Revista AGRIMEDIA - Martie 2011

 • View
  275

 • Download
  11

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Revista Agrimedia cu știri, analize, comentarii și informații din Agricultura. Informează-te ACUM la nivel European!, tehnologii, agricultura, agronomie, zootehnie, medicina veterinara, carti agricole, referate agricultura, ferma

Text of Revista AGRIMEDIA - Martie 2011

 • Decembrie 20101

 • Decembrie 20102

 • Martie 2011 3www.agrimedia.ro

  Criteriul competen]ei s-a dovedit, f`r` putin]` de t`gad`, c` asigur` \n toate domeniile socioeconomice progresul omenirii. Nu \ntmpl`tor, \n]elepciunea poporului romn a \nscris \n reperele conduitei sale [i necesitatea de a pune omul potrivit la locul potrivit.Poate de aceea ast`zi, \ntr-o conjunctur` economic` interna]ional` total nefavorabil`, speciali[tii care [i-au dovedit voca]ia \n timp ar trebui s` se implice \n gestionarea crizei interne, \n primul rnd \n sectorul decizional al administra]iei centrale [i locale.

  Dac` ne referim la agricultur`, destructurarea vechiului sistem a creat premisele liberei concuren]e, startul fiind luat, [i uneori furat, de mul]i neaveni]i, care nu au nimic comun cu domeniul, ci poate doar cu spolierea unor proprietari prin contracte de arend` oneroase sau cu ob]inerea unor forme de sprijin date prea generos [i celor care nu cultiv` terenurile, \ncurajndu-se astfel nemunca. Tot \n acela[i sens [i cercet`rii agricole, cndva port-drapelul progresului \n acest sector economic vital, nu i s-au mai dat mari [anse. Dup` anul 1989, cercetarea agricol` a fost ignorat` ca activitate, dar rvnit` pentru terenurile din administrare situate \n zone de interes pentru dezvoltatorii imobiliari. A[a s-a ajuns ca mari speciali[ti, creatori de soiuri de plante [i rase de animale performante, s` fie nevoi]i s` treac` \ntr-un con de umbr`, realiz`rile lor fiind mai degrab` eviden]iate la \ntruniri [tiintifice interna]ionale. Acela[i fenomen s-a \nregistrat [i \n domeniul \mbun`t`]irilor funciare, de care ne aducem aminte doar \n verile cu fenomene meteorologice excep]ionale. Trist [i p`gubitor pentru agricultura Romniei.

  Caren]ele \n politica resurselor umane [i mai ales \n ocuparea unor func]ii \n administra]ia de stat \[i arat`

  Criteriul competen]ei

  Simona MUNTEANU

  www.agrimedia.ro

  roadele. Avem teoreticieni gr`bi]i care, arznd etapele, acced la func]ii de conducere f`r` nici o legitimitate, avem de exemplu tineri masteranzi gata s` consilieze demnitari responsabili de politici agricole, \ns` nu avem mecanizatori care s` are [i s` cultive [i cele 3 milioane de hectare de teren arabil pe care, \n prezent, cresc b`l`rii, aceasta pentru c` \nv`]`mntul profesional [i tehnic agricol este subdezvoltat. Trebuie cunoscut c` \n majoritatea ]`rilor din UE nu po]i exercita activitatea de fermier dac` nu faci dovada c` ai absolvit o form` de \nv`]`mnt cu profil agricol. Nu este benefic, de asemenea, s` schimbi, de exemplu, 2-3 directori \ntr-un an la o unitate descentralizat`, cu desconsiderarea Legii func]ionarului public. |n multe astfel de situa]ii, incompeten]a, asezonat` cu mult tupeu, duce \n derizoriu anumite ini]iative l`udabile dispuse la nivel guvernamental.

