12
Dec ’12 · Jan · Feb 2013 Julekrybben · Menighedsrådsvalg · Hvad er advent? · Kirke for børn · Opslag · Kalender Friluftsgudstjeneste i Dybe med konfirmandvelkomst

Rom, Lomborg, Dybe og Ramme kirkeblad - Nr 1 - 2013

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Citation preview

Dec ’12 · Jan · Feb 2013

Julekrybben · Menighedsrådsvalg · Hvad er advent? · Kirke for børn · Opslag · Kalender

Friluftsgudstjeneste i Dybe med konfirmandvelkomst

2

RAMMEDYBE

LOMBORGROM

SOGNE

JulKirkelig Orienteringvejviser

RAMMEDYBE

LOMBORGROM

SOGNE

Nyt

Kor

t N

yt

Julekrybben SognepræstHenning Bjerg MikkelsenLomborgvej 108, Lomborg7620 Lemvig, tlf. 97 88 90 11E-mail: [email protected]

PræstesekretærBritta SunesenE-mail: [email protected](Træffes i præstegården hver fredag)

Lomborg sognGraver og kirketjenerBent Pedersen, Markskellet 3, Lomborg7620 Lemvig Tlf. 97 88 97 14;Mobil 28 94 05 99

Rom sogn Graver og kirketjenerInna Rasmussen, Kondorvej 23, 7620 LemvigTlf. 97 82 35 47;Mobil 21 42 95 52

Lomborg-Rom Menighedsråd FormandGrete Bækgaard Thomsen, Højrisvej 1, Rom, 7620 Lemvig, Tlf. 97 82 00 02

Ramme sognGraver og kirketjenerJes Erik PedersenSønderskovvej 10, 7650 Bøvling, Tlf. 97 88 59 50

Dybe sogn Graver og kirketjenerArne Y. AndersenDamgårdvej 5, DybeTlf. 97 88 85 15

Dybe - Ramme MenighedsrådFormand Harry Amby Huggersgårdvej 19, Dybe7620 Lemvig, Tlf. 97 88 96 48

Snart bliver det advent , og så er det fast tra-dition hos os, at julekrybberne findes frem og stilles op rundt omkring i præstegårdens stuer. Hos os har vi flere forskellige julekrybber, som alle bliver fundet frem. Et par af dem er indkøbt på rejser i Afrika og Europa. Julekrybber kan fås fra stort set alle kontinenter, hvilket betyder at man hvert år kan se Jesus med afrikanerens sorte hudfarve, med kineserens skæve øjne og med europæerens lyse hud og blå øjne. På den måde bliver vi mindet om, hvordan Jesus alle steder i verden opleves som »én af vore egne« - og hvordan han ikke blot er vores frelser, men hele verdens frelser.

Jeg kommer til at tænke på den familie, som vendte hjem fra en rejse til Israel. Med sig havde de en julekrybbe, som de havde købt i Betlehem. Figurerne var flot udskåret i oliventræ, og var sirligt blevet pakket ind enkeltvist og lagt i en lille æske.

Da adventstiden kom, blev æsken fundet frem og figurerne forsig-tigt pakket ud. Èn for én blev de anbragt på en skænk i stuen. Plud-selig bliver der helt stille, og én siger : »Jesus mangler«.

Dér stod de så og kiggede på hinanden med en blanding af for-skrækkelse og ærgrelse. De bekræftede hinanden i, at de jo havde set, hvordan alle figurerne var blevet pakket ind og lagt i æsken. Havde det bare været en hyrde eller en konge eller et får - eller Josef måske. Men at mangle Jesus-barnet - det var næsten ikke til at bære. Det er som om de andre figurer i julekrybben fuldstændig mister deres glans når ikke Jesusbarnet skal være centrum i opstil-lingen.

Heldigvis var det den gode gamle historie om igen. De fik kigget æsken og al papiret nøje efter en gang til, og fandt Jesus-barnet mel-lem alt det, der bare skulle smides ud og brændes.

Det kan let ske, at julens centrale budskab om Jesus drukner i alt det andet, som vi også kan være så optaget af i tiden op til jul. Men lader vi roen sænke sig over os og bruger adventstiden til at tænke nøje efter, så giver vi plads for at julens glædelige budskab kan favne os, så vi ser hvad og hvem julens centrum virkelig er. Guds søn er kommet for at bo midt i blandt os, for at fylde vore hjem og vores tilværelse med ægte juleglæde. Julekrybben viser os, at vi forbereder os til noget særligt og højtideligt.

