Rezultati Razredbenog Postupka-Izobrazba Trenera

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/25/2019 Rezultati Razredbenog Postupka-Izobrazba Trenera

  1/20

  Sveuilite u ZagrebuKinezioloki fakultetStudijski centar za izobrazbu trenera

  U Zagrebu, 29.6.2016. godine

  Neslubeni rezultati razredbenog postupka odranog 29.6.2016. godine za upis pristupnika na redoviti i izvanredni struni stu dij za izobrazbu trenera u akad.2016./17. godini - ljetni rok

  Konani zbirni rezultati, zajedno sa ostvarenim bodovima iz srednje kole i dravne mature i postignutog sportskog statusa, biti e objavljeni iskljuivo nainternetskim stranicama www.postani-student.hr 18. srpnja 2016. godine

  Upis na studij odrat e se od 26.srpnja 2016. godine prema rasporedu koji e bitipravovremeno objavljen na internetskim stranicama Kineziolokog fakulteta

  Kandidati koji u koloni ukupno imaju manje od 160 bodova nisu preli razredbeni prag

  Izobrazba trenera - Fitnes (izvanredni, struni)

  R ID Prezime Ime Lij. Upl. Pliv. Test 10-120

  Test 20-110

  Test 30-110

  Test 40-110

  Ukupno Napomena

  1 587 uturi Ivona + + + 120 110 100 100 430

  2 1366 Kanceljak Vilim + + + 110 100 110 110 430

  3 2571 Ravenak Martin + + + 110 100 110 110 430

  4 3431 upari Sandra + + + 120 110 100 100 430

  5 2325 Petrik eljko - + + 110 95 110 105 420 EKG

  6 2011 Mijatovi Fran + + + 110 110 100 95 415

  7 3032 venda Andrej + + + 95 100 110 105 410

  8 2344 Petrovi Goran + + + 110 95 95 105 405

  9 3250 Vrdoljak Toni + + + 100 100 105 100 405

  10 1160 Ivi Fran + + + 100 100 100 90 390

  11 3764 Mominovi Lucia + + + 105 100 90 95 390

  12 1317 Juri Davor + + + 70 90 110 110 380

  13 3863 Chiabov Emil + + + 90 95 90 100 375

 • 7/25/2019 Rezultati Razredbenog Postupka-Izobrazba Trenera

  2/20

  R ID Prezime Ime Lij. Upl. Pliv.Test 1

  0-120

  Test 2

  0-110

  Test 3

  0-110

  Test 4

  0-110Ukupno Napomena

  14 1368 Kancir Helena + + + 80 90 100 105 375

  15 3461 Hamaek Matej + + + 90 90 90 100 370

  16 2797 Sui Martin + + + 75 90 100 105 370

  17 3799 FRUHWIRTH DOROTEA + + + 95 100 90 80 365

  18 1159 Ivii Paola + + + 90 95 90 90 365

  19 3565 Tvorek David + + + 80 100 85 100 365

  20 1676 Lesica Ivan + + + 70 90 100 100 360

  21 2933 kevin Bruno + + + 70 80 110 100 360

  22 3451 Druini Filip + + + 70 90 100 95 355

  23 3130 Valei Filip + + + 80 90 90 90 350

  24 1784 Maji Fran + + + 75 80 85 105 345

  25 3927 Kolakovi Vito + + + 90 90 70 90 340

  26 3289 Vukomanovi Mirjana + + + 90 80 95 70 33527 3584 Badurina Pavao + + + 70 80 80 90 320

  3605 Brezak Filip - - - 0

  126 Baschiera Kornelia - - -

  Ukupno:29

  Izobrazba trenera - Fitnes (struni)

  R ID Prezime Ime Lij. Upl. Pliv.Test 1

  0-120

  Test 2

  0-110

  Test 3

  0-110

  Test 4

  0-110Ukupno Napomena

  1 2010 Mijatovi Fran + + + 110 110 100 95 4152 3031 venda Andrej + + + 95 100 110 105 410

