70
ROMANIA JUDETUL GALATI MUNICIPIUL GALATI DIRECTIA ECONOMICĂ PROPUNERE PROIECT DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2013 PENTRU MUNICIPIUL GALATI Propunerea de buget general de venituri si cheltuieli pentru anul 2013 in Municipiul Galati este fundamentata in baza Legii bugetului anual de stat nr.5/2013 si Legii finantelor publice locale nr.273/2006 actualizata. Veniturile bugetului general al Municipiului Galati, formate conform Codului fiscal sunt: venituri proprii aprobate de Consiliul Local al Municipiului, cote defalcate din impozitul pe salarii, sume de la bugetul de stat (sume din TVA pentru asigurarea platii salariilor si hotaririlor judecatoresti pentru invatamintul preuniversitar de stat, etc), fonduri europene si inprumuturi interne. Cheltuielile bugetului general al Municipiului Galati sunt cheltuiuieli de functionare ce asigura plata salariilor, a costurilor de intretinere si functionare pentru cei 79 de ordonatori tertiari de credite si cheltuieli de dezvoltare. Sintetic, bugetul consolidat al municipiului Galati este in suma totala de 844.784,00 mii lei astfel: I. Bugetul local de venituri si cheltuieli.............................450.641,00 mii lei dincare: a) Bugetul de functionare.................................................. 319.574,00 mii lei b) Bugetul de dezvoltare ................................................... 131.067,00 mii lei II. Bugetul institutiilor publice finantate din: - Surse proprii si subventie........................................134.686,00 mii lei din care: a) Bugetul de functionare..................................................123.202,00 mii lei b) Bugetul de dezvoltare..................................................... 11.484,00 mii lei III. Bugetul creditelor interne............................................. 33.478,00 mii lei IV. Credit previzionat....................................................... 225.979,00 mii lei TOTAL................................................ 844.784,00 mii lei Sectiunea de functionare .................. 442.776,00 mii lei Sectiunea de dezvoltare..................... 402.008,00 mii lei 47% Veniturile si cheltuielile pe fiecare buget, pe capitole de venituri si capitole de cheltuieli sunt prezentate in continuare.

 · ROMANIA JUDETUL GALATI MUNICIPIUL GALATI DIRECTIA ECONOMICĂ PROPUNERE PROIECT DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2013 PENTRU MUNICIPIUL GALATI Propunerea de buget

  • Upload
    others

  • View
    16

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1:  · ROMANIA JUDETUL GALATI MUNICIPIUL GALATI DIRECTIA ECONOMICĂ PROPUNERE PROIECT DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2013 PENTRU MUNICIPIUL GALATI Propunerea de buget

ROMANIA JUDETUL GALATI MUNICIPIUL GALATI DIRECTIA ECONOMICĂ

PROPUNERE PROIECT DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2013 PENTRU MUNICIPIUL GALATI

Propunerea de buget general de venituri si cheltuieli pentru anul 2013 in

Municipiul Galati este fundamentata in baza Legii bugetului anual de stat nr.5/2013 si Legii finantelor publice locale nr.273/2006 actualizata.

Veniturile bugetului general al Municipiului Galati, formate conform

Codului fiscal sunt: venituri proprii aprobate de Consiliul Local al Municipiului, cote defalcate din impozitul pe salarii, sume de la bugetul de stat (sume din TVA pentru asigurarea platii salariilor si hotaririlor judecatoresti pentru invatamintul preuniversitar de stat, etc), fonduri europene si inprumuturi interne.

Cheltuielile bugetului general al Municipiului Galati sunt cheltuiuieli de

functionare ce asigura plata salariilor, a costurilor de intretinere si functionare pentru cei 79 de ordonatori tertiari de credite si cheltuieli de dezvoltare.

Sintetic, bugetul consolidat al municipiului Galati este in suma totala de

844.784,00 mii lei astfel:

I. Bugetul local de venituri si cheltuieli.............................450.641,00 mii lei dincare:

a) Bugetul de functionare.................................................. 319.574,00 mii lei b) Bugetul de dezvoltare ................................................... 131.067,00 mii lei

II. Bugetul institutiilor publice finantate din: - Surse proprii si subventie........................................134.686,00 mii lei din care:

a) Bugetul de functionare..................................................123.202,00 mii lei b) Bugetul de dezvoltare..................................................... 11.484,00 mii lei III. Bugetul creditelor interne............................................. 33.478,00 mii lei IV. Credit previzionat....................................................... 225.979,00 mii lei

TOTAL................................................ 844.784,00 mii lei

Sectiunea de functionare .................. 442.776,00 mii lei Sectiunea de dezvoltare..................... 402.008,00 mii lei 47%

Veniturile si cheltuielile pe fiecare buget, pe capitole de venituri si capitole de cheltuieli sunt prezentate in continuare.

Page 2:  · ROMANIA JUDETUL GALATI MUNICIPIUL GALATI DIRECTIA ECONOMICĂ PROPUNERE PROIECT DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2013 PENTRU MUNICIPIUL GALATI Propunerea de buget

2 I. Bugetul local de venituri si cheltuieli

a) Bugetul de functionare:

-Veniturile bugetului local sunt in suma de 351.504,00 mii lei formate din:

- venituri proprii ................................. 270.889,00 mii lei - sume din TVA ................................... 133.599,00 mii lei - subventii de la bugetul de stat ........... 3.370,00 mii lei - transferuri voluntare ......................... -56.354,00 mii lei

TOTAL............................ 351.504,00 mii lei

Situatia pe fiecare sursa de venit este prezentata in Anexa 1 Cheltuielile bugetului local sunt tot in suma de 351.504,00 mii lei,

bugetul fiind echilibrat. Repartizarea pe fiecare capitol de cheltuieli este prezentata in Anexa 2.

Sintetic cheltuielile de functionare sunt pentru:

- Cheltuieli de personal.............................140.610,00 mii lei - Bunuri si servicii …………………….……… 78.859,00 mii lei - Dobinzi si rambursari de credite …..….. 23.532,00 mii lei - Subventii pt. diferente de pret …….……… 35.350,00 mii lei - Transferuri catre unitati (Teatre, Politia locala, Spitale,etc si alte transferuri ................... 36.753,00 mii lei - Actiuni sociale si alte actiuni.....….……… 16.400,00 mii lei - Fond de rezerva bugetara.......................... 20.000,00 mii lei

TOTAL ........................ 351.504,00 mii lei b) Bugetul de dezvoltare:

Veniturile bugetului de dezvoltare sunt in suma de 103.587,00 mii lei

Ele sunt formate din: - surse proprii ........................... 58.320,00 mii lei din care transferuri....................56.420,00 mii lei

- fonduri europene...................... 45.267,00 mii lei

Sursele de venituri in acest buget sunt prezentate in Anexa 3. Cheltuielile bugetului de dezvoltare sunt in suma totala de 137.067,00

mii lei. Suma de 33.480,00 mii lei in plus la cheltuieli, provine din excedentul anilor precedenti care suplimenteaza veniturile pentru dezvoltare. Repartizarea pe fiecare capitol si obiective de investitii este prezentata in Anexa IV a BUGET LOCAL, Anexa IV b-fonduri europene, Anexa V-BUGET LOCAL.

II. Bugetul institutiilor finantate din surse proprii si subventie

Bugetul de functionare este de 123.202,00 mii lei si este prezentat in Anexa 4 si Anexa 5, iar bugetul de dezvoltare al acestor institutii in Anexa 6, Anexa 7,

Anexa IV-VP SI SUBVENTII, Anexa V-VP SI SUBVENTII.

Page 3:  · ROMANIA JUDETUL GALATI MUNICIPIUL GALATI DIRECTIA ECONOMICĂ PROPUNERE PROIECT DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2013 PENTRU MUNICIPIUL GALATI Propunerea de buget

3 III. Bugetul creditelor interne in suma de 33.478,00 mii lei este cel

contractat cu Banca de Dezvoltare pentru reparatia strazilor conform Anexei 8. IV. Creditul previzionat este de 225.979,00 mii lei pentru obiectivele de

investitii aprobate de Consiliul Local prin HCL nr.61 din 28.02.2013. Sumele prezentate in propunerea de buget vor suporta modificari datorita

sumelor din TVA care nu au fost definitivate de Directia de Finante Galati si de aprobarea creditului intern de catre Comisia de Autorizare a Imprumuturilor de la Ministerul Finantelor. Propunerile dumneavoastra de buget le puteti trimite la adresa de email [email protected] sau la registratura Primariei municipiului Galati, pana pe data de 25.03.2013.

PRIMAR

Marius Stan

Page 4:  · ROMANIA JUDETUL GALATI MUNICIPIUL GALATI DIRECTIA ECONOMICĂ PROPUNERE PROIECT DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2013 PENTRU MUNICIPIUL GALATI Propunerea de buget

ANEXA 1

mii leiPROPUNERI

DENUMIREA INDICATORILOR BUGETcrt. 2013

A B1 TOTAL VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17) 00.01 351,504.002 VENITURI PROPRII (00.02-11.02+00.16-37.02) 48.02 270,889.003 I. VENITURI CURENTE (00.03+00.12) 00.02 348,134.004 A. VENITURI FISCALE (00.04+00.09+00.10+00.11) 00.03 348,423.00

5 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (00.05+00.06+00.07) 00.04 138,729.00

6 A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02) 00.05 2,000.00

7 Impozit pe profit (cod 01.02.01) 01.02 2,000.008 Impozit pe profit de la agenti economici 01.02.01 2,000.00

9 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (03.02+04.02) 00.06 136,729.00

10 Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18) 03.02. 3,525.0011 Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici 03.02.17. 0.0012 Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 03.02.18 3,525.0013 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04) 04.02 133,204.0014 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 132,771.0015 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor

locale 04.02.04 433.00

16 A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02) 00.07 0.00

17 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital (cod 05.02.50) 05.02 0.0018 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 05.02.50 0.0019 A2. IMPOZIT PE SALARII- TOTAL - Restante ani anteriori - 06.02. 0.0020 Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante ani anteriori - 06.02.02 0.0021 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) 00.09 57,600.0022 Impozite si taxe pe proprietate (07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50) 07.02 57,600.0023 Impozitul si taxa pe cladiri (07.02.01.01+07.02.01.02) 07.02.01 46,850.0024 Impozitul pe clădiri pf 07.02.01.01 12,300.0025 Impozitul si taxa pe clădiri pj 07.02.01.02 34,550.0026 Impozitul si taxa pe terenuri (07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03) 07.02.02 7,400.0027 Impozit pe teren pf 07.02.02.01 1,900.0028 Impozit si taxa pe teren pj 07.02.02.02 4,200.0029 Impozit pe teren extravilan, restante ani anteriori din imp pe teren agricol 07.02.02.03 1,300.0030 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru 07.02.03 3,350.0031 Alte impozite si taxe pe proprietate 07.02.50 0.00

32 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod11.02+12.02+15.02+16.02) 00.10 152,094.00

33 Sume defalcate din TVA (11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07) 11.02 133,599.00

34 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pt finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor 11.02.01

0.00

35 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pt finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor 11.02.02

133,342.0036 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 11.02.05 0.00

37 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 257.00

Unitatea administrativ - teritoriala: MUNICIPIUL GALATI

Nr.Cod

indicator

BUGETUL LOCAL PE SECTIUNI DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2013

sectiunea de functionare

Page 5:  · ROMANIA JUDETUL GALATI MUNICIPIUL GALATI DIRECTIA ECONOMICĂ PROPUNERE PROIECT DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2013 PENTRU MUNICIPIUL GALATI Propunerea de buget

38 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea Programului de dezv a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural 11.02.07 0.00

39 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07) 12.02 200.0040 Taxe hoteliere 12.02.07 200.0041 Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50) 15.02 15.0042 Impozit pe spectacole 15.02.01 15.0043 Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50 0.00

44 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50) 16.02 18,280.00

45 Impozitul pe mijloacele de transport (16.02.02.01+16.02.02.02) 16.02.02 14,800.0046 Impozitul pe mijloace de transport pf 16.02.02.01 8,500.0047 Impozitul pe mijloace de transport pj 16.02.02.02 6,300.0048 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 16.02.03 3,200.00

49 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 16.02.50 280.00

50 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02) 00.11 0.0051 Alte impozite si taxe fiscale (18.02.50) 18.02 0.0052 Alte impozite si taxe 18.02.50 0.0053 C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 00.12 -289.0054 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) 00.13 19,730.00

55 Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) 30.02 19,730.00

56 Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale 30.02.01 230.0057 Venituri din concesiuni si inchirieri 30.02.05 19,200.0058 Venituri din dividende (cod 30.02.08.02) 30.02.08 300.0059 Venituri din dividende de la alti platitori 30.02.08.02 300.0060 Alte venituri din proprietate 30.02.50 0.0061 Venituri din dobanzi (cod 31.02.03) 31.02 0.0062 Alte venituri din dobanzi 31.02.03 0.00

63 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) 00.14 -20,019.00

64 Venituri din prestari de servicii si alte activitati (33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50) 33.02 1,240.00

65 Venituri din prestari de servicii 33.02.08 300.00

66 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 33.02.10 160.0067 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 33.02.12 780.0068 Taxe din activitati cadastrale si agricultura 33.02.24 0.0069 Contributia lunara a parintilor pentru întretinerea copiilor în unitatile de protectie sociala 33.02.27 0.0070 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 33.02.28 0.0071 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02.50 0.00

72 Venituri din taxe administrative, eliberari permise ( cod 34.02.02+34.02.50) 34.02 1,470.00

73 Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 1,470.0074 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.02.50 0.0075 Amenzi, penalitati si confiscari ( cod 35.02.01 la 35.02.50) 35.02 6,500.00

76 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 35.02.01 6,500.00

77 Penalitati pentru nedep sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe 35.02.02 0.00

78 Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii 35.02.03 0.00

79 Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.02.50 0.0080 Diverse venituri ( cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.50) 36.02 27,125.00

81 Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive 36.02.01 25.00

Page 6:  · ROMANIA JUDETUL GALATI MUNICIPIUL GALATI DIRECTIA ECONOMICĂ PROPUNERE PROIECT DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2013 PENTRU MUNICIPIUL GALATI Propunerea de buget

82 Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 36.02.05 0.0083 Taxe speciale 36.02.06 12,000.0084 Venituri din ajutoare de stat recuperate 36.02.11 0.0085 Alte venituri 36.02.50 15,100.00

86 Transferuri voluntare, altele decat subventiile ( cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50) 37.02 -56,354.00

87 Donatii si sponsorizari 37.02.01 66.00

88 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltarea bugetului local (cu semnul minus) 37.02.03 -56,420.00

89 Alte transferuri voluntare 37.02.50 0.0090 III. OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.02) 00.16 0.00

91 Incasari din rambursare imprumuturilor acordate ( cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50) 40.02 0.00

92 Incas din ramb imprumut pt inf unor instit şi serv publ de interes local sau a unor act fin integr din ven proprii 40.02.06 0.00

93 Incasari din rambursarea microcreditelor de la p.f. şi p.j. 40.02.07 0.0094 Imprumuturi temporare din trezoreria statului 40.02.10 0.0095 Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa 40.02.11 0.0096 Incasări din rambursarea altor împrumuturi acordate 40.02.50 0.0097 IV. SUBVENTII ( cod 00.18) 00.17 3,370.00

98 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02 + 43.02) 00.183,370.00

99 Subventii de la bugetul de stat ( cod 00.20) 42.02 3,370.00

100 B. Curente ( cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34 la 42.02.37+42.02.40+42.02.41+42.02.42+42.02.44+42.02.45+42.02.46) 00.20 3,370.00