Glædelig advent. Henning Bjerg Mikkelsen, sognepræst

3

Jul Orientering

KirkebilHar du brug for transport til kirkelige arrangementer i sognet, så ring dagen før til Lemvig Taxi, tlf. 97 82 24 24. Ordningen kan benyttes for 20 kroner tur/retur. N

ytK

ort

Nyt

Ferie og frihedSognepræsten træffes ikke i perio-den 7.-14. januar ; 16.-17. februar og 9.-10. marts.Der henvises i nævnte perioder til sognepræst Gunda Jørgensen, Vand-borg, tlf. 97 83 63 26 eller e-mail: [email protected]

Generel orienteringMenighedsrådsvalget

Efter valgforsamlingen den 11. september - og da der efterfølgende ikke er indkommet yderligere kandidatlister – er følgende valgt til at sidde i Dybe-Ramme menighedsråd i den kommende valgpe-riode:

Mette Thilkjær Nielsen (Dybe)Anna-Marie K.D. Andersen (Dybe) Karsten Bjerg (Dybe)Hanne Koustrup (Ramme)Anna Maria Hoornenborg (Ramme)Mona A.P. Døj Røn (Ramme)

Stedfortrædere er : Jette Bjerg (Dybe)Jette Riistoft Nygaard (Dybe) Lars Koldsø (Ramme)Benny L. Mathiasen (Ramme)

Ved orienteringsmødet i Lomborg præstegård den 12. september blev der sammensat en kandidatliste til menighedsrådsvalget, og da der ved fristens udløb kun forelå denne ene liste, er følgende valgt til at sidde i Lomborg-Rom menighedsråd:

Grete Bækgaard Thomsen (Rom)Hanne Lund (Rom)Erik Jensen (Lomborg) Anna Marie Olesen (Lomborg) Karin Nielsen (Lomborg)Michael Pasgaard (Lomborg)

Suppleanter : John Andersen Martin Houmaa Christoffersen

De nye menighedsråd tiltræder 1. søndag i advent. Hvordan de nye råd konstituerer sig, vil kunne ses på hjemmesiden i begyndelsen af december

HøstofferVed høstgudstjenesterne i september indkom i alt kr. 7798,50, som efterfølgende er blevet fordelt mel-lem forskellige kirkelige og humanitære formål. Belø-bet fordelte sig mellem kirkerne på følgende måde: Rom kirke: kr. 5416,00; Lomborg kirke: kr. 880,00; Ramme kirke: kr. 1472,50 og Dybe kirke: kr. 30 I skrivende stund var det endnu ikke besluttet, hvor-dan pengene skulle fordeles, hvorfor vi ikke kan oplyse om det i nærværende blad. Fordelingen er i stedet oplyst på hjemmesiden samt ved opslag i våbenhusene

BibellæseplanDet danske Bibelselskab udgiver hvert år en bibel-læseplan, som giver en god hjælp til at læse i bibelen. Der er en kort bibeltekst til hver dag og en lille kommentar til den tekst, der læses. I kirkens våbenhus ligger fra 1. søndag i advent en lille bunke Bibellæseplaner for 2012-2013, som man er velkommen til at forsyne sig af. Det er ganske gratis. Hvis ikke der er flere i våbenhuset, når du lægger vejen forbi, er du velkommen til at kontakte sognepræsten, som vil være behjælpelig med at skaffe flere.

Konfirmation 2014 og 2015For de som langtidsplanlægger, kan det oplyses at konfirmation i 2014 finder sted i Lomborg og Ramme kirker søndag den 11. maj og i 2015 bliver det søndag den 10. maj. Der vil dog være en mulighed for konfirmation søn-dagen før, primært for de, som bor i hhv Dybe og Rom sogn, og som ønsker konfirmation i egen sog-nekirke – men også for dem, som ikke kan få det til at passe den 2. søndag i maj. Herom kan der aftales nærmere med sognepræsten

3

Kirkebladet Udgives af menighedsrådene. Redaktion: Henning B. Mikkelsen (ansv); Mona Døj Røn, Grete Bækgaard Thom-sen og Karin Nielsen.

Stof til næste kirkeblad indleveres skriftligt til sognepræsten senest onsdag den 10. januar 2013.

Julekrybben

Kirkeåret 2011-12 Bibellæseplanen

BibelselskabetFrederiksborggade 501360 København K

Telefon 33 12 78 35Mandag-fredag kl. 9-16

[email protected]

4

Hvad gør man ved…FødselAnmeldelse af fødslen skal ske senest 14 dage efter fødslen. Den afleveres til sognepræsten eller anmeldes via internettet på: www.personregistrering.dk. Husk - hvis forældrene ikke er gift og ønsker faderskabet an-erkendt straks ved fødslen - at aflevere omsorgs- og ansvarserklæringen underskrevet af begge forældre + 2 vidner sammen med fødselsanmeldelsen.