  3 3249 Vrdoljak Toni + + + 100 100 105 100 405

  4 521 Crnkovi Kristina + + + 110 100 90 100 400

  5 2355 Petti Davor + + + 85 95 110 110 400

 • 7/25/2019 Rezultati Razredbenog Postupka-Izobrazba Trenera

  3/20

  R ID Prezime Ime Lij. Upl. Pliv.Test 1

  0-120

  Test 2

  0-110

  Test 3

  0-110

  Test 4

  0-110Ukupno Napomena

  6 111 Barievi Bruno + + + 100 90 110 90 390

  7 2085 Mominovi Lucia + + + 105 100 90 95 390

  8 2902 imi Ena + + + 100 100 95 95 390

  9 3337 Zagorak Borna + + + 85 90 105 110 39010 1045 Haramina Michaela + + + 95 110 85 95 385

  11 824 Fioli Patricija + + + 100 110 95 70 375

  12 1367 Kancir Helena + + + 80 90 100 105 375

  13 906 Gluhak Luka + + + 80 95 90 105 370

  14 2984 tefanek Martin + + + 80 90 100 95 365

  15 2932 kevin Bruno + + + 70 80 110 100 360

  16 721 Druini Filip + + + 70 90 100 95 355

  17 3128 Valei Filip + + + 80 90 90 90 350

  18 1478 Kolakovi Vito + + + 90 90 70 90 34019 3288 Vukomanovi Mirjana + + + 90 80 95 70 335

  20 67 Badurina Pavao + + + 70 80 80 90 320

  21 1341 Jurkovi Filip + + + 60 60 50 70 240

  1937 Matijaevi Vedran - - - 0 0 80 95 175Pristupnik nema pravo upisa jer nije

  obavio kompletnu provjeru motorike

  2572 Ravenak Martin - - - 0

  2625 Rulek Antonio - - - 0

  127 Baschiera Kornelia - - -

  683 Dodlek Luka - - -

  736 Dumani Karlo - - -

  3654 Kulko Tin - - -

  2627 Runje Ivan - - -

  Ukupno:29

 • 7/25/2019 Rezultati Razredbenog Postupka-Izobrazba Trenera

  4/20

  Izobrazba trenera - Sportska rekreacija (izvanredni, struni)

  R ID Prezime Ime Lij. Upl. Pliv.Test 10-120

  Test 20-110

  Test 30-110

  Test 40-110

  Ukupno Napomena

  1 2872 ep Hrvoje + + + 90 110 110 90 400

  2 3910 Gajek Karla + + + 120 90 85 85 380

  3 3949 Miljanovi Toni + + + 120 60 105 80 3654 3286 Vukoja Ana + + + 85 110 80 90 365

  5 1405 Kaurinovi Leona + + + 85 90 85 100 360

  6 45 Antunovi Matej + + + 75 100 105 65 345

  7 1876 Markanjevi Matea + + + 60 100 65 105 330

  8 3987 Jelui Toma + + + 75 80 90 75 320

  9 139 Bai Tajana + + + 80 95 60 75 310

  10 3719 ut Lea + + + 75 100 50 75 300

  3726 Vonina Stjepan - - - 0

  Ukupno:11

  Izobrazba trenera - Sportska rekreacija (struni)

  R ID Prezime Ime Lij. Upl. Pliv.Test 1

  0-120

  Test 2

  0-110

  Test 3

  0-110

  Test 4

  0-110Ukupno Napomena

  1 3733 Vukovi Alen + + + 115 100 105 105 425

  2 751 Dakula Domagoj + + + 115 110 100 80 405

  3 2871 ep Hrvoje + + + 90 110 110 90 400

  4 3645 Kamber Petra - + + 110 90 95 90 385 urin

  5 3909 Gajek Karla + + + 120 90 85 85 380

  6 3335 Zagorec Ivan + + + 75 90 100 110 375

  7 858 Gagi Antonia Ursula + + + 100 75 85 110 370

  8 3948 Miljanovi Toni + + + 120 60 105 80 365

  9 3284 Vukoja Ana + + + 85 110 80 90 365

  10 1199 Jaman Petar + + + 70 85 95 110 360

 • 7/25/2019 Rezultati Razredbenog Postupka-Izobrazba Trenera

  5/20

  R ID Prezime Ime Lij. Upl. Pliv.Test 1

  0-120

  Test 2

  0-110

  Test 3

  0-110

  Test 4

  0-110Ukupno Napomena

  11 1404 Kaurinovi Leona + + + 85 90 85 100 360

  12 1713 Lonari Tena + + + 95 85 65 110 355

  13 3434 Antunovi Matej + + + 75 100 105 65 345

  14 690 Domislovi Nives + + + 90 90 80 85 34515 140 Bai Tajana + + + 80 95 60 75 310