101 Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 42.02.21 0.00102 Subventii primite din Fondul de Interventie 42.02.28 0.00103 Finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar 42.02.29 0.00

104 Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili 42.02.32 0.00105 Sprijin financiar pentru constituirea familiei 42.02.33 0.00

106 Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri 42.02.34 215.00

107 Subventii din bugetul de stat pt finantarea unit de asistenta medico-sociale 42.02.35 155.00108 Subventii din bugetul de stat pt trusouri nou-nascuti 42.02.36 0.00

109 Subventii de la bugetul de stat catre B.L. pentru finantarea programelor de electrificare 42.02.37 0.00

110 Subventii de la bugetul de stat pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism 42.02.40 0.00111 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 42.02.41 3,000.00112 Sume primite de la administratiile locale in cadrul programelor FEGA implementate de

APIA 42.02.42 0.00113 Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole 42.02.44 0.00114 Sume primite de la administratiile locale in cadrul programelor finantate din Fondul Social

European 42.02.45 0.00115 Subventii de la bugetul de stat catre bugetelor locale pentru achitarea obligatiilor restante

ale centralelor de termoficare 42.02.46 0.00116 Subventii de la alte administratii ( cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08) 43.02 0.00117 Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului 43.02.01 0.00118 Subventii de la bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetele locale, pentru finantarea

programelor pentru ocuparea temporara a fortei de munca si subventionarea locurilor de 43.02.04 0.00119 Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituiile de asistenta sociala pentru

persoanele cu handicap 43.02.07 0.00120 Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de

extrema dificultate 43.02.08 0.00

Page 7:  · ROMANIA JUDETUL GALATI MUNICIPIUL GALATI DIRECTIA ECONOMICĂ PROPUNERE PROIECT DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2013 PENTRU MUNICIPIUL GALATI Propunerea de buget

MUNICIPIUL GALATI ANEXA 2

PROPUNERI BUGET FUNCTIONARE LEI

Nr. DENUMIRE INDICATOR cod BUGET

Crt. indicator 2013

TOTAL CHELTUIELI 351,504,0001. AUTORITATI PUBLICE - TOTAL (PRIMARI 51.02 20,597,000

Cheltuieli de personal 10 14,937,000Bunuri si servicii 20 5,500,000Transferuri intre unitati ale adminstatiei public 51Alte transferuri 55 160,000Asistenta sociala 57Plati efectuate in anii precedenti recuperate 85

2. ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - TOTAL (EVIDENTA POPULATIEI) 54.02 21,254,000

Cheltuieli de personal 10 1,174,000Bunuri si servicii 20 80,000Asistenta sociala 57Fond de rezerva 50 20,000,000Active nefinanciare 71Plati efectuate in anii precedenti recuperate 85

3. TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - TOTAL 55.02 7,923,000

Bunuri si servicii (comisioane) 20 323,000Dobanzi 30 7,600,000

4. TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL 56.02Transferuri intre unitati ale adminstatiei public 51

5. ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - TOTAL (PRIMARIA, 61.02 10,405,000

Cheltuieli de personal 10 160,000Bunuri si servicii 20 245,000Transferuri intre unitati ale adminstatiei public 51 10,000,000Plati efectuate in anii precedenti recuperate 85

6. INVATAMANT - TOTAL (69 UNITATI INVAT 65.02 124,318,000Cheltuieli de personal 10 112,918,000Bunuri si servicii 20 10,000,000Alte transferuri 55Asistenta sociala 57 300,000Burse 59 1,100,000Plati efectuate in anii precedenti recuperate 85

7. SANATATE - TOTAL (SPITALE, SERVICIUL DE ASISTENTA MEDICALA) 66.02 9,272,000

Cheltuieli de personal 10 4,101,000Bunuri si servicii 20 241,000Transferuri intre unitati ale adminstatiei public 51 4,930,000Active nefinanciare 71Plati efectuate in anii precedenti recuperate 85

8. CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - TOTAL (PRIMARIA, TEATRE) 67.02 28,853,000

Bunuri si servicii 20 4,790,000Transferuri intre unitati ale adminstatiei public 51 14,000,000Alte transferuri 55 63,000Alte cheltuieli 59 10,000,000Plati efectuate in anii precedenti recuperate 85

9. ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - TOTAL (PRIMARIA, UNITATI DE 68.02 18,234,000

Page 8:  · ROMANIA JUDETUL GALATI MUNICIPIUL GALATI DIRECTIA ECONOMICĂ PROPUNERE PROIECT DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2013 PENTRU MUNICIPIUL GALATI Propunerea de buget

Cheltuieli de personal 10 7,234,000Bunuri si servicii 20 3,000,000Transferuri intre unitati ale adminstatiei public 51 3,000,000Alte transferuri 55Proiecte FEN 56Asistenta sociala 57 5,000,000Alte actiuni (fundatii) 59Active nefinanciare 71Plati efectuate in anii precedenti recuperate 85

10. LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - TOTAL (PRIMARIA) 70.02 26,686,000

Cheltuieli de personal 10 86,000Bunuri si servicii 20 26,000,000Alte transferuri 55 600,000Asistenta sociala 57Plati efectuate in anii precedenti recuperate 85

11. PROTECTIA MEDIULUI (PRIMARIA SALUB 74.02 22,713,000

Bunuri si servicii 20 13,000,000Alte transferuri -ALIMENTARE IID 55 4,000,000

Rambursari de credite 81 5,713,000

Plati efectuate in anii precedenti recuperate 85

12. ACTIUNI GENERALE 80.02 0

Active nefinanciare 71 0

13. COMBUSTIBILI SI ENERGIE (APATERM) 81.02 16,109,000Subventii 40 15,350,000Alte transferuri 55Active nefinanciare 71Rambursari de credite 81 759,000Plati efectuate in anii precedenti recuperate 85

14. TRANSPORTURI (PRIMARIA, TRANSURB) 84.02 45,140,000Bunuri si servicii 20 15,680,000Subventii 40 20,000,000Alte transferuri 55Proiecte FEN 56Rambursari de credite 81 9,460,000Plati efectuate in anii precedenti recuperate 85

15. ALTE ACTIUNI ECONOMICE 87.02 0

Cheltuieli de personal 10 140,610,000.00Bunuri si servicii 20 78,859,000.00Dobanzi 30 7,600,000.00Subventii 40 35,350,000Fond de rezerva 50 20,000,000Transferuri intre unitati ale adminstatiei public 51 31,930,000Alte transferuri 55 4,823,000Proiecte FEN 56 0Asistenta sociala 57 5,300,000Alte actiuni 59 11,100,000Active nefinanciare 71 0Active financiare 72 0Rambursari de credite 81 15,932,000Plati efectuate in anii precedenti recuperate 85 0TOTAL 351,504,000.00

DENUMIRE INDICATOR cod BUGET

Page 9:  · ROMANIA JUDETUL GALATI MUNICIPIUL GALATI DIRECTIA ECONOMICĂ PROPUNERE PROIECT DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2013 PENTRU MUNICIPIUL GALATI Propunerea de buget

indicator 2013

Page 10:  · ROMANIA JUDETUL GALATI MUNICIPIUL GALATI DIRECTIA ECONOMICĂ PROPUNERE PROIECT DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2013 PENTRU MUNICIPIUL GALATI Propunerea de buget

ANEXA 3

mii leiPROPUNERI

DENUMIREA INDICATORILOR L BUGETcrt. 31,12 2013

A B

1 TOTAL VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.17+45.02) 00.01 103,587.00

2 VENITURI PROPRII (00.02-11.02+00.15+00.16) 48.02 1,900.00

3 I. VENITURI CURENTE (00.03+00.12) 00.02 57,820.00

4 A. VENITURI FISCALE (00.10) 00.03 0.00

5 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (11.02) 00.10 0.00

6 Sume defalcate din TVA (cod 11.02.07) 11.02 0.00

7 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea Programului de dezv a infrastructurii din spatiul rural 11.02.07 0.00

8 C. VENITURI NEFISCALE (00.14) 00.12 57,820.00

9 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (36.02+37.02) 00.14 57,820.00

10 Diverse venituri (36.02.07) 36.02 1,400.00

11 Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe 36.02.07 1,400.0012 Transferuri voluntare, altele decat subventiile (37.02.04) 37.02 56,420.0013 Varsaminte din sectiunea de functionare 37.02.04 56,420.0014 II. VENITURI DIN CAPITAL (39.02) 00.15 500.00

15 Venituri din valorificarea unor bunuri (39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10) 39.02 500.00

16 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 39.02.01 0.0017 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 39.02.03 250.0018 Venituri din privatizare 39.02.04 0.0019 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 39.02.07 0.0020 Depozite speciale pentru constructii de locuinte 39.02.10 250.0021 III. OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.02) 00.16 0.0022 Incasari din rambursare imprumuturilor acordate ( cod 40.02.13+40.02.14) 40.02 0.0023 Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa

ale sectiunii de dezvoltare 40.02.13 0.0024 Sume din excedentul anului precedent pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de

dezvoltare 40.02.14 0.0025 IV. SUBVENTII (00.18) 00.17 13,841.00

26 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (42.02) 00.18 13,841.00

27 Subventii de la bugetul de stat (00.19) 42.02 13,841.00

28 A. De capital (42.02.01 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20) 00.19 13,841.00

29 Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare 42.02.01 0.0030 Investitii finantate partial din imprumuturi externe 42.02.03 0.0031 Aeroporturi de interes local 42.02.04 0.0032 Planuri si regulamente de urbanism 42.02.05 0.00

33 Strazi care se vor amenaja în perimetrele destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi 42.02.06 0.00

34 Finantarea studiilor de fezabilitate aferenteproiectelor SAPARD 42.02.07 0.00

35 Finantarea programului de pietruire a drumurilor comunale si alimentare cu apa a satelor (42.02.09.01+42.02.09.02+42.02.09.03) 42.02.09

0.00

Nr.Cod

indicator

Unitatea administrativ - teritoriala: MUNICIPIUL GALATI

BUGETUL LOCAL PE SECTIUNI DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2013

sectiunea de dezvoltare

Page 11:  · ROMANIA JUDETUL GALATI MUNICIPIUL GALATI DIRECTIA ECONOMICĂ PROPUNERE PROIECT DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2013 PENTRU MUNICIPIUL GALATI Propunerea de buget

36 Finantarea subprogramului privind pietruirea reabilitarea , modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate 42.02.09.01

0.00

37Finanţarea subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor

42.02.09.020.00

38Finanţarea subprogramului privind canalizarea şi epurarea apelor uzate

42.02.09.030.00

39 Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinta 42.02.10 0.00

40 Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit 42.02.12 0.00

41 Subventii pentru finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor 42.02.13 0.00

42 Subventii pentru finantarea chelt de capital la instit de invat preuniversitar de stat 42.02.14 0.00

43 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sănătate(cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03) 42.02.16

0.00

44 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate 42.02.16.01 0.00

45 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate 42.02.16.02 0.00

46 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate 42.02.16.03

0.00

47 Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale 42.02.17 0.00

48 Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate (cod 42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03) 42.02.18

0.00

49Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate

42.02.18.010.00

50 Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate 42.02.18.02 0.00

51 Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate 42.02.18.03 0.00

52Subvenţii către bugetele locale pentru finanţarea programului multianual de asistenţa tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiţii publice finanţate prin Programul operaţional regional 2007 2013

42.02.190.00

53 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare 42.02.20

13,841.00

54 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.18) 45.02 31,426.00

55 Fondul European de Dezvoltare Regionala (45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03) 45.02.01 29,600.0056 sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 45.02.01.01 14,979.0057 sume primite in contul platilor efectuate ani anteriori 45.02.01.02 14,621.0058 prefinantare 45.02.01.03 0.0059 Fondul Social European (45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03) 45.02.02 1,826.0060 sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 45.02.02.01 562.0061 sume primite in contul platilor efectuate ani anteriori 45.02.02.02 1,264.0062 prefinantare 45.02.02.03 0.0063 Fondul de Coeziune (45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03) 45.02.03 0.0064 sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 45.02.03.01 0.0065 sume primite in contul platilor efectuate ani anteriori 45.02.03.02 0.0066 prefinantare 45.02.03.03 0.0067 Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala(45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04 45.02.04 0.0068 sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 45.02.04.01 0.0069 sume primite in contul platilor efectuate ani anteriori 45.02.04.02 0.0070 prefinantare 45.02.04.03 0.0071 Fondul European pentru Pescuit (45.02.05.01+45.02.05.02+45.02.05.03) 45.02.05 0.0072 sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 45.02.05.01 0.0073 sume primite in contul platilor efectuate ani anteriori 45.02.05.02 0.00

Page 12:  · ROMANIA JUDETUL GALATI MUNICIPIUL GALATI DIRECTIA ECONOMICĂ PROPUNERE PROIECT DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2013 PENTRU MUNICIPIUL GALATI Propunerea de buget

74 prefinantare 45.02.05.03 0.0075 Instrumentul European de Dezvoltare Regionala (45.02.07.01+45.02.07.02+45.02. 45.02.07 0.0076 sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 45.02.07.01 0.0077 sume primite in contul platilor efectuate ani anteriori 45.02.07.02 0.0078 prefinantare 45.02.07.03 0.0079 Fondul European de Dezvoltare Regionala (45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03) 45.02.08 0.0080 sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 45.02.08.01 0.0081 sume primite in contul platilor efectuate ani anteriori 45.02.08.02 0.0082 prefinantare 45.02.08.03 0.00

83Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03) 45.02.15 0.00

84 sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 45.02.15.01 0.0085 sume primite in contul platilor efectuate ani anteriori 45.02.15.02 0.0086 prefinantare 45.02.15.03 0.0087 Fondul European de Dezvoltare Regionala (45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03) 45.02.16 0.0088 sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 45.02.16.01 0.0089 sume primite in contul platilor efectuate ani anteriori 45.02.16.02 0.0090 prefinantare 45.02.16.03 0.0091 Fondul European de Dezvoltare Regionala (45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03) 45.02.17 0.0092 sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 45.02.17.01 0.0093 sume primite in contul platilor efectuate ani anteriori 45.02.17.02 0.0094 prefinantare 45.02.17.03 0.0095 Fondul European de Dezvoltare Regionala (45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03) 45.02.18 0.0096 sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 45.02.18.01 0.0097 sume primite in contul platilor efectuate ani anteriori 45.02.18.02 0.0098 prefinantare 45.02.18.03 0.00

Page 13:  · ROMANIA JUDETUL GALATI MUNICIPIUL GALATI DIRECTIA ECONOMICĂ PROPUNERE PROIECT DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2013 PENTRU MUNICIPIUL GALATI Propunerea de buget

1 COD FP-10-01,ver

ANEXA IV b

mii leiNR. NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR REALIZAT REST

CRT. DE INVESTIŢII, DOTĂRI ŞI ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII

2013

garantii de realizat

0 1 2 3 4 5 6 7 8 11TOTAL 873,574.83 323,191.20 550,383.63 257.00 88,729.00 0.00 88,986.00 461,828.93

CAP.51.-Autoritati publice executive 7,235.80 1,233.00 6,002.80 0.00 6,002.80 0.00 6,002.80 0.00A OBIECTIVE IN CONTINUARE 1,234.00 1,233.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.001 Amenajare birouri arhiva strada Traian nr.254

H.C.L.nr.21/20081,234.00 1,233.00 1.00 1.00 1.00

B OBIECTIVE NOI 3,200.00 0.00 3,200.00 0.00 3,200.00 0.00 3,200.00 0.001 Sistem de management al documentelor , arhiva

electronica si managementul relatiei cu cetatenii H.C.L.nr.