Dåb/navngivningInden seks måneder efter fødslen skal barnet have et navn ved enten dåb eller navngivning.

Dåb finder sted i forbindelse med en gudstjeneste, og aftales med sognepræsten. Der aftales inden dåben et tidspunkt for en samtale, enten i hjemmet eller i præ-steboligen. Under besøget tales om de praktiske ting i forbindelse med dåben og om, hvad dåben egentlig er for noget.Derudover skal der oplyses om barnets fulde navn samt navne og adresse på 3-5 faddere.Alle faddere skal være døbte. En eventuel gudmor eller gudfar kan også være fadder. Navngivning anmeldes til præsten i bopælssognet. Her medbringes barnets fødselsattest samt forældre-nes dåbs/navneattester og evt. vielsesattest

BryllupMan henvender sig på kommunens vielseskontor for at få udstedt en prøvelsesattest. Personnummerbevis, dåbsattest og evt. andre personlige attester med-

bringes. Derefter henvender man sig til præsten og medbringer de samme attester samt den udstedte prøvelsesattest. Kort før vielsen mødes man med præsten, hvor man aftaler salmer, gennemgår vielses-ritualet m.m.

Begravelse/bisættelseHenvendelse sker til præsten. Der skal foreligge en dødsanmeldelse senest 2 dage efter dødsfaldet. Blan-ket til anmeldelse kan hentes på www. personregi-strering.dk - eller ordnes ved kontakt til præsten eller til en bedemand, som kan være behjælpelig med de mange praktiske spørgsmål

Samtale/sjælesorgPræsten står til rådighed for personlige samtaler. Bag-grunden for en samtale kan være menneskelige eller religiøse problemer, eller et ønske om at få snakket med et andet menneske, om de tanker eller proble-mer man tumler med. Præsten har her som i andre sammenhænge tavshedspligt.

HjemmealtergangDer er også mulighed for at komme til alters hjemme. Hvis man ikke har mulighed for at deltage i søndagens gudstjeneste, kommer præsten gerne i hjemmet og holder altergang

Ind- og udmeldelse af folkekirkenMan henvender sig til præsten, som udleverer de for-nødne papirer.4

Den fjerde vismandEn historie om den fjerde vismand, og hans gode gerninger

En december aften sagde han:»Mine venner holder vagt ved det gamle tempel i Babylon. Hvis den forventede stjerne viser sig på himlen, vil de bie på mig i ti dage. Sammen vil vi så drage mod Jerusalem for at tilbede Is-raels nyfødte konge. Jeg har solgt

alle mine ejendele og købt tre juveler - en safir, en rubin og en diamant. Dem bringer jeg som gave til kongen«. Mens han talte, fremdrog han tre store ædelste-ne fra den inderste fold i sit bæl-te. Den ene blå som nattehimlen, den anden rød som solopgangen,

I det gamle Persien levede en mand ved navn Artaban. Han var høj og mørk og med funklende øjne. Over en tunika af hvid silke bar han en kåbe at ren, hvid uld. En fint dekoreret kappe dækkede hans sorte, flagrende hår. Det var de hellige tre kongers dragt.

5

melkaravane og forsyninger til rejsen!«

Artaban kom til Betlehem tre dage efter, at de tre vise mænd havde forladt byen. Han gik ind i en hytte, hvor døren stod åben. Her sad en ung moder og nynne-de sit barn til ro. Hun fortalte, at Josef fra Nazaret i nat var flygtet med Maria og det lille Jesus barn. Da lød der med ét larm og skrig udenfor: »Soldaterne kommer! Soldaterne dræber vore børn!«

Den unge mor gemte sig ræd-selsslagen i hyttens mørkeste krog med sit barn. Artaban stil-lede sig i døråbningen og så sol-daterne storme gennem gaderne med blodige sværd. Da en hø-vedsmand kom hen til ham, sagde Artaban med svag stemmeføring: »Jeg er alene her og venter kun på at forære denne rubin til en høvedsmand, der vil lade mig være i fred!«

Soldaterne drog videre. Artaban vendte ansigtet mod øst og bad:

»Tilgiv mig, sandhedens Gud. Nu er to at mine gaver borte. Bli-ver jeg nogen sinde værdig til at møde kongen«. Men den unge moder græd at lykke og sagde: »Du har reddet mit barns liv. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig!«

Artaban, den fjerde vismand, rej-ste nu fra land til land for at finde kongen og tilbede ham. Han fandt ingen at tilbede i denne verden, men fandt mange at hjælpe i kval og pine. Han gav de sultne mad, de nøgne klæder, han hjalp de syge og tre stede de fangne. Såle-des gik der treogtredive år.