  3225 Vonina Stjepan - - - 0

  Ukupno:16

 • 7/25/2019 Rezultati Razredbenog Postupka-Izobrazba Trenera

  6/20

  Izobrazba trenera - Kondicijska priprema sportaa (izvanredni, struni)

  R ID Prezime Ime Lij. Upl. Pliv.Test 1

  0-120

  Test 2

  0-110

  Test 3

  0-110

  Test 4

  0-110Ukupno Napomena

  1 3929 Letica Ena + + + 120 110 110 110 450

  2 1365 Kamenar Karlo + + + 110 110 100 100 420

  3 3760 MATIJEVI PETAR + + + 110 110 100 100 420

  4 3567 Vinceti Kristijan + + + 110 100 100 100 410

  5 326 Bonjak Matea + + + 120 90 90 100 400

  6 1962 Matuko Andro + + + 100 110 90 100 400

  7 2771 Stoji Ivan + + + 110 100 90 100 400

  8 3943 Vuco Katarina + + + 100 100 90 110 400

  9 770 urinovi Tomislav + + + 85 90 110 110 395

  10 617 Dadi Martina + + + 90 80 110 110 390

  11 2532 Radi Ana - + + 100 90 100 100 390 lijeniko izvjee s peatom

  12 1658 Ladovi Monika + + + 95 110 90 90 385

  13 3738 Barbali Stjepan + + + 90 100 90 100 380

  14 131 Bashota Luka + + + 80 100 100 100 380

  15 3832 Rade Mislav + + + 100 80 100 100 380

  16 3840 Topuzovi Anel + + + 100 75 110 90 375

  17 114 BARII IVAN + + + 90 110 80 90 370

  18 494 Cimperak Kreimir + + + 80 100 100 90 370

  19 838 Franko Antonio + + + 90 90 100 90 370

  20 3110 Tuan Luka + + + 80 90 100 100 370

  21 3634 Herceg Karlo + + + 65 90 110 100 365

  22 1100 Host Ivana + + + 90 75 100 100 365

  23 1247 Josipovi Ivan + + + 90 105 80 90 365

  24 1376 Karanovi Marko + + + 60 95 110 100 365

  25 3255 Vrselja Hrvoje + + + 95 80 90 100 365

 • 7/25/2019 Rezultati Razredbenog Postupka-Izobrazba Trenera

  7/20

  R ID Prezime Ime Lij. Upl. Pliv.Test 1

  0-120

  Test 2

  0-110

  Test 3

  0-110

  Test 4

  0-110Ukupno Napomena

  26 1538 Kovaevi Karla + + + 70 110 110 70 360

  27 1541 Kovaevi Lana + + + 100 95 90 70 355

  28 3934 Novak Filip + + + 100 95 80 80 355

  29 2623 Rukavina Luka + + + 95 80 90 90 355

  30 479 Capan Toni + + + 80 90 90 90 350

  31 1253 Josipovi Petar + + + 90 100 80 80 350

  32 1754 Lutz tefo + + + 70 100 90 90 350

  33 3666 Maljkovi Dejan + + + 90 80 90 90 350

  34 3563 uman Ante + + + 90 80 90 90 350

  35 3805 Jelai Marija + + + 95 50 100 100 345

  36 1099 Horvatek Marco + + + 90 60 100 90 340

  37 1565 Kravaran Antonija + + + 80 100 80 80 340

  38 2769 Stojanovi Petar + + + 70 80 90 100 34039 3001 trbac Ivana + + + 90 90 80 80 340

