of 25 /25
România 2008 PENSIILE PRIVATE o soluţie pentru angajatori Bucureşti, octombrie 2008

România 2008 Pensiile Private o solu ţie pentru angajatori

Embed Size (px)

DESCRIPTION

România 2008 Pensiile Private o solu ţie pentru angajatori. Bucureşti, octombrie 2008. Conferin ţa Naţională de Pensii Private. SISTEMUL DE PENSII ÎN 3 PILONI. Educa ţie financiară. Redistributiv PAY G Obligatoriu Pensie de subzistenţă. F inanţat Acumulare Obligatoriu < 35 ani - PowerPoint PPT Presentation

Text of România 2008 Pensiile Private o solu ţie pentru angajatori

Page 1: România 2008 Pensiile Private o solu ţie pentru angajatori

România 2008

PENSIILE PRIVATEo soluţie pentru angajatori

Bucureşti, octombrie 2008

Page 2: România 2008 Pensiile Private o solu ţie pentru angajatori

SISTEMUL DE PENSII ÎN 3 PILONI

Conferinţa Naţională de Pensii Private - 2008

Redistributiv

PAYG

Obligatoriu

Pensie de subzistenţă

Finanţat

Acumulare

Obligatoriu <35 ani

Facultativ 35 - 45 ani

Pensie suplimentară

Finanţat

Acumulare

Facultativ

Pensie de completare

Alte formule de economisire

Pensii ocupaţionale

Asigurări de viaţă cu capitalizare

Fonduri mutuale

etc.

Educaţie financiară

by

Page 3: România 2008 Pensiile Private o solu ţie pentru angajatori

PILONUL II - PENSII ADMINISTRATE PRIVAT

Legea nr. 411/2004privind fondurile de pensii administrate privat, republicată

PARTICIPANŢI obligatoriu pentru toţi angajaţii cu vârsta <35 de ani facultativ pentru angajaţii cu vârsta între 35 - 45 de

ani

CONTRIBUŢIE2% (=> 6% în 8 ani) - din contribuţia actuală pentru sistemul public COLECTARESistem centralizat, prin intermediul instituţiei de colectare, CNPAS

Conferinţa Naţională de Pensii Private - 2008by

www.pensiileprivate.ro

Page 4: România 2008 Pensiile Private o solu ţie pentru angajatori

PILONUL II - PENSII ADMINISTRATE PRIVAT

Legea nr. 411/2004privind fondurile de pensii administrate privat, republicată

PIAŢA DE PILON II 14 administratori autorizaţi 14 fonduri de pensii administrate privat:

risc investiţional mediu - 13risc investiţional ridicat - 1

Septembrie 2008 - 4,363 mil. participanţi(Mai 2008 - 4,156 mil. participanţi)

Conferinţa Naţională de Pensii Private – 2008by

www.pensiileprivate.ro

Page 5: România 2008 Pensiile Private o solu ţie pentru angajatori

PILONUL II - PENSII ADMINISTRATE PRIVAT

Structura pieţei de Pilon II – 1 octombrie 2008

Conferinţa Naţională de Pensii Private - 2008

ParticipanţiParticipanţi

by

www.pensiileprivate.ro

Page 6: România 2008 Pensiile Private o solu ţie pentru angajatori

PILONUL II - PENSII ADMINISTRATE PRIVAT

Structura pieţei de Pilon II – 1 septembrie 2008

Conferinţa Naţională de Pensii Private - 2008

ActiveActive

by

www.pensiileprivate.ro

Page 7: România 2008 Pensiile Private o solu ţie pentru angajatori

PILONUL II - PENSII ADMINISTRATE PRIVAT

Concluzii

Piaţă concentrată Top 3 > 68% din participanţi şi active

Brand-uri puternice, cu vastă şi îndelungată experienţă în administrarea activelor

Perspective

> 240 mil. € active la finalul anului 2008

< 10 fonduri de pensii în 2009

Conferinţa Naţională de Pensii Private - 2008by

Page 8: România 2008 Pensiile Private o solu ţie pentru angajatori

Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultativecu modificările şi completările ulterioare

FACILITĂŢI FISCALE (deductibilitate)angajat 200 €/an + angajator 200 €/an

PARTICIPANŢItoate persoanele care obţin venituri salariale sau asimilabile cu acestea

CONTRIBUŢIEmaximum 15% din venitul brut COLECTARE• virament direct către fondul de pensii, realizat de către angajator• plată directă către fond

PILONUL III - PENSII PRIVATE FACULTATIVE

Conferinţa Naţională de Pensii Private - 2008by

2009

www.pensiileprivate.ro

Page 9: România 2008 Pensiile Private o solu ţie pentru angajatori

Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare

PIAŢA DE PILON III 7 administratori autorizaţi 8 fonduri de pensii private facultative:

risc investiţional mediu - 6 risc investiţional ridicat - 1 risc investiţional scăzut - 1