Til sidst nåede han udslidt og dødtræt til Jerusalem. Menneske- mængden var ophidset og ner-vøs. »Har du ikke hørt, hvad der

er sket?« spurgte man Artaban. »De korsfæster Jesus fra Nazaret i dag, ham der siger, han er Guds søn og jødernes konge!« Artaban blev urolig, men han tænkte: Jeg er kommet i rette tid til at løs-købe kongen med min diamant! I det samme kom nogle soldater slæbende med en ung pige. Hun rev sig løs fra dem og kastede sig for Artabans fødder. »Frels mig«, råbte hun, »jeg skal sælges som slave. Frels mig!«

Var dette hans store chance, el-ler var det hans sidste fristelse? To gange før var hans gave til Gud gået til mennesker. Artaban tog sin diamant og lagde den i den unge piges hånd. »Her er din lø-sesum«, sagde han. »Den skulle kongen have haft!«

I det øjeblik rystede et vældigt jordskælv Jerusalem, og himlen formørkedes. En tung Sten ramte gamle Artaban i tindingen. Pigen bøjede sig over ham. Hun syntes, hun hørte en røst i mørket. Ar-tabans læber bevægede sig: »Nej, nej, Herre. Hvornår så jeg dig sul-ten og gav dig mad? Eller tørstig og gav dig at drikke? Hvornår så jeg dig fremmed og bød dig ind? Eller nøgen og klædte dig? Hvor-når så jeg dig syg og i fængsel og kom dig til hjælp? - I treogtredive år har jeg søgt dig; men jeg har aldrig set dit ansigt eller tjent dig, konge!«

Da Artaban tav, var det igen som om der lød en røst i mørket. Det var som om en blid stemme sagde:»Hvad du har gjort imod en af mine mindste, har du gjort imod mig!« En forundret glæde lyste over Artabans ansigt, som når dagen bryder frem bag bjergene.

Rejsen var endt. Hans gaver var modtaget. Han havde fulgt stjer-nen og fundet kongen.

den tredje klar som en sneklædt bjergtinde i skumringen. Da Artaban den aften iagttog den østlige himmel, fødte natten en stjerne. Den blinkede på den vældige hvælvning, som var de tre ædel- stene blevet forvandlet til et lysende hjerte. »Dette er teg-net«, sagde han. »Kongen kom-mer, jeg vil drage ham i møde«.

Ved aftentid på den tiende dag var Artaban kun tre timers ridt fra det gamle tempel, hvor han skulle træffe sine venner. Pludselig stod hans hest stille foran en bylt på vejen. I det svage stjerneskær skimtedes omridset af en lig-gende mand, der våndede sig af udmattelse.

Artaban var bange. Skulle han spilde tiden på dette døende menneske? Havde denne frem-mede krav på hans medlidenhed og hjælp? De vise mænd ville dra-ge videre uden ham. Skulle han sætte alt det på spil for en enkelt god gernings skyld?

»Sandhedens og godhedens Gud«, bad han. »Led mig ad fromhedens sti og visdommens vej, som kun du kender!« Så steg han at hesten og bar den udmat-tede til foden at et palmetræ, hvor han hjalp og trøstede ham time efter time. Til sidst genvandt den fremmede kræfterne og hvi-skede til Artaban: »Jeg er jøde. Vor prof et har sagt, at den konge, du søger, ikke skal fødes i Jerusa-lem, men i Betlehem. Må Herren føre dig dertil med fred. Andet har jeg ikke at give til tak for al din medfølelse!«

Nu var det langt over midnat, og de tre vise mænd var draget af-sted

- uden Artaban. Fortvivlet skjulte han sit ansigt i sine hænder. »Jeg må sælge safiren og købe en ka-

Hvad er advent?

6

Advent i kirkenI kirken bliver der sunget ad-ventssalmer og læst fra Bibelen om forventninger til Jesus. Mange kirker har taget traditioner som adventskrans og Luciaoptog til sig, og der arrangeres mange ju-lekoncerter i december. Første søndag i advent er også en fest-dag, som markerer begyndelsen på et nyt kirkeår.

Engang var advent en fastetidAdventstidens farve er lilla, som symboliserer bod og forberedel-se. Før i tiden fastede man som forberedelse til julen. Både sjæl og krop skulle beredes på at tage imod julens budskab. At undvære noget godt i en tid skulle styrke længslen efter, at festen begyndte og samle opmærksomheden om julens åndelige indhold.

