RK MHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİKİMYA ??Web viewweb: www . ... A4 formatında “Times New Roman” fontunda 12 punto ve tek satır aralığında PC Uyumlu MS Word ile

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of RK MHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİKİMYA ??Web viewweb: www . ... A4 formatında “Times New...

RK MHENDS VE MMAR ODALARI BRLKMYA MHENDSLER ODASISTANBUL UBES

TRK MHENDS VE MMAR ODALARI BRLKMYA MHENDSLER ODASISTANBUL UBES3.ULUSAL LABORATUVAR AKREDTASYONU VE GVENL SEMPOZYUMU VE SERGS

I. DUYURU

Bilindii zere TMMOB Kimya Mhendisleri Odas stanbul ubesi tarafndan dzenlenen, TS EN ISO/IEC 17025 ve TS EN ISO 15189 Standartlarnn tm maddeleri ve sorun yaanan alanlarn ele alnd I. ve II. Ulusal Laboratuvar Akreditasyonu ve Gvenlii Sempozyumu ve Sergisi youn bir katlm ile stanbul'da gerekletirilmitir. Gsterilen byk ilgi, etkinlik sonunda yaplan anket almas sonular ve odamza gelen talepler dorultusunda bu etkinliin ncsnn 3. Ulusal Laboratuvar Akreditasyonu ve Gvenlii Sempozyumu ve Sergisi ad altnda 11-12-13 Mays 2016 tarihlerinde Yldz Teknik niversitesi Davutpaa Kamps 2010 Avrupa Kltr Bakenti Kongre ve Kltr Merkezinde dzenlenmesi karar alnmtr. gn srecek sempozyumun ilk iki gnnde TS EN ISO/IEC 17025 ve TS EN ISO 15189 Standartlar kapsamnda laboratuvar akreditasyonu, son gnnde ise laboratuvar gvenlii konular ele alnacaktr.

Dzenleme kurulunca, nceki sempozyumda alnan anket sonular ve Trk Akreditasyon Kurumu (TRKAK) uzmanlarnn grleri nda sempozyumda aada genel olarak belirtilen konularn tartlmas kararlatrlmtr. Buna ilaveten alandan gelen ok youn taleplere cevap olabilmesi amacyla snrl sayda katlmcnn yararlanabilecei, lm belirsizlii, metotlarn geerli klnmas/teyidi gibi konularn uygulamal ve detayl olarak ele alnaca geni zamanl paralel oturumlar yaplarak katlmclarn kapsaml bilgiye ulamas hedeflenmektedir.

Ayrca, youn ilgi gren panel forumlar yaplarak katlmclarn konunun uzmanlar ile bir araya gelip TS EN ISO/IEC 17025 ve TS EN ISO 15189 standartlarnn maddeleri hakknda fikir al verii yapmalar ve sorularna cevap bulmas mmkn klnacaktr.

Konunun neminin ve gerekliliinin farknda olan ve bilgi birikimlerini esirgemeyen ilgili tm kurum, kurulu ve kiileri sempozyumu birlikte daha gl ve baarl klmak iin sempozyuma katlmaya davet ediyoruz. arl bildirilerin arlkl olarak yer alaca bu sempozyuma aada verilen konulara ynelik szl bildirilerinizi veya poster sunumlarnz gnderebilirsiniz.

Dzenlenecek sergi alannda yer almanz bekler, hepinizi bu sempozyum da grmekten dolay onur duyacamz bildiririz.

Sayglarmzla,

B.Taylan ORUH Sempozyum Dzenleme Kurulu Bakan

DESTEK VEREN KURUMLAR*

TRKAK-Trk Akreditasyon Kurumu

TBTAK UME- TBTAK Ulusal Metroloji Enstits

TBTAK MAM- TBTAK Marmara Aratrma Merkezi

TURKLAB- Kalibrasyon ve Deney Laboratuvarlar Dernei

MO- evre Mhendisleri Odas

GMO-Gda Mhendisleri Odas

Yldz Teknik niversitesi

*Tarih itibariyle belirlenen desteki kurum bilgisidir, gncellenecektir.

