Revija  M 174/2012

 • View
  263

 • Download
  15

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Revija športa otrok in mladine.

Text of Revija  M 174/2012

 • Pot

  nina

  pla

  ana

  pri

  pot

  i Lju

  blja

  na

  174 2012Letnik 20 tevilka 174 3/2012 revijo izdaja Zavod za port RS PlanicaPo

  tni

  na p

  laa

  na p

  ri po

  ti L

  jubl

  jana

 • pORT MLAdihTRibuna

  2

  Rudi VivodNa zimsko atletsko DP v metih je priel tudi atletski trener Rudi Vivod, ki je bil zadovoljen s svojimi tekmovalci in tekmovalkami, saj so mladinci in mladinke (Eva Vivod, kopje) osvajali medalje v lanski konkurenci. Rudi, ki je znan po umirjenosti, je razmiljal o organizaciji manjih tekmovanj, kakrno je bilo v Domalah. Po njegovem bi morali organizatorji razmisliti, kako bi tekmovanje izpeljali v krajem asu. e je treba akati od prvega do zadnjega nastopa, se takno tekmovanje zelo zavlee, izgubi se veliko asa. Med nastopi je pogosto ogromno premora, ki ga navadno ni mono udobno preiveti, tekmovalci so brez prehrane. To zagotovo vpliva na njihovo zbranost in eljo po dobrem nastopu. Letos smo imeli na zimskem prvenstvu lepo vreme, vasih pa nas zebe. Za blinje tekmovalce je to e nekako sprejemljivo, e pa se je treba voziti uro in pol, pa ne ve. Menim, da bi takno tekmovanje lahko izpeljali v dveh urah.

  Na TV nove besede Na svetovnem prvenstvu v smuarskih poletih smo lahko spremljali prenos gospoda Andreja Stareta, sliali pa smo nekaj besednih bravur, posebno zanimiva pa je tista za veter, ki potegne skakalcu v hrbet imenoval ga je poklopnik. Nekaj novega v slovenskem besednjaku, posebno za veter. Doslej smo govorili o vzgorniku in vzdolniku.

  Saj vemo, da so deskarji svet zase, da so sproeni, da se znajo zabavati, oblaiti po svoje in zato tudi govorijo po svoje. Angleina je v njihovem jeziku zakon, brez tega ni tekmovanja, ker tako pa mora biti. Ko napovedovalec sledi tekmovalcu in komentira njegove bravure, se poslualcu morda za trenutek zazdeti, da je deskarski poligon zunaj vseh jezikovnih pravil, za kar imajo mladi vso pravico ker pa ne deskajo za olsko oceno. Zato imajo deskarji 1. in 2. run (tek), vse tevilke za opis vrtenja v zraku so v anglekem letalskem argonu razumljivih kratic od 1-80 do 7-20 itd., seveda v angleini, 3-60 je, denimo, polni krog, lending je pristanek, clean je ist pristanek in kdo bi vedel, kaj vse e. Ni, treba bo vzeti v roke kakno knjigo in se nauiti tudi teh izrazov, da se ne bi poutil Kitajca. Sicer pa ekipi deskarskega tekmovanja estitke, saj so znali dvigniti razpoloenje med tekmovalci in gledalci.

  JEZIKOVNI KOTIEK

  Smuarski vrtec CerknoPosebna zgodba Smuarskega centra Cerkno je smuarski vrtec. Kot druinsko smuie so zelo domiselno pripravili tudi ta del ponudbe. Malki lahko v vrtcu marsikaj pono v vsakem trenutku, tudi, ko je slabo vreme ali mraz. e je premrzlo, se lahko skrijejo tudi v otroki kotiek v restavraciji ali pa v brunarico ob poligonu otrokega vrtca. Tu lahko sami ali pa v varstvu varuk uivajo na toplem, se igrajo, riejo, gledajo televizijo, skratka, ponejo karkoli. Prav tako pa je na smuarskem poligonu obilica igral, na katerih lahko uivajo, v srediu zanimanja je tekoi trak, tu so e vrtiljaki, razne figurice, okoli katerih lahko vijugajo ... V smuarskem vrtcu organizirajo tudi tekmovanja za najmlaje, na katerih vsak otrok dobi nagrado za sodelovanje.