Adventskransens historieTraditionen med adventskrans kom til Danmark fra Tyskland, hvor man kender til adventskran-se tilbage i 1800-tallet. Skikken blev for alvor udbredt i Sønder-jylland under Besættelsen 1940-1945, hvor kransen blev pyntet med røde og hvide bånd som symbol på danskhed. Fra Søn-derjylland spredte traditionen sig op igennem 1950’erne til resten af landet. Først til hjemmene og herfra til videre til kirken. I dag har de fleste kirker en advents-krans, som pyntes med julens røde og hvide bånd eller med lilla bånd, fordi lilla er adventstidens farve i kirken.

Kilde: www.folkekirken.dk

Advent betyder kommeAdvent er forberedelse og for-ventning til julen, som fejrer, at Jesus kom til verden. Mange ad-ventstraditioner handler netop om at glæde sig og tælle ned til den store julefest. Adventstiden begynder med første søndag i advent, som ligger fjerde søndag før juledag.

Mens vi venterEt lys mere tændes hver søndag, indtil de fire lys i adventskransen brænder og viser, at nu er det snart jul. Ligesom kalenderlys og kalendergaver handler advents-kransen om at tælle ned til jul. Julekrybbe, Luciafest og levende lys hører også til adventstiden. De spreder julestemning og for-bereder os på festen, som også handler om, at der blev tændt lys i mørket.

7

Nyt konfirmandhold23 konfirmander har tilmeldt sig konfirmations-forberedelsen i år. De er allerede i fuld gang med undervisningen. Ca. 25 gange skal de møde op i konfirmandstuen. Derudover vil der være en kon-firmandlejr i april som afrunding på forløbet. Kon-firmation finder sted søndag den 12. maj 2013.

7

Kirke for børnNetop bibelhistorien har fyldt rigtig meget i konfirmandstuen hos os, hvor 19 børn fra 3. klasse hver torsdag efter skoletid mød-te ind. Der var en bibelfortælling på programmet hver gang. I den forbindelse også et ord eller en sætning, som børnene skulle prø-ve at huske. Derudover var der plads til at lege, synge, male, tegne og meget mere.

Nu er undervisningen slut for i år. Foruden sognepræsten blev undervisningen varetaget af Tina Bjerre Christensen og Birgit Fredgaard. Det har været en for-nøjelse at have med børnene at gøre, og vi ønsker jer alle Guds velsignelse

Langt de fleste danske børn er døbt i folkekirken. Engang gjorde kirken ikke noget for børnene, før de vendte tilbage som unge, og skulle konfirmeres. I dag er det heldigvis anderledes. Muligheden for at blive mini-konfirmand i 3. klasse er folkekirkens tilbud til børn om at lære nogle af de mange, fantastiske bibelhistorier at kende.

8

Opslag

Aftengudstjeneste med luciaoptog

i Lomborg Kirke

onsdag den 12. december kl. 19.00

En stemningsfyldt gudstjeneste midt i adventstiden,

hvor spejderne går luciaoptog. Luciaoptoget fortæl-

ler om den opgave, vi har som kirke og kristne – at

sprede lys og glæde blandt dem, for hvem livet er

blevet mørkt og trist. Efter gudstjenesten er der tra-

ditionen tro kaffe og samvær i præstegården.

Julegudstjeneste for ældre i Ramme Kirke

Onsdag den 19. december kl. 14.30Vi lytter til adventstidens budskab og synger nogle af juletidens smukke salmer. Efter gudstjenesten er der kaffe og julehygge i Alparken. Alle ældre samt evt. pårørende er hjertelig velkommen til at slutte op om dette arrangement ind under jul.

Advents- og familiegudstjeneste i Lomborg KirkeSøndag den 2. december kl. 10.30 Det første lys i adventskransen tændes. Spejderne kommer med faner og medvirker med indslag i gudstjenesten. Efter gudstjenesten indbydes til spejdermarked på Lomborg idrætsefterskole, hvor juletræet, adventskransen, dekorationer o.a. kan købes, og hvor der er bortlodning af mange fine gevinster. Overskuddet går til spejdernes arbejde.

»De ni læsninger« i Dybe Kirke

Tirsdag den 4. december kl. 19.30

De 9 læsninger en musikgudstjeneste, hvor der gen-

nem 9 bibeltekster fortælles om skabelsen og synde-

faldet, om Guds udvælgelse og frelse, sådan som den

udspilles i bibelhistorien.

Det er blevet en god tradition at vi holder denne

gudstjeneste som indledning til advents- og julehøj-

tiden.