  40 1449 Knez Tomislav + + + 85 100 80 70 335

  41 1965 Meimorec Matija + + + 75 110 80 70 335

  42 34 Androi Antonio + + + 60 90 90 90 330

  43 3791 berc matija + + + 80 90 90 70 330

  44 1743 Lukina Ivana + + + 80 50 100 100 330

  45 3700 Rajnovi Karlo + + + 80 60 80 110 330

  46 3393 Zulfikari Anit + + + 110 90 70 60 330

  47 543 AVI Dajana + + + 60 70 90 100 320

  48 3986 DRU ETA TONI + + + 80 40 110 90 320

  49 1790 Majurec Manuel + + + 65 95 90 70 320

  50 3084 Tomljanovi Lisa + + + 100 60 80 80 320

  51 2032 Mikuli Leon + + + 60 85 90 80 315

 • 7/25/2019 Rezultati Razredbenog Postupka-Izobrazba Trenera

  8/20

  R ID Prezime Ime Lij. Upl. Pliv.Test 1

  0-120

  Test 2

  0-110

  Test 3

  0-110

  Test 4

  0-110Ukupno Napomena

  52 830 Fosta Ivan + + + 40 80 100 90 310

  53 3807 Jurin Lovre + + + 85 40 90 90 305

  54 3548 Saler Don + + + 95 50 80 80 305

  55 3165 Vidak Matej + + + 75 30 100 100 305

  56 618 Daka Fabian + + + 40 90 90 80 300

  57 1154 Ivezi Roko + + + 70 30 100 100 300

  58 1946 Matijevi Sara + + + 70 70 90 70 300

  59 765 uri Julijan + + + 60 60 90 90 300

  60 3817 Luii Kreo + + + 120 90 40 40 290

  61 2269 PENDI Tanja + + + 80 40 90 80 290

  62 3239 Vrbanec Antonio + + + 70 80 60 60 270

  63 1179 Jakobovi Nensi + + + 60 65 70 70 265

  64 3855 Ajeli Sori eljka + + + 60 50 70 70 25065 3538 Ribari Bruno + + + 60 70 60 60 250

  66 750 Daferovi Tin + + + 40 40 100 60 240

  67 3401 eelj Ivan + + + 40 40 80 70 230

  630 Deak Robert - - - 0

  973 Greina Matija - - - 0

  817 Filipovi Marin - - -

  2682 Sikra Nada - - -

  Ukupno:71

 • 7/25/2019 Rezultati Razredbenog Postupka-Izobrazba Trenera

  9/20

  Izobrazba trenera - Kondicijska priprema sportaa (struni)

  R ID Prezime Ime Lij. Upl. Pliv.Test 1

  0-120

  Test 2

  0-110

  Test 3

  0-110

  Test 4

  0-110Ukupno Napomena

  1 3928 Letica Ena + + + 120 110 110 110 450

  2 1050 Hasija Fran + + + 110 110 100 110 430

  3 2710 Smogar Darko + + + 120 100 110 100 430

  4 1961 Matuko Andro + + + 100 110 90 100 400

  5 2956 oi Marino + + + 100 90 110 100 400

  6 3942 Vuco Katarina + + + 100 100 90 110 400

  7 769 urinovi Tomislav + + + 85 90 110 110 395

  8 615 Dadi Martina + + + 90 80 110 110 390

  9 2441 Potnar Domagoj + + + 100 95 100 90 385

  10 3737 Barbali Stjepan + + + 90 100 90 100 38011 3660 Ljubi Matija + + + 70 110 100 100 380

  12 3831 Rade Mislav + + + 100 80 100 100 380

  13 3911 Marceli Ivan + + + 95 100 90 90 375

  14 811 File Petar + + + 90 60 110 110 370

  15 3635 Herceg Karlo + + + 65 90 110 100 365

  16 3945 Koprivnjak Nika + + + 95 80 90 100 365

  17 3257 Vrselja Hrvoje + + + 95 80 90 100 365

  18 1182 Jakop Ivan + + + 65 100 110 80 355

  19 1472 Kojanovi Filip + + + 85 70 100 100 35520 3676 Mesaro Adam + + + 95 100 80 80 355

  21 3886 Novak Filip + + + 100 95 80 80 355

  22 3592 Belas Dora + + + 110 50 90 100 350

  23 3562 uman Ante + + + 90 80 90 90 350

 • 7/25/2019 Rezultati Razredbenog Postupka-Izobrazba Trenera

  10/20

  R ID Prezime Ime Lij. Upl. Pliv.Test 1

  0-120

  Test 2

  0-110

  Test 3

  0-110

  Test 4

  0-110Ukupno Napomena

  24 2178 Oremu Fran + + + 95 90 80 80 345

  25 3028 vajda Nikola + + + 65 100 90 90 345

  26 1095 Horvatek Marco + + + 90 60 100 90 340

  27 3652 Kravaran Antonija + + + 80 100 80 80 34028 1019 Gubi David + + + 85 80 90 80 335