3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00

C DOTARI SI PLATI PROIECTE 2,801.80 2,801.80 2,801.80 0.00 2,801.80

CAP.54-EVIDENTA POPULATIEI 82.00 0.00 82.00 0.00 82.00 0.00 82.00 0.00C DOTARI SI PLATI PROIECTE 82.00 82.00 82.00 82.00

CAP.61.02.05 834.60 0.00 834.60 0.00 834.60 0.00 834.60 0.00C DOTARI SI PLATI PROIECTE 834.60 834.60 834.60 834.60 0.00

CAP.65.- INVATAMANT 22,758.50 10,066.00 12,692.50 5.00 8,631.60 0.00 8,636.60 4,055.90A OBIECTIVE IN CONTINUARE 13,596.00 10,066.00 3,530.00 5.00 365.00 0.00 370.00 3,160.00

MUNICIPIUL GALATI1 Gradinita 8 sali grupa Micro 20-Gradinita nr.58

H.C.L.nr.127/20072,696.00 2,454.00 242.00 5.00 237.00 242.00

2 Extindere Gradinita nr.5 H.C.L.nr.49/2008 665.00 652.00 13.00 13.00 13.003 Modernizarea si reabilitarea Scolii nr.9 ,,Calistrat

Hogas''H.C.L.nr.435/2009

3,280.00 70.00 3,210.00 50.00 50.00

4 Gradinita nr. 24( 5 Sali grupa) H.C.L.nr.221/2007 2.00 2.00 2.00 2.00

Credite angajamente

Buget

PROGRAMUL

BUGET LOCAL

OBIECTIVELOR DE INVESTITII PROPUSE A SE EXECUTA IN ANUL 2013

Alte surse

VALOAREA TOTALA

ACTUALIZATA la 31.12.2012

LA 31.12.2012

Page 14:  · ROMANIA JUDETUL GALATI MUNICIPIUL GALATI DIRECTIA ECONOMICĂ PROPUNERE PROIECT DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2013 PENTRU MUNICIPIUL GALATI Propunerea de buget

2 COD FP-10-01,ver

NR. NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR REALIZAT REST CRT. DE INVESTIŢII, DOTĂRI ŞI ALTE CHELTUIELI

DE INVESTIŢII2013

garantii de realizat

Credite angajamente

Buget BUGET LOCAL

Alte surse

VALOAREA TOTALA

ACTUALIZATA la 31.12.2012

LA 31.12.2012

L.T.E.(utilitati) Seminarul Teologic Sf.Apostol Andrei H.C.L.nr.33/2011

53.00 53.00 53.00 53.00

5 Extindere Grup Scolar Elena Doamna si modernizarea utilitatilor existente

H.C.L.nr.161/2008

6,900.00 6,890.00 10.00 10.00 10.00

B OBIECTIVE NOI 3,521.90 0.00 3,521.90 0.00 2,626.00 0.00 2,626.00 895.90MUNICIPIUL GALATI

1 Scara exterioara Gradinita cu program prelungit ,,Licurici'' H.C.L.nr.23/2013

72.00 72.00 72.00 72.00

2 Scara exterioara Gradinita cu program prelungit ,,Codruta'' H.C.L.nr.28/2013

90.00 90.00 90.00 90.00

3 Reabilitare retele termice exterioare aferente Colegiului Tehnic ,,Traian Vuia'' H.C.L.nr.22/2013

808.50 808.50 800.00 800.00

4 Contorizare camine Colegiul Tehnic Aurel VlaicuH.C.L.nr.26/2013

468.00 468.00 400.00 400.00

5 Refacere cos fum centrala termica Colegiul Tehnic ,,Traian'' H.C.L.nr. 369/2011

464.00 464.00 464.00 464.00

6 Reabilitare Colegiul Economic ,,Virgil Madgearu'',municipiul Galati H.C.L.nr.14/2008

1,619.40 1,619.40 800.00 800.00

C DOTARI SI PLATI PROIECTE 5,640.60 5,640.60 5,640.60 5,640.60 0.00

CAP.66.-SANATATE 1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 1,200.00 0.00C DOTARI SI PLATI PROIECTE 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 0.00

CAP.67.02.03-CULTURA,RECREERE,RELIGIE 400.00 0.00 400.00 0.00 400.00 0.00 400.00 0.00C DOTARI SI PLATI PROIECTE 400.00 400.00 400.00 400.00

CAP. 67.02.05.-CULTURA,RECREERE SI RELIGIE

47,544.10 21,694.00 25,850.10 1.00 9,621.00 0.00 9,622.00 16,228.10

A OBIECTIVE ÎN CONTINUARE 37,354.10 21,694.00 15,660.10 1.00 4,695.00 0.00 4,696.00 10,964.101 Modernizare Baia Comunala -bazin inot

H.C.L.nr.14/2007 10,879.00 10,715.00 164.00 1.00 163.00 164.00

2 Modernizare Gradina PublicaH.C.L.nr.405/2009

5,315.00 5,152.00 163.00 150.00 150.00

3 Modernizare Stadion GloriaH.C.L.nr.494/2009

1,618.00 175.00 1,443.00 700.00 700.00

Page 15:  · ROMANIA JUDETUL GALATI MUNICIPIUL GALATI DIRECTIA ECONOMICĂ PROPUNERE PROIECT DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2013 PENTRU MUNICIPIUL GALATI Propunerea de buget

3 COD FP-10-01,ver

NR. NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR REALIZAT REST CRT. DE INVESTIŢII, DOTĂRI ŞI ALTE CHELTUIELI

DE INVESTIŢII2013

garantii de realizat

Credite angajamente

Buget BUGET LOCAL

Alte surse

VALOAREA TOTALA

ACTUALIZATA la 31.12.2012

LA 31.12.2012

4 Amenajare locuri de joaca pentru copii in municipiul Galati H.C.L.nr.118/2010,H.C.L.nr.149/2011

13,342.00 542.00 12,800.00 3,100.00 3,100.00

5 Reabilitare, modernizare fantani arteziene 969.10 11.00 958.10 450.00 450.00etapa I, H.C.L.nr.3/31.01.2012

6 Modernizare Parc Rizer H.C.L.nr.443/2009 5,231.00 5,099.00 132.00 132.00 132.00B OBIECTIVE NOI 8,764.00 0.00 8,764.00 0.00 3,500.00 0.00 3,500.00 5,264.00

1 Amenajare scuar bd.Galati- strada Otelarilor H.C.L.nr.677/2009

969.00 969.00 500.00 500.00

2 Modernizare Parc Oraselul Copiilor, Tiglina I H.C.L.nr.

3,245.00 3,245.00 1,000.00 1,000.00

3 Retea energie electrica lac Vanatori , H.C.L.nr. 500.00 500.004 Amenajare scuar strada Brailei-Inel de Rocada

H.C.L.nr.4,550.00 4,550.00 1,000.00 1,000.00

5 Reabilitare, modernizare fantani arteziene 500.00 500.00etapa II, H.C.L.nr.

C DOTARI SI PLATI PROIECTE 1,426.00 1,426.00 1,426.00 1,426.00 0.00

CAP.68. - Asistenta Sociala 1,742.00 914.00 828.00 0.00 828.00 0.00 828.00 0.00A OBIECTIVE ÎN CONTINUARE 1,624.00 914.00 710.00 0.00 710.00 0.00 710.00 0.00

MUNICIPIUL GALATI1 Centrul multifunctional pentru tineri aflati in situatii

de risc H.C.Lnr.494/20091,624.00 914.00 710.00 710.00 710.00 0.00

C DOTARI SI PLATI PROIECTE 118.00 118.00 118.00 118.00 0.00

CAP. 70.02.03.-Locuinte 9,352.00 7,785.00 1,567.00 0.00 1,567.00 0.00 1,567.00 0.00A OBIECTIVE ÎN CONTINUARE 7,859.00 7,785.00 74.00 0.00 74.00 0.00 74.00 0.001 Blocul A4-locuinte si spatii comerciale la parter,

str.Traian,HCL nr.437/20057,859.00 7,785.00 74.00 74.00 74.00

C DOTĂRI ŞI PLĂŢI PROIECTE 1,493.00 1,493.00 1,493.00 1,493.00 0.00

CAP. 70.02.05.-Alimentare cu apa . 20,442.00 19,579.00 863.00 0.00 863.00 0.00 863.00 0.00A OBIECTIVE ÎN CONTINUARE 20,392.00 19,579.00 813.00 0.00 813.00 0.00 813.00 0.001 L.T.E.-cartier Siret-Gospodarie apa si retele

distributie HCL nr.199/20039,721.00 9,695.00 26.00 26.00 26.00

Page 16:  · ROMANIA JUDETUL GALATI MUNICIPIUL GALATI DIRECTIA ECONOMICĂ PROPUNERE PROIECT DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2013 PENTRU MUNICIPIUL GALATI Propunerea de buget

4 COD FP-10-01,ver

NR. NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR REALIZAT REST CRT. DE INVESTIŢII, DOTĂRI ŞI ALTE CHELTUIELI

DE INVESTIŢII2013

garantii de realizat

Credite angajamente

Buget BUGET LOCAL

Alte surse

VALOAREA TOTALA

ACTUALIZATA la 31.12.2012

LA 31.12.2012

2 L.T.E.-cartier Siret-conducte aductiune tr.Barbosi, Micro 19-Dig HCL nr.199/2003

10,671.00 9,884.00 787.00 787.00 787.00

C DOTĂRI ŞI PLĂŢI PROIECTE 50.00 50.00 50.00 50.00

CAP.70.02.06- 57,475.90 44,489.00 12,986.90 160.00 5,233.00 0.00 5,393.00 7,593.90A OBIECTIVE IN CONTINUARE 52,495.00 44,489.00 8,006.00 160.00 4,607.00 0.00 4,767.00 3,239.001 Extindere iluminat public

HCL nr.7/200651,895.00 44,385.00 7,510.00 152.00 4,507.00 4,659.00 2,851.00

2 Extindere iluminat cartier Traian Nord intre Aleea Meteo-Metro Galati H.C.L.nr.493/2009

600.00 104.00 496.00 8.00 100.00 108.00

B OBIECTIVE NOI 4,874.90 0.00 4,874.90 0.00 520.00 0.00 520.00 4,354.90Iluminat public cartier Dimitrie Cantemir,

zona 1,1 C H.C.L.nr.28/2010270.00 270.00 270.00 270.00

Extindere iluminat Catusa H.C.L.nr.493/2009 683.00 683.00 50.00 50.00Retea electrica iluminat festiv H.C.L.nr.463/2009 3,144.80 3,144.80 100.00 100.00

Montare puncte aprindere iluminta H.C.L.nr.464/2009

777.10 777.10 100.00 100.00

C DOTĂRI ŞI PLĂŢI PROIECTE 106.00 106.00 106.00 106.00 0.00

CAP.70.02.50 TOTAL-Alte servicii comunale 38,517.90 20,295.30 18,222.60 44.00 6,954.00 0.00 6,998.00 11,224.60A OBIECTIVE ÎN CONTINUARE 33,490.90 20,295.30 13,195.60 44.00 1,927.00 0.00 1,971.00 11,224.601 Parc industrial Zona Libera H.C.L.185/2003 20,367.00 18,192.00 2,175.00 44.00 500.00 544.00

2 L.T.E.Parc Industrial H.C.L.359/2007 3,320.00 1,993.00 1,327.00 1,327.00 1,327.003 Amenajare depozit de materiale si baza de ecarisaj

str.Zimbrului H.C.L.nr. 17/2009 950.00 21.00 929.00 50.00 50.00

4 L.T.E.locuinte cartier Filesti 8,853.90 89.30 8,764.60 50.00 50.00H.C.L.nr.21/2008

C DOTĂRI ŞI PLĂŢI PROIECTE 5,027.00 5,027.00 5,027.00 5,027.00 0.00

CAP.74.02.05.-SALUBRIZARE 7,143.70 52.00 7,091.70 7.00 7,516.00 0.00 7,523.00 0.00

A OBIECTIVE ÎN CONTINUARE 365.70 52.00 313.70 7.00 738.00 0.00 745.00 0.001 Managementul integrat al deseurilor 0.00 7.00 500.00 507.00

urbane solide in municipiul GalatiH.C.L.nr.395/2005

2 Puncte de colectare gunoi in municipiul Galati etapa I H.C.L. nr.369/2011

365.70 52.00 313.70 238.00 238.00

C DOTARI SI PLATI PROIECTE 6,778.00 6,778.00 6,778.00 6,778.00

Page 17:  · ROMANIA JUDETUL GALATI MUNICIPIUL GALATI DIRECTIA ECONOMICĂ PROPUNERE PROIECT DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2013 PENTRU MUNICIPIUL GALATI Propunerea de buget

5 COD FP-10-01,ver

NR. NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR REALIZAT REST CRT. DE INVESTIŢII, DOTĂRI ŞI ALTE CHELTUIELI

DE INVESTIŢII2013

garantii de realizat

Credite angajamente

Buget BUGET LOCAL

Alte surse

VALOAREA TOTALA

ACTUALIZATA la 31.12.2012

LA 31.12.2012

CAP.74.02.06-Canalizarea si tratarea apelor reziduale

61,999.80 46,236.00 15,763.80 19.00 1,919.00 0.00 1,938.00 13,825.80

A OBIECTIVE ÎN CONTINUARE 61,128.00 46,236.00 14,892.00 19.00 1,089.00 0.00 1,108.00 13,784.001 L.T.E.cartier Siret-retele canaliz.ape pluviale

HCL nr.199/200313,760.00 13,739.00 21.00 16.00 5.00 21.00

2 L.T.E.-cartier Siret -retele canalizare ape menajere HCLnr.199/2003

28,358.00 27,331.00 1,027.00 3.00 1,024.00 1,027.00

3 L.T.E.-cartier Siret -statie epurareHCL199/2003 3,562.00 2,854.00 708.00 0.004 Deviere colector de canaliz. str.Prel.Brailei -

str.Brailei HCL nr.7/20062,245.00 2,235.00 10.00 10.00 10.00

5 Alimentare cu apa si introducere canalizare cartier Barbosi ,H.C.L. nr.510/2006

13,203.00 77.00 13,126.00 50.00 50.00

B OBIECTIV NOU 841.80 0.00 841.80 0.00 800.00 0.00 800.00 41.801 Introducere canalizare str.Romana tronson

str.Brailei-str.Armata Poporului H.C.L.nr.202/2012841.80 841.80 800.00 800.00

2C DOTARI SI PLATI PROIECTE 30.00 30.00 30.00 30.00 0.00

CAP.81.-Energie termica 388,914.83 94,419.00 294,495.83 20.00 18,861.00 0.00 18,881.00 275,614.83

A OBIECTIVE ÎN CONTINUARE 387,830.83 94,419.00 293,411.83 20.00 17,777.00 0.00 17,797.00 275,614.831 Reabilitare, modernizare retele termice (incalzire,

a.c.m., recirculatie) H.C.L.nr.28/2004 ,H.C.L.nr.299/2008

311,924.73 53,314.00 258,610.73 15,777.00 15,777.00

2 Reabilitare si modernizare puncte termice H.C.L. nr.29/2004 ,H.C.L.nr.312/2008

75,906.10 41,105.00 34,801.10 20.00 2,000.00 2,020.00

C DOTARI SI PLATI PROIECTE 1,084.00 1,084.00 1,084.00 1,084.00 0.00

CAP.84.-Strazi 207,931.70 56,428.90 151,502.80 1.00 18,216.00 0.00 18,217.00 133,285.80A OBIECTIVE ÎN CONTINUARE 143,280.30 56,428.90 86,851.40 1.00 6,346.00 0.00 6,347.00 80,504.401 Modernizare str.Unirii H.C.L.nr.118/2001