Bøvling sangkor under ledelse af Olav Buch medvirker

og vil lede os igennem læsningerne vekslende med

advents- og julesange. Efter gudstjenesten vil der være

en kop kaffe m.v. i våbenhuset, hvorefter koret under-

holder med andre sange fra deres repertoire.

8

Julegudstjeneste for børnehave og dagpleje

i Lomborg Kirke tirsdag den 18. december kl. 9.30

Alle børn i førskolealderen er velkommen sammen med forældre/ bedsteforældre til denne lille gudstje-neste, hvor juleevangeliet fortælles sammen med bør-nene. en kop kaffe m.v. i våbenhuset, hvorefter koret underholder med andre sange fra deres repertoire.

Julemøde i konfirmandstuen

Mandag den 10. december kl. 14.30

Kirkens Korshær på Lemvigegnen indbyder tradi-

tionen tro til julemøde, og i år foregår det i kon-

firmandstuen i Lomborg. Linda Hatfeldt, som til

daglig er leder af varmestuen i Holstebro, kommer

forbi og fortæller om korshærens arbejde i Holste-

bro. Der vil desuden være kaffe og hyggeligt sam-

vær, hvor der bl.a. er bortlodning med mulighed for

at vinde fine gevinster.

Har du lyst til at høre lidt om Kirkens Korshærs

arbejde, så kig indenfor denne eftermiddag. Alle er

hjertelig velkommen

Gudstjenester på Alparken

Onsdag den 5. december kl. 14.30: Henning Bjerg Mikkelsen

Onsdag den 19. december kl. 14.30: Henning Bjerg Mikkelsen (i kirken)

Onsdag den 16. januar: Kurt Andersen, Bøvling Valgmenighed

Onsdag den 30. januar: Henning Bjerg Mikkelsen

Onsdag den 13. februar: Henning Bjerg Mikkelsen

Onsdag den 27. februar: Henning Bjerg Mikkelsen

99

- gennem verdens vigtigste bog!

Bibelen • sammenhæng • Kristus • overblik

Der indbydes igen i år til kristendomsundervisning i kon-firmandstuen i Lomborg præstegård på følgende aftener:

Onsdag den 16. januar kl. 18.00: Enme: Kristus i salmernes og ordsprogenes bog

Onsdag den 6. februar kl. 18.00Emne: Jesu liv

Onsdag den 20. februar kl. 18.00Emne: Urmenigheden dannes

Onsdag den 6. marts kl. 18.00Emne: De sidste tider

Der indledes med fællesspisning kl. 18.00, hvorefter der vil være et undervisningsoplæg med brug af powerpoint. Undervisningen er en fortsættelse af den undervisning, der var sidste vinter. ’Aftenen forventes at slutte kl. 20.30. Pris for deltagelse er 60 kroner pr. person pr. aften. Tilmelding til præstegården, email [email protected] eller tlf. 97 88 90 11 senest en uge før – og gerne en samlet tilmelding til alle aftener, hvis det er muligt.

Kirkeuge i Lomborg

Indre Mission og Folkekirkeligt Fællesskab indbyder

igen i år til kirkeuge i Lomborg kirke og Missions-

hus med følgende program:

Tirsdag den 29. januar kl. 19.30.

Altergangsgudstjeneste i Lomborg kirke v/ sogne-

præst Thorkil Lundberg, Struer. Under gudstjene-

sten vil der desuden være offergang til fordel for

Indre Mission og KFUM&K’s arbejde. Efter gudstje-

nesten indbydes til kaffe og samvær i konfirmand-

stuen

Onsdag den 30. januar kl. 19.30:

Møde i Missionshuset v/ Sømandsmissionær Keld

Østergaard, Bedsted

Torsdag den 31. januar kl. 19.30:

Møde i Missionshuset v/ Fritidsforkynder Peter Bo

Christensen, Bording

Søndag den 3. februar kl. 10.30Gudstjeneste i Rom kirke. Herefter frokost og

samvær hos Jytte og Bent Rønn, Ringkøbingvej 131.

Særskilt program for kirkeugen forefindes i våben-

husene i begyndelsen af januar.

Kyndelmisse i Ramme KirkeSøndag den 3. februar kl. 19.30

En lysgudstjeneste tilrettelagt af konfirmander og sognepræst i fællesskab. Lyset bæres ind i kirken – og lyset vil være tema i tekster og andagt. Der vil også være altergang.