  29 1966 Meimorec Matija + + + 75 110 80 70 335

  30 35 Androi Antonio + + + 60 90 90 90 330

  31 3350 Zefi Robert + + + 90 80 80 80 330

  32 1879 Marki Krian + + + 95 40 100 90 325

  33 1171 Jai Marko + + + 80 70 90 80 320

  34 1791 Majurec Manuel + + + 65 95 90 70 320

  35 566 osi Ivan + + + 100 50 90 70 310

  36 832 Fosta Ivan + + + 40 80 100 90 31037 1327 Jurin Lovre + + + 85 40 90 90 305

  38 619 Daka Fabian + + + 40 90 90 80 300

  39 1153 Ivezi Roko + + + 70 30 100 100 300

  40 2086 Morovi ime + + + 70 80 80 70 300

  41 3958 Vugrinec Matija + + + 65 60 80 90 295

  42 1898 Martinko Iva + + + 60 50 80 90 280

  43 3462 Herceg Ivan + + + 30 30 100 100 260

  44 3866 Daferovi Tin + + + 40 40 100 60 240

  45 1014 Grin Alba Zoe + + + 30 40 60 100 230

  3481 Madunovi Tino - - - 0

  3688 Oreanin Lorena - - - 0

  534 Cvitkovi Tomislav - - -

  727 Duji Toni - - -

 • 7/25/2019 Rezultati Razredbenog Postupka-Izobrazba Trenera

  11/20

  R ID Prezime Ime Lij. Upl. Pliv.Test 1

  0-120

  Test 2

  0-110

  Test 3

  0-110

  Test 4

  0-110Ukupno Napomena

  1382 Kardum Josip - - -

  Ukupno:5

 • 7/25/2019 Rezultati Razredbenog Postupka-Izobrazba Trenera

  12/20

  Izobrazba trenera - Razni sportovi (izvanredni, struni)-KOARKA

  R ID Prezime Ime Lij. Upl. Pliv.Test 10-120

  Test 20-110

  Test 30-110

  Test 40-110

  Ukupno Napomena

  1 59 Babi Philip + + + 120 110 110 110 450

  2 3479 Longin Korana + + + 120 110 110 110 450

  3 2521 Raki Edi + + + 120 110 110 110 450

  4 3893 Rimaruk Draen + + + 120 110 110 110 450

  5 3522 Pezer Stjepan + + + 110 110 110 110 440

  6 3342 Zaji Filip + + + 110 110 110 110 440

  7 1302 Juran Pere + + + 85 95 85 95 360

  Ukupno:7

  Izobrazba trenera - Razni sportovi (struni)-KOARKA

  R ID Prezime Ime Lij. Upl. Pliv.Test 10-120

  Test 20-110

  Test 30-110

  Test 40-110 Ukupno Napomena

  1 1234 Jesenko Bruno + + + 90 100 85 90 365

  2 1301 Juran Pere + + + 85 95 85 95 360

  3 1384 Karuc Ivan + + + 80 90 80 90 340

  3460 Hajdi Roko - - - 0

  3477 Krianovi Josip - - - 0

  2291 Perini Lovre - - - 0

  3980 Svaty Andro - - - 0

  Ukupno:7

 • 7/25/2019 Rezultati Razredbenog Postupka-Izobrazba Trenera

  13/20

  Izobrazba trenera - Razni sportovi (izvanredni, struni)-NOGOMET

  R ID Prezime Ime Lij. Upl. Pliv.Test 1

  0-120

  Test 2

  0-110

  Test 3

  0-110

  Test 4

  0-110Ukupno Napomena

  1 47 Aralica Duje + + + 120 110 110 110 450

  2 3864 Dodi Ivan + + + 120 110 110 110 450

  3 3789 Kolar Gordan + + + 120 110 110 110 450

  4 2377 Pini Jakov + + + 120 110 110 110 450

  5 3749 Grubii Marijan + + + 115 110 110 110 445

  6 1990 Mihali Luka + + + 120 110 105 110 445

  7 2197 Oeg Antun + + + 120 110 105 110 445

  8 3847 eelj Antonio + + + 120 110 105 110 445

  9 3606 Buturac Dominik + + + 115 110 110 105 440

  10 2147 Novak Matko + + + 115 110 105 110 440

  11 3713 Suboti eljko + + + 120 105 105 110 440

  12 191 Berii Andrija + + + 120 105 100 110 435

  13 3697 Pilji Davor + + + 120 100 105 110 435

  14 1134 Ille Marko + + + 110 105 105 100 420

  Ukupno:14

  Izobrazba trenera - Razni sportovi (struni)-NOGOMET

  R ID Prezime Ime Lij. Upl. Pliv.Test 1

  0-120

  Test 2

  0-110

  Test 3

  0-110

  Test 4

  0-110Ukupno Napomena

  1 3865 Dodi Ivan + + + 120 110 110 110 450

  2 3935 Pini Jakov + + + 120 110 110 110 450

  3 284 Boji Ivan + + + 115 110 110 110 445

  4 654 Dervievi Damir + + + 120 110 105 110 445

  5 1005 Grubii Marijan + + + 115 110 110 110 445

  6 1169 Jagi Tomislav + + + 120 110 105 110 445

 • 7/25/2019 Rezultati Razredbenog Postupka-Izobrazba Trenera

  14/20

  R ID Prezime Ime Lij. Upl. Pliv.Test 1

  0-120

  Test 2

  0-110

  Test 3

  0-110

  Test 4

  0-110Ukupno Napomena

  7 2196 Oeg Antun + + + 120 110 105 110 445

  8 3515 Pasari Deli Vinko + + + 120 105 110 110 445

  9 22 Andrei Emanuel + + + 120 105 105 110 440

  10 461 Buturac Dominik + + + 115 110 110 105 44011 2795 Suboti eljko + + + 120 105 105 110 440