PILONUL III - PENSII PRIVATE FACULTATIVE

Conferinţa Naţională de Pensii Private - 2008by

GRAD DE RISCSCĂZUT MEDIU RIDICAT

Instrumente cu venit variabil <10% < 35% <45%Instrumente ale pieţei monetare <20% <10% <5%Instrumente cu venit fix > 70% > 65% > 50%

www.pensiileprivate.ro

Page 10: România 2008 Pensiile Private o solu ţie pentru angajatori

PILONUL III - PENSII PRIVATE FACULTATIVE

Pilon IV

Alte formule de economisire :

Pensii ocupaţionale

Asigurări de viaţă cu capitalizare

Participarea la fonduri mutuale

etc.

Administrator Fond de PensiiGrad de risc

financiar

ALLIANZ-ŢIRIAC Pensii Private

AZT Moderato mediu

AZT Vivace ridicat

BCR Asig. de Viaţă BCR Prudent scăzut

ING Asig. de ViaţăING Clasic mediu

ING Optim mediu

AVIVA Asig. de Viaţă Pensia Mea mediu

OTP Garancia OTP Strateg mediu

RAIFFEISEN Asset Management

ACUMULARE mediu

ASIROM ConcordiaCONCORDIA

Moderatmediu

Conferinţa Naţională de Pensii Private - 2008by

www.pensiileprivate.ro

Page 11: România 2008 Pensiile Private o solu ţie pentru angajatori

PILONUL III - PENSII PRIVATE FACULTATIVE

Conferinţa Naţională de Pensii Private - 2008

Structura pieţei de Pilon III – 1 septembrie 2008

Cote de piaţă operatori

după nr. de participanţi

ING Asigurări de Viaţă39,85%

ALLIANZ-ŢIRIAC Pensii Private

30,04%

BCR Asigurări de Viaţă 23,24%

ParticipanţiParticipanţi

by

www.pensiileprivate.ro

Page 12: România 2008 Pensiile Private o solu ţie pentru angajatori

PILONUL III - PENSII PRIVATE FACULTATIVE

Conferinţa Naţională de Pensii Private - 2008

Structura pieţei de Pilon III – 1 septembrie 2008

Cote de piaţă operatori

după active nete

ING Asigurări de Viaţă35,19%

BCR Asigurări de Viaţă 30,02%

ALLIANZ-ŢIRIAC Pensii Private

27,39%

by

ActiveActive

www.pensiileprivate.ro

Page 13: România 2008 Pensiile Private o solu ţie pentru angajatori

Conferinţa Naţională de Pensii Private - 2008

PENSII PRIVATE FACULTATIVE – ÎNTREBĂRILE ESENŢIALE

Ca angajaţi

De ce este important să contribuim?

Cât trebuie să contribuim?

Ca angajatori

Ce obţinem acordând pensii private ca beneficii

salariale?

Cât ne costă acest beneficiu?

Cum şi cui trebuie să acordăm acest beneficiu?

by

Page 14: România 2008 Pensiile Private o solu ţie pentru angajatori

Conferinţa Naţională de Pensii Private - 2008

PENSII PRIVATE FACULTATIVE – ÎNTREBĂRILE ESENŢIALECa angajaţi

De ce este important să contribuim?

Pentru a obţine, la pensie, un venit suficient pentru un trai decent !

by

45%45%45%45%

Page 15: România 2008 Pensiile Private o solu ţie pentru angajatori

Conferinţa Naţională de Pensii Private - 2008

PENSII PRIVATE FACULTATIVE – ÎNTREBĂRILE ESENŢIALE

Ca angajaţi

Cât trebuie să contribuim?• o perioadă cât mai îndelungată• între 7 şi 15% din venitul actual, funcţie de vârstă

Ipoteze de lucru:Rata de inlocuire medie pentru ţările OECD – 59%Întreaga cariera = 40 - 45 aniVârsta de pensionare = 65 ani

România – diferenţa de compensat• cca. 40% faţă de ţinta de 80%• cca. 15% faţă de media OECD

by

Sursa: OECD, Pensions at a Glance

Page 16: România 2008 Pensiile Private o solu ţie pentru angajatori

Conferinţa Naţională de Pensii Private - 2008

PENSII PRIVATE FACULTATIVE – ÎNTREBĂRILE ESENŢIALE

Ca angajaţi

Câţi ani trebuie să contribuim?

x 3x 3

by

ani de contribuţie

x 2x 2

Page 17: România 2008 Pensiile Private o solu ţie pentru angajatori

Conferinţa Naţională de Pensii Private - 2008

PENSII PRIVATE FACULTATIVE – ÎNTREBĂRILE ESENŢIALE

Ca angajaţi

Cât de mult trebuie să contribuim?