Fælles børnegudstjeneste i Ramme Kirke

Søndag den 10. februar kl. 14.00 Der indbydes til fastelavnsgudstjeneste, som til-rettelægges for børnene fra alle 4 sogne. Man må gerne være udklædt i kirken. Efter gudstjenesten vil der være tøndeslagning, fastelavnsboller m.v. i Ramme hallen.

Kirkehøjskolen - Lemvig Provsti

Er et tilbud til alle om undervisning og inspiration.

Temaet for denne sæson er »På togt i den danske salmebog – salmerne og deres digtere«.

Der indbydes til 2 aftener i vinterens løb. Programmer forefindes i våbenhusene.

Onsdag den 16. januar kl. 19.30 i Thyborøn Kirke

Emne: Norske salmer. Oplæg ved Sognepræst Bettina Tonnesen, Nørlem.

Fælles salmesang v/ sognepræst Robert Enevoldsen, Thyborøn.

Tirsdag den 26. februar kl. 19.30 i Ferring Kirke

Emne: »B.S.Ingemann« Oplæg v/ fhv. lærer på seniorhøjskolen Kurt Juul.

Fælles salmesang v/ Sognepræst Gunda Jørgensen, Vandborg.

MøderRAMMEDYBE

LOMBORGROM

SOGNE

DøbteRom Kirke: 25. august: Maja Sofie Toft Sunesen, Solvangen 7, Bækmarksbro23. september: Bertram Byskov Brogaard, Sodborgvej 6, Rom

Lomborg Kirke 15. juli: Mads Kirk Frederiksen, Birkedalen 16, Lomborg

Ramme Kirke2. september: Karla Wang Lindgren, Voldervej 40, Ramme 2. september: Andreas Darling Mollerup, Mullesgaardvej 20, Lomborg

Dybe kirke29. juli: Laurits Rosengaard Bæk, Marsbjergvej 6, Ramme

Lomborg Kirke 18. august: Pia Andersen Christiansen og Christian Christiansen, Lomborg

Ramme Kirke14. juli: Lisbeth Siim Jensen og Steffen Lund Jensen, Ramme25. august: Heidi Damgaard Gierlevsen og Steffen Kristensen, Ramme

Dybe kirke25. august: Lene Kastberg og Bruno Jensen, Nørlem

Ramme sogn18. juli: Karen Nielsen Sidelmann, Ramme – 97 år24. august: Leif Andersen, Lomborg – 64 år21. september: Else Kathrine Sloth Nielsen, Ramme – 60 år20. oktober: Maren Bundgaard, Ramme – 101 år

Dybe sogn31. august: Anna Pedersen Maagaard, Ramme – 89 år

Rom sogn30. august: Marie Kathrine Nielsen, Ramme – 95 år30. august: Ida Rigmor Carlsen, Rom – 77 år (Fra Lemvig kapel)

Døde/begravede/bisatte

10

Samtalekredsenv/ / Poul Baktlf. 97 88 92 54

Danmission v/ Anna Marie Olesen tlf. 97 88 90 44

Kirkens Korshærv/ Gerda Knudsentlf. 97 88 94 06

Folkekirkeligt Fællesskabv/ Jytte Rønn,97 88 90 69

Søndagsskolen v/ Lisbeth Slothtlf. 97 88 95 85

Teenklubbenv/ Nicolai Bjerg Mikkelsen, tlf. 28 99 71 12Fra 5. -9. klasse. Mødested: Lomborg Missionshus. Tid: Mandag kl. 19.00-21.30.

KFUM-spejdernei Lomborg-Romv/ Lisbeth Sloth, tlf. 97 88 95 85.Mødes i Missionshuset tirsdag kl. 18.30-20.00De grønne pigespejderei Lomborg/Romv/ Grethe Mikkelsen, tlf. 97 88 90 11.Mødes i Missionshuset tirsdag kl. 18.30-20.00

KFUM-spejderne i Dybe/RammeGruppeleder: Erik Jensen, tlf. 97 88 95 60. Tropleder: Benny Mathiasen, tlf. 97 88 96 54. Ulveleder. Frede Kirkeby, tlf. 29 92 90 26. Mødested: Spejderhuset: Stamphøjvej 49 i Dybe.Mødetid: Spejdere kl. 19.00-21.00; Ulve kl. 19.00-20.30.

Bonnet FDFKredsleder: Anders Andersen, tlf. 20 49 14 42.Mødested: Klubhuset på Bonnet Stadion.Tid: Tirsdag kl. 18.00-19.30.

Kontaktpersoner

Viede/kirkelig velsignede

MøderDec. ’12 · Jan. · Feb. 2013

Studiekreds i Ramme

Fredag den 7. december kl. 19.00: Julehygge hos Solveig og Benny Mathiasen.

