Revista AGRIMEDIA - Septembrie 2010

 • View
  228

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Revista Agrimedia cu știri, analize, comentarii și informații din Agricultura. Informează-te ACUM la nivel European!, tehnologii, agricultura, agronomie, zootehnie, medicina veterinara, carti agricole, referate agricultura, ferma

Text of Revista AGRIMEDIA - Septembrie 2010

 • Septembrie 2010

  Vremea cnd ]`ranul trudea zi [i noapte, odihnindu-se doar pe sponci sub gluga de coceni sau pologul de fn, pn` ce \[i vedea sem`nat` [i ultima palm` de ogor sau culegnd [i ultimul bob din recolt`, a trecut. De fapt, a disp`rut \n mare parte aceast` p`tur` social` [i, o dat` cu ea, [i autenticele tradi]ii ale satului romnesc, \n ciuda zecilor de pseudofestivaluri organizate uneori de diriguitori locali mai degrab` din ra]iuni pecuniare.{i totu[i, ast`zi via]a locuitorilor din mediul rural ar trebui s` fie mai bun`, prin aportul pe care \l aduce gama de ma[ini agricole, fitotehnia, chiar [i modestele infuzii de fonduri europene [i bugetare \n acest sector. Se pare \ns` c` trebuie schimbat` filosofia de administrare a resurselor alocate \n agricultur` [i \mbun`t`]it acel mult invocat Plan de m`suri pentru relansarea economic` a ]`rii, deoarece planul aplicat pn` \n prezent e[ueaz` pe zi ce trece. Recent, fostul ministru al Agriculturii Mihai Dumitru ne-a comunicat victorios c` au fost virate pentru realizarea unor proiecte prin FEGA [i FEADR fonduri nerambursabile \n valoare de 3,6 miliarde de euro, c` a deblocat FEP cu un buget de 307 milioane de euro. Unii oficiali sus]in \ns` c` \n acest an agricultura a \nregistrat pierderi \n valoare de 1,5 miliarde de euro, gradul de absorb]ie a fondurilor nerambursabile fiind doar de 6%, iar subven]iile sunt de numai 118 euro/ha. |ngrijor`tor este c` multe forme de sprijin pentru produc]ia vegetal` [i pentru animale au fost anulate. Aceast` situa]ie determin` [i marile mi[c`ri de protest ale fermierilor declan[ate \n aceast` perioad` \n teritoriu.Trebuie s` fim totu[i reali[ti, deoarece cu subven]ii pe suprafe]ele deseori necultivate sau acordarea diverselor forme de asisten]` social` [i aloca]ii de sprijin ale unora care ar trebui s`-[i cstige pinea prin munc`, eventual pe cmp, nu progres`m. Nu este productiv nici s` tot \mpov`r`m sectorul privat cu tot felul de taxe [i impozite, b`gndu-l \n faliment, \ngro[nd astfel o p`tur` social` de [omeri.Au fost demarate reorganizarea [i restructurarea unor institu]ii bugetare din agricultur`. Astfel, \n primul rnd, DADR-urile au fost decimate, \ns` aceast` ac]iune, \n opinia noastr`, trebuia acompaniat` de intrarea \n efectivitate a Camerelor agricole, care s` le preia din atribu]ii. Din p`cate, nu avem o lege aplicabil` cu privire la organizarea [i func]ionarea acestor entit`]i. Nu avem nici legea asigur`rilor \n agricultur` care s` apere fermierul de pierderile cauzate de unele fenomene naturale de excep]ie, dar [i multe alte reglement`ri legale, strict necesare unei activit`]i agricole eficiente. Nutrim convingerea ca noul titular al portofoliului agriculturii, cunoscut ca specialist cu experien]`, care s-a remarcat ca fiind unul dintre cei mai eficien]i mini[tri din ultimii 20 de ani, domnul Valeriu Tab`r`, cu gndirea temeinic` a ardeleanului [i profunda cunoa[tere a cerin]elor acestui sector de activitate, s` pun` lucrurile pe f`ga[ul normal. Aceast` abordare ar propulsa foarte repede activitatea agricol` ca sector profitabil, iar romnii ar deveni mai pu]in dependen]i de hrana adus` cu tirul din toate cele patru puncte cardinale.