H.C.L.nr.443/2009 6,784.00 189.00 6,595.00 10.00 10.00

2 Modernizari strazi Valea Orasului H.C.L. nr.421/2002

21,563.00 13,900.00 7,663.00 500.00 500.00

3 L.T.E.-cartier Siret zona 1, etapa 1.1 drumuri si sistematizare verticala H.C.L.nr.198/2003

11,101.00 10,065.00 1,036.00 10.00 10.00

Page 18:  · ROMANIA JUDETUL GALATI MUNICIPIUL GALATI DIRECTIA ECONOMICĂ PROPUNERE PROIECT DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2013 PENTRU MUNICIPIUL GALATI Propunerea de buget

6 COD FP-10-01,ver

NR. NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR REALIZAT REST CRT. DE INVESTIŢII, DOTĂRI ŞI ALTE CHELTUIELI

DE INVESTIŢII2013

garantii de realizat

Credite angajamente

Buget BUGET LOCAL

Alte surse

VALOAREA TOTALA

ACTUALIZATA la 31.12.2012

LA 31.12.2012

4 Drum acces statie sortare H.C.L.nr.112/2009

464.00 94.00 370.00 370.00 370.00

7 Modenizare str.Democratiei H.C.L.nr.53/2008 3,077.70 28.00 3,049.70 1,000.00 1,000.008 Modernizare str.Plugului H.C.L.nr.118/2001 729.00 611.00 118.00 118.00 118.00

10 Parcare Drum de CenturaH.C.L.nr.494/2009

4,446.00 77.00 4,369.00 10.00 10.00

11 Parcari supraetajate ,H.C.L. nr.333/2011 25,283.30 101.00 25,182.30 50.00 50.0013 Modernizare str. Tineretului nr. 2,3

H.C.L.nr. 118/20011,019.00 713.00 306.00 27.00 27.00

14 Modernizare strazi in municipiul Galati asfaltareH.C.L.nr.560/2010

24,379.00 23,304.00 1,075.00 869.00 869.00

15 Modernizare str.Traian intre str.Brailei si MetroH.C.L.nr.33/2011

29,444.00 1,047.00 28,397.00 10.00 10.00

16 Modernizare str.Rizer H.C.L. nr.46/2000

2,742.40 46.00 2,696.40 1,000.00 1,000.00

17 Modernizare Aleea Trandafirilor H.C.L.nr.46/2000 365.00 364.00 1.00 1.00 1.0018 Modernizare strada Anghel Saligny tronson strada

Prelungirea Brailei si strada Arges H.C.L.nr.17/20092,106.00 25.00 2,081.00 500.00 500.00

19 Amenajare alei acces Micro 19 H.C.L. nr. 53/2008

1,236.40 23.00 1,213.40 400.00 400.00

20 Modernizare strazi cartier Traian Nord .etapa II H.C.L.nr.443/2009

8,540.50 5,841.90 2,698.60 1,472.00 1,472.00

B OBIECTIVE NOI 62,941.40 0.00 62,941.40 0.00 10,160.00 0.00 10,160.00 52,781.401 Reabilitare Viaduct Sidex etapa I,

H.C.L.nr.106/20121,272.10 1,272.10 1,200.00 1,200.00

2 Modernizare strazi Micro 17, etapa II,H.C.L.nr.369/2011

6,567.20 6,567.20 1,000.00 1,000.00

3 Resistematizare drum DN 2B Tirighina -GalatiH.C.L.nr.333/2011

1,751.20 1,751.20 100.00 100.00

4 Modernizare strada Anghel Saligny intre strada Gh.Asachi si strada Basarabiei H.C.L.nr.

35,863.00 35,863.00 1,000.00 1,000.00

5 Modernizare strada Pictor Isser H.C.Lnr.14/2008 5,827.90 5,827.90 200.00 200.00

6 Modernizare strada Traian (reabilitare retele) H.C.L.nr. 11,660.00 11,660.00 6,660.00 6,660.00

C DOTĂRI ŞI PLĂŢI PROIECTE 1,710.00 1,710.00 1,710.00 1,710.00 0.00

Page 19:  · ROMANIA JUDETUL GALATI MUNICIPIUL GALATI DIRECTIA ECONOMICĂ PROPUNERE PROIECT DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2013 PENTRU MUNICIPIUL GALATI Propunerea de buget

7 COD FP-10-01,ver

Page 20:  · ROMANIA JUDETUL GALATI MUNICIPIUL GALATI DIRECTIA ECONOMICĂ PROPUNERE PROIECT DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2013 PENTRU MUNICIPIUL GALATI Propunerea de buget

8 COD FP-10-01,ver

Page 21:  · ROMANIA JUDETUL GALATI MUNICIPIUL GALATI DIRECTIA ECONOMICĂ PROPUNERE PROIECT DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2013 PENTRU MUNICIPIUL GALATI Propunerea de buget

9 COD FP-10-01,ver

Page 22:  · ROMANIA JUDETUL GALATI MUNICIPIUL GALATI DIRECTIA ECONOMICĂ PROPUNERE PROIECT DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2013 PENTRU MUNICIPIUL GALATI Propunerea de buget

10 COD FP-10-01,ver

Page 23:  · ROMANIA JUDETUL GALATI MUNICIPIUL GALATI DIRECTIA ECONOMICĂ PROPUNERE PROIECT DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2013 PENTRU MUNICIPIUL GALATI Propunerea de buget

11 COD FP-10-01,ver

Page 24:  · ROMANIA JUDETUL GALATI MUNICIPIUL GALATI DIRECTIA ECONOMICĂ PROPUNERE PROIECT DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2013 PENTRU MUNICIPIUL GALATI Propunerea de buget

12 COD FP-10-01,ver

Page 25:  · ROMANIA JUDETUL GALATI MUNICIPIUL GALATI DIRECTIA ECONOMICĂ PROPUNERE PROIECT DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2013 PENTRU MUNICIPIUL GALATI Propunerea de buget

13 COD FP-10-01,ver

mii leiNR. NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR VALOAREA REALIZAT REST

CRT. DE INVESTIŢII, DOTĂRI ŞI ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII

TOTALĂ ACTUALIZATĂ la

31.12.2012

LA 31.12.2012 2013

garantii de realizat0 1 2 3 4 5 6 7 8

TOTAL 100,546.80 41,402.80 59,144.00 2,538.00 38,317.00 0.00 40,855.00

CAP. 65.02-INVATAMANT 87.00 0.00 87.00 0.00 87.00 0.00 87.00C DOTARI SI PLATI PROIECTE 87.00 87.00 87.00 87.00

CAP. 67.02.05.-CULTURA,RECREERE,RELIGIE 19,205.00 10,251.00 8,954.00 272.00 1,823.00 0.00 2,095.00A OBIECTIVE ÎN CONTINUARE 19,192.00 10,251.00 8,941.00 272.00 1,810.00 0.00 2,082.00

Municipiul Galati1 Modernizare Parc Rizer

HCL nr.7/2006,H.C.L.nr.443/2009(FEN)9,271.50 5,099.00 4,172.50 260.00 48.00 308.00

2 Modernizare Gradina PublicaH.C.L.nr.405/2009(FEN)

9,920.50 5,152.00 4,768.50 12.00 1,762.00 1,774.00

C DOTARI SI PLATI PROIECTE 13.00 13.00 13.00 13.00

CAP.68. 12,471.60 5,664.10 6,807.50 1.00 3,078.00 0.00 3,079.00A OBIECTIVE ÎN CONTINUARE 11,454.60 5,664.10 5,790.50 1.00 2,061.00 0.00 2,062.00

Municipiul Galati1 Modernizare centru multifunctional de servicii socio-

medicale pentru persoane varstniceH.C.L.nr.405/2009(FEN)

4,501.10 3,678.10 823.00 823.00 823.00

2 Modernizarea si extinderea centrului multifunctional de recuperare Kids

H.C.L. nr.380/2009(FEN)

3,483.50 1,936.00 1,547.50 1.00 1.00

CENTRUL MULTIFUNCTIONAL DE SERVICII 3,470.00 50.00 3,420.00 0.00 1,238.00 0.00 1,238.00SOCIALE GALATI

3 Infiintarea centrului Alzheimer si reabilitarea 3,470.00 50.00 3,420.00 1,238.00 1,238.00serviciilor conexe Centrului Multifunctional

de Servicii Sociale Galati (FEN) H.C.L.nr.669/2009H.C.L.nr.26/2012

C DOTARI SI PLATI PROIECTE 1,017.00 1,017.00 1,017.00 1,017.00

Anexa IV

PROGRAMUL OBIECTIVELOR DE INVESTITII PROPUSE A SE EXECUTA IN ANUL 2013 DIN FONDURI STRUCTURALE

Alte surseBuget 2013BUGET LOCAL

Page 26:  · ROMANIA JUDETUL GALATI MUNICIPIUL GALATI DIRECTIA ECONOMICĂ PROPUNERE PROIECT DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2013 PENTRU MUNICIPIUL GALATI Propunerea de buget

14 COD FP-10-01,ver

CAP.84.-Strazi 68,783.20 25,487.70 43,295.50 2,265.00 33,329.00 0.00 35,594.00A OBIECTIVE ÎN CONTINUARE 68,783.20 25,487.70 43,295.50 2,265.00 33,329.00 0.00 35,594.001 Modernizare (linii tramvai) str.Stadionului,Otelarilor Gh.Asachi -

str.Frunzei,H.C.L.nr.331/2008,H.C.L.nr.405/2009(FEN)

50,630.00 25,437.00 25,193.00 2,265.00 22,331.00 24,596.0

2 Modernizare str.Unirii H.C.L.nr.118/2001,H.C.L.nr.443/2009(FEN)

11,216.20 50.70 11,165.50 6,545.00 6,545.00

3 Parcare Drum de Centura (FEN)H.C.L.nr.494/2009

6,937.00 0.00 6,937.00 4,453.00 4,453.00

Page 27:  · ROMANIA JUDETUL GALATI MUNICIPIUL GALATI DIRECTIA ECONOMICĂ PROPUNERE PROIECT DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2013 PENTRU MUNICIPIUL GALATI Propunerea de buget

1

0 1 2 3 4TOTAL-CAP.C 28,781.00

CAP.51 2,801.80MUNICIPIUL GALATI

II DOTARI INDEPENDENTE 1,384.401 Gigacalorimetre, sediu Primaria municipiului

Galati , str.Fraternitatii nr.1buc. 2 30.00

2 Infrastructura de stocare buc. 5 8.403 Infrastructura de retea buc. 2 11.204 Servere buc. 2 55.805 Calculatoare buc. 65 391.006 Imprimante si multifunctionale buc. 6 96.007 Surse de alimentare electrica -UPS buc. 50 140.008 Sistem de procesare corespodenta buc. 1 28.009 Sisteme interactive de informare buc. 1 90.00

10 Sisteme de ordonare buc. 1 84.0011 Instalatie antiincendiu (birouri arhiva,strada

Traian nr.254)buc. 1 450.00

IV CHELTUIELI DE PROIECTARE 980.001 Sistem de management al documentelor,

arhiva electronica si managementul relatiei cu cetatenii (S.F.)

100.00

Studiu strategie de dezvoltare a municipiului Galati-reactualizare studiu de fezabilitate

880.00

V Alte cheltuieli asimilate investitiilor 437.401 Licente software buc. 250 185.402 Aplicatii informatice buc. 4 252.00

CAP.54-EVIDENTA POPULATIEI 82.00II DOTARI INDEPENDENTE 82.001 Sistem de supraveghere buc. 1 82.00

CAP.61.02.05 834.60II DOTARI INDEPENDENTE 832.401 Sirena electronica de alarmare publica

necesara pentru alarmarea populatiei municipiul Galati

buc. 2 71.00

2 Centrala de instiintare si alarmare necesara pentru comanda mijloacelor de alarmare publica din municipiul Galati

buc. 2 44.00

Nr. Crt.

Nominalizarea achiziţiilor de bunuri şi a altor cheltuieli de investiţii

U.M. Cantitate

Anexa V

Buget2013

pozitiei ,,Dotari si plati proiecte pe anul 2013''LISTA

Page 28:  · ROMANIA JUDETUL GALATI MUNICIPIUL GALATI DIRECTIA ECONOMICĂ PROPUNERE PROIECT DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2013 PENTRU MUNICIPIUL GALATI Propunerea de buget

2

3 Remorca auto necesara pentru transport materiale de interventie in situatii de urgenta

buc. 1 15.00

4 Consola mobila pentru gestionarea sistemului de alarmare publica (laptop), cu programele licentiate

buc. 1 9.90

5 Computer birou necesar pentru managementul situatiilor de urgenta, monitorizarea situatiilor si fenomenelor de protectie civila,intocmirea documentelor specifice de protectie civila, intocmirea documentelor operative, tinerea evidentelor

buc. 1 4.30

6 Trei echipaje mobile si un dispecerat video necesare pentru monitorizarea situatiilor de urgenta

buc. 1 682.00

7 Aparat foto DSRL-18 Mpx cu obiectiv 18-135 mm, necesar pentru monitorizarea situatiilor de urgenta

buc. 1 6.20

V Alte cheltuieli asimilate investitiilor 2.201 Licenta Windows si licenta Office buc. 1 2.20

CAP.65-INVATAMANT 5,640.60

II DOTARI INDEPENDENTE 197.601 MUNICIPIUL GALATI 141.60

Seminarul Teologic Liceal OrtodoxSf.Apostol Andrei

1 Marmita de 100 l pentru pregatirea hranei buc. 1 20.002 Tigaie basculanta buc. 1 13.003 Hota cu motor si variator buc. 1 15.004 Ascensor pentru transportul alimentelor buc. 1 35.005 Masa de lucru de inox tip dulap fara rebord buc. 2 4.206 Rastel inox cu 4 grilaje buc. 1 2.307 Raft/rastel inox cu 4 polite perforate buc. 1 2.008 Dulap inox cu 4 usi glisante buc. 2 8.609 Masina de spalat vase cu capota buc 1 13.00

10 Masa cu spalator cu grilaj si 2 cuve pe dreapta buc. 1 2.70

11 Masa de lucru cu rebord si 3 sertare verticale buc. 1 2.80

12 Masa de lucru cu rebord si usi glisante buc. 1 3.2013 Dulap vertical cu 2 usi glisante buc. 1 4.5014 Masina de curatat cartofi si ceapa buc. 1 5.2015 Frigider inox cu 1 usa buc. 1 5.3016 Suport scurgere 248 farfurii buc. 2 4.80

2 MUNICIPIUL GALATI 21.00Colegiul tehnic Paul DimoSoba de gatit buc. 1 21.00

3 MUNICIPIUL GALATI 35.00

Page 29:  · ROMANIA JUDETUL GALATI MUNICIPIUL GALATI DIRECTIA ECONOMICĂ PROPUNERE PROIECT DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2013 PENTRU MUNICIPIUL GALATI Propunerea de buget

3

Rampa pentru persoane cu dizabilitati,Gradinita cu program normal nr.34

buc. 1 18.00

Rampa pentru persoane cu dizabilitati,Gradinita ,,Ciprian Porumbescu''

buc. 1 17.00

III CONSOLIDARI 1,360.00MUNICIPIUL GALATI 1,350.00Consolidare Gradinita cu program prelungit nr.45

500.00

Consolidare Sala de Festivitati Colegiul National ,,Costache Negri''

850.00

DEMOLARI 10.00MUNICIPIUL GALATI 10.00Demolare magazie Scoala nr. 12 ,,Miron Costin''

