Revista AGRIMEDIA - DECEMBRIE 2009 / AGRIMEDIA Magazine - DECEMBER 2009

 • View
  217

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Romanian Agriculture Magazine

Text of Revista AGRIMEDIA - DECEMBRIE 2009 / AGRIMEDIA Magazine - DECEMBER 2009

 • Decembrie 2009

  Cr`ciunul sau Na[terea Domnului nostru Iisus Hristos este o mare s`rb`toare cre[tin`, celebrat` \n fiecare an la 25 decembrie, potrivit calendarului Gregorian, sau la 6 ianuarie, conform calendarului Iulian. Este, potrivit teologilor, una dintre cele 12 s`rb`tori domne[ti ale Bisericii bizantine. Aceast` impresionant` [i bogat` \n semnifica]ii s`rb`toare \[i are obr[ia, din antichitate, \n lumea precre[tin`. Ini]ial, ea semnifica biruin]a luminii asupra \ntunericului. |n Roma Antic`, s`rb`toarea a dobndit noi valen]e, fiind dedicat` att zeului recoltelor - Saturn, zeului luminii Mithras, ct mai ales victoriei luminii [i bun`t`]ii suflete[ti. |n anul 274 d.H., cnd solsti]iul de iarn` a c`zut pe data de 25 decembrie, \mp`ratul roman Aurelian a proclamat aceast` dat` ca Natalis Solis Invincti. Tot \n aceast` perioad`, cnd lumea cre[tin`, de[i persecutat`, c[tiga tot mai mul]i aderen]i, episcopul Romei Telesphorus a declarat c` serviciul religios ar trebui ]inut \n aceast` perioad` pentru a s`rb`tori Na[terea Domnului [i Mntuitorului. Abia \n anul 325 d.H., Constantin cel Mare, primul \mp`rat cre[tin, a stabilit ca dat` oficial` a s`rb`toririi Cr`ciunului sau, mai exact, a na[terii Domnului nostru Iisus Hristos data de 25 decembrie, fapt transmis enoria[ilor abia \n anul 354 d.H. de c`tre episcopul Romei Liberius. Dar care este de fapt etimologia termenului Cr`ciun? P`rerile oamenilor de [tiin]` converg cu cele ale teologilor. Dac` erudi]i precum acad. Al. Rosetti, Vasile Prvan, Al. Graur apreciau c` acest termen deriv` din expresia Creatio, f`cnd trimitere indubitabil` la ziua Crea]iei sau a Na[terii lui Iisus Hristos, biserica atribuie Cr`ciunului aceia[i semnifica]ie cnd se refer` la aceast` zi ca fiind Dies Creationis Christi sau La nativite de Jesus Christ. |n secolul al XIX-lea, cnd credin]a cre[tin` a cunoscut o mare extindere, inclusiv pe continentul american, s`rb`torirea Cr`ciunului a devenit att de popular` \nct nici biserica, nici guvernele nu mai puteau ignora importan]a acesteia. |n acest sens, \n America, \nc` din anul 1837, Cr`ciunul a fost declarat s`rb`toare legal`; att teologii, arti[tii, ct [i popoarele cre[tine au contribuit la completarea laturii spirituale a marii s`rb`tori a na[terii Domnului nostru Iisus Hristos cu obiceiuri [i crea]ii unice. Asocierea Sfintei s`rb`tori cu bun`t`tea lui Mo[ Cr`ciun - pelegrin generos a[teptat de copiii din \ntreaga lume, de \mpodobirea bradului, de bucatele tradi]ionale [i colindele ce pream`resc na[terea Domnului Iisus Hristos \ncununeaz` apoteotic pr`znuirea marelui eveniment.Este remarcabil cum geniul poporului romn [i-a adus contribu]ia la aureolarea marii s`rb`tori, c`ci unde \n lume spiritul mistic se \mbin` mai fericit cu crea]ia artistic` dedicat` cinstirii Na[terii Domnului nostru Iisus Hristos dect \n s`la[ele

  ]`ranilor? S` particip`m afectiv la pr`znuirea Na[terii Domnului Iisus Hristos [i s` ne bucur`m de triumful

  Luminii contra \ntunericului [i ignoran]ei. |n tumultuoasa existen]` p`mntean`, omul trebuie s`-[i g`seasc` suportul moral [i spiritual \n credin]a str`bun` [i s` nu cad` \n eroarea invers`rii valorilor. Cr`ciun fericit!

