 1000 Ljubljana, tel.: 01/520 75 82; VISTRA d.o.o., Groblje 3a Rodica, 1230 Domale, tel.: 01/724 43 43

  MARIBOR z okolico:Kriej d.o.o., Miklavka c. 75, 2311 Hoe,tel.: 02/629 54 60; Montaa, servis toplotne tehnike Majhen Sebastien s.p., Zg. Hajdina 12b, 2250 Ptuj, tel.: 041 620 205; Termoservis-Brdnik Danilo s.p., Spodnjevaka pot 24a, 2000 Maribor, tel.: 040 684 544

  VZHODNA TAJERSKA in PREKMURJE:Intalacije Gabor Milan s.p., Dolnja Bistrica 55,9232 renovci, tel.: 041 891 324; Intalacije Filipi Borut s.p., Precetinci 35, 9243 Mala Nedelja, tel.: 041 631 473; R & M mont d.o.o., Industrijska ul. 8, 9000 Murska Sobota, tel.: 051 640 430

  CELJE z okolico in POSAVJE:ASC 2000 d.o.o., Praprotnikova 35, 3330 Mozirje,tel.: 03/839 26 60; Jurian Mihael s.p.,Polje ob Sotli 16, 3255 Bue, tel.: 041 624 879;MKT Radej d.o.o., Glavni trg 25, 8290 Sevnica,tel.: 07/816 06 30; Monmetal Otir Johannes s.p., Brezina 28, 8250 Breice, tel.: 041 636 585; Monter d.o.o., Celje, Medlog 7c, 3000 Celje, tel.: 041 526 420; Smevt d.o.o., Zaret 61,3202 Ljubena, tel.: 041 624 060

  KOROKA:Erjavec August s.p., Brdinje 51, 2394 Kotlje,tel.: 041 632 113; Linasi Milan s.p., Podgorje 64f,2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu, tel: 02/882 24 90

  GORENJSKA:ELTERM d.o.o., Prena 7, 4260 Bled,tel.: 04/537 32 00; INTALACIJE OBLAK, Zlatko Oblak s.p., Smlednika cesta 43a, 4000 Kranj,tel.: 041 403 578; I.S.P. d.o.o., Bevkova ulica 42, 1241 Kamnik, tel.: 01/839 45 87; TALCOM d.o.o., Demarjeva 14, 4220 kofja Loka, tel.: 041 615 021

  DOLENJSKA:Dulc. d.o.o., Stranje pri kocjanu, 8275 kocjan,tel.: 041 616 255; Pagras d.o.o., Adamieva 2, 8000 Novo mesto, tel.: 041 377 834; Revis d.o.o., Ljubljanska cesta 89, 8000 Novo mesto,tel.: 07/338 29 42; Termoting, svetovanje, ineniring in montaa d.o.o., Pod Trko goro 83, 8000 Novo mesto, tel.: 041 348 738

  NOTRANJSKA in PRIMORSKA:Avir, ineniring d.o.o., tel.: 031 703 106; Pavel intalacije, Bizjan Pavel s.p., Strmica 11, 1360 Vrhnika, tel.: 041/688 211; ebron Franko s.p., Preserje 80 / a, 5295 Branik, tel.: 041 648 533; INSTAL - M d.o.o., Topolc 9, 6250 Ilirska Bistrica, tel.: 040 473 123; Rupnik Bojan s.p., Mali most 14, 1370 Logatec, tel.: 041 715 548

  * Nai poslovni partnerji so instalaterji, oziroma instalaterska podjetja, ki v svojem imenu in na lasten raun montirajo opremo Viessmann.

  Geberit Monolith

  Geberit Monolith zdruuje preverjeno kakovost in popoln dizajn. Mednarodno vekrat nagrajen sanitarni modul skriva splakovalnik za stekleno ploo, kar mu daje atraktiven in racionalen izgled. V samo nekaj korakih lahko nanj pritrdite izbrano keramino koljko in ustvarite popolno harmonijo v kopalnici. Prednosti so jasne: brez razbijanja, oblaganja z novo stensko ali talno oblogo in brez umazanije. Ve na www.geberit.si

  Dizajn, vgrajen enostavno.

 • Vodilno ogrevanje na biomaso

  KWB ogrevanje na biomasoSpecialist za ogrevanje na sekance, pelete in polena 8 - 300 kW

  Sprejmite izziv in postanite specialist

  za ogrevanje na biomaso - KWB certifi-

  cirani partner*.

  Pridruite se odgovornim

  za prihodnost!

  * ve informacij na tel.: 03/839 30 80 ali inf

  [email protected]

  www.kwb.si

  Primus 137 D

  PASIVNO JE Z NAMI AKTIVNO

  T: 02 421 67 50 I: www.lumar.si

  PASIV

  geprfterAnschluss

  PASSIVHAUS

  Komponentegeeignete

  Dr. Wolfgang Feist

  iveti najbolje!

  GRADIMO SODOBNE, VARNE EKOLOKE HIE LUMAR IN TAKO AKTIVNO PRISPEVAMO K VAROVANJU OKOLJA

  V podjetju Lumar e danes gradimo hie prihodnosti, ki najmanj onesnaujejo okolje in dosegajo izjemno nizko rabo energije za ogrevanje.

  Da je Lumar TEHNOLOGIJA vodilna v Sloveniji na tem podroju dokazuje tudi dejstvo, da smo edini slovenski proizvajalec s certifikatom Passivhaus intituta za konstrukcijski sistem za pasivno gradnjo in prvi slovenski proizvajalec s certifikatom za postavljeno pasivno energijsko hio (Primus 137), ki je hkrati tudi plus energijska hia.

