Revista AGRIMEDIA - Ianuarie 2010

 • View
  217

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Revista Agrimedia cu știri, analize, comentarii și informații din Agricultura. Informează-te ACUM la nivel European!, tehnologii, agricultura, agronomie, zootehnie, medicina veterinara, carti agricole, referate agricultura, ferma

Text of Revista AGRIMEDIA - Ianuarie 2010

 • Ianuarie 2010

  Bun` ]ar`, rea tocmeal`,Mama ei de socoteal`!

  Niciunde \n lume, s`rb`torile, evenimentele politice, dar [i cele cu rezonan]` personal` nu se consum` la intensitate [i cu patos ca \n spa]iul Carpato-Dun`reano-Pontic. Aceasta este concluzia obiectiv` a unei ilustre personalit`]i, care [tie ce spune.Agonia [i extazul ne caracterizeaz` ca na]iune de-a lungul istoriei [i a existen]ei p`mntene a fiec`ruia dintre noi. Dacii mergeau la moarte invocndu-l pe Zalmoxis, bucurndu-se [i chefuind.Tragediile \nregistrate de-a lungul istoriei de acest popor s-au contopit \n stoicism ori \n optimism, \ntr-o coloan` vertebral` flexibil` sau, potrivit unor opinii, deseori prea lesne \ncovoiat`.A[a se explic`, de fapt, c` numai la noi filosofia romnului inund` de cuget`ri de genul: Fereasc` Dumnezeu de mai r`u!, Las ca merge [i a[a!, N-ar fi r`u s` fie bine, Vom tr`i [i vom vedea!.De aceea [i criza economic` recunoscut` pe plan mondial, abordat` \ns` \n stil romnesc, ne-a condus pe marginea pr`pastiei. Dar ce face romnul \n aceast` situa]ie? Mai \nti, Romnia real` [i profund` [i-a votat liderii europeni [i na]ionali cu bun` credin]`, speran]` [i \ncredere. Turi[tii electorali sau cei care [i-au dat votul \n barter contra ulei, zah`r, m`lai sau alte alimente conteaz` pu]in \n ecua]ia celor peste 10 milioane de cet`]eni prezen]i la urne. |n acest sens, concluzia, a[a cum este de altfel \mbr`]i[at` [i de unii anali[ti politici de[tep]i, este clar`: Avem ce am votat!. C` tr`im pe credit de consum, nu mai mir` [i nu \i \ngrijoreaz` pe mul]i din aceast` ]ar`. Supermarketurile s` prospere, c`ci romnul [i-a mai descoperit cteva voca]ii, printre care aceea de a face shopping, sau de a petrece neap`rat tradi]ional, dac` s-ar putea nonstop!|n acest sens, nu trebuie s` uit`m niciodat` un exemplu dintr-un film celebru. Cnd pun]ile inferioare ale Titanicului pl`teau tributul de vie]i, pe puntea superioar` orchestrele cntau, iar viitoarele victime \nc` mai dansau frenetic! Finalul a fost deopotriv` tragic pentru to]i.

  Aten]ie \ns`! Avem un AN NOU, dar problemele noastre sunt vechi [i deseori insurmontabile f`r` autoconstrngeri, \ntruct: - ratele scadente la banci pentru cump`r`turile \n leasing sunt tot mai

  greu de onorat- \mprumuturile externe - sau mai exact datoria public` [i privat` extern`,

  de care nu ne iert` nimeni, va trebui cumva pl`tit`!

  Ceea ce ne d` frisoane este \ns` avalan[a deja anun]at` a scumpirilor \n cascad` la energia electric`, gaze, alte utilit`]i, care se r`sfrng [i \n costul produselor alimentare, dar [i majorarea impozitelor [i taxelor de tot felul. Aceasta este o consecin]` a faptului c` anumite subven]ii acordate de c`tre UE sau de la bugetul de stat sunt sistate \ncepnd din acest an!|n aceast` situa]ie, ie[irea la liman va fi condi]ionat` de capabilitatea noastr` de a atrage \n propor]ie ct mai mare fonduri europene; de revigorarea investi]iilor [i mai ales de sus]inerea agriculturii, c`ci pinea de pe masa romnului confer` stabilitate acestei ]`ri!