  12 1010 Grujo Jure + + + 115 105 105 100 425

  13 1914 Matacun Leon + + + 115 105 105 100 425

  299 Bori Mario - - - 0

  1951 Matkovi Leo - - - 0

  Ukupno:15

  Izobrazba trenera - Razni sportovi (izvanredni, struni)-ODBOJKA

  R ID Prezime Ime Lij. Upl. Pliv.Test 1

  0-120

  Test 2

  0-110

  Test 3

  0-110

  Test 4

  0-110Ukupno Napomena

  1 3954 Klari Karla + + + 120 110 110 110 450

  2 3955 Kljaji Dejan + + + 120 110 110 110 450

  3 3956 Ledinak Ivor + + + 120 110 110 110 450

  Ukupno:3

 • 7/25/2019 Rezultati Razredbenog Postupka-Izobrazba Trenera

  15/20

  Izobrazba trenera - Razni sportovi (izvanredni, struni)-PLIVANJE

  R ID Prezime Ime Lij. Upl. Pliv.Test 10-120

  Test 20-110

  Test 30-110

  Test 40-110

  Ukupno Napomena

  474 Capan Ivan + + + 120 110 110 110 450

  3365 Zorman Ana + + + 120 110 108 110 448

  2214 Panda Loreta + + + 115 110 110 110 445

  3417 NIDARI DENIS + + + 60 80 0 0 140

  Ukupno:4

  Izobrazba trenera - Razni sportovi (struni)-PLIVANJE

  R ID Prezime Ime Lij. Upl. Pliv.Test 10-120

  Test 20-110

  Test 30-110

  Test 40-110

  Ukupno Napomena

  473 Capan Ivan + + + 120 110 110 110 450

  Ukupno:1

 • 7/25/2019 Rezultati Razredbenog Postupka-Izobrazba Trenera

  16/20

  Izobrazba trenera - Razni sportovi (izvanredni, struni)-RITMIKA GIMNASTIKA

  R ID Prezime Ime Lij. Upl. Pliv.Test 1

  0-120

  Test 2

  0-110

  Test 3

  0-110

  Test 4

  0-110Ukupno Napomena

  1 1305 Juravi Lucija + + + 120 110 110 110 450Ukupno:1

  Izobrazba trenera - Razni sportovi (struni)-RITMIKA GIMNASTIKA

  R ID Prezime Ime Lij. Upl. Pliv.Test 1

  0-120

  Test 2

  0-110

  Test 3

  0-110

  Test 4

  0-110Ukupno Napomena

  1 1304 Juravi Lucija + + + 120 110 110 110 450

  Ukupno:1

 • 7/25/2019 Rezultati Razredbenog Postupka-Izobrazba Trenera

  17/20

  Izobrazba trenera - Razni sportovi (izvanredni, struni)-RUKOMET

  R ID Prezime Ime Lij. Upl. Pliv.Test 1

  0-120

  Test 2

  0-110

  Test 3

  0-110

  Test 4

  0-110Ukupno Napomena

  1 3901 Momilovi Ivanka + + + 120 110 110 110 450

  1982 Metri Boris - - - 0

  2877 eremet Tin - - - 0

  Ukupno:3

  Izobrazba trenera - Razni sportovi (struni)-RUKOMET

  R ID Prezime Ime Lij. Upl. Pliv.Test 10-120

  Test 20-110

  Test 30-110

  Test 40-110

  Ukupno Napomena

  1 1520 Kos Mia + + + 120 110 110 110 450

  2 3314 Vusi Martina + + + 100 70 70 70 310

  2413 Poljak Marko - - - 0

  2876 eremet Tin - - - 0

  Ukupno:4

 • 7/25/2019 Rezultati Razredbenog Postupka-Izobrazba Trenera