  Realit`]i de toamn`

  Simona MUNTEANU

  www.agrimedia.ro

 • Septembrie 2010

  Editorial3

  ISSN 1844 3176

  SUMAR:SC AGRI MEDIA INVEST SRL

  Str. R\ul Sadului nr. 8,Bl. R22, Sc. B, Et. 9, Ap. 77

  Sector 4, Bucure[ti

  Tel. 021 / 637.02.99Tel. / Fax: 021 / 317.05.87

  redactie@agrimedia.ro

  Anul IV, Nr. 9 / 2010 (2)Septembrie 2010

  REDACTOR-{EFSimona Munteanu

  simona@agrimedia.ro0752.24.25.35031.439.97.46

  REDACTORIAna Must`]ea

  ana@agrimedia.ro0752.24.25.32

  Nicoleta Burtannicoleta@agrimedia.ro

  Victor V`t`manuvictor@agrimedia.ro

  0757.11.09.99

  Ionu] V\n`toruionut@agrimedia.ro

  0724.35.36.98

  CORECTORGabriela Din]`

  MARKETINGGabriela St`nculescugabriela@agrimedia.ro

  0752.24.25.29

  ABONAMENTE {I DIFUZAREOana Neagu0752.24.25.31

  oana@agrimedia.ro

  CONCEPT GRAFIC & DTPAndrei Araboleadtp@agrimedia.ro

  Declara]ia ministrului Agriculturii cu privire la sus]inerea cultiv`rii OMG

  Sprijin pentru produc`torii de lapte din zonele defavorizate

  Cmpuri care ard

  Proiectul FARMAGAS

  Zilele cmpului Limagrain

  Monsanto Farm Progress Show, la a treia edi]ie, al`turi de BASF [i IPSO

  Calendarul principalelor lucr`ri agricole din luna septembrie

  Produc`torii apicoli la Trgul Interna]ional de Miere

  Massey Fergurson vrea s`-[i m`reasc` vnz`rile la gama de combine

  Ziua Interna]ional` Pottinger

  Trgul Agralimex, la a XX-a edi]ie

  Drumul c`tre tehnologia performant` Fendt - Feldtag

  Trgul Na]ional de produse ecologice, tradi]ionale [i naturale

  Priorit`]i \n activitatea pomi-viticol`

  Statistici [i prognoze de pia]` pentru cereale, oleaginoase [i uleiuri vegetale

  Legisla]ie agricol`

  Adormirea Maicii Domnului

  8

  12

  30

  52

  58

  60

  62

  64

  66

  14

  16

  22

  24

  36

  40

  44

  48

  |n dialog cu fermierii6

  www.agrimedia.ro www.agrimedia.ro

  Pentru o agricultur` productiv` [i competitiv`10

  Congres mondial pe tema \ngr`[`mintelor chimice20

 • Septembrie 2010 www.agrimedia.ro www.agrimedia.ro

 • Septembrie 2010

  |n dialog cu fermierii Cum aprecia]i anul agricol 2010 pn` \n acest moment [i ce v`

  propune]i \n viitorul apropiat \n activitatea dvs.?

  Ion Com`ni]`, administrator SC Ilsa Com SRL, localitatea Brla, jude]ul Arge[ Exploatez o suprafa]` de aproximativ 2.600 ha, iar structura de culturi cuprinde: gru (800 ha), rapi]` (500 ha), orz (150 ha), orzoaic` de toamn` (130 ha), floarea-soarelui (500 ha) [i porumb (300 ha).Nu am valorificat produc]ia de gru, am depozitat-o \n totalitate, deoarece preconizez o cre[tere a pre]ului de vnzare pn` la 0,8-0,85 lei/kg. Pe pia]a interna]ional` exist` o presiune pe pre]ul grului, deoarece multe ]`ri au decis s` nu mai exporte, cum este [i cazul Rusiei. Cantitatea pe care am ob]inut-o a fost de numai 3.000 kg/ha, din cauz` c` a c`zut grindina [i a distrus o mare parte din cultur`. |n schimb, calitatea produc]iei de gru a fost bun` [i sper c` voi ob]ine un pre] bun la valorificare. Din suprafa]a total` pe care o administrez, grindina a afectat circa 1.000 ha, din care 400 ha au fost distruse \n totalitate. Acum port discu]ii cu firma de asigur`ri ca s` \mi acorde desp`gubirea. |n cadrul fermei, cultura de rapi]` a ocupat o suprafa]` de 500 ha, din care aproximativ 200 ha au fost afectate de grindin` \n propor]ie de 100%. Am ob]inut o produc]ie de 1.900 kg/ha, pe care am valorificat-o imediat dup` recoltare, la un pre] de 1,25 lei/kg. La floarea-soarelui, vom \ncepe recoltatul pu]in mai trziu, pentru c` acum plantele sunt \nc` verzi. |n privin]a pre]ului, am observat c` se afl` \ntr-o u[oar`