  S humorjem Marjan Prevodnik, akademski slikar Marjan Prevodnik, akademski slikar, ki ga bomo omenili v prihodnji ZGODBI, je poln domislic. Za port mladih je povedal tole: Mnogo (mladih)

  portnikov bi rado srealo pravega portnika, namesto da bi sami postali pravi portniki. V izvirniku Gloria Steinem sicer govori o pravi osebi. Dodaja e misel o ahu: Dober ahist bi moral biti vsaj priblino tako zanesljiv, kot je vzhajanje sonca. Marjan pravi, da je ta pregovor priredil po neznanem viru.

 • pORT MLAdihTRibuna

  3

  pORT MLAdihTRibuna

  Koper

  6. junij

  3.FESTIVAL PORTA MLADIH3.FESTIVAL PORTA MLADIHTo bo pravi slovenski solski sportni praznik - VABLJENE OSNOVNE SOLE

  VV

  V

  JEZIKOVNI KOTIEK

  Prvi dan poitnic je SC Cerkno obiskala skupina 41 otrok iz socialno ogroenih druin iz Kopra in Izole, ki jim je vodstvo smuia, v sodelovanju z Drutvom prijateljev mladine in Radiom Koper, omogoilo veselje na sankaliu. Zimski portni dan so si popestrili s sankanjem. Boris Dreek, vodja smuia, je dejal: Vesel sem, da so fantje in dekleta uivali sonen zimski dan, ki bo najbr letos njihov edini na snegu.

  Barbara piler naskok na olimpijski LondonBarbara je na zimskem dravnem prvenstvu z metom 66,60 m (4 kg) postavila dravni rekord v metu kladiva za mlaje lanice in to e v svojem prvem nastopu v tej kategoriji. 20-letna tudentka ole z ekonomsko usmeritvijo, ki smo jo pogosto omenjali v M, saj ima z mladinskih svetovnih prvenstev bronasto, srebrno in zlato medaljo, je tudi zmagovalka OFEM. Letos stoji pred dvema velikima ciljema nastopoma na evropskem prvenstvu in olimpijskih igrah. Seveda si mora vstopnico za obe tekmovanji ele pridobiti. Kljub temu da je s svojim najboljim izidom 67,06 m oddaljena, denimo, do olimpijskega nastopa v Londonu samo dva metra (69 m), pa to sploh ni malo, a Barbara ni zaskrbljena, saj je prepriana, da ji bo met za normo uspel. Koliko je to v resnici, bi znali povedati fiziki, ki bi na temelju obodne hitrosti kladiva lahko izraunali, kakne sile nastopajo pred izmetom. Ampak, 185 cm visoka Breianka, ki smo jo neko obudovali tudi v vratih osnovnoolske rokometne ekipe, je povedala, da je veliko odvisno tudi od telesne tee, tehnike in moi.Barbara je ena redkih mladenk, ki se prav ni ne boji tega, da bi pridobila kaken kilogram telesne tee, saj je za bolji doseek to nujno potrebno. Pridobiti moram e nekaj moi in potem bodo tudi doseki takni, kot priakujem. Vse se poasi sestavlja, pravi atletinja, ki z lahkoto dvigne nad glavo 70 kg teko ute, a samo trikrat zapored. Z deset kilogramov lajo utejo pa lahko opravi ve ponovitev.Barbara je ob koncu pogovora pohvalila Klavdijo traus iz Ljubljane, seveda pa je e nekaj zanimivih metalk kladiva. Punce morajo nastopati na velikih tekmovanjih, saj je psiholoki pritisk pri metu kladiva kar pomemben. Barbara trenira vsak dan dvakrat. Zdaj, ko bo topleje, jo bo zagrabila elja, da bi sedla na svojo 125-kubino yamaho in jo pognala po stranskih cestah. Vozim samo ob lepem vremenu, rada se sprehajam, predvsem pa sem rada doma, med svojimi. Rada se pogovarjam, nam je e povedala Breianka, o kateri bomo e veliko sliali. Seveda, e bo s svojim motorjem previdna v prometu.