  Romnia dup` S`rb`tori

  Simona MUNTEANU

 • Ianuarie 2010 www.euro-ferma.ro www.euro-ferma.ro

  ISSN 1844 3176

  SUMAR:S.C. AGRI MEDIA INVEST SRL

  Str. R\ul Sadului nr. 8,Bl. R22, Sc. B, Et. 9, Ap. 77

  Sector 4, Bucure[ti

  Tel. 021 / 637.02.99Tel. / Fax: 021 / 317.05.87redactie@euro-ferma.ro

  Anul IV, Nr. 1 / 2010 ()Ianuarie 2010

  REDACTOR {EFSimona Munteanu

  simona@euro-ferma.ro0752.24.25.35

  REDACTORIAna Must`]ea

  ana.mustatea@euro-ferma.ro0752.24.25.32

  Nicoleta Burtannicoleta@euro-ferma.ro

  Victor V`t`manuvictor@euro-ferma.ro

  Ionu] V\n`toruionut@euro-ferma.ro

  0724.35.36.98

  CORECTORGabriela Din]`

  MARKETINGGabriela St`nculescugabriela@euro-ferma.ro

  0752.24.25.29

  ABONAMENTE {I DIFUZAREOana Ilie

  0752.24.25.31oana@euro-ferma.ro

  CONCEPT GRAFIC & DTPAndrei Arabolea

  dtp@euro-ferma.ro

  Investi]iile \n turbine eoliene la \nceput de drum

  Scrisoarea deschis` a FNPAR-ului

  Priorit`]ile noului ministru Mihail Dumitru

  Noua imagine Summit Agro

  Ciolo[ avizat cu aplauze la Parlamentul European

  Perspectiva anului 2010 \n opinia unor reprezentan]i ai sectorului zootehnic

  Obiectivele ASAS referitoare la cercetarea romneasc`

  Oferta hibrizilor de floarea-soarelui \n anul 2010

  Produc]ia francez` de semin]e de porumb performan]` [i calitate

  Calendarul principalelor lucr`ri agricole \n luna ianuarie

  Fondurile europene o [ans` \n plus pentru dezvoltare

  Terenurile agricole o investi]ie profitabil`

  Valorificarea superioar` a prodic]iei garan]ia profitului \n agricultur`

  Noua serie MF 5400

  Activitatea din ferma ecologic`

  Statistici [i prognoze de pia]` pentru cereale, oleaginoase [i uleiuri vegetale

  Legisla]ie agricol`

  Agricultura \n filatelie

  8

  9

  18

  36

  38

  40

  44

  46

  48

  50 |ntmpinarea Domnului52

  10

  14

  14

  16

  20

  26

  30

  34

  |n dialog cu fermierii6

  Editorial3

  Prim`var` \n luna ianuarie54

 • Ianuarie 2010 www.euro-ferma.ro www.euro-ferma.ro

 • Ianuarie 2010

  |n dialog cu fermieriiCe p`rere ave]i despre bugetul alo cat Min isterului Agriculturii, de 9 miliarde de lei?

  {tefan Poienaru, director Agrofam Holding Fete[ti, jude]ul Ialomi]a Consider c` bugetul alocat agriculturii este insuficient, iar acest lucru va duce agricultura romnesc` la agonie. Fosta conducere a Ministerului Agriculturii trebuia, din timp, s` notifice la Bruxelles noile forme de sprijin. |n condi]iile actuale, cnd nu [tim ce subven]ii vor fi permise, sigur c` prognoza este pesimist`.Bugetul pentru 2010 este s`rac [i va afecta 40% din popula]ie, cea care tr`ie[te \n mediul rural, implicat` \n mod direct sau indirect \n sectorul agricol. Suplimentarea bugetului a fost refuzat` pentru c` nu sunt bani, \ns` trebuie s` se \n]eleag` c` sectorul agricol este unul prioritar. Printre principalele m`suri care trebuiesc luate sunt refacerea infrastructurii [i sus]inerea investi]iilor. Va trebui s` se g`seasc` o form` mai bun` pentru \ncurajarea investi]iilor, partea de cofinan]are s` fie garantat` de stat, iar la credite dobnda s` fie sc`zut`. Suntem singura ]ar` din UE cu dobnzi de 16-20%. De asemenea, este nevoie de un plan na]ional de dezvoltare a agriculturii pe termen lung, \n acord cu Politica Agricol` Comun`. Am participat la discu]ii cu ministrul Agriculturii, dl Mihail Dumitru, iar p`rerea care mi-a f`cut-o este una bun`, pentru c` este interesat s` radiografieze exact starea agriculturii, iar de acest lucru era nevoie.

