RIMSKI IMPERIJ

 • View
  370

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

RIMSKI IMPERIJ. Orožje in vojna taktika. Rimska vojska. - PowerPoint PPT Presentation

Text of RIMSKI IMPERIJ

 • Oroje in vojna taktika

 • Rimska vojska

 • Glavnino rimske vojske je so sestavljali peaki, imenovani legionarji, ki so bili razporejeni po legijah. V vsaki legiji je bilo 6000 peakov. Ta je bila razdeljena na 10 kohort, ki so bile razdeljene na 3 manipele. Vsaka manipula je bila razdeljena na 2 centuriji (stotniji), poveljnik centurije pa se je imenoval centurion (stotnik). Ime je dobil po tem, da je poveljeval 100 moem (centum = lat. sto). V legiji je bilo okoli 4500 vojakov (3000 teko oboroenih, 1200 lahko oboroenih ter 300 konjenikov), ostali so bili predvsem straarji ter spremstvo.

 • KOHORT- (latinsko cohors) je bila taktina vojaka enota rimske vojske, ki je bila uvedena v asu Marijevih reform in je zamenjala dotedanjo osnovno taktino enoto manipel.MANIPER-to vojno taktiko je zamenjala nova in izboljana taktika Kohort.Sprva je bil manipel sestavljen iz dveh centurij. V asu boja je manipel sestavil pravokotnik 120 legionarjev (10 vrst po 6 mo na centurijo; centuriji sta bili razporejeni druga ob drugi).Manipel je pozneje postal le del Kohorte.

 • Na zaetku so vojsko sestavljali rimski dravljani, stari med 17 in 60 let, ki so sluili obvezni vojaki rok. Kmalu pa je zaela drava vpoklicane vojake plaevati in vojska je postala poklicna. V asu cesarstva je bilo za vojake potrebe v vsakem trenutku pod orojem 300.000 mo. Cesar Avgust je legionarje ob upokojitvi nagrajeval z denarjem ali obdelovalno zemljo. Tudi za hrano je skrbel cesar in mnogi legionarji so v vojski jedli precej bolje (in predvsem bolj obilno) kot doma. S irjenjem meja cesarstva velik (s asom vedno veji) del legij, e posebno konjenice, predstavljali barbari, prebivalci zajetih drav.

 • Legionarji so prisegli zvestobo poveljniku in bili podrejeni strogi disciplini. Za vsak prekrek so bili kaznovani z udarci, za veje prekrke pa s tekom skozi ibe. Najhuja kazen pa je bila decimiranje (desetkanje): e je legija pobegnila, je legat postrojil svoje vrste in vsakega desetega vojaka obglavil.

 • Tudi v obdobjih miru legionarji niso bili prepueni brezdelju. Urili so se v bojevanju in hodili na vojake vaje. Opravljali so dela kopaev, drvarjev, tesarjev, gradili so ceste, mostove in druge zgradbe. Zgradili so veino rimskih cest, ki so bile zgrajene tako dobro, da mnoge stojijo e danes.Ko se je rimska vojska utaborila, so legionarji postavili utrjen tabor. e se na istem mestu ostali dlje, so tabor ogradili s kamnitim obzidjem. Okoli obzidja so skopali jarek Pogosto so okoli teh legijskih taborov kasneje nastala majhna naselja. Obrtniki in trgovci so se selili skupaj z legijami, saj so lahko legionarjem prodajali svoje izdelke.

 • Na bojnih pohodih so se legije zdruile v armado. Po dobrih, utrjenih cestah so se vojaki hitro zbrali na strateko pomembnih tokah, od koder so se odpravili na pohod. Pred glavnino vojske so se premikali izvidniki, ki so pogosto prepreili zasede.

 • Rimska vojska je imela natanno doloeno in izredno izpopolnjeno postavitev med bitko. Mono jedro pehote je ob krilih varovala konjenica. Legionarji so se postavili v tri strnjene vrste. Veliki iti so jih varovali pred napadi. Najprej so suliarji napadli na daljavo, sledil je boj mo na moa.

 • Katapult je vzvodni metalni stroj, ki se je uporabljal v antiki in srednjem veku. Namen katapulta je bilo metanje kamenja ali puic. Uporabljal se je predvsem pri obleganjih. Pogonsko sredstvo je bil napet les, vrvi ali tetive, kar je morala predhodno napeti posadka.

 • Balista (iz grine ballein = vrei) je vzvojna metalna naprava starih Rimljanov. Pod tem nazivom je potrebno loevati dve razlini metalni napravi. Prva verzija je imela v elastine, mone pletenice vstavljene vzvode. Mo baliste je imela osnovo v monem zvijanju (torziji) teh dveh zvitkov. Z njo so metali predvsem kamne, svinene krogle in puice v obliki tramov pod kotom 45 stopinj.Druga verzija je imale lesen ali jeklen lok, katerega mo je imela osnovo v elastinosti dveh jeklenih lokov. Izstrelki teh balist so bile okovane puice, ki so leale v poevnem lebu. Kot tega lebu se je dal nastavljati, kar je omogoalo zelo razline kote streljanja (metanja). Te baliste so delali v zelo razlinih velikostih, od malih (ki jih je lahko uporabljala en vojak) do velikih, kjer je bilo potrebno celo motvo. Motvo je napenjalo lok, pogosto ob uporabi pomonih naprav. Poroajo, da so te baliste lahko izstrelile izstrelke preko Donave, le na alost ni naveden kraj.

 • Oblegovalni oven je bil do konca srednjega veka oblegovalna naprava. Namenjen je bil razbijanju vrat, zidov in stolpov. Obstajal je v ve izvedbah. Najenostavneja oblika je bila deblo, ki ga je nosilo ve oseb in so z njim udarjali po cilju napada.Druga izvedba je bil naloen voz, ki se je usmeril z im vejo hitrostjo na cilj.Najbolj izpopolnjena oblika je bil teak tram, obeen na pokrito ogrodje, s katerim je ve oseb udarjalo po cilju. Streha jih je varovala pred branilci.Oblegovalni oven tudi danes uporabljajo policijske in posebne vojake enote za vlamljanje vrat. To so prenosne naprave, s katerimi ravna ena ali dve osebi.

 • Oblegovalni stolp je bil zgrajen od oblegovalcev mest in gradov, da bi prili na obzidje nasprotnikove utrdbe. Bili so praviloma venadstropne lesene stavbe, zgrajene na mestu potrebe.Oblegovalci so potisnili ve oblegovalnih stolpov do obzidja. Stolp je bil nekaj viji kot obzidje, tako da so z vrha stolpa lahko z loki in samostreli obstreljevali branilce. Napadalci so bili zavarovani z monimi stenami, obrambi pred zaigalnimi puicami so bile namenjene mokre ivalske koe. Ko je bil stolp dovolj blizu obzidja so spustili dvini mostiek in napadalci so napadli branilce na obzidju. Med tem so strelci z vrha stolpa nadaljevali z obstreljevanjem branilcev. Branilci so kot obrambo lahko:Zagali stolpe z goreimi puicami ali zaigalnimi lonci Z katapulti in podobnimi napravami razbili stolpe Z protinapadom ali izpadom uniili posadko stolpa Prevrnili stolpe s skritimi jarki in drugimi pastmi

 • Lako, Februar 2007

  ***************