  Noroc cu sectorul privat, care este un veritabil filtru de selec]ie a competen]elor, astfel \nct ori e[ti eficient, ori dai faliment.Competen]a, moralitatea, dragostea de ]ar` [i de semeni trebuie s` fie atribute ale activit`]ii factorilor de decizie. S` nu pierdem din vedere, \n iure[ul disputelor de tot felul, c` prim`vara a sosit, iar ce vom pune sub brazde ne va asigura supravie]uirea \ntr-o lume bntuit` de conflicte, care au totu[i la origine \nfometarea unei considerabile p`r]i a popula]iei globului.Apreciem c` aceia care fac agricultur` adev`rat` trebuie s` fie sus]inu]i, iar [mecheriile s` fie drastic sanc]ionate, altfel ajungem la vorba unui popular revolu]ionar al anilor 2000, care prognoza c` Romnia, f`r` o legisla]ie sever` [i aplicabil`, nu va sc`pa de stigmatul corup]iei [i subdezvolt`rii, cum America nu poate [i nu are dreptul s` renun]e la faima [i semnifica]ia Statuii Libert`]ii.

 • Martie 20114

  ISSN 2069 - 1238

  SC AGRI MEDIA INVEST SRLStr. R\ul Sadului nr. 8,

  Bl. R22, Sc. B, Et. 9, Ap. 77Sector 4, Bucure[ti

  Tel. 021 / 637.02.99Tel. / Fax: 021 / 317.05.87

  redactie@agrimedia.ro

  Anul V, Nr. 3 / 2011 (48)Martie 2011

  REDACTOR-{EFSimona Munteanu

  simona@agrimedia.ro0752.24.25.35031.439.97.46

  REDACTORIAna Must`]ea

  ana@agrimedia.ro0752.24.25.32

  Victor V`t`manuvictor@agrimedia.ro

  0757.11.09.99

  Ionu] V\n`toruionut@agrimedia.ro

  0724.35.36.98

  CORECTORGabriela Din]`

  MARKETINGGabriela St`nculescugabriela@agrimedia.ro

  0752.24.25.29

  ABONAMENTE {I DIFUZAREOana Neagu0752.24.25.31

  oana@agrimedia.ro

  CONCEPT GRAFIC & DTPAndrei Araboleadtp@agrimedia.ro

  Bogdan Mare[

  www.agrimedia.ro

  Editorial3

  SUMAR: Scrisoare deschis` c`tre domnul Valeriu Tab`r`,

  ministrul Agriculturii [i Dezvolt`rii Rurale

  Banca Transilvania flexibilizeaz` accesarea creditelor agricole

  Poten]ialul [i statusul actual al sectorului de biogaz \n Romnia Ungaria [i Polonia, comparativ cu Germania

  Proiectul TechFood - transfer de tehnologie [i inovare

  LAPAR se implic` \n depolitizarea Camerelor Agricole

  Un portofoliu vast [i complet de produse pentru agricultur`

  Ce este sistemul de produc]ie Clearfield?

  SIMA 2011 - Capitala agriculturii la Paris

  Inova]ii Massey Ferguson prezentate la SIMA - Paris

  INTEGRA - un pachet integrat, lansat de MAP

  Preg`tirea [i reglarea corect` a utilajelor pentru erbicidat

  Tehnologii performante pentru protec]ia livezilor

  Solo Quinta a luat trofeul la Concursul interna]ional de vinuri din Fran]a

  8

  11

  22

  38

  45

  46

  48

  52

  60

  14

  18

  20

  24

  Gestionarea depozitelor de gr`sime32 Nicicnd mpr`[tierea de ngr`[`minte n-a fost mai u[oar`36

  |n dialog cu fermierii6

  Ianuarie 2009, startul pentru Tornum SRL66

  Tehnologia de cultivare a [teviei de gr`din`57

  Recolte bogate cu GLIA10

  Concep]ia [tiin]ific` modern` despre fertilitatea solului26 Sorgul, alternativ` la cultura porumbului28

  Burse externe62

 • Martie 2011 5www.agrimedia.ro

 • Martie 20116

  |n dialog cu fermierii Ce p`rere ave]i despre rela]ia fermier-firme din agricultur` [i cum poate fi aceasta \mbun`t`]it`? Noile produse lansate r`spund a[tept`rilor dvs.?