10.00

IV CHELTUIELI DE PROIECTARE 333.00

MUNICIPIUL GALATI 333.001 R.K.Punct termic Colegiul National Costache

Negri100.00

2 Gradinita cu program normal nr.21,,Mihaela'' , documentatie pentru avizare Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta

3.00

3 Gradinita cu program prelungit Tedy, documentatie pentru avizare Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta

3.00

4 Gradinita cu program prelungit nr.5 -documentatie pentru avizare Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta

3.00

5 Gradinita cu program normal nr. 24 , documentatie pentru avizare Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta

3.00

6 Separare alimentare cu energie electrica Colegiul Tehnic de Alimentatie si Turism D.Motoc de Liceul Teoretic ,,Mircea Eliade''

5.00

7 Gradinita cu program prelungit nr.51(platforma) 20.00

8 Consolidare Gradinita cu program prelungit nr.45,,Parfumul Teilor''

36.00

9 Reabilitare unitati de invatamant in municipiul Galati

100.00

10 Amenajare Gradinita cartier Micro 39, bl.C120 50.00

Page 30:  · ROMANIA JUDETUL GALATI MUNICIPIUL GALATI DIRECTIA ECONOMICĂ PROPUNERE PROIECT DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2013 PENTRU MUNICIPIUL GALATI Propunerea de buget

4

11 R.K. instalatie electrica Gradinita cu program prelungit nr.52,,Camil Ressu''

10.00

V Alte cheltuieli asimilate investitiilor 3,750.00MUNICIPIUL GALATI 3,750.00

1 R.K.Colegiul National V.Alecsandri 1,300.002 R.K.Punct termic Colegiul National Costache

Negri750.00

3 R.K. instalatii electrice la Liceul Teoretic ,,Sf.Maria''

700.00

4 R.K.Colegiul Tehnic ,,Aurel Vlaicu'' , camin internat B

1,000.00

CAP.66-SANATATE 1,200.00II DOTARI INDEPENDENTE 0.00

III CONSOLIDARI 1,200.00MUNICIPIUL GALATI 1,200.00Consolidare Pavilion 1 si 2 al Spitalului de Psihiatrie

1,000.00

Consolidare Dispensar T.B.C. strada Regiment 11 Siret

200.00

CAP.67.02.03-CULTURA,RECREERE,RELIGIE

400.00

III CONSOLIDARI 400.00Consolidare Monumentul Eroilor Revolutiei, strada Domneasca

400.00

IV CHELTUIELI DE PROIECTARE 0.00

CAP.67.02.05-CULTURA,RECREERE,RELIGIE

1,426.00

II DOTARI INDEPENDENTE 860.00MUNICIPIUL GALATI 860.00Motocoasa-F.A. buc. 2 9.00Sasiu multifunctional buc. 1 300.00

Dotari Gradina Publica 85.00Aparate fitness buc. 18 85.00Dotari Baia Comunala-bazin de inot 319.00

1 Turnichet cu brat pliabil evacuare buc. 1 45.002 Usa evacuare buc. 1 15.003 Bar info point buc. 1 54.004 Sistem video T.V. hol intrare buc. 4 26.005 Signalistica buc. 1 8.00

Page 31:  · ROMANIA JUDETUL GALATI MUNICIPIUL GALATI DIRECTIA ECONOMICĂ PROPUNERE PROIECT DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2013 PENTRU MUNICIPIUL GALATI Propunerea de buget

5

6 Rampa acces persoane cu dizabilitati buc. 1 11.00

7 Lift persoane cu dizabilitati buc. 1 38.008 Bicicleta fitness buc. 3 6.009 Aparat multifunctional fitness buc. 2

10 Cabina sauna buc. 2 40.0011 Suport greutati+set gantere buc. 2 6.0012 Mobilier 40.0013 Dotari Fitness 30.00

Dotari Parc Rizer 62.001 Sistem supraveghere video Parc buc. 47 62.00

Dotari Faleza 85.001 Aparate fitness buc. 18 85.00

III CONSOLIDARI 130.001 Consolidare Sala Sporturilor utilitati 130.00

IV CHELTUIELI DE PROIECTARE 436.001 Modernizare Parc Oraselul Copiilor Tiglina I 56.00

2 Amenajare loc de joaca Micro 40,str.Naruja bl.C1-D1

30.00

3 Arena de box 10.004 Amenajare extindere Talcioc (actualizare) 30.005 Modernizare Parc Oraselul Copiilor 60.006 Sala gimnastica str.Dr.Carnabel

nr.63(expertiza tehnica )50.00

7 Sala polivalenta patinoar -Studiu de fezabilitate 100.00

8 Studiu parteneriat public privat,plaja Dunarea,lac Vanatori

50.00

9 Studiu parteneriat public privat,Stadion Mall 50.00

V Alte cheltuieli asimilate investitiilor 0.00

CAP.68-Asistenta sociala 118.00II DOTARI INDEPENDENTE 63.00

MUNICIPIUL GALATI 63.00Centrul multifunctional pentru tineri aflati in situatii de risc

58.00

1 Mobilier complet buc. 12 28.002 Mobilier cu sifonier buc. 12 30.00

Caminul pentru persoane vartsnice Sf.Spiridon

5.00

Echipament de protectie pentru centrala termica

buc. 5.00

Page 32:  · ROMANIA JUDETUL GALATI MUNICIPIUL GALATI DIRECTIA ECONOMICĂ PROPUNERE PROIECT DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2013 PENTRU MUNICIPIUL GALATI Propunerea de buget

6

III CONSOLIDARI 0.00MUNICIPIUL GALATI 0.00

IV CHELTUIELI DE PROIECTARE 55.00MUNICIPIUL GALATI

1 Centrul comunitar de servicii sociale din strada Stiintei nr.26, municipiul Galati

55.00

V Alte cheltuieli asimilate investitiilor

CAP.70.02.03-Locuinte 1,493.00II DOTARI INDEPENDENTE 20.001 Amenajare rampa acces pentru persoane cu

handicap,bl.A8, str. Traian nr.97buc. 1 20.00

III Consolidari 561.00Consolidari imobile -locuinte 561.00

1 Consolid.imobil str.Dr.Carnabel nr.21

50.00

2 Consolidare imobil str.Romana nr.45-49 35.003 Consolidare imobil str.Al.I.Cuza nr.30 15.004 Consolidare imobil str.Pacii nr.52 247.005 Lucrari protectie imobil str.Domneasca nr.24 74.00

6 DEMOLARI IMOBILE 40.007 Demolare gard bloc C, strada Milcov 100.00

IV CHELTUIELI DE PROIECTARE 909.001 Consolidari imobile (S.F.) 50.002 Demolari imobile 100.003 Expertize imobile 100.004 Modernizare imobil str.Domneasca nr.54(S.F.) 300.00

5 Expertizare, D.A.L.I., proiectare cresterea performantelor energetice la blocurile de locuinte:

218.00

bl.G11,Micro 18 12.00bl.G9,Micro 18 12.00bl.G8,Micro 18 11.00bl.G7,Micro 18 11.00bl.G6A,Micro 18 11.00bl.G6B,Micro 18 11.00bl.G5,Micro 18 11.00bl.G4,Micro 18 11.00bl.G3,Micro 18 12.00bl.G2,Micro 18 11.00bl.G1,Micro 18 11.00bl.A5,Micro 21 10.00bl.X4,Micro 20 12.00bl.X5,Micro 20 12.00bl.X6,Micro 20 12.00bl.Y5,Micro 21 12.00

Page 33:  · ROMANIA JUDETUL GALATI MUNICIPIUL GALATI DIRECTIA ECONOMICĂ PROPUNERE PROIECT DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2013 PENTRU MUNICIPIUL GALATI Propunerea de buget

7

bl.Y6,Micro 21 12.00bl.Y7,Micro 21 12.00Expertizare, D.A.L.I., proiectare cresterea performantelor energetice la blocurile de locuinte:bl.G10, Micro 18-recalculare 12.00

6 Reabilitare locuinte sociale pentru persoane defavorizate strada Laminoristilor, bl.G4,Micro 19

50.00

7 Construire locuinte sociale Micro 17-actualizare 35.00

8 Construire locuinte sociale str.Drumul Viilor nr.8-actualizare

35.00

9 Construire locuinte sociale str.A.Ipatescu nr.13

20.00

10 Imbunatatirea eficientei energetice,cladiri 1.00

V Alte cheltuieli asimilate investitiilor 3.00R.K.,ap.30, bl.A8, str.Traian nr.97 3.00

CAP.70.02.05 50.00II DOTARI INDEPENDENTE 0.00

III CONSOLIDARI 50.00Consolidare rezervor Filesti 50.00

IV CHELTUIELI DE PROIECTARE 0.00

V Alte cheltuieli asimilate investitiilor 0.00

CAP.70.02.06 106.00II DOTARI INDEPENDENTE 96.001 Tablou electric (firide) buc 2 51.002 Generator aer cald Diesel buc. 6 43.003 Sterilizator cu aer uscat buc. 1 2.00

IV CHELTUIELI DE PROIECTARE 10.001 Net City-studiu de fezabilitate 10.00

CAP.70.02.50 Gospod.Comunala 5,027.00II DOTARI INDEPENDENTE 367.00

MUNICIPIUL GALATI 367.001 Cabine de paza 20.002 Achizitie A.D.C.-uri buc. 2 20.003 Motopompa-F.A. buc. 2 40.004 Benzi transportoare pentru deseuri-F.A. buc. 4 154.005 Generator de sudura-F.A. buc. 2 58.006 Casute din lemn buc. 30 75.00

Page 34:  · ROMANIA JUDETUL GALATI MUNICIPIUL GALATI DIRECTIA ECONOMICĂ PROPUNERE PROIECT DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2013 PENTRU MUNICIPIUL GALATI Propunerea de buget

8

III CONSOLIDARI 500.00ConsolidariConsolidare versant str.AI.Cuza nr. 62 500.00

IV CHELTUIELI DE PROIECTARE 2,525.00STUDII DE FEZABILITATE 2,525.00

1 Documentatii cadastrale 439.002 Registrul spatiilor verzi 142.003 Consolidare versant str.Florilor nr.44 50.004 Cercetare arheologica Primaria municipiului

Galati 5.00

5 R.K.Pasaj Dunarea 10.006 Documentatii,studii,evaluari- expropriere strada

Traian100.00

7 Modernizare Faleza Dunarii 100.00

Studii 187.001 Harti de zgomot buc. 1 25.002 Regulament de interventie pentru zonele de

actiune prioritara conform Legii nr.153/201138.00

3 Concursuri de solutie - Amenajari peisagistice 62.00

3 Strategia de dezvoltare teritoriala zona Periurbana

62.00

Planuri Urbanistice: 1,492.001 Plan urbanistic general 412.002 P.U.Z. 1,080.00V Alte cheltuieli asimilate investitiilor 1,635.00

Participarea la capitalul social 1,635.00al societatilor comerciale

CAP .74.02.05-SALUBRITATE 6,778.00II DOTARI INDEPENDENTE 6,698.001 Lazi frigorifice ecarisaj (Camere frigorifice

ecarisaj)buc 2 63.00

2 Masina de spalat recipienti-F.A. buc. 1 260.003 Autogunoiera de 9 to-F.A. buc. 6 1,405.004 Cilindru vibrocompactor-F.A. buc. 1 170.005 Masina de spalat recipienti-T.H. buc. 1 260.006 Concasor mobil cu falci-T.H. buc. 1 396.007 Excavator multifunctional -T.H. buc. 1 100.008 Automaturatoare 5 mc.-T.H. buc. 2 894.009 Automaturatoare 2,5 mc.-T.H. buc. 2 720.00

10 Tractor 90CP-T.H. buc. 2 296.0011 Tractor hidraulic cu priza de putere fata si

spate, echipat cu freza de zapada-T.H.buc. 2 1,953.00

12 Remorca tractor -T.H. buc. 3 116.0013 Buldoexcavator -T.H. buc. 1 65.00IV CHELTUIELI DE PROIECTARE 80.00

Page 35:  · ROMANIA JUDETUL GALATI MUNICIPIUL GALATI DIRECTIA ECONOMICĂ PROPUNERE PROIECT DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2013 PENTRU MUNICIPIUL GALATI Propunerea de buget

9

Alimentare cu apa si energie electrica statie sortare

20.00

Demolare statie de incinerare 10.00Modernizare Baza de ecarisaj 50.00

CAP .74.02.06-CANALIZARI 30.00IV CHELTUIELI DE PROIECTARE 30.001 R.K. Retea canalizare bl.I1,I2, Complex

Studentesc,str.Domneasca30.00

CAP.81.02 1,084.00II DOTARI INDEPENDENTE 1,000.001 Achizitie contori energie termica 1,000.00

IV CHELTUIELI DE PROIECTARE 84.001 Auditul tehnic si economic al sistemului

centralizat de alimentare cu energie termica al municipiului Galati

4.00

2 Strategia de dezvoltare a sistemului centralizat de distributie a energiei termice in municipiul Galati (reactualizare)

80.00

V Alte cheltuieli asimilate investitiilor 0.00Participarea la capitalul social alsocietatilor comerciale

CAP.84 Strazi 1,710.00II DOTARI INDEPENDENTE 734.001 Parapet siguranta circulatiei strada Gh.Sincai-

Filesti30.00

2 Cabine statii autobuz 10.003 Tractor 90 CP-F.A. buc. 1 194.004 Sistem/atentionare treceri pietoni buc. 1 500.00

III CONSOLIDARI 6.00Accidente teren : 6.00Accident teren b-dul Marii Uniri -Elice 6.00

IV CHELTUIELI DE PROIECTARE 970.001 Modernizare alimentare retea contact

troleibuze si tramvaie20.00

2 Modernizare str.Cetatuiei 10.003 Modernizare strada Anghel Saligny intre strada

Basarabiei si strada Gheorghe Asachi82.00

4 Sisteme inteligente pentru managementul traficului in vederea cresterii fluentei si siguranta circulatiei

75.00

5 Reabilitare strada Aviatorilor 30.006 Subtraversare Dunare 100.007 Parcare etajata Mazepa I , bl.G3-G4 50.008 Modernizare strada Tecuci (actualizare) 50.00

Page 36:  · ROMANIA JUDETUL GALATI MUNICIPIUL GALATI DIRECTIA ECONOMICĂ PROPUNERE PROIECT DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2013 PENTRU MUNICIPIUL GALATI Propunerea de buget

10

9 Modernizare strada Mihai Bravu (actualizare)-strada Garii

50.00

10 Reabilitare ansamblul strada Garii si strada Al.I.Cuza

50.00

11Expertiza tehnica strada Romana (si retele )

62.00

12 Modernizare str.Feroviarilor 20.0013 Modernizare strada 13 Decembrie 20.0014 Modernizare strada Bravilor 20.0015 Modernizare strada Dobrogei 20.0016 Studiu de fezabilitate pentru eficientizarea

transportului public local cu ajutorul unei analize a principalelor procese in municipiul Galati

61.00

17 Reabilitare taluz strada George Enescu-studiu de fezabilitate

50.00

18 Expertiza tehnica b-dul Marii Uniri-zona Elice, bl.P-uri

50.00

19 Sistematizare zona pietonala strada Prelungirea Tecuci,bl.V-uri-studiu de fezabilitate

50.00

20 Extindere si modernizare Drum de Centura (zona Talcioc,Brates)-studiu de fezablitate

100.00

Page 37:  · ROMANIA JUDETUL GALATI MUNICIPIUL GALATI DIRECTIA ECONOMICĂ PROPUNERE PROIECT DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2013 PENTRU MUNICIPIUL GALATI Propunerea de buget