  Vasile Lungu, administrator SC Astra Trife[ti SRL, jude]ul Ia[iNu una bun`, deoarece trebuia suplimentat cu 2,1 mld. lei, a[a cum se propusese. |n aceste condi]ii, nu vor mai fi bani pentru programe [i investi]ii. Mai mult, formele de spijin care se d`deau pn` anul trecut nu le vom mai primi. Problema este c` atunci cnd s-a negociat Tratatul de Aderare la UE s-a stabilit un termen mult prea scurt de acordare a subven]iilor. Trei ani nu au fost suficien]i pentru a deveni competitivi pe pia]a comunitar`, deoarece agricultorii din alte state europene beneficieaz` de subven]ii mai substan]iale, fie pe suprafa]a exploatat`, fie pe produc]ia agricol`. Retragerea subven]iilor ne va afecta foarte mult. De exemplu, nu [tiu c]i agricultori \[i vor mai permite s` irige culturile agricole la un cost de 500-600 lei/1.000 mc. Putem spune c` m`rim pre]urile la produsele agroalimentare pentru a acoperi cheltuielile de produc]ie, \ns` \ntrebarea este dac` consumatorul romn va putea s` pl`teasc` mai mult pentru aceste produse. Actualmente, doar 30% din suprafa]a arabil` este lucrat` \n mod performant, iar aceast` suprafa]` a contribuit cu 7-8% la cre[terea PIB. Dac` sectorul agricol ar fi mai puternic sprijinit, atunci ponderea ar fi mult mai mare.O parte important` din buget ar trebui alocat` att investi]iilor din agricultur`, ct [i moderniz`rii sistemelor de iriga]ii. Sunt de p`rere c` un ministru care nu-[i respect` anganjamentele [i nu duce la \ndeplinire toate promisiunile f`cute \n campanie nu ar trebui s` mai ocupe func]ia respectiv`. Avem nevoie de un plan na]ional strategic pentru dezvoltarea agriculturii pe termen lung, care s` fie respectat de toate guvernele care vin la putere.

 • Ianuarie 2010

  Culi]` T`r]`, administrator TCE 3 Brazi, jude]ul Neam]Bugetul este dezastruos [i nerealist. Din totalul bugetului alocat, suma destinat` efectiv pentru anul 2010 este de doar 228 de milioane de lei, adic` 0,21% din PIB. Restul banilor reprezint` obliga]iile r`mase restante pe 2009 [i cheltuielile de administra]ie. Niciodat` bugetul n-a fost att de mic ca \n acest an. Este absolut strig`tor la cer. Cu durere \n suflet am v`zut cum se aplauda \n Parlament anularea amendamentelor. Acest lucru denot` de ct` maturitate dau dovad` politicienii no[tri. De hran` ai nevoie zilnic! Noi am sperat ca din 2010, indiferent de cine ar veni la guvernare, s` sprijine agricultura, \ns` sunt profund dezam`git, \ntruct 70% din agricultura Romniei este falimentar`. Peste tot \n lume se vorbe[te despre criza alimentar`, iar Romnia nu \ntreprinde nimic.

  Ce p`rere ave]i despre bugetul alo cat Min isterului Agriculturii, de 9 miliarde de lei?

  Ana

  MU

  ST~

  }EA

  Jihad El-Khalil, administrator Agro Chirnogi SA, jude]ul C`l`ra[iDup` cum am \n]eles, \n buget nu vor mai fi incluse formele de sprijin pe care le primeam pn` anul trecut. Nu se vor mai da subven]ii pentru irigarea culturilor, pe produc]ia agricol` etc. Se vor retrage acele forme de sprijin pe care noi ne baz`m. Nu [tim cum vom rezista.

  Mihai Anghel, director Cervina SA, jude]ul D