  Nicolae Burduja, localitatea Dragomire[ti, jude]ul Neam]Rela]ia dintre fermieri [i firmele din domeniu este una bun`. Pentru achizi]ia de inputuri, precum semin]e, erbicide, pesticide sau \ngr`[`minte chimice, colaborez bine cu Alcedo [i Cargill, iar pe partea de tehnic` agricol`, cu firmele IPSO Agricutura [i Tadis Agro. Pentru \mbun`t`]irea acestei rela]ii, consider c` firmele, \n special cele care comercializeaz` ma[ini [i utilaje agricole, ar trebui s` vin` [i cu solu]ii de finan]are avantajoase, cu dobnzi mici. Avem nevoie de utilaje performante pentru a fi mai competitivi. |n acest scop, am \ntocmit un proiect pe M`sura 312 pentru achizi]ia de tehnic` agricol`, care a fost declarat eligibil, \ns` f`r` finan]are. |n proiect a fost inclus` achizi]ia unui tractor, combinator [i a unei combine, iar valoarea total` s-a ridicat la suma de 220 mii de euro. A[tept`rile pe care le am vizavi de lansarea unor hibrizi sunt productivitate crescut` [i rezisten]` la secet`. |n privin]a erbicidelor, de exemplu, m` intereseaz` eficacitatea lor [i combaterea unui spectru mai larg de buruieni printr-o singur` aplicare.

  Alexandru Ivan, localitatea Moldoveni, jude]ul Ialomi]aAdministrez 800 de hectare, iar principalele inputuri necesare pentru aceast` suprafa]` le procur de la un distribuitor din Slobozia, cu care am o bun` rela]ie. Pe partea de semin]e, la cultura grului folosesc soiuri romne[ti, de exemplu Dropia, la rapi]`, hibrizi Euralis, iar la culturile pr`[itoare colaborez cu firmele KWS [i Syngenta. Sunt mul]umit de produsele furnizate de aceste companii, pentru c` au un raport calitate/pre] bun. Un aspect care m` nemul]ume[te este pre]ul la \ngr`[`mintele chimice, care, \n ultimul timp, a \nregistrat o cre[tere semnificativ`. Anul trecut, azotatul de la Trgu Mure[ era 1,3 lei/kg, iar acum este 2,1 lei/kg. Aceste cre[teri de pre]uri ne afecteaz` pentru c` trebuie s` asigur`m plantelor toate elementele nutritive de care acestea au nevoie. Pe partea de tehnic` agricol`, lucr`m cu firmele IPSO, importator al m`rcii John Deere, [i Mecanica Ceahl`u, de la care am achizi]ionat utilajele agricole. Despre noile produse pe care firmele din agricultur` le lanseaz`, m` informez cu ocazia seminariilor pe care le organizeaz` \n regiune. De regul`, sunt performante [i r`spund a[tept`rilor noastre, \ns` cel mai mult ne convinge experien]a celorlal]i fermieri. La astfel de \ntlniri purt`m discu]ii [i afl`m aspectele care ne intereseaz`, precum adaptabilitatea hibrizilor, productivitatea lor etc.

  Martie 2011Martie 2011Martie6

  adaptabilitatea hibrizilor, productivitatea lor etc. singur` aplicare.

  creo

 • Martie 2011 7

  Ce p`rere ave]i despre rela]ia fermier-firme din agricultur` [i cum poate fi aceasta \mbun`t`]it`? Noile produse lansate r`spund a[tept`rilor dvs.?

  www.agrimedia.ro

  Ana

  MU

  ST~

  }EA

  Cristina Stoica, administrator SC Cris 2004 SRL, localitatea Glodeanu Sili[tea, jude]ul Buz`uDin punctul meu de vedere, este o rela]ie bun`. Colaborarea cu un distribuitor zonal este un lucru bun, deoarece putem face plata inputurilor la recoltare. Singuri, pe cont propriu, nu reu[im s` ne descurc`m, deoarece sunt cheltuieli mari pe o perioad` scurt` de timp. Consider c` fiecare fermier ar trebui s` aib` o bun` colaborare cu un distribuitor deoarece pot exista beneficii pentru ambele p`r]i. Pre]ul la \ngr`[`mintele chimice este o problem`, pentru c` a crescut foarte mult. Anul trecut, sacul de azot era 50-60 de lei, iar acum se vinde la 85-90 de lei. |ngr`[`mintele complex