robotik bab1-1

Embed Size (px)

Citation preview

Sejarah RobotikDisediakan oleh : Mohd firdaus Mohd izzuddin Nur zuraini

Objektif Boleh memberi definisi bagi robot, robotik dan robot industri Boleh membezakan antara robot, robotik dan robot industri Boleh menceritakan sejarah robot Boleh menghuraikan perkembangan dan revolusi robot

Kandungan Pengenalan Definisi Robot Robotik Robot Industri

Asal usul Robot dan Robotik Revolusi Robot

R2D2

ROBOT

http://world.honda.com/ASIMO/

C3PO

Pengenalan Perkembangan sejak pertengahan 1700an Mesin yg cuba utk meniru pergerakan dan perlakuan manusia (Humanoid) Elemen yg sgt berkuasa dlm industri Laksanakan pelbagai tugas dan operasi Digunakan bersama peranti, peralatan dan mesin lain Berintegrasi menjadi satu sistem

Beri kesan tenaga manusia pada semua peringkat (pekerja hingga jurutera dan pengurus pengeluaran)

Definsi Robot

Berasal dari Czechoslovakia, Bhs Slavik iaitu ROBOTA oleh Karel Capek ROBOTA=pekerja Dimasyhurkan oleh Isaac Asimov (penulis fiksyen sains) melalui buku I ROBOT

Robot Industri

Courtesy: Robot Worx Adept tech Epson Robot

Definisi Robot IndustriOleh Mikell Groover An industrial robot is a general-purpose, programmable machine possessing certain anthropomorphic characteristics. Kata kunci : programmable, anthropomorphic characteristics, digunakan di dalam industri

Definisi Robot Industri Tidak hadkan konsep kepada manipulator shj Terbuka kepada pelbagai (anthropomorphic) humanlike characteristics yg lain seperti membuat keputusan, vision.

Definisi Robotik Satu seni, pengetahuan asas know-how dlm rekabentuk, aplikasi dan menggunakan robot Cabang Sains yg Multidisiplin gabungan subjek mekanikal, elektrikal, elektronik, komputer sains, biologi dan beberapa subjek lain. Pengajian sistematik tentang robot Tertumpu kepada robot yang berorientasikan aplikasi di industri perkilangan

Robot dan Robotik Robot 1921 Karel Capek (Dramatis Czech ) Memperkenalkan Robot dalam buku Rossums Universal Robots

Robotik 1942 Kajian dan penggunaan robot Isaac Asimov (saintis dan penulis) Satu cerita pendek

Revolusi Dahulu robot industri sesuai untuk kerja yang berulang, tidak atau kurang kemahiran, membosankan dan kerja yang membebankan. Sekarang guna idea baru kepintaran pada robot yang membenarkan ia berfikiran bijak (think smart) dan membuat keputusan. Ianya dikatakan sebagai berautonomi dan robot pintar.Analogi robot adalah terhad robot yang tidak menyerupai dan tidak berperilaku seperti manusia tetapi ianya adalah mesin satu lengan yang selalunya beroperasi dari satu lokasi tetap dalam kilang.

RevolusiMasa akan datang kemungkinan terdapat lebih banyak atribut yang menyerupai manusia seperti kebolehan deria yang tinggi, lebih pintar, kecekapan manual pada aras yang tinggi dan darjah pergerakkan yang terhad. Kemajuan dan perkembangan teknologi robot ke arah memperlengkapakan mesin dengan pelbagai kebolehan yang sama dengan manusia.

Revolusi Robot Mengimpikan Mesin seperti manusia Tiada emosi Kuat dan patuh pada tuan Cepat dan murah dihasilkan

Tertumpu kepada tentera robot atau robot bercirikan manusia

Revolusi Robot Selepas WWII Muncul mesin2 automatik menggunakan teknologi NC (Numerical Controlled) Manipulator dengan beberapa DOF dihasilkan Gabungan NC dan manipulator menghasilkan robot yang simple Kawalan berevolusi dari kertas tebukpita magnetikperanti memoriPC

Revolusi Robot Akhir 50an dan awal 60an UNIMATES (UNIversal autoMATION) dibangunkan oleh George Devol dan Joseph Engelberger George Devol Memegang patent pertama bagi parts transfer machine

Joseph Engelberger Membina syarikat robot pertama (Unimation) Menjual robot pertama pada tahun 1961 Digelar BAPA ROBOTIK

Revolusi Robot Awal 80an Industri automotif membuat pelaburan yang besar dalam kajian robot Gagal pada mulanya

Awal 90an Berkembang pesat kerana faktor2: Kemajuan AI Hard automation flexible automation Masalah keselamatan dalam industri nuklear Ambil alih kerja2 manusia ditempat yang kerja yang membahayakan, sukar dan kotar

Kesimpulan Kesimpulannya terdapat perbezaan antara robot, robotik dan robot industri Asal usul robot bermula daripada pertengahan sejak 1700-an. Perkembangan dan evolusi robot dapat membantu manusia dalam sistem pekerjaan.