ROLUL Sأ‚NGELUI أژN - echilibrul آ  rolul sأ‚ngelui أژn echilibrul fluido- coagulant

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ROLUL Sأ‚NGELUI أژN - echilibrul آ  rolul sأ‚ngelui أژn echilibrul fluido- coagulant

 • ROLUL SÂNGELUI ÎN

  ECHILIBRUL

  FLUIDO- COAGULANT

  Dr. MAGDA BURAGA decembrie - 2016

 • • HEMOSTAZA ŞI FIBRINOLIZA - sunt

  două sisteme ce funcţionează împreună

  însă în competiţie antagonistă. Când

  dereglările sunt de mare amplitudine pot

  apare :

  • Sndr.hemoragipare : echimoze,

  gingivoragii, memometroragii,

  • Sndr. tromboembolice : flebite,

  tromboflebite, accident vasculare

  cerebrale, miocardice,

  • Sndr. mixte : CID

 • Extinderea trombozei este determinată de echilibrul între

  coagulare, anticoagulare şi mecanismele fibrinolitice.

 • DEFINIŢIA HEMOSTAZEI

  • Hemostaza - proces biologic de protecţie

  împotriva hemoragiilor.

  • Hemostaza fiziologică, spontană - ansamblul

  mec implicate în oprirea unei hemoragii

  rezultata in urma lezării peretelui vascular cu

  doua caracteristici :

  – efectiva numai in vivo

  – opreste hg la niv. vasele mici si mijlocii

  • Hemostaza intervenţională - medico-

  chirurgicală, se adresează hemoragiilor din

  vasele mari, artere şi vene

 • Prezentarea schematică a unei plachete în secţiune transversală.

  AG – granule α, CM – membrane celulară, DG – granule dese, DT – tubuli

  denşi, GLY – glycogen, M – mitocondrie, MT – microtubulii, OC –

  canalicule deschise.

 • PLACHETELE SANGUINE

  • Trombocitele - fragmente citoplasmatice

  anucleate de megacariocite cu capacitatea

  unică de a adera la pereţii vaselor lezate şi de

  a forma agregate celulare cu rol în hemostaza

  primară dar şi în celelalte faze.

  • Structură

  • A. membrana celulară

  • B. sistemul tubular

  • C. sistemul dens tubular

  • D. granule

  • E. sistem canalicular de comunicare

 • • A. - membr. bilipidică conţine glicoproteine( GP)

  importante ce funcţionează ca receptori de suprafaţă.

  – 1. GP Ib/Ia → aderarea

  – 2. GP IIb - IIIa → agregarea

  • B. - microtubuli şi microfilamente

  – MT : compuşi din α şi β tubulină → participă la

  formarea citoscheletului şi la contracţia celulei

  stimulate

  – MF conţin actină → intervin în modif formei Tactiv.

  • Din disc → sferă cu multiple prelungirii ( pseudopode)

  • C. – sist. dens tub. este asociat celui canalicular

  deschis cu rol de reticul endoplasmatic

  • Sistemul leagă selectiv cationi bivalenţi şi serveste ca

  rezervor de Ca al T, este locul de sinteză al COX şi PG

 • • D. - granulele situate în zona centrală cu rol predominent secretor : – 1. Dense (particule electrono-dense) conţin concentraţii

  înalte de ADP, Ca, serotonină şi alte nucleotide. Ele iniţiază agregarea

  – 2. α, înmagazinează o varietete de proteine secretate de T activat : factorul 4 plachetar, β tromboglobulina, PDGF,

  fibrinogen, factor V, FvW şi variate GP necesare în adeziune ca fibronectina, agregare ca trombospondina precum si fragmentul IIb/IIIa(α βIIb)

  • E. – acest sistem canalicular reprezintă invaginări ale membranei de suprafaţă ce seamănă cu nişte vacuole ce ↑ suprafaţa P. – Permite pătrunderea intracel a unor constituienţi plasmatici

  – Şi de a elibera factorii conţinuţi de trombocitul activat

 • TROMBOPOIEZA

  • Are loc în măduva roşie hematogenă din celula stem

  • Prin transformare blastică se generează celule stem

  megacariopoietice poliploide din care evoluează în 4-5

  zile :

  – megacarioblastul (1-5%), promegacariocit (22%),

  megacariocitul granular (60-70%) şi megacariocitul

  trombocitar (3-17%) MT

  – MT, eliberaţi în circul. emit numeroase prelungirii

  citoplasmatice ( 2000-7000).

  • T din sg perif sunt anucleate, discoide cu ø → 2-3μm

  • Nr. variabil → 160-450x109 / l sau 160000 – 450000 mm³

  • Durata de viaţă → 9-12 zile (10). – Pot fi consumate in hemostaza in primele 1-4 ore de viata

  – Determinarea duratei de viata se face cu Cr 51

 • REGLAREA TROMBOCITOPOIEZEI

  • Există un echilibru între producţie şi distrugere

  ce det. un nr. adecvat de P în sg. periferic.

  Mec de feedback.