11

Page 38:  · ROMANIA JUDETUL GALATI MUNICIPIUL GALATI DIRECTIA ECONOMICĂ PROPUNERE PROIECT DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2013 PENTRU MUNICIPIUL GALATI Propunerea de buget

12

Page 39:  · ROMANIA JUDETUL GALATI MUNICIPIUL GALATI DIRECTIA ECONOMICĂ PROPUNERE PROIECT DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2013 PENTRU MUNICIPIUL GALATI Propunerea de buget

13

Page 40:  · ROMANIA JUDETUL GALATI MUNICIPIUL GALATI DIRECTIA ECONOMICĂ PROPUNERE PROIECT DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2013 PENTRU MUNICIPIUL GALATI Propunerea de buget

14

Page 41:  · ROMANIA JUDETUL GALATI MUNICIPIUL GALATI DIRECTIA ECONOMICĂ PROPUNERE PROIECT DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2013 PENTRU MUNICIPIUL GALATI Propunerea de buget

15

Page 42:  · ROMANIA JUDETUL GALATI MUNICIPIUL GALATI DIRECTIA ECONOMICĂ PROPUNERE PROIECT DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2013 PENTRU MUNICIPIUL GALATI Propunerea de buget

16

Page 43:  · ROMANIA JUDETUL GALATI MUNICIPIUL GALATI DIRECTIA ECONOMICĂ PROPUNERE PROIECT DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2013 PENTRU MUNICIPIUL GALATI Propunerea de buget

17

Page 44:  · ROMANIA JUDETUL GALATI MUNICIPIUL GALATI DIRECTIA ECONOMICĂ PROPUNERE PROIECT DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2013 PENTRU MUNICIPIUL GALATI Propunerea de buget

18

Page 45:  · ROMANIA JUDETUL GALATI MUNICIPIUL GALATI DIRECTIA ECONOMICĂ PROPUNERE PROIECT DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2013 PENTRU MUNICIPIUL GALATI Propunerea de buget

19

Page 46:  · ROMANIA JUDETUL GALATI MUNICIPIUL GALATI DIRECTIA ECONOMICĂ PROPUNERE PROIECT DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2013 PENTRU MUNICIPIUL GALATI Propunerea de buget

20

mii lei

0 1 2 3 4TOTAL-CAP.C 1,117.00

CAP.65-INVATAMANT 87.00Grupul Scolar Industrial de transporturi cai ferate

87.00

II DOTARI INDEPENDENTE 87.001 Laptop buc. 25 87.00

CAP.67.-Zone verzi 13.00Municipiul Galati 13.00

II DOTARI INDEPENDENTE 13.00Modernizare Gradina Publica

1 Masina pentru tuns iarba buc. 1 5.002 Motocositoare buc. 1 5.003 Masina pentru tuns gard viu buc. 1 3.00

CAP.68.-Asistenta sociala 1,017.00II DOTARI INDEPENDENTE 963.00

Municipiul Galati 719.00

a. Modernizare Centru Multifunctional de Servicii Socio-Medicale pentru Persoane Varstnice

365.00

1 Canapea buc. 3 14.002 Mini-biblioteca buc. 2 8.003 Mobilier tip ghiseu de informatii buc. 1 7.004 Canapea sala de asteptare buc. 4 18.005 Biblioteca buc. 2 9.006 Canapea cu 2 locuri buc. 3 7.007 Televizor buc. 3 8.008 Sistem home cinema buc. 1 18.009 Vitrina frigorifica buc. 2 7.00

10 Frigider buc. 1 2.0011 Copiator buc. 2 27.00

ANEXA V

LISTA

Buget2013

Nr. Crt.

Nominalizarea achiziţiilor de bunuri şi a altor cheltuieli de investiţii

U.M. Cantitate

pozitiei ,,Dotari si plati proiecte pe anul 2013'' din fonduri structurale

Page 47:  · ROMANIA JUDETUL GALATI MUNICIPIUL GALATI DIRECTIA ECONOMICĂ PROPUNERE PROIECT DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2013 PENTRU MUNICIPIUL GALATI Propunerea de buget

21

12 Masina de spalat industriala buc. 2 36.0013 Masina de uscat rufe industriala buc. 1 9.0014 Masina de calcat industriala buc. 1 14.0015 Bicicleta ergonomica buc. 1 12.0016 Aparat multifunctional buc. 1 14.0017 Banda de alergare buc. 1 11.0018 Trepte pentru exercitii buc. 1 11.0019 Bare paralele reglabile buc. 1 7.0020 Banca de gimnastica atasabila la spalier buc. 1 5.0021 Aparat pentru exercitii umar tip roata

marinareascabuc. 1 7.00

22 Aparat pentru musculatura pumnului si a mainii buc. 2 5.00

23 Spaliere buc. 2 10.0024 Trusa de prim ajutor buc. 1 7.0025 Canapea masaj buc. 2 14.0026 Canapea consultatie buc. 2 9.0027 Hardware sistem monitorizare virtuala buc. 40 11.0028 Calculator buc. 7 31.0029 Laptop buc. 3 14.0030 Imprimanta buc. 3 7.0031 Dotari P.S.I. buc. 1 6.00

b. Modernizarea si extinderea Centrului Multifunctional de Recuperare ,,Kids''

346.00

1 Mese kinetoterapie buc. 3 20.002 Masa masaj buc. 2 15.003 Roata umar tip I buc. 1 10.004 Oglinzi de corectie cu suport buc. 1 3.005 Benzi elastice 45,50 cm galben, rosu, verde,

albastru, negrubuc. 1 3.00

6 Banda mers (alergare) buc. 1 12.007 Masa tratament buc. 1 50.008 Verticalizator buc. 1 3.009 Bicicleta ergometrica buc. 1 6.00

10 Banca pentru quadricepsi buc. 1 12.0011 Dispozitiv fizioterapeutic pentru

sold,genunchi,gleznabuc. 1 23.00

12 Bucatarie parafina buc. 1 25.0013 Aparat evaluare mers buc. 1 3.0014 Scara modulara buc. 1 16.0015 Bara paralele reglabila buc. 1 13.0016 Ergoset buc. 1 7.0017 Bare paralele buc. 1 6.0018 Cusca sistem cu 3 panouri de plasa metalica

detasabilabuc. 1 14.00

19 Helcometru buc. 1 8.00

Page 48:  · ROMANIA JUDETUL GALATI MUNICIPIUL GALATI DIRECTIA ECONOMICĂ PROPUNERE PROIECT DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2013 PENTRU MUNICIPIUL GALATI Propunerea de buget

22

20 Dispozitiv de ridicat si transport portabil (electric) chinga de ridicare si transfer pacient in pat,baie sau toaleta

buc. 1 15.00

21 Cantar electronic cu coloana adulti buc. 1 15.0022 Computer cu softuri dedicate buc. 1 6.0023 Cantar electronic sugari buc. 1 7.0024 Spirometru portabil buc. 1 4.0025 Costum impermeabil tip scafandru buc. 1 10.0026 Scaun cu rotile pentru invalizi buc. 1 3.0027 Televizor buc. 1 8.0028 Aparat pentru recuperarea piciorului si a gleznei buc. 1 21.00

29 Ministepper buc. 1 5.0030 Set gantere cu suport buc. 1 3.00

c. Proiectul ,,Strategii urbane inovative si planuri de actiuni pentru imbunatatirea rolului social si economic al seniorilor (+50)-SILVER CITY''

8.00

1 Scanner profesional buc. 1 3.002 Imprimanta color buc. 1 5.00

Centrul multifunctional de servicii sociale Galatistrada Domneasca nr.160

244.00

d. Infiintarea centrului Alzheimer si reabilitarea serviciilor conexe Centrului Multifunctional de Servicii Sociale Galati

244.00

1 Spalator vase inox buc. 1 3.002 Masina de gatit cu 6 arzatoare si cuptoare buc. 1 15.003 Masina de gatit cu 4 plite buc. 1 7.004 Hota profesionala buc. 2 8.005 Basculante cuva 80-120 l buc. 1 4.006 Dulap otel inox cu 2 usi cu polite reglabile buc. 3 13.007 Dulap superior din otel inox cu polita reglabila, 2

usi glisante buc. 1 7.00

8 Masa tip dulap din otel inox buc. 1 3.009 Spalator otel inox 2 cuve buc. 2 4.00

10 Masina de tocat carne buc. 1 3.0011 Masina de taiat legume buc. 1 4.0012 Mixer planetar +accesorii buc. 1 8.0013 Masina de calcat industriala buc. 1 16.0014 Masina de spalat industriala cu capacitate 50-

55 kg.buc. 1 111.00

15 Masina de spalat industriala cu capacitate 14-16 kg.

buc. 1 22.00

16 Uscator industrial de rufe buc. 1 16.00

Page 49:  · ROMANIA JUDETUL GALATI MUNICIPIUL GALATI DIRECTIA ECONOMICĂ PROPUNERE PROIECT DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2013 PENTRU MUNICIPIUL GALATI Propunerea de buget

23

V Alte cheltuieli asimilate investitiilor 54.00Municipiul GalatiModernizare si extindere centru multifunctional de recuperare Kids

0.00

Licente buc. 5Modernizare Centru Multifunctional de Servicii Sociale pentru Persoane Varstnice

54.00

Tutoriale video de utilizare a solutiei de alertare buc. 1 53.00

Licenta software buc. 1 1.00

Page 50:  · ROMANIA JUDETUL GALATI MUNICIPIUL GALATI DIRECTIA ECONOMICĂ PROPUNERE PROIECT DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2013 PENTRU MUNICIPIUL GALATI Propunerea de buget

ANEXA IV A

lei

1 Modernizare Gradina publica 67.02.05.03 56.01 1,805,0002 Modernizare Parc Rizer 67.02.05.03 56.01 395,0003 Centrul multif.Dunarea de Jos 67.02.50 56.01 21,0004 Modernizare Centru Multifunctional de servicii

sociale pt.persoane virstnice68.02.04 56.01 1,472,000

5 Silver City 68.02.04 56.01 353,0006 Modernizare si extindere centru multifunctional

de recuperare KIDS68.02.06 56.01 457,000

7 Dahar 70.02.50 56.01 154,0008 Retina 70.02.50 56.01 09 Modernizare B-dul. Otelarilor,

Str.Stadionului,Frunzei,Asachi84.02.03.03 56.01 24,712,000

10 Modernizare Strada Unirii 84.02.03.03 56.01 6,659,00011 Parcare drum centura Municipiul Galati 84.02.03.03 56.01 4,560,000

Total 40,588,000

lei

1 Extinderea centrului medico social Galati - ordonator CMS Galati

68.02.50 56.01 1,512,000.00

2 "Inalta calitate in formarea profesionala" , "3R- Recalificare, Responsabilitate, Reusita" - ordonator Grup Scolar Anghel Saligny

65.02.04.02 56.02 995,000.00

3 Pregatirea practica primul pas spre un loc de munca - ordonator Gr.Sc.Ind.Transporturi cai ferate

65.02.04.02 56.02 1,200,000.00

Total 3,707,000.00

Propuneri de buget cheltuieli pe anul 2013 fonduri europeneOrdonator Municipiul Galati

Propuneri de buget cheltuieli pe anul 2013 fonduri europeneAlti ordonatori ai Municipiului Galati

Nr.crt. Denumire proiect Capitol Titlul Plan cheltuieli 2013

Plan cheltuieli 2013Nr.crt. Denumire proiect Capitol Titlul

Page 51:  · ROMANIA JUDETUL GALATI MUNICIPIUL GALATI DIRECTIA ECONOMICĂ PROPUNERE PROIECT DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2013 PENTRU MUNICIPIUL GALATI Propunerea de buget

Page 1 of 5

Nr.crt

DENUMIREA INDICATORILOR CODINDICATOR

BUGET2013

VENITURI PROPRII SI SUBVENTII

12891011

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)Venituri din concesiuni si inchirieriGRADINITA PP "CODRUTA"SCOALA GIMNAZIALA NR. 3SCOALA GIMNAZIALA NR. 5SCOALA GIMNAZIALA "PETRE TUTEA"SCOALA GIMNAZIALA "MIHAIL SADOVEANU"SCOALA GIMNAZIALA "STEFAN CEL MARE"SCOALA GIMNAZIALA NR. 16SCOALA GIMNAZIALA "LUDOVIC COSMA"SCOALA GIMNAZIALA NR. 20SCOALA GIMNAZIALA NR. 22SCOALA GIMNAZIALA NR. 25SCOALA GIMNAZIALA NR. 29SCOALA GIMNAZIALA "GRIGORE MOISIL"SCOALA GIMNAZIALA "SF. GRIGORIE TEOLOGUL"SCOALA GIMNAZIALA "SFINTII IMPARATI"SCOALA GIMNAZIALA "DAN BARBILIAN"COLEGIU TEHNIC "RADU NEGRU"SCOALA GIMNAZIALA NR. 33SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI VITEAZUL"LICEUL TEORETIC "EMIL RACOVITA"SCOALA GIMNAZIALA "CONSTANTIN GH. MARINESCU"LICEUL TEORETIC "DUNAREA"COLEGIUL "M.KOGALNICEANU"COLEGIUL "VASILE ALECSANDRI"COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU"COLEGIUL TEHNIC "TRAIAN VUIA"SCOALA GIMNAZIALA "MIRON COSTIN"LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALIGNY"COLEGIUL TEHNIC DE ALIMENTATIE SI TURISM "DUMITRU MOTOC"

00.0100.0200.1200.1330.1030.10.0530.10.05.1130.10.05.14230.10.05.14330.10.05.14530.10.05.14630.10.05.14830.10.05.15030.10.05.15330.10.05.15430.10.05.15530.10.05.15730.10.05.16030.10.05.16330.10.05.16530.10.05.16630.10.05.16730.10.05.17930.10.05.18930.10.05.19030.10.05.19130.10.05.2030.10.05.2130.10.05.2730.10.05.2830.10.05.2930.10.05.3130.10.05.4030.10.05.4130.10.05.42

120,095.00 88,165.00 88,165.00 1,202.00 1,202.00 1,202.00

9.00 18.00 7.00 10.00 3.00 35.00 5.00 1.00 3.00 4.00 9.00 2.00 3.00 5.00 5.00 1.00

153.00 5.00 25.00 17.00 80.00 11.00 28.00 20.00 3.00

151.00 12.00 14.00 22.00

PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2013

ROMANIAMUNICIPIUL GALATI

- Mii Lei -

ANEXA 4

Sectiunea FUNCTIONARE

Page 52:  · ROMANIA JUDETUL GALATI MUNICIPIUL GALATI DIRECTIA ECONOMICĂ PROPUNERE PROIECT DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2013 PENTRU MUNICIPIUL GALATI Propunerea de buget