  Cr`ciunul - marea s`rb`toare a lumii cre[tine

  Simona MUNTEANU

 • Decembrie 2009 www.euro-ferma.ro www.euro-ferma.ro

  ISSN 1844 3176

  SUMAR:S.C. AGRI MEDIA INVEST SRL

  Str. R\ul Sadului nr. 8,Bl. R22, Sc. B, Et. 9, Ap. 77

  Sector 4, Bucure[ti

  Tel. 021 / 637.02.99Tel. / Fax: 021 / 317.05.87redactie@euro-ferma.ro

  Anul III, Nr. 12 / 2009 ()Decembrie 2009

  REDACTOR {EFSimona Munteanu

  simona@euro-ferma.ro0752.24.25.35031.439.97.46

  REDACTORIAna Must`]ea

  ana.mustatea@euro-ferma.ro0752.24.25.32

  Nicoleta Burtannicoleta@euro-ferma.ro

  Victor V`t`manuvictor@euro-ferma.ro

  Ionu] V\n`toruionut@euro-ferma.ro

  0724.35.36.98

  CORECTORGabriela Din]`

  MARKETINGGabriela St`nculescugabriela@euro-ferma.ro

  0752.24.25.29

  ABONAMENTE {I DIFUZAREOana Neagu0752.24.25.31

  oana@euro-ferma.ro

  CONCEPT GRAFIC & DTPAndrei Arabolea

  dtp@euro-ferma.ro

  Proiect de cooperare \ntre Romnia [i Flandra

  CLEARFIELD UNION - o alian]` pentru profitul fermierilor

  Toleran]` [i rezisten]` ob]inute printr-o tehnic` revolu]ionar`

  Victoria Fran]ei irit` Marea Britanie

  Lansarea campaniei de vnz`ri Limagrain 2010

  Calendarul principalelor lucr`ri agricole de cmp

  Date esen]iale despre porumb

  Productivitate m`rit` prin comasarea terenurilor agricole

  BASF a lansat conceptul AgCelence

  Agenda lunii decembrie pentru legumicultori

  Noi fungicide pentru protec]ia vi]ei-de-vie

  Ziua Mecanizatorului

  Massey Ferguson investe[te \n clasa de putere medie

  2010 - anul tractorului utilitar John Deere

  Produc`torul romn de porc [i PPC

  Forumul de agricultur` ecologic`

  Burse externe

  Legisla]ie agricol`

  12

  14

  26

  44

  46

  50

  54

  58

  60

  62 Mic` publicitate64

  16

  18

  20

  24

  30

  32

  36

  42

  |n dialog cu fermierii6

  Editorial3

  Ur`ri de s`rb`toare66

 • Decembrie 2009 www.euro-ferma.ro www.euro-ferma.ro

 • Decembrie 2009

  |n dialog cu fermierii Ce planuri ave]i pentru anul 2010? Cons idera]i c` va fi un an prielnic investi]iilor?

  Mihai Afiliu, manager general SC Afiliu Trans SRL Mizil, jude]ul Prahova|n primul rnd, inten]ionez s` demarez o investi]ie foarte mare, \n valoare de circa 2 milioane de euro, constnd \n instala]ii de irigat. Deja am \ntocmit proiectul pentru accesarea fondurilor europene, l-am depus, iar acum a[tept pentru a vedea dac` va fi declarat eligibil sau nu. Consider c` \n domeniul iriga]iilor autorit`]iile trebuie s` intervin` mult mai puternic, s` demareze un program pentru dezvoltarea unui sistem na]ional de iriga]ii. De asemenea, trebuie s` se intervin` [i pentru realizarea de perdele [i liziere de protec]ie a culturilor agricole. Fiecare fermier trebuie s` fie responsabil pentru \mp`durirea unei f[ii de teren aflat` \n administrarea sa.Pentru anul 2010, o alt` investi]ie pe care vreau s` o realizez este extinderea suprafa]ei agricole. Plastic vorbind, eu fac investi]ii \n fiecare zi. Sper ca \n anul 2010 problemele cu care ne-am confruntat pn` acum s` se rezolve. M` refer, \n special, la subven]iile agricole, care au venit cu \ntrziere [i din aceast` cauz` nu am putut realiza un plan de afacere. Vrem ca sprijinul financiar pe care-l primim s` vin` la termenul stabilit, s` nu mai sufere amn`ri. Nu-i nici o problem` dac` banii vin e[alonat, important este s`-i primim la data convenit`.Din punctul de vedere al produc]iei agricole, sper ca \n anul care vine s` ob]in produc]ii agricole satisf`c`toare. La aceast` dat`, \n cmp, grul (1.400 ha), precum [i rapi]a (500 ha) se prezint` bine [i foarte bine. |n ceea ce prive[te rela]ia pe care o avem cu b`ncile comerciale, nu cred c` \n 2010 se va schimba ceva. Sunt sceptic c` acestea vor fi mai deschise c`tre agricultori. De-a lungul timpului, investi]iile pe care le-am demarat au fost din ce \n ce mai mari [i att ct voi putea am s` continui s` fac investi]ii.