  18/20

  Izobrazba trenera - Razni sportovi (izvanredni, struni)-TENIS

  R ID Prezime Ime Lij. Upl. Pliv.Test 1

  0-120

  Test 2

  0-110

  Test 3

  0-110

  Test 4

  0-110Ukupno Napomena

  1 585 utura Anamaria + + + 120 110 110 110 450

  2 3969 Karai Tomislav - + + 120 110 110 110 450 cijeli lijeniki

  3 2716 Soldo Ante + + + 120 110 110 110 450

  4 3513 Pamuar Tomica + + + 110 110 110 100 430

  5 2887 iki Robert + + + 110 90 110 110 420

  3953 Jurai Ivan Nino - - - 0

  2490 Prtenjaa Vito - - - 0

  Ukupno:7

  Izobrazba trenera - Razni sportovi (struni)-TENIS

  R ID Prezime Ime Lij. Upl. Pliv.Test 1

  0-120

  Test 2

  0-110

  Test 3

  0-110

  Test 4

  0-110 Ukupno Napomena

  1 584 utura Anamaria + + + 120 110 110 110 450

  2 3968 Karai Tomislav - + + 120 110 110 110 450 cijeli lijeniki

  3 3894 Soldo Ante + + + 120 110 110 110 450

  4 2886 iki Robert + + + 110 90 110 110 420

  2486 Prtenjaa Vito - - - 0

  Ukupno:5

 • 7/25/2019 Rezultati Razredbenog Postupka-Izobrazba Trenera

  19/20

  Izobrazba trenera - Razni sportovi (izvanredni, struni)-BOKS

  R ID Prezime Ime Lij. Upl. Pliv.Test 1

  0-120

  Test 2

  0-110

  Test 3

  0-110

  Test 4

  0-110Ukupno Napomena

  3795 Filipi Josip-Bepo - - - 0

  Ukupno:1

  Izobrazba trenera - Razni sportovi (izvanredni, struni)-PLES

  R ID Prezime Ime Lij. Upl. Pliv.Test 1

  0-120

  Test 2

  0-110

  Test 3

  0-110

  Test 4

  0-110Ukupno Napomena

  1 3278 Vukievi Ena + + + 50 50 70 110 280

  Ukupno:1

  Izobrazba trenera - Razni sportovi (struni)-PLES

  R ID Prezime Ime Lij. Upl. Pliv. Test 10-120 Test 20-110 Test 30-110 Test 40-110 Ukupno Napomena

  3277 Vukievi Ena - - - 50 50 70 110 280

  Ukupno:1

 • 7/25/2019 Rezultati Razredbenog Postupka-Izobrazba Trenera

  20/20

  Izobrazba trenera - Razni sportovi (struni)-HRVANJE

  R ID Prezime Ime Lij. Upl. Pliv.Test 1

  0-120

  Test 2

  0-110

  Test 3

  0-110

  Test 4

  0-110Ukupno Napomena

  1 3783 Topolovec Mihael + + + 120 110 110 110 450

  Ukupno:1

  Izobrazba trenera - Razni sportovi (struni)-SPORTSKA GIMNASTIKA

  R ID Prezime Ime Lij. Upl. Pliv.Test 1

  0-120

  Test 2

  0-110

  Test 3

  0-110

  Test 4

  0-110Ukupno Napomena

  1 1638 Kuan Leonardo + + + 120 110 110 110 450

  2 1768 Madir Dina + + + 120 110 110 110 450

  3 1772 Madir Duje + + + 120 110 110 110 450

  4 1918 Matakovi Marin + + + 120 110 110 110 450Ukupno:4

  Predstojnik SCIT-a:

  doc. dr. sc. Vlatko Vueti (naslovno zvanje)