  • Reglarea rapidă – La individul N : 2/3 din P se află în circulaţia generală iar

  1/3la niv splenic de unde sunt mobilizate

  • La subiecţii cu splenectomie : 100% P în circul generală

  • La subiecţii cu splenomegalie : aprox 90% P în splină

  – Cât există în circulaţie, mărimea şi diametrul plachetelor

  → ↓ datorită pierderii de membrană cel. şi granule α, prin

  cicluri repetate de agregare reversibilă în circulaţie

  • praf plachetar - sugerează un pc. de autodistrucţie în circulaţie.

 • • REGLAREA TARDIVĂ →durează 3-5 zile

  • Fc. stimulatorii → TROMBOPOIETINA – Produsă de ficat, rinichi, m. neted, măduvă osoasă şi chiar

  cel endoteliale şi fibroblaşti ;

  • În circulaţie se fixează pe rc specifici de la niv T circul

  după care este imediat inactivată

  – Când ↓nr de T → ↑cant de TPO circulantă

  – Când ↑nr de T → are loc fixarea excesivă a TPO cu reducerea efectelor sale asupra trombocitopoiezei

  – Acţ TPO asupra cel stem necesită prezenţa de citokine : IL

  1, IL6 iar IL11 potenţează ef .TPO asupra cel progenitoare.

  • In anemii, inflm cu prod ↑ de citokine apare frecvent trombocitoza

  • Fc inhibitori ;

  • TGFβ (fc de creştere transformant β), fc plachetar 4 -

  din granulele α, interferon şi IL2, TNF

 • ROLUL FUNCŢIONAL AL

  PLACHETELOR SANGUINE • 1. Intervin în menţinerea integrităţii

  endoteliului vascular → argumente :

  – T aprovizionează endot cu metab ai ac. arahidonic şi furnizeaza fc. de creştere

  – ↑fragilitatea vasc când nr acestora ↓

  – Nr mai mic de T în sg venos decât în cel arterial dat reţinerii ac la niv microcirculaţiei

  • 2. Funcţie de transport :

  – constă în captarea şi vehicularea unor constituienţi plasmatici cu rol în aglutinare : serotonină (5-HT), catecolamine (CA)

  • 3. Rol în inflamaţie → prin eliberarea de PG, CA, 5-HT, enz.

 • • 4. Funcţie de apărare - sunt capabile să aglutineze

  şi să fagociteze particule stăine, complexe Ag-Ac, iar

  enz. proteolitice din granule vor contribui la pc.infl.:

  – Prinde microbi în cheagul de sange

  – Produşi ai sist de C ↑ permeab vasc şi acţionează ca

  agenti chemotactici pt cel fagocitare

  – Alte elm ale sist de C sunt direct antimicrobiene :

  • β lizina → produsă de T în faza de coagulare (C) poate provoca

  liza bacteriilor gram pozitiv → acţ ca detergent cationic

  • Bacteriile patogene secretă →coagulaza şi streptokinaza

  • 5. Rol în regl fibrinolizei.

  – La niv suprafeţei T are loc interacţiunea dintre

  plasminogen şi activarea acestuia

  – În cursul secreţiei plachetare se elib PAI1

 • • 6. Rol în hemostază - funcţie esenţială, se realizază prin existenţa factorilor plachetari (F) :

  • F1 = accelerina (identic cu FV plasmatic)

  • F2 = cu rol de accelerator al acţiunii trombinei

  • F3 = fosfolipid din membr. T (lecitină), echivalent cu FIII

  • F4 = antiheparina→ neutraliz local act anticoagulanta a heparinei – ef chemotactic pt neutrofile si monocite

  • F5 = serotonina →ef vasoconstrictor

  • F6 = fibrinogenul plachetar, amplifică agregarea P

  • F7 = trombostenina cu rol în retracţia cheagului, participa la modif formei Tactivat, a secretiei plach.

  – Prot contractilă cu prop ATP-azice din familia actinelor, intra in structura scheletului,

  • F8 = antifibrolizina plachetară cu rol de antiplasmină

  • F9 = fc. stabilizator al fibrinei, consolidează cheagul de fibrină.

  – AT : II şi III pt a controla coagularea, ADP, PG şi Tx cu rol în agregarea P,

  – β tromboglobulina - inhibă PC I2 endotelială –are semnif de marker de activ T

  – trombospondina → agregărea reversibilă în ireversibilă. Calmodulină*, PG F1şi 2*, PC F*

 • Intervine în toate etapele HEMOSTAZEI

  • Hemostaza primară → dop hemostatic plachetar

  • Hemostaza sec → – adsorbţia la niv atmosferei periplachetare a fc plasmatici

  activaţii (XII, XI, VIII, V) şi protejarea acestora de factorii cu rol de inactivare

  – Eliberarea de fc.T conţinuţi în compartimentul granular

  – Prin fc.T conţinuţi participă la consolidarea cheagului şi favorizează interacţiunea T cu structurile subendoteliale → trombospondina

  – Susţine mecanismul intrinsec al coagulării

  – Retracţia cheagului → F7

  • Repararea lez vasculare → TGF, PDGF (fc