RO- Florin Anghel AYUNTAMIENTO DE ALZIRA, copilul dupؤƒ naإںtere (reguli, norme ale familiei, ale i),

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of RO- Florin Anghel AYUNTAMIENTO DE ALZIRA, copilul dupؤƒ naإںtere (reguli, norme ale familiei,...

 • 1

  CUPRINS

  INTRODUCERE ....................................................................................................................02

  ASOCIAȚIA EU-RO-IN, ROMÂNIA – coordonator

  1. Formarea trăsăturilor de caracter la copii antepreșcolari ,de Florin Anghel........ 03 2. Dezvoltarea aptitudinilor la copiii antepreșcolari ,de Elena Anghel ..... 17 3. Strategii, metode și demersuri reușite în formarea părinților/ îngrijitorilor la

  domiciliu ai copiilor antepreșcolari/preșcolari în spiritul colaborării și al

  parteneriatului , Daniela Plesca .………………………………. ......................29

  AYUNTAMIENTO DE ALZIRA, SPANIA

  METODOLOGIE: Predarea primului ajutor pediatric pentru adulţii ce vor avea grijă de copii

  cu vârsta între 0 și 3 ani ,de Maria Angeles Solano....................... ......................................41

  1. METODOLOGIE: Cum poate utiliza un îngrijitor / asistent maternal muzica pentru stimularea copiilor cu vârsta între 0 și 3 ani, de Maria Angeles Solano.. 51

  2. METODOLOGIE: Adaptarea mediului pentru copii și nevoile lor,de Carmen Herero Pardo........................................................................................................ 63

  AILE VE SOSYAL POLITIKALAR ANKARA IL MÜDÜRLÜGÜ, TURCIA

  Metoda comportamentală în probleme de comportament , de İkbal Karaman..................... 68

  AHI EVRAN UNIVERSITESI, TURCIA

  1. Implicarea adulților în joc și interacțiunile adecvate în jocul de dezvoltare ,de Cigdem Sahin,....................................................................................................... ...94

  2. Dezvoltarea unor strategii de predare adecvate pentru părinții și îngrijitorii de copii ,de Dr. Hasan Dilek..................................................................................... 104

  3. De ce jocurile sunt importante pentru dezvoltarea copiilor? ,de Şükran Şimsek………………………………………………………………………….... 113

  POLARIS S.R.L.S., ITALIA

  MODEL DE PERSONALIZARE PENTRU EDUCAȚIA ADULȚILOR

  1. Personalizarea în educaţia adulţilor de Claudia Di Foglio............................ 123 2. Învățarea prın cooperare de Giulia Benedetto.............................................. 130 3. Jocul de rol de Claudia Di Foglio................................................................ .136 4. Studii de caz .................................................................................................. 143

  SYNTEA SPOLKA AKCYJNA, POLONIA

  METODOLOGIE: Metode creative de învăţare a elevilor preşcolari .,de Karolina Sopot

  Karpeska si Iwona Pierzak....................................................................................... .......149

 • 2

  INTRODUCERE

  Acest ghid prezintă 15 metode și strategii nonformale și informale, care pot fi utilizate

  de adulții (părinți, bunici, rude și alte persoane) ce oferă îngrijire pentru copii antepreșcolari la

  domiciliu.

  Metodele prezentate sunt ușor de utilizat de către fiecare persoană la domiciliu și nu

  necesită niciun echipament specializat.

  Scopul ghidului este de a înțelege comportamentele tipice ale copiilor antepreșcolari,

  problemele care pot să apară, dar cel mai important: cum pot cei care îngrijesc copii să

  recunoască, identifice și să stimuleze talentele, predispozițiile naturale ale copiilor.

 • 3

  FORMAREA TRĂSĂTURILOR DE CARACTER LA COPII ANTEPREȘCOLARI

  Autor: Anghel Florin, Asociatia EU-RO-IN

  GRUPUL TINTA: Adulți care au in îngrijire copii ante preșcolari

  UNITATEA DE CONȚINUT: DEZVOLTAREA PERSONALITĂȚII LA COPII ANTEPRESCOLARI

  TITLUL LECȚIEI: FORMAREA TRASATURILOR DE CARACTER LA COPII ANTEPRESCOLARI

  TIPUL LECŢIEI: COMUNICARE DE NOI CUNOȘTINȚE

  METODE ŞI PROCEDEE: : Conversația euristica, demonstrația, jocul de rol, simularea, problematizarea, reflecţia personalǎ, activitatea

  independentǎ.