Page 2 of 5

Nr.crt

DENUMIREA INDICATORILOR CODINDICATOR

BUGET2013

VENITURI PROPRII SI SUBVENTII

141516

LICEUL TEORETIC "MIRCEA ELIADE"LICEUL TEORETIC "SFANTA MARIA"LICEUL TEHNOLOGIC DE MARINACOLEGIUL TEHNIC "AUREL VLAICU"LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI CAI FERATELICEUL DE ARTE "DUMITRU CUCLIN"COLEGIUL NATIONAL " COSTACHE NEGRI"SCOALA GIMNAZIALA NR.17SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "SF. ANDREI"COLEGIUL NATIONAL "AL. I. CUZA"C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10Taxe si alte venituri in invatamantSCOALA GIMNAZIALA NR.18GRADINITA PP "TEDI"GRADINITA PP NR. 30GRADINITA PP "CODRUTA"GRADINITA PP NR. 1GRADINITA PP "ELENA DOAMNA"GRADINITA PP NR. 7GRADINITA PN "IOAN NENITESCU"GRADINITA PN NR. 34GRADINITA PP NR. 36GRADINITA PP "LICURICI"GRADINITA PP NR. 39GRADINITA PP "STEP BY STEP"GRADINITA PP "MOTANUL INCALTAT"GRADINITA PP "CAMIL RESSU"GRADINITA PP "CROITORASUL CEL VITEAZ"GRADINITA PP "ARLECHINO"GRADINITA PP "PRICHINDEL"GRADINITA PP NR. 64SCOALA GIMNAZIALA NR. 28COLEGIU TEHNIC "RADU NEGRU"LICEUL TEORETIC "EMIL RACOVITA"

30.10.05.4430.10.05.4630.10.05.4830.10.05.4930.10.05.5030.10.05.5330.10.05.5430.10.05.6030.10.05.6330.10.05.900.1433.1033.10.0533.10.05.10333.10.05.10433.10.05.10533.10.05.1133.10.05.12033.10.05.12233.10.05.12333.10.05.12533.10.05.12833.10.05.12933.10.05.13033.10.05.13133.10.05.13333.10.05.13433.10.05.13533.10.05.13633.10.05.13733.10.05.13933.10.05.14033.10.05.15933.10.05.17933.10.05.191

110.00 2.00 64.00 200.00 45.00 4.00

100.00 4.00 4.00 8.00

86,963.00 86,855.00 5,624.00

5.00 150.00 300.00 291.00 275.00 103.00 420.00 87.00 60.00 200.00 200.00 227.00 250.00 456.00 200.00 162.00 160.00 204.00 100.00 2.00 99.00 38.00

PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2013

MUNICIPIUL GALATI

- Mii Lei -

ANEXA 4

Sectiunea FUNCTIONARE

Page 53:  · ROMANIA JUDETUL GALATI MUNICIPIUL GALATI DIRECTIA ECONOMICĂ PROPUNERE PROIECT DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2013 PENTRU MUNICIPIUL GALATI Propunerea de buget

Page 3 of 5

Nr.crt

DENUMIREA INDICATORILOR CODINDICATOR

BUGET2013

VENITURI PROPRII SI SUBVENTII

18

19

20

LICEUL TEORETIC "DUNAREA"GRADINITA PP NR. 9COLEGIUL "M.KOGALNICEANU"COLEGIUL NATIONAL "VASILE ALECSANDRI"COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU"COLEGIUL TEHNIC "PAUL DIMO"SCOALA GIMNAZIALA "MIRON COSTIN"LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALIGNY"COLEGIUL TEHNIC DE ALIMENTATIE SI TURISM "DUMITRU MOTOC"COLEGIUL DE INDUSTRIE ALIMENTARA "ELENA DOAMNA"LICEUL TEORETIC "MIRCEA ELIADE"LICEUL TEORETIC "SFANTA MARIA"LICEUL TEHNOLOGIC DE MARINACOLEGIUL TEHNIC "AUREL VLAICU"LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI CAI FERATELICEUL CU PROGRAM SPORTIVCOLEGIUL NATIONAL " COSTACHE NEGRI"SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "SF. ANDREI"COLEGIUL NATIONAL "AL. I. CUZA"Venituri din prest?ri de serviciiCOLEGIUL "VASILE ALECSANDRI"COLEGIUL TEHNIC "TRAIAN VUIA"SERVICIUL PUBLIC GEOTOPOCAD-E XPERTSERVICIUL PUBLIC ECOSAL GALATIPOLITIA COMUNITARA A MUN. GALATICOLEGIUL NATIONAL "AL. I. CUZA"Contributia de intretinere a persoanelor asistateCAMIN PERSOANE VARSTNICE SF SPIRIDONCAMINUL DE PERSOANE VARSTNICE STEFAN CEL MAREUnitatea medico-sociala PecheaContributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantineCOLEGIU TEHNIC "RADU NEGRU"COLEGIUL TEHNIC "PAUL DIMO"COLEGIUL TEHNIC "TRAIAN VUIA"GRUP SCOLAR "ANGHEL SALIGNY"

33.10.05.2133.10.05.2533.10.05.2733.10.05.2833.10.05.2933.10.05.3033.10.05.4033.10.05.4133.10.05.4233.10.05.4333.10.05.4433.10.05.4633.10.05.4833.10.05.4933.10.05.5033.10.05.5233.10.05.5433.10.05.6333.10.05.933.10.0833.10.08.2833.10.08.3133.10.08.5933.10.08.6233.10.08.8933.10.08.933.10.1333.10.13.3333.10.13.3533.10.13.7333.10.1433.10.14.17933.10.14.3033.10.14.3133.10.14.41

55.00 260.00 40.00 93.00 7.00 35.00 3.00 5.00 12.00 40.00 180.00 6.00 50.00 514.00 36.00 55.00 147.00 8.00 89.00

37,386.00 120.00 113.00

1,271.00 35,740.00

130.00 12.00 967.00 670.00 177.00 120.00

2,124.00 130.00 260.00 150.00 15.00

PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2013

MUNICIPIUL GALATI

- Mii Lei -

ANEXA 4

Sectiunea FUNCTIONARE

Page 54:  · ROMANIA JUDETUL GALATI MUNICIPIUL GALATI DIRECTIA ECONOMICĂ PROPUNERE PROIECT DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2013 PENTRU MUNICIPIUL GALATI Propunerea de buget

Page 4 of 5

Nr.crt

DENUMIREA INDICATORILOR CODINDICATOR

BUGET2013

VENITURI PROPRII SI SUBVENTII

21

23

25

29

3233

3435

3637

45465152

COLEGIUL DE INDUSTRIE ALIMENTARA "ELENA DOAMNA"LICEUL TEHNOLOGIC DE MARINALICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI CAI FERATELICEUL CU PROGRAM SPORTIVCOLEGIUL NATIONAL " COSTACHE NEGRI"SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "SF. ANDREI"Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexaCOLEGIUL DE INDUSTRIE ALIMENTARA "ELENA DOAMNA"Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare COLEGIUL TEHNIC "RADU NEGRU"COLEGIUL DE ALIM. SI TURISM "D. MOTOC"Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatateSPITALUL "BUNA VESTIRE"SPITALUL DE PEDIATRIESPITALUL ELISABETA DOAMNAAlte venituri din prestari de servicii si alte activitatiLICEUL CU PROGRAM SPORTIVSERVICIUL PUBLIC ECOSAL GALATITEATRUL MUZICALTEATRUL DRAMATICAmenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)Alte amenzi, penalitati si confiscariSERVICIUL PUBLIC ECOSAL GALATIDiverse venituri (cod 36.10.50)Alte venituriSERVICIUL PUBLIC ECOSAL GALATITransferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)Donatii si sponsorizariSCOALA GIMNAZIALA "MIHAIL SADOVEANU"COLEGIUL NATIONAL "AL. I. CUZA"IV. SUBVENTII (cod 00.18)SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10Subventii pentru institutii publiceCAMIN PERSOANE VARSTNICE SF SPIRIDON

33.10.14.4333.10.14.4833.10.14.5033.10.14.5233.10.14.5433.10.14.6333.10.1633.10.16.4333.10.1733.10.17.17933.10.17.4233.10.2133.10.21.6433.10.21.6533.10.21.6733.10.5033.10.50.5233.10.50.6233.10.50.6833.10.50.7435.1035.10.5035.10.50.6236.1036.10.5036.10.50.6237.1037.10.0137.10.01.14637.10.01.900.1700.1843.1043.10.0943.10.09.33

500.00 130.00 89.00 60.00 450.00 340.00 130.00 130.00 63.00 27.00 36.00

39,804.00 5,844.00 21,710.00 12,250.00

757.00 20.00 260.00 143.00 334.00 30.00 30.00 30.00 70.00 70.00 70.00 8.00 8.00 7.00 1.00

31,930.00 31,930.00 31,930.00 27,190.00 1,190.00

PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2013

MUNICIPIUL GALATI

- Mii Lei -

ANEXA 4

Sectiunea FUNCTIONARE

Page 55:  · ROMANIA JUDETUL GALATI MUNICIPIUL GALATI DIRECTIA ECONOMICĂ PROPUNERE PROIECT DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2013 PENTRU MUNICIPIUL GALATI Propunerea de buget

Page 5 of 5

Nr.crt

DENUMIREA INDICATORILOR CODINDICATOR

BUGET2013

VENITURI PROPRII SI SUBVENTII

53

CAMINUL DE PERSOANE VARSTNICE STEFAN CEL MARETEATRUL MUZICALUnitatea medico-sociala PecheaTEATRUL DRAMATICPOLITIA COMUNITARA A MUN. GALATISubventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatSPITALUL "BUNA VESTIRE"SPITALUL DE PEDIATRIESPITALUL ELISABETA DOAMNA

43.10.09.3543.10.09.6843.10.09.7343.10.09.7443.10.09.8943.10.1043.10.10.6443.10.10.6543.10.10.67

953.00 10,123.00 1,047.00 3,877.00 10,000.00 4,740.00 1,560.00 1,450.00 1,730.00

PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2013

MUNICIPIUL GALATI

- Mii Lei -

Presedinte de sedinta ,

ANEXA 4

Sectiunea FUNCTIONARE

Page 56:  · ROMANIA JUDETUL GALATI MUNICIPIUL GALATI DIRECTIA ECONOMICĂ PROPUNERE PROIECT DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2013 PENTRU MUNICIPIUL GALATI Propunerea de buget

- mii lei -

Cheltuieli venituri proprii si subventii 2013 Anexa 5

SECTIUNEA DE FUNCTIONAREMUNICIPIUL GALATICapitole Titluri

Pag.1/1

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA01. CHELTUIELI CURENTETITLU I. CHELTUIELI DE PERSONALTITLUL II. BUNURI SI SERVICIIINVATAMANT01. CHELTUIELI CURENTETITLU I. CHELTUIELI DE PERSONALTITLUL II. BUNURI SI SERVICIISanatate01. CHELTUIELI CURENTETITLU I. CHELTUIELI DE PERSONALTITLUL II. BUNURI SI SERVICIICultura, recreere si religie01. CHELTUIELI CURENTETITLU I. CHELTUIELI DE PERSONALTITLUL II. BUNURI SI SERVICIITITLUL IX. ALTE CHELTUIELIAsigurari si asistenta sociala01. CHELTUIELI CURENTETITLU I. CHELTUIELI DE PERSONALTITLUL II. BUNURI SI SERVICIILocuinte, servicii si dezvoltare publica01. CHELTUIELI CURENTETITLU I. CHELTUIELI DE PERSONALTITLUL II. BUNURI SI SERVICIIProtectia mediului01. CHELTUIELI CURENTETITLU I. CHELTUIELI DE PERSONALTITLUL II. BUNURI SI SERVICIITransporturi01. CHELTUIELI CURENTETITLU I. CHELTUIELI DE PERSONALTITLUL II. BUNURI SI SERVICIIAlte actiuni economice01. CHELTUIELI CURENTETITLU I. CHELTUIELI DE PERSONALTITLUL II. BUNURI SI SERVICII79. ACTIUNI FINANCIARETITLUL XIII. RAMBURSARI DE CREDITETotal :

Denumirea indicatorilor

61.10011020

65.10011020

66.10011020

67.1001102059

68.10011020

70.10011020

74.10011020

84.10011020

87.100110207981

Codind.

10,130.00 10,130.00 8,475.00 1,655.00 9,333.00 9,333.00 327.00

9,006.00 48,626.00 48,626.00 29,761.00 18,865.00 14,997.00 14,997.00 5,015.00 5,040.00 4,942.00 3,967.00 3,967.00 2,634.00 1,333.00 2,300.00 2,300.00 100.00

2,200.00 22,488.00 22,488.00 5,262.00 17,226.00 10,090.00 10,090.00

671.00 9,419.00 1,271.00 1,151.00 711.00 440.00 120.00 120.00

123,202.00

Buget

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Din care platidin anii preced

Presedinte de sedinta,

Page 57:  · ROMANIA JUDETUL GALATI MUNICIPIUL GALATI DIRECTIA ECONOMICĂ PROPUNERE PROIECT DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2013 PENTRU MUNICIPIUL GALATI Propunerea de buget

Page 1 of 1

Nr.crt

DENUMIREA INDICATORILOR CODINDICATOR

BUGET2013

VENITURI PROPRII SI SUBVENTII

145465154

64

656667

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)IV. SUBVENTII (cod 00.18)SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanSPITALUL "BUNA VESTIRE"SPITALUL DE PEDIATRIESPITALUL ELISABETA DOAMNASubventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltareCAMIN PERSOANE VARSTNICE SF SPIRIDONCAMINUL DE PERSOANE VARSTNICE STEFAN CEL MARESPITALUL DE PEDIATRIETEATRUL MUZICALUnitatea medico-sociala PecheaTEATRUL DRAMATICPOLITIA LOCALA GALATISume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.Fondul European de Dezvoltare Regionala ( cod 45.10.01.01+45.10.01.02+45.10.01.03)Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentSPITALUL DE PEDIATRIEUnitatea medico-sociala Pechea

00.0100.1700.1843.1043.10.1443.10.14.6443.10.14.6543.10.14.6743.10.1943.10.19.3343.10.19.3543.10.19.6543.10.19.6843.10.19.7343.10.19.7443.10.19.8945.1045.10.0145.10.01.0145.10.01.01.45.10.01.01.

9,660.00 9,660.00 9,660.00 5,942.00 4,335.00 250.00

3,685.00 400.00

1,607.00 172.00 20.00 32.00

1,203.00 10.00 155.00 15.00

3,718.00 3,718.00 3,718.00 1,953.00 1,765.00

PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2013

ROMANIAMUNICIPIUL GALATI

- Mii Lei -

Presedinte de sedinta ,

ANEXA 6

Sectiunea DEZVOLTARE

Page 58:  · ROMANIA JUDETUL GALATI MUNICIPIUL GALATI DIRECTIA ECONOMICĂ PROPUNERE PROIECT DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2013 PENTRU MUNICIPIUL GALATI Propunerea de buget

- mii lei -

Cheltuieli venituri proprii si subventii 2013 Anexa 7

SECTIUNEA DE DEZVOLTAREMUNICIPIUL GALATICapitole Titluri

Pag.1/1

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALACHELTUIELI DE CAPITALTITLUL X. ACTIVE NEFINANCIAREINVATAMANTCHELTUIELI DE CAPITALTITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARESanatate01. CHELTUIELI CURENTETITLUL VIII. PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURIEXTERNE NERAMBURSABILECHELTUIELI DE CAPITALTITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARECultura, recreere si religieCHELTUIELI DE CAPITALTITLUL X. ACTIVE NEFINANCIAREAsigurari si asistenta sociala01. CHELTUIELI CURENTETITLUL VIII. PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURIEXTERNE NERAMBURSABILECHELTUIELI DE CAPITALTITLUL X. ACTIVE NEFINANCIAREProtectia mediuluiCHELTUIELI DE CAPITALTITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARETotal :

Denumirea indicatorilor

61.107071

65.107071

66.100156

7071

67.107071

68.100156

7071

74.107071

Codind.