  www.agrimedia.ro www.agrimedia.ro

  sc`dere, de la 1,25 lei/kg. |n cmp, cultura arat` foarte bine, exceptnd-o pe cea care a fost calamitat`, circa 100 ha. Cultura porumbului arat`, de asemenea, bine. De regul`, noi respect`m tehnologia [i nu ne confrunt`m cu boli sau d`un`tori \n cultur`. 2010 a fost un an agricol destul de bun, promi]`tor, \ns` clima nu a ]inut cu noi. Cel pu]in \n cazul meu. Din cauza grindinei, nu am reu[it s` recoltez nimic de pe circa 400 ha. Sper s` primesc desp`gubirea, deoarece acum m` preg`tesc pentru \ns`mn]`rile de toamn`, iar subven]ia pentru motorin` \nc` nu am primit-o. Totodat`, sprijinul pe suprafa]` pe care-l vom primi va fi mai mic dect trebuia, cifrndu-se la aproximativ 157 euro/ha. Este destul de dificil s` faci agricultur` f`r` o sus]inere real` din partea statului, deoarece noi concur`m direct cu produc`torii din alte state ale UE care primesc subven]ii consistente [i cu greu putem face fa]`. Pentru a dezvolta afacerea [i a \nchide circuitul de produc]ie am \ntocmit un proiect FEADR, \n valoare de aproximativ 2,5 milioane de euro, care const` \n dotare tehnic`, moar` [i construc]ia de silozuri cu o capacitate total` de 6.000 de tone. Anul viitor, \n iunie, este termenul de finalizare a proiectului [i sper`m s`-l ducem la bun sfr[it. |n parcul de ma[ini [i utilaje agricole avem aproape toat` gama de care avem nevoie, \ns` ne-ar mai interesa achizi]ia unui utilaj performant de preg`tire a solului [i dou` tractoare de puteri mici.

 • Septembrie 2010

  Cum aprecia]i anul agricol 2010 pn` \n acest moment [i ce v` propune]i \n viitorul apropiat \n activitatea dvs.?

  Ana

  MU

  ST~

  }EA

  Sebastian Trn`cop, SC Agroseb SRL, localitatea R`suceni, jude]ul GiurgiuExploatez o suprafa]` de 1.500 de hectare, din care 400 ha se afl` \n proprietate. Pe lng` activitatea vegetal`, m` ocup [i de zootehnie, \n sensul c` de]in o ferm` de bovine, cu o capacitate de 300 de capete. Laptele \l comercializez la firma Lacta Giurgiu, iar pre]ul de valorificare pe care-l ob]in este de 0,9 lei/l. Produc]ia medie de lapte ob]inut` pe zi este de 1.300 de litri. |n ferma zootehnic` am demarat anumite investi]ii de modernizare, care constau \n achizi]ia unor utilajelor necesare [i a unei s`li de muls 8x2. Valoarea investi]iei se ridic` la suma de 110 mii de euro. |n privin]a problemelor \ntmpinate \n acest domeniu, pot s` v` spun c` acestea sunt legate de valorificarea slab` [i lipsa unui sprijin din partea statului. Anul trecut, am primit subven]ii pentru laptele conform de 0,3 lei/l [i de 500 de lei pe cap de animal. Hrana necesar` animalelor o asigur \ntr-un procent destul de mare, de circa 80%, din ferma vegetal`. |n produc]ia vegetal`, structura culturilor este format` \n propor]ie de 70% din plante p`ioas