  Sorin Moise, administrator SC Sorifan SRL, localitatea Tufe[ti, jude]ul Br`ila|n anul 2010, vreau s` \ntocmesc un proiect FEADR de accesare a fondurilor europene pentru demararea unei investi]ii \n domeniul zootehnic. Mai exact, vreau s` \nfiin]ez o ferm` de suine: ad`post pentru cre[terea [i \ngr`[area suinelor [i utilaje pentru FNC-uri (buc`t`rii furajere). Valoarea proiectului va fi de circa 550 de mii de euro, dat` fiind sc`derea actual` a pre]urilor la materialele de construc]ii. Vroiam s` depun proiectul \n sesiunea din aceast` toamn`, \ns` aceasta s-a amnat pentru prim`var`. Ferma va avea o capacitate de 1.900 de capete/ciclu, iar materia prim` pentru furaje o voi asigura din propria ferm` vegetal`. |n acest mod, voi valorifica mult mai bine produc]ia cerealier` ob]inut`. |n produc]ia vegetal` nu cred c` vor fi probleme \n anul care vine, deoarece culturile p`ioase se prezint` bine \n cmp, iar prognoza meteorologic` nu arat` c` vom avea o iarn` grea. Am investit \n \ngr`[`minte chimice de calitate, iar produc]ia cred c` va fi satisf`c`toare.Pentru anul 2010, sper ca pre]urile ob]inute la valorificarea produc]iei agricole s` fie corecte. De asemenea, sper \ntr-o politic` bancar` mai apropiat` de fermieri. Nu este normal ca b`ncile comerciale s` cear` drept garan]ie terenuri intravilane [i propriet`]i la ora[. Pentru rezolvarea acestei probleme ar trebui ca statul s` intervin` [i \mpreun` cu b`ncile s` pun` bazele unui produs bancar creat special pentru fermieri.

 • Decembrie 2009

  Alexandru Bena, administrator SC Agromec H`rman SRL, jude]ul Bra[ovAnul 2010 nu cred c` va fi prielnic investi]iilor, din cauz` c` multe forme de ajutor acordate pn` acum fermierilor vor fi eliminate. De exemplu, cultura sfeclei de zah`r, producerea cartofilor pentru s`mn]` sau cheltuielile cu depozitarea produc]iei agricole nu vor mai fi subven]ionate. Nu [tim cum va fi anul care vine, \ns` investi]ii trebuie s` faci indiferent de greut`]ile care apar. Pentru modernizarea fermei, avem nevoie de dou` tractoare performante. Nu [tiu dac` voi achizi]iona utilajele necesare din surse financiare proprii sau voi \ntocmi un proiect pentru accesarea fondurilor europene. Pentru dezvoltarea agriculturii romne[ti avem nevoie de un program de finan]are pe termen lung, deoarece subven]ia \n sine nu rezolv` problema.

  Ce planuri ave]i pentru anul 2010? Cons idera]i c` va fi un an prielnic investi]iilor?

  Ana

  MU

  ST~

  }EA

  PFA Ion Dedu, localitatea Po[ta Cln`u, jud. Buz`uSunt \ntreb`ri dificile pentru c` nu [tim ce va ad