 • September 2011

  Dopustniki as je za nami. Nekateri ste si oddahnili za dalj asa, drugi malo manj. as tee in naenkrat bo pred nami jesen. Razmiljamo e o novi kurilni sezoni, sprau-jemo se, ali bomo posodobili nae ogrevalne sisteme, ali jih bomo nadgradili, ali pa segli globoko v ep in plaevali drage energente. Finanno- gospodarska kriza je mnogo ljudi odvrnila od posodobitev in izboljav ener-getskih sistemov.

  Jesenski as nam nudi monost pridobi-vanja dodatnih informacij na Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju. Marsikdo bo obiskal sejem, saj kljub velikemu tevilu informacij, ki so na voljo, tako na internetu, kot tudi v revi-jah, predstavitev v ivo, e vedno ostaja eden najpomembnejih nainov pridobivanja in-formacij, obenem pa tudi vzbuja zaupanje pri ljudeh. Podjetja, ki se ukvarjajo s proda-jo najrazlinejih ogrevalnih sistemov, pred-stavljajo svoje proizvode in storitve. Slovenci poznamo izrek, da vsak svojega konja hvali. Res je, da se veliko ljudi samostojno odloa in si velikokrat sami izberejo tip ogrevalnega sistema ali kurilno napravo, s pomojo trgov-cev. Pri tem pa pozabljajo, da trgovci mnogo-krat niso ustrezno strokovno podkovani za ta podroja, da vsaka naprava ali sistem ni pri-merna za doloene obstojee zgradbe, kakor tudi ne za novogradnje. Zato je najpomemb-neje, da nam svetujejo ustrezno usposobljeni svetovalci. Tukaj pa nastopijo tudi obrtniki, s svojimi dolgoletnimi izkunjami, ki lahko sku-paj s stranko in prodajalcem, najdejo najpri-merneji sistem ter energent. Veliko trgovcev e sodeluje z obrtniki pri vgradnjah ogreval-nih naprav, saj le tako lahko dobijo koristne povratne informacije o delovanju vgrajene opreme razlinih proizvajalcev. Naroniki pa pri tem dobijo zagotovilo, da so izbrali pra-vi sistem za njihov objekt, obenem pa imajo, s strani obrtnika, zagotovljen servis in stalno kontrolo ogrevalne naprave.

  Novi naini gradnje, adaptacije obstoje-ih objektov, vgradnja kakovostnih gradbe-nih materialov, omogoajo tudi instalaterjem kvalitetno izvedbo instalacijskih del. Sedaj je prilagajanje in medsebojno sodelovanje veli-ko laje, vsaj v fazi gradnje ali adaptacije.

  Na triu je poplava razlinih materialov, ki mnogokrat oteujejo izbiro, vendar nam kar nekaj vrhunskih izdelkov omogoa vgra-dnjo, ki zadovolji tako zahteve naronikov in

  kot tudi izvajalcev. Res pa je, da je kakovost e vedno cenovno visoko ovrednotena. Nizka cena za vgradnjo ogrevalnega sistema, krat-korono res pomeni nov sistem, dolgorono pa to ni zagotovilo, da bo naprava vrhunsko delovala in obenem varevala z energijo.

  Prav v reviji Energetik se lahko seznanite z razlinimi ponudbami ogrevalno- hladilnih sistemov, z njihovim delovanjem, z energet-skimi kazatelji, pridobite pa si lahko tudi kon-takte, da si te naprave ogledate v delujoih oblikah- torej na objektih samih.

  Vsekakor pa je tudi izredno pomembno in potrebno, da se tudi instalaterji izpopolnjuje-jo v svojem znanju, zato se od proizvajalcev priakuje ve kakovostnih informacij in tudi ve strokovnih izobraevanj. Samo dobro po-znavanje delovanja opreme bo zadovoljilo e tako skeptinega naronika.

  Znanje, ki ga pridobivamo, ni vedno lah-ko prenesti v prakso. Naj nam ne bo teko priznati, da se lovek vse ivljenje ui. im hitreji je napredek, predvsem na podroju energetike, tem ve znanja se zahteva od in-stalaterjev. Zato so naa stanovska zdruenja, kakor tudi sejmi, zelo pomembni. Prav sejem MOS nudi veliko konkretnih informacij na i-rokem podroju obrtnitva in tudi energeti-ke. Prave informacije, ob pravem asu, nam lahko reijo marsikateri zaplet na samem te-renu. e vemo, kam naj se obrnemo, da dobi-mo prave odgovore, bodisi o materialih, bo-disi o nainih vgradnje, funkcionalnostih itd., takrat smo lahko zadovoljni.

  Preprian sem, da nam tudi naa revija Energetik lahko marsikdaj nudi koristno in-formacijo, tako na internetu, kakor tudi v ti-skani obliki. Revija je dober partner tako pro-izvajalcev, prodajalcev, ki oglaujejo svoje izdelke, kakor tudi obrtnikov, ki dnevno po-trebujejo koristne informacije za svoje delo. Vsem stanovskim kolegom elim veliko uspe-ha pri delu, im manj teav z gospodarsko kri-zo, naim oglaevalcem pa veliko prodaje na triu.

  Se vidimo na Mednarodnem obrtnem sej-mu v Celju!

  Bojan Gruovnik

  U v o d n i k

 • September 2011

  S l o v e n S k a S t r o k o v n a r e v i j a i n S t a l a t e r j e v e n e r g e t i k o vUstanovitelj in izdajatelj: OOZ Maribor, Sekcija instalaterjevenergetikov.

  Glavni in odgovorni urednik : Bojan Gruovnike-pota: [email protected]

  Marketing: mag. Olga Poslek s .p., GSM: 041 889 942 in 040 580 519, e-pota: [email protected]

  Koordinator revije: Leonida P

Search related