by

ani de contribuţie

Page 18: România 2008 Pensiile Private o solu ţie pentru angajatori

Conferinţa Naţională de Pensii Private - 2008

PENSII PRIVATE FACULTATIVE – ÎNTREBĂRILE ESENŢIALECa angajaţi

De ce să preferăm acest beneficiu?

by

Cod Fiscal 2009Mărire salariu100 RON/lună

Contribuţie la PIII100 RON/lună

Majorare salarială 100 -

Beneficiu - 100

Salariu brut iniţial 1.500 1.500

Venit impozabil 1.600 1.500

Contribuţii obligatorii(şomaj + sănătate + pensie = 17%)

272 255

Baza impozabilă 1.328 1.245

Impozit pe venit (16%) 212 200

Venit net primit de angajat direct

1.116 1.046

Venit net primit de angajat sub forma contribuţiei

- 100

Venit net total primit de angajat 1.116 1.146

Page 19: România 2008 Pensiile Private o solu ţie pentru angajatori

Conferinţa Naţională de Pensii Private - 2008

PENSII PRIVATE FACULTATIVE – ÎNTREBĂRILE ESENŢIALECa angajaţi

De ce să preferăm acest beneficiu?

by

Cod Fiscal 2009Mărire salariu100 RON/lună

Contribuţie la PIII100 RON/lună

Venit net primit de angajat direct

1.116 1.046

Venit net primit de angajat sub forma contribuţiei

- 100

Venit net total primit de angajat 1.116 1.146

Majorare netă de salariu primită direct

70 -

Beneficiu concret, pe termen lung

În 20 de ani

16.800 ~ 40.000Cazul angajaţilor >50 de ani

8.400 ~ 15.400

Page 20: România 2008 Pensiile Private o solu ţie pentru angajatori

Conferinţa Naţională de Pensii Private - 2008

PENSII PRIVATE FACULTATIVE – ÎNTREBĂRILE ESENŢIALE

Ca angajatori

De ce să acordăm acest beneficiu?

by

100 angajatisalariu brut iniţial 1.500 RON

Mărire salariu100 RON/lună

Contribuţie la PIII

100 RON/lună

Venituri anuale 10,000,000 10,000,000

Alte cheltuieli (materiale etc) 6,500,000 6,500,000

Cheltuieli anuale totale cu salariile 2,501,760 2,345,400

Cheltuieli anuale totale cu acordarea beneficiului 0 120,000

Profit inainte de impozitare 998,240 1,034,600

Baza de impozitare 998,240 914,600

Impozit pe profit 159,718 146,336

Profit net 838,522 888,264

Page 21: România 2008 Pensiile Private o solu ţie pentru angajatori

Conferinţa Naţională de Pensii Private - 2008

PENSII PRIVATE FACULTATIVE – ÎNTREBĂRILE ESENŢIALE

Ca angajatori

De ce să acordăm acest beneficiu?

by

• 100 angajati• salariu brut iniţial 1.500 RON

• Cifră de afaceri 10 mil. RON

• Rata profitului 8 – 10%

+ 6%

Contribuţie la PIII

100 RON/lună Mărire salariu100 RON/lună

Page 22: România 2008 Pensiile Private o solu ţie pentru angajatori

Conferinţa Naţională de Pensii Private - 2008

PENSII PRIVATE FACULTATIVE – ÎNTREBĂRILE ESENŢIALE

Ca angajatori

De ce să acordăm acest beneficiu?

E foarte apreciat de angajaţi

Duce la creşterea retenţiei acestora

Are cel mai favorabil raport costuri/rezultate

Angajatorii au un rol foarte important

în educaţia financiară a angajaţilor !

by

Page 23: România 2008 Pensiile Private o solu ţie pentru angajatori

Conferinţa Naţională de Pensii Private - 2008

PENSII PRIVATE FACULTATIVE – ÎNTREBĂRILE ESENŢIALECât de mare este eficienţa pensiilor facultative ca instrument de retenţie/motivare ?

by

Page 24: România 2008 Pensiile Private o solu ţie pentru angajatori

Conferinţa Naţională de Pensii Private - 2008

PENSII PRIVATE FACULTATIVE – ÎNTREBĂRILE ESENŢIALECe calendar aveţi pentru introducerea pensiilor facultative ca beneficiu pentru angajaţi ?

by

Page 25: România 2008 Pensiile Private o solu ţie pentru angajatori

PROGRAMUL EDITORIAL PRIMM pentru PENSII PRIVATE

Vă mulţumim !www.pensiileprivate.ro

0740XPRIMMConferinţa Naţională de Pensii Private - 2008