  Prostovoljci javite seMorda e veste, da bo 16. junija v kofji Loki prvi noni ulini Tek tirih mostov. Tek na 10 km bo potekal v organizaciji portne zveze kofja Loka in Obine kofja Loka. To ne bo prva tovrstna tekaka prireditev po ulicah srednjevekega mesta. V soboto, na dan prireditve, obetajo pester program s teki najmlajih in z medobinskim prvenstvom osnovnoolcev v cestnih tekih. Izpeljali bodo e zabavno druinsko popoldne na Mestnem trgu, osrednjo pozornost pa bo namenjena noni tekmi. Tek tirih mostov bo velik organizacijski zalogaj, ki ga bodo zmogli samo s prostovoljci, zato jih e zdaj vabijo k sodelovanju. Veseli bodo vsakogar. Pokliete lahko na 041 344 138 ali se javite na e-poto igor@drakulic.eu, http://tekstirihmostov.si/.

  Zimski dan za otroke iz Kopra in Izole

 • 44 vogal

  4

  Deskanje je kultni port mladih, ki so mu prisluhnili v Smuarskem centru Cerkno. Prvo tekmovanje v nizu za dravno prvenstvo je uspelo, lepo urejen poligon pa vabi mlade posebnee, ki so se smuanja e naveliali. Zatrjujejo, da deskanje daje ve.

  REVIJO IZDAJA

  Zavod za port RS Planica

  OD GO VOR NI URED NIK

  Ni ko Sla na

  URED NIT VO

  Par mo va 33, 1000 Ljub lja na tel. 01 2363 107, 041 753 333, faks 01 2363 150 e-po ta: ni ko.sla na@ zrss.si urednistvosm@ gmail.com

  URED NI KI OD BOR

  Tjaa Andre Prosenc, dr. Mojca Dopona Topi, dr. Bojan Knap, dr. Pe ter Kla vo ra, dr. Mar je ta Ko va, dr. Toma Pavlin, Ale Pe e, dr. Stan ko Pin ter, Ro man Ra man, Ur ka Stri tar.

  NA RO ANJE NA REVIJO

  Ni ko Sla na e-po ta: ni ko.sla na@ zrss.si urednistvosm@ gmail.com

  TISK

  Littera picta, d.o.o.NA KLA DA2.500

  OB LI KO VA NJE IN PRE LOM

  Studio MEDIA, d.o.o., Ljub lja na

  KO REK TO RI CA

  Bar ba ra if rarVa bi mo vas, da so de lu je te s svo ji mi po gle di in iz ku nja mi. Pri spev ke spre je ma mo po e-po ti ali po po ti na dis ke tah. Fo to gra fij ne vra a mo, ra zen po do go vo ru. Od zi vi na ob jav lje ne pri spev ke naj ne bo do dalj i od ti ri de set vrs tic. Pri dr u je mo si pravi co do kraj a nja pri spev kov, tis tih, ki ne ustre za jo na-me nu, ne bo mo ob ja vi li.

  Re vi ja za port ot rok in mla di ne na da lju je tra di ci jo bil te na D in gla si la ol ski port.ISSN 1318-1718.

  Re vi ja je na me nje na port nim na ra aj ni kom, tre ner jem, port nim pe da go gom, star em in vsem, ki jih za ni ma port mla dih.

  Boris DreekZa nadzorovano vonjo

  Na februarskem tekmovanju deskarjev za otroki pokal je s svojim fotografskim aparatom neutrudno lovil dinamino ozraje in razposajeno navduenje mladih deskarjev v zraku, da bi dogodek ovekoveil na kakni spletni strani ali pa samo osveil spletno stran cerkljanskega smuarskega centra. Boris je po srcu umetnik in hkrati neznansko zagnan lan ekipe, ki skrbi, da bi bilo na smuiu vse v najlan ekipe, ki skrbi, da bi bilo na smuiu vse v naj ekipe, ki skrbi, da bi bilo na smuiu vse v najlepem redu. O njegovem sodelovanju s portnimi pedagogi smo v M nedavno e pisali, med deskarskim tekmovanjem in na prvi dan zimskih poitnic pa smo njegovo delo lahko spremljali v ivo. Bil je povsod, predvsem pa je sprejel veliko skupino otrok iz primorskih mest, ki jim je SC Cerkno omogoil sonni sankaki praznik, pogovarjal se je z novinarji, ki so spremljali dogodek

  Sogovornik ni iz portne stroke, a e od leta 1983, ko so v SC Cerkno postavili prvi