 • 4

  OBIECTIVE INTERMEDIARE: Cunoaşterea fenomenelor psihice, a componentelor şi trăsăturilor specifice personalităţii umane, în scopul

  înţelegerii vieţii subiective a omului;

  OBIECTIVE OPERATIONALE: La sfârșitul lecției adulții vor ști:

  O1: să definească şi să enumere însușirile definitorii ale caracterului la copilul; ante preșcolar ;

  O2: să explice formarea caracterului şi a mecanismelor implicate in acest proces in perioada anteprescolara ;

  O3: sǎ explice importanţa atitudinilor – valori în cristalizarea caracterului ;

  O4: să înţeleagă implicarea caracterului în relaţionarea interumană in perioada anteprescolara;

  BIBLIOGRAFIE:

   Allport,George, Structura si dezvoltarea personalitatii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1981

   Barbu, H. (1993). Activităţi de joc şi recreativ distractive, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti

   Cerghit,Ioan-Metode de invatamant, Editura Didactică şi Pedagogică,2003, Bucureşti

   Debesse,Maurice „Etapele Educatiei”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1970.

   Liliana Eyechil, Mihaela Paisi, Laborator preşcolar – ghid metodologic, Editura V&I Integral, Bucureşti, 2002

 • 5

  SCENARIUL ACTIVITATII DIDACTICE:

  Secvenţele

  lecţiei Timp Ob.

  Elemente esenţiale de conţinut Strategii didactice

  Evaluare

  Activitatea profesorului Activitatea

  adultilor Metode Mijloace

  1. Captarea

  atenţiei 3'

  - se va realiza discutând pe marginea următoarei

  afirmaţii pentru tema în cauzǎ :

  Caracterul se referă la acele trăsături care descriu

  modul de a fi, de a se comporta, atitudinile,

  convingerile, profilul moral al unei persoane.

  - participǎ la

  discuţii,

  argumentându-şi

  rǎspunsurile ;

  -strategie

  discursivǎ de

  tip

  argumentativ-

  persuasiv ;

  -Cerghit,

  Ioan,

  „Metode

  de învățământ

  observarea

  sistematicǎ

  a

  cursantilor;

  2. Comunica-

  rea

  subiectului şi

  2' - se vor trece în revistǎ elementele-cheie ale temei,

  prezente în schema lecţiei

  (anexa nr. 1) ;

  - ascultǎ cu

  atenţie obiectivele

  lecţiei ;

  -dezbaterea ;

  videoproiector

 • 6

  a obiectivelor

  lecţiei

  3. Dirijarea

  învăţării

  30' O1

  Caracterul ca profil psihomoral al personalităţii

  În timp ce temperamentul este neutru, nu implică

  orientări valorice – caracterul este încărcat valoric, el

  descrie profilul psiho – moral al personalităţii;

  temperamentul este înnăscut, însă caracterul este

  dobândit prin modelare socio – culturală.

  Caracterul este alcătuit din trăsături care se

  desfăşoară pe un continuum, de la pozitiv la negativ ;

  toţi oamenii au caracter, dar orientat valoric într-o

  manieră diferită.

  Puterea caracterului este dată de forţa convingerilor,

  de tăria cu care le apărăm şi susţinem, de constanţa şi

  persistenţa lor în timp şi în împrejurări variate, şi nu

  de încărcătura lui valorică.

  - ascultǎ ceea ce li

  se comunicǎ ;

  - dau exemple

  practice privind

  modelarea socio-

  culturala a

  caracterului si

  influenta familiei

  asupra acestuia

  - participǎ la

  discuţii, explicând

  care sunt

  deosebirile dintre

  temperament şi

  -strategie

  discursivǎ de

  tip explicativ ;

  -expunerea ;

  -explicaţia

  didacticǎ ;

  -conversaţia ;

  -strategie

  didacticǎ de tip

  argumentativ-

  Allport,George,

  Structura si

  dezvoltarea

  personalitatii

  flipchart

  Observarea

  sistematica

  Evaluare

  frontala

 • 7

  O2

  Caracterul este schimbător, el se poate modifica în

  timp – sub influenţa unor factori de mediu, socio –

  culturali.

  Formarea caracterului

  Geneza caracterului debutează în copilărie.

  1. Imediat după naştere începe formarea caracterului

  prin procesul învăţării sociale pe căi foarte variate (

  familia, părinţii vor încuraja comportamentele

  dezirabile şi le vor sancţiona pe cele indezirabile ;

  copilul va învăţa foarte repede ce comportamente îi

  aduc laudă, recompense şi pe cele care îi aduc

  reproşuri, pierderea unor privilegii, chiar

  sancţiunea) – acesta este mecanismul condiţionării –

  care are ca efecte fixarea unor comportamente mai

  simple, în primii ani ai copilăriei.

  2. Mecanismul autorităţii – este sursa principală de

  formare a caracterului ; autoritatea adultului se

  impune de la sine, ceea ce decide