SEMPOZYUM KONULARI

TS EN ISO/IEC 17025 Laboratuvar Akreditasyonu

TS EN ISO/IEC 17025 ve TS EN ISO 15189 Kapsamnda Ynetim ve Teknik artlarn Uygulanmasnda Laboratuvarlarda Sk Yaplan Hatalar ve zm nerileri

Esnek Kapsamda Akreditasyon artlar ve Uygulamalar

TS EN ISO/IEC 17025 Revizyonu Hakknda Genel Bilgilendirme

lm Belirsizlii

Metotlarn Geerli Klnmas (Validasyonu)/Teyidi (Verifikasyonu)

D Kalite Kontrol Faaliyetleri

Kalibrasyon ve Ara Dorulama Faaliyetleri

TS EN ISO 15189 Standard Uygulamalarnda Karlalan Sorunlar

Laboratuvar Gvenlii

Laboratuvarlarda i Sal ve Gvenlii

Laboratuvarlarda Kimyasallarn Gvenli Depolanmas ve Kullanm

Laboratuvarlarda Tehlikeler, Riskler ve nlemler, Risk Deerlendirmesi

Laboratuvarlarda Acil Durum Ynetimi

Laboratuvar Kazalar

Laboratuvarlarda Meslek Hastalklar

Laboratuvarlarda Atk Ynetimi

TMMOB KMYA MHENDSLER ODASI

STANBUL UBES

Kimya Mhendisleri Odas (KMO) 1954 ylnda 7303 sayl yasa ve 66 ile 85 sayl Kanun Hkmnde Kararnameler ile deiik 6235 sayl Trk Mhendis ve Mimar Odalar Birlii (TMMOB) yasasnn yrrle girmesiyle kurulan ilk be Odadan birisi olup kamu kurumu niteliinde bir meslek rgtdr. KMOnun kurulmasyla birlikte stanbul ubesi de almalarna balamtr (19 Ocak 1954).

Merkezi Ankarada bulunan KMOnun 23.000e yakn yesi bulunmaktadr KMOnun 7.000i akn yesi olan stanbul ubeleri dnda Ankara, Bursa, Denizli, Ege Blge, Gney Blge, Kocaeli, Samsun, Trakya Blge ubeleri ve Trabzon Blge, Eskiehir Blge, Gneydou Anadolu Blge Temsilcilikleri ile 33 l de temsilcilikleri vardr.

lgili yasa uyarnca KMO; Kimya Mhendislerinin rgtllnn gelitirilmesi, meslek ve lke sorunlarnn btnl ierisinde lke karlarnn, Kimya Mhendislerinin zlk haklarnn savunulmas, mesleki birikimlerinin gelitirilmesi, Odann iyerleri ile ilikilerinin salanmas amac ile ayrca iyeri temsilcilikleri de kurabilmektedir.

TMMOBye bal tm Odalarda olduu gibi KMOda da Genel Kurul toplantlar ve seimler iki ylda bir yaplr. yelerinin ve dier meslek disiplinlerinin hizmet ii eitimlerine ynelik etkinlikler dzenleyen KMO; teknik kongreler, ksa sreli okullar, kurslar, paneller ve sergiler gerekletirmektedir.

KMOda ye katlmn salama ve bilgi retme arac olarak Ynetim Kuruluna bal yarkurullar oluturulmaktadr. Yarkurullar Odann yeleri ile ilikisini salayan ve konunun uzman yelerin katlmyla Oda grlerinin ortaya karld, eitli etkinliklerin retildii alma birimleridir.

rgtlln nitel ve nicel olarak gelitirilmesi, yelerinin mesleki, ekonomik ve demokratik karlarnn toplumun karlaryla btnletirilerek savunulmas KMOnun grevleri arasndadr.

KMO; Kimya Mhendislerinin tek yasal mesleki kuruluu olarak yelerinin hak ve karlarnn temsilcisi, meslek alannda ulusal karlarn uzman sesidir.

SEMPOZYUM DZENLEME KURULU

Atakan BATRK

TRKAK BA DENET

Belkz ENGN

SGS SUPERVSE GZETME ETT KONTROL SERVSLER A.

Burcu TRE ERGENE

HAL EVRE LABORATUVARI

Cem AYNALI

KMYA MHENDSLER ODASI

Doan HALS

BLM LABORATUVARI

Dilek KINCAL

ODTU-MERLAB

Emre DKMEN

GIDA MHENDSLER ODASI

Hamet CAMCI

KMYA MHENDSLER ODASI

Hayrettin ZER, Dr.