Fredag den 11. januar kl. 18.30: Nytårskur hos Børge Nielsen.

Onsdag den 20. februar kl. 19.30: Studiekreds hos Birgit og Max Fredgaard.

Folkekirkeligt Fællesskab Onsdag den 12. december kl. 19.00: Gudstjeneste med Luciaoptog og julehygge i præstegården.

Fredag den 21. december: Julehygge hos Jytte og Bent Rønn, Ringkøbingvej 131.

Fredag den 28. december kl. 19.30: Julefest i Lomborg Missionshus.

Torsdag den 10. januar: Bibelstudie hos Gitte og Bent Dissing, Ringkøbingvej 129.

Tirsdag den 29. - torsdag den 31. januar: Kirkeuge (se særskilt opslag).

Mandag den 11. februar kl. 19.30: Bibelstudie hos Elsebeth og Ryan Andreasen, Mullesgårdvej 55, Lomborg.

Fredag den 22. februar kl. 18.00: Generalforsamling i Missionshuset.

Danmission

Onsdag den 5. december kl. 19.30: Møde og adventshygge hos Anna Marie og Arne Ole-sen, Birkedalen 13, Lomborg.

Onsdag den 27. februar kl. 19.30: Møde hos Karen og Poul Bak, Armosevej 100, Lomborg.

Indre Mission

Onsdag den 12. december kl. 19.00: Gudstjeneste m. luciaop-tog og julehygge i Præstegården.

28. december kl. 19.30: Julefest i Lomborg Missionshus.

Onsdag den 9. januar kl. 19.30: Bedemøde hos Karen og Poul Bak.

Fredag den 11. januar kl. 19.30: Bedemøde i Missionshuset.

Onsdag den 16. januar kl. 18.00: Kirkelig voksenundervisning (se opslag andetsteds i bladet).

Tirsdag den 29. januar - 3. februar: Kirkeuge (se opslag andetsteds i bladet).

Onsdag den 6. februar kl. 18.00: Kirkelig voksenundervisning i konfirmandstuen.

Onsdag den 20. februar kl. 18.00: Kirkelig voksenundervis-ning i konfirmandstuen.

Kirkens Korshær

Mandag den 10. december kl. 14.30: Julemøde i konfirmand-stuen. Medbring en lille pakke. Tale v/Linda Hatfeldt, Holstebro (se opslag).

Mandag den 14. januar kl. 14.30: Møde hos Karen Bak, Armosevej 100, Lomborg.

Mandag den 18. februar kl. 14.30: Møde hos Gerda Knudsen, Kløvermarken 3, Lomborg.

11

RAMMEDYBE

LOMBORGROM

SOGNE

212

Gudstjenester Dag Kirkeåret Lomborg Ramme Rom DybeDecember 2. 1. s. i advent 10.30 Ingen Ingen 09.00

9. 2. s. i advent Ingen 09.00 10.30 Ingen

12. Onsdag 19.30 (a)

16. 3. s. i advent 09.00 Lilleør 10.30 Lilleør Ingen Ingen

19. Onsdag 14.30 (b)

23. 4. s. i advent 09.00 Ingen Ingen 10.30

24. Juleaften 14.15 15.15 13.15 16.15

25. Juledag Ingen 10.30 09.00 Ingen

26. 2. juledag 10.30 Ingen Ingen Ingen

30. Ingen Ingen Ingen 10.30

Januar 1. Nytårsdag 16.00 (c) 14.30 (c) Ingen Ingen

6. Hellig 3 K 10.30 Ingen Ingen 09.00

13. 1. s. e. H3K Ingen 09.00 Lilleør 10.30 Lilleør Ingen

20. Sidste s. e. H3K 09.00 10.30 Ingen Ingen

27. Septuagesima 10.30 (e) Ingen Ingen 09.00

29. Tirsdag 19.30 Lundberg

Februar 3. Seksagesima Ingen 19.30 (d) 10.30 Ingen

10. Fastelavn 10.30 14.00 (f) Ingen Ingen

17. 1. s. i fasten 09.00 Lilleør Ingen Ingen 10.30 Lilleør

24. 2. s. i fasten Ingen 09.00 10.30 (g) Ingen

RAMMEDYBE

LOMBORGROM

SOGNE

Team

Lyn

deru

p .

97

17 3

4 08

a) Aftengudstjeneste med Luciaoptogb) Julegudstjeneste for ældre c) Indsamling til bibelselskabetd) Kyndelmisse – Konfirmanderne medvirkere) Indsamling til Kirkens Korshærf) Børnegudstjenesteg) Indsamling til KLF, Kirke og Medier