TBTAK MAM

Huriye KUMRAL

KMYA MHENDSLER ODASI

brahim AKDA

UZMAN LABORATUVAR AKREDTASYON DANIMANLIK.

Meryem KAYAN

EVRE MHENDSLER ODASI

Mslm AKGZ, Do. Dr.

TBTAK UME

Osman M. AFYON

TRKAK

Ozan YAMAN

NTERTEK TEST HZMETLER A..

mer GZEL

TURKLAB

Recep YELZ

TRKAK

Samim SANER, Dr.

KALTE SSTEM LABORATUVARI

Suat GNE

KMYA MHENDSLER ODASI

Taylan ORUH

KMYA MHENDSLER ODASI

BLMSEL ve TEKNK DANIMA KURULU

Ahmet T.NCE, Prof. Dr.

YEDTEPE NVERSTES

Atakan BATRK

TRKAK BA DENET

Ahmet Ceyhan Gren, Do. Dr.

TBTAK UME

Gnay KOCASOY, Prof. Dr.

BOAZ NVERSTES

H.brahim ELK, Dr.

TRKAK

Hanifi SARA, Prof. Dr.

YILDIZ TEKNK NVERSTES

Hayrettin ZER, Dr.

TBTAK MAM

brahim AKDA

KMYA MHENDSLER ODASI

Mehmet Ali GRKAYNAK, Prof. Dr.

STANBUL NVERSTES

M. A. Neet KADIRGAN, Prof. Dr.

MARMARA NVERSTES

Mslm AKGZ, Do. Dr.

TBTAK UME

Necati ZKAN, Prof. Dr.

ODT MERLAB

Nursabah Elif BAI, Prof. Dr.

HACETTEPE NVERSTES

Perihan YOLC MEROLU, Prof. Dr.

OKAN NVERSTES

Serkan KK

KMYA MHENDSLER ODASI

Taylan ORUH

KMYA MHENDSLER ODASI

Veli DENZ, Prof. Dr.

KOCAEL NVERSTES

Yahya LALEL, Prof. Dr.

DZEN LABORATUVARI

SEMPOZYUM TAKVM

05/02/2016

Bildiri zetleri Son Tarih

30/02/2016

Bildiri Kabulnn (Szl/Poster) Duyurulmas

25/04/2016

Bildirilerin (Szl/Poster) Tam Metinlerinin Teslimi

20/04/2016

Reklam Bavurusu iin Son Tarih

20/04/2016

Sponsorluk Bavurusu in Son Tarih

20/04/2016

Sergi Bavurusu in Son Tarih

05/05/2016

Delegelik Bavuru in Son Tarih

BLDR ZET KOULLARI

Geniletilmi bildiri zeti Trke hazrlanmaldr. zet 400 szckten az olmamal, 2 sayfay amayacak ekilde ve ierik anlalabilir biimde verilerek 05/02/2016 tarihine kadar ulag@kmo.org.tr adresinden Sempozyum Sekretaryasna ulatrlmaldr.

zetler; A4 formatnda Times New Roman fontunda 12 punto ve tek satr aralnda PC Uyumlu MS Word ile yazlmal, balk sayfa ortalanarak kaln harflerle Trke olarak; bir satr boluk braklarak srasyla, yazarlarn ad ve soyadlar; altklar kurumlar ve yazma adresleri ile e-postalar alt alta yazlmaldr. Bildiriyi sunacak kiinin adnn alt izilmelidir. Bunlardan sonra 2 satr boluk braklarak zet yazlmaldr. Kabul edilen bildirilerin sunum dili ve yanslar Trkedir.

BLDR TAM METN YAZIM KURALLARI

Bildiriler A-4 normuna uygun kada tek tarafl, MS Word kelime ilem program kullanlarak yazlmaldr.

Bildiriler Times New Roman yaz tipi kullanlarak yazlmaldr. Ayrca;

Bildiri bal 14 punto, tamam byk harfle, ortalanm,

Yazarn ad, kuruluu ve lkesi 12 punto, ortalanm,

Yazar says birden fazla olduu durumda, bildiriyi sunacak yazarn adnn alt izilmelidir.

Bildiri metni, yazarn ad, kuruluu ve lkesi yazldktan sonra;

Birimler SI Birim Sistemine gre verilmelidir.

Bildiriler ticari reklam unsuru iermemelidir.

Bildiriler kii veya kurulu adna sunulabilir.

Faks ile gnderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.

POST