15.00 15.00 15.00 83.00 83.00 83.00

6,948.00 1,985.00 1,985.00

4,963.00 4,963.00 1,358.00 1,358.00 1,358.00 2,358.00 2,156.00 2,156.00

202.00 202.00 722.00 722.00 722.00

11,484.00

Buget

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Din care platidin anii preced

Presedinte de sedinta,

Page 59:  · ROMANIA JUDETUL GALATI MUNICIPIUL GALATI DIRECTIA ECONOMICĂ PROPUNERE PROIECT DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2013 PENTRU MUNICIPIUL GALATI Propunerea de buget

1 COD FP-10-01,ver

mii leiNR. NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR VALOAREA REALIZAT REST

CRT. DE INVESTIŢII, DOTĂRI ŞI ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII

TOTALĂ ACTUALIZATĂ la

31.12.2012

LA 31.12.2012 2013

garantii de realizat0 1 2 3 4 5 6 7 8

TOTAL 4,843.00 0.00 4,843.00 0.00 6,005.00 1,433.00 7,438.00

CAP.61.10-POLITIA LOCALA 15.00 0.00 15.00 0.00 15.00 0.00 15.00C DOTARI SI PLATI PROIECTE 15.00 15.00 15.00 15.00

CAP.65-INVATAMANT 83.00 0.00 83.00 0.00 0.00 83.00 83.00C DOTARI SI PLATI PROIECTE 83.00 83.00 83.00 83.00

CAP.66.10-SANATATE 2,463.00 0.00 2,463.00 0.00 4,430.00 628.00 5,058.00A OBIECTIVE IN CONTINUARE 0.00 0.00 0.00 0.00 2,595.00 0.00 2,595.001 Reorganizare si modernizare sectii Spitalul de

urgenta pentru copii Sf.Ioan str.Gh.Asachi nr.2,H.C.L..nr.112/2009

2,595.00 2,595.00

C DOTARI SI PLATI PROIECTE 2,463.00 2,463.00 1,835.00 628.00 2,463.00

CAP.67.10.03-CULTURA,RECREERE,RELIGIE 1,358.00 0.00 1,358.00 0.00 1,358.00 0.00 1,358.00

C DOTARI SI PLATI PROIECTE 1,358.00 1,358.00 1,358.00 1,358.00

CAP.68.10-Asistenta sociala 202.00 0.00 202.00 0.00 202.00 0.00 202.00A OBIECTIVE IN CONTINUARE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CENTRUL MEDICO-SOCIAL PECHEA1 Extindere si modernizare Centru Medico-Social

Pechea H.C.L.nr.170/2009,183/2009

C DOTARI SI PLATI PROIECTE 202.00 202.00 202.00 202.00

CAP.74.02.05-SALUBRITATE 722.00 0.00 722.00 0.00 0.00 722.00 722.00C DOTARI SI PLATI PROIECTE 722.00 722.00 722.0 722.0

ANEXA IV

PROGRAMUL OBIECTIVELOR DE INVESTITII PROPUSE A SE EXECUTA IN ANUL 2013 VENITURI PROPRII SI SUBVENTII

Alte surseBuget 2013BUGET LOCAL

Page 60:  · ROMANIA JUDETUL GALATI MUNICIPIUL GALATI DIRECTIA ECONOMICĂ PROPUNERE PROIECT DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2013 PENTRU MUNICIPIUL GALATI Propunerea de buget

2 COD FP-10-01,ver

mii lei NR. NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR VALOAREA REALIZAT REST

CRT. DE INVESTIŢII, DOTĂRI ŞI ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII

TOTALĂ ACTUALIZATĂ la

31.12.2012

LA 31.12.2012 2013

garantii de realizat0 1 2 3 4 5 6 7 8

TOTAL 1,725.00 0.00 1,725.00 0.00 2,156.00 1,725.00 3,881.00

CAP.66.10-SANATATE 1,725.00 0.00 1,725.00 0.00 0.00 1,725.00 1,725.00C DOTARI SI PLATI PROIECTE 1,725.00 1,725.00 1,725.00 1,725.00

CAP.68.10-Asistenta sociala 0.00 0.00 0.00 0.00 2,156.00 0.00 2,156.00A OBIECTIVE IN CONTINUARE 0.00 0.00 0.00 0.00 2,156.00 0.00 2,156.00

CENTRUL MEDICO-SOCIAL PECHEA1 Extindere si modernizare Centru Medico-Social 2,156.00 2,156.00

Pechea H.C.L.nr.170/2009,183/2009(FEN)

C DOTARI SI PLATI PROIECTE

ANEXA IV

PROGRAMUL

Alte surseBuget 2013BUGET LOCAL

OBIECTIVELOR DE INVESTITII PROPUSE A SE EXECUTA IN ANUL 2013 VENITURI PROPRII SI SUBVENTII-FEN

Page 61:  · ROMANIA JUDETUL GALATI MUNICIPIUL GALATI DIRECTIA ECONOMICĂ PROPUNERE PROIECT DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2013 PENTRU MUNICIPIUL GALATI Propunerea de buget

1

mii lei

0 1 2 3 4TOTAL-CAP.C 4,843.0

CAP.61.10-POLITIA LOCALA 15.0II DOTARI INDEPENDENTE 15.01 Retea baza de date (buget local) buc. 1 15.0

CAP.65.10-INVATAMANT 83.0II DOTARI INDEPENDENTE 83.0

LICEUL TEHNOLOGIC DE MARINA 3.01 Imprimanta Laser color format A4 (surse proprii) buc. 1 3.0

SCOALA GIMNAZIALA ,,CONSTANTIN GH.MARINESCU''

23.0

1 Sistem de supraveghere video intern (surse proprii) buc. 1 23.0COLEGIUL NATIONAL ,,MIHAIL KOGALNICEANU'' GALATI

3.0

1 Calculator (surse proprii) buc. 1 3.0COLEGIUL NATIONAL ,,VASILE ALECSANDRI'' 5.0

1 Sistem calcul (surse proprii) buc. 2 5.0COLEGIUL DE INDUSTRIE ALIMENTARA ,,ELENA DOAMNA ''

30.0

1 Linie fabricatie covrigi (surse proprii) buc. 1 30.0SCOALA GIMNAZIALA ,,PETRE TUTEA '' GALATI 4.0

1 Multifunctionala (surse proprii) buc. 1 4.0LICEUL TEORETIC ..MIRCEA ELIADE ''GALATI 15.0

1 Leasing auto (surse proprii) buc. 1 15.0

CAP.66.10-SANATATE 2,463.0

II DOTARI INDEPENDENTE 1,968.0 Spitalul Clinic de Urgentapentru copii Sf.Ioan Galati 1,537.0

1 Lampa scialitica (surse proprii) buc 1 80.02 Masa operatie (surse proprii) buc 1 85.03 Endoscop (surse proprii) buc 1 80.04 Aparat sterilizat aer (surse proprii) buc. 1 70.05 Retea supraveghere video spital (surse proprii) buc. 1 77.006 Inpedancephmetru (buget local ) buc. 1 120.00

Anexa V

LISTApozitiei ,,Dotari si plati proiecte pe anul 2013''-venituri proprii si subventii

Nr. Crt.

Nominalizarea achiziţiilor de bunuri şi a altor cheltuieli de investiţii

U.M. Cantitate Buget2013

Page 62:  · ROMANIA JUDETUL GALATI MUNICIPIUL GALATI DIRECTIA ECONOMICĂ PROPUNERE PROIECT DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2013 PENTRU MUNICIPIUL GALATI Propunerea de buget

2

7 Unitate mobila de decontaminare aer cu plasma (buget local )

buc 1 300.00

8 Lampa operatie (buget local) buc. 2 240.009 Masa operatie (buget local) buc. 2 400.00

10 Etuve (buget local ) buc 5 30.0011 Etuve (surse proprii) buc. 5 55.0

Spitalul obstetrica -ginecologie ,,Buna Vestire'' 250.01 Videocolposcop (buget local) buc. 1 30.02 Instalatie producere apa sterila (buget local) buc. 2 20.03 Cardiotocograf (buget local) buc. 2 35.04 Pupinel (buget local) buc. 1 12.05 Microtom (buget local) buc. 1 37.06 Microscop laborator (buget local) buc. 1 3.07 Monitor functii vitale (buget local) buc. 2 68.08 Instalatie frig (buget local) buc. 1 3.09 Distilator (buget local) buc. 1 8.0

10 Mamograf (confinantare buget local) buc. 1 26.011 UPS SERVER (buget local) buc. 1 8.0

Spitalul de psihiatrie ,,Elisabeta Doamna '' 181.01 Autoutilitara (surse proprii) buc. 1 70.02 Calandru (surse proprii) buc. 1 111.0

IV CHELTUIELI DE PROIECTARE 125.0Spitalul de psihiatrie ,,Elisabeta Doamna '' 100.0

1 Studiu de fezabilitate -Consolidare pavilion psihiatrie III (buget local)

50.0

2 Studiu de fezabilitate-Consolidare pavilion neuropshiatrie infantila (buget local)

50.0

Spitalul Clinic de Urgenta 25.0pentru copii Sf.Ioan Galati

1 Studiu de fezabilitate-retea electrica(buget local) 25.0

V ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTITIILOR 370.0Spitalul de psihiatrie ,,Elisabeta Doamna '' 300.00

1 Server program informatic (buget local) buc. 1 100.002 Program informatic integrat-modul financiar si salarizare

(buget local)buc. 1 100.00

3 Program informatic integrat-modul reteta electronica online si offline (buget local)

buc. 1 50.00

4 Licente windows (buget local) buc. 1 50.00 Spitalul Clinic de Urgenta 70.00pentru copii Sf.Ioan Galati

1 R.K. -generator electric (buget local) 70.00

CAP.67.10.03-CULTURA,RECREERE 1,358.00RELIGIE

II DOTARI INDEPENDENTE 973.0

Page 63:  · ROMANIA JUDETUL GALATI MUNICIPIUL GALATI DIRECTIA ECONOMICĂ PROPUNERE PROIECT DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2013 PENTRU MUNICIPIUL GALATI Propunerea de buget

3

TEATRUL DRAMATIC ,,FANI TARDINI' 155.01 Autocar (buget local) buc 1 95.002 Autoturism 7 locuri (buget local) buc. 1 56.03 Schela metalica mobila (buget local) buc. 1 4.0

TEATRUL MUZICAL ,,NAE LEONARD'' 818.01 Flaut (buget local) buc. 3 95.02 Flaut piccolo (buget local) buc. 2 37.03 Oboi (buget local) buc. 3 86.04 Corn englez (buget local) buc. 1 41.05 Clarinet LA (buget local) buc. 2 35.06 Clarinet SI b (buget local) buc. 2 31.07 Clarinet piccolo MI b (buget local) buc. 1 18.08 Clarinet bas SI b (buget local) buc. 1 32.09 Fagot (buget local) buc. 2 55.0

10 Corn (buget local) buc. 4 136.011 Trompeta (buget local) buc. 3 48.012 Trombon tenor (buget local) buc. 2 20.013 Trombon bas (buget local) buc. 1 13.014 Tuba (buget local) buc. 1 41.015 Percutie Glockenspiel (buget local ) buc. 1 3.016 Percutie tom (buget local ) buc. 1 3.017 Percutie xilofon (buget local ) buc. 1 9.018 Percutie vibrafon (buget local ) buc. 1 18.019 Saxofon alto (buget local ) buc. 1 15.020 Saxofon tenor (buget local ) buc. 1 13.021 Violoncel (buget local ) buc. 3 41.022 Contrabas (buget local) buc. 3 28.0

IV CHELTUIELI DE PROIECTARE 385.0TEATRUL MUZICAL ,,NAE LEONARD'' 385.0

1 Modernizarea punctului termic -transformare in centrala cu gaze (buget local)

25.0

2 Teatrul de vara -scena si corp cladire(buget local) 360.0

CAP.68.10-ASISTENTA SOCIALA 202.0II DOTARI INDEPENDENTE 196.0

Caminul pentru persoane varstnice ,,Sf.Spiridon'' 171.0

1 Uscator profesional rufe(buget local) buc. 1 17.02 Calandru profesional 1500 MM (buget local) buc. 1 20.03 Masina de spalat profesionala (buget local) buc. 1 45.04 Banda de alergare profesionala (buget local) buc. 1 5.0

Page 64:  · ROMANIA JUDETUL GALATI MUNICIPIUL GALATI DIRECTIA ECONOMICĂ PROPUNERE PROIECT DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2013 PENTRU MUNICIPIUL GALATI Propunerea de buget

4

5 Marmita gaz 100 L (buget local) buc. 1 15.06 Hota cubica profesionala (buget local) buc. 1 5.07 Sistem de calcul (buget local) buc. 1 4.08 Mobiler inox bucatarie (buget local) buc. 1 55.09 Masina de taiat si razuit legume (buget local) buc. 1 5.0

Caminul pentru persoane varstnice ,,Stefan cel Mare si Sfant''

20.0

1 Masina de gatit (buget local) buc. 1 20.0

CENTRUL MEDICO-SOCIAL PECHEA 5.01 Calculator (buget local) buc 1 5.0

V ALTE CHELTUIELI ASIMILATE 6.0INVESTITIILORCaminul pentru persoane varstnice ,,Sf.Spiridon'' 1.0Licente (buget local) buc. 1 1.0

CENTRUL MEDICO-SOCIAL PECHEA 5.0

1 R.K. Panouri gard (buget local) 5.0

CAP .74.02.05-SALUBRITATE 722.0II DOTARI INDEPENDENTE 722.0

SERVICIUL PUBLIC ECOSAL 1 Statie de sortare rampa (surse proprii) buc. 1 696.02 Server (surse proprii) buc. 1 26.0

Page 65:  · ROMANIA JUDETUL GALATI MUNICIPIUL GALATI DIRECTIA ECONOMICĂ PROPUNERE PROIECT DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2013 PENTRU MUNICIPIUL GALATI Propunerea de buget

mii lei

0 1 2 3 4

CAP.66.10-SANATATE 1,725.00II DOTARI INDEPENDENTE 462.00

Spitalul Clinic de Urgentapentru copii Sf.Ioan Galati

1 Server portal buc. 1 36.002 Server de aplicatie si baze de date buc. 1 42.003 Tablete P.C. buc. 20 63.004 Sasiu buc. 1 23.005 Calculator desktop buc. 34 106.006 Scanner A4 buc. 2 5.007 U.P.C. buc. 1 16.008 imprimanta laser A4-monocolor retea buc. 20 31.00

9 imprimanta laser A3-monocolor duplex, retea

buc. 4 42.00

10 Statie imagistica buc. 4 48.0011 Switch Gigabit Layer 2 buc. 4 50.00

V Alte cheltuieli asimilate investitiilor 1,263.00

Spitalul Clinic de Urgentapentru copii Sf.Ioan Galati Sistem informatic Medical si Administrativ Integrat -total, din care:

1,103.00

1 Licente software de baza si software , specializat , SGBD(sistem gestiune baze de date)

buc. 1 621.00

2 Implementare Sistem Informatic Medical si Administrativ Integrat

buc. 50 362.00

3 Programare portal buc. 1 120.00Configurare retea si centrul de date buc. 1 88.00

Instalare, configurare si testare echipamente

buc. 1 72.00

Anexa V

Buget2013

Lista pozitiei ,,Dotari si plati proiecte pe anul 2013''-venituri proprii si subventii FEN

Nr. Crt.

Nominalizarea achiziţiilor de bunuri şi a altor cheltuieli de investiţii

U.M. Cantitate

Page 66:  · ROMANIA JUDETUL GALATI MUNICIPIUL GALATI DIRECTIA ECONOMICĂ PROPUNERE PROIECT DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2013 PENTRU MUNICIPIUL GALATI Propunerea de buget

ANEXA 8

BUGET CREDITE INTERNE PE ANUL 2013

LEI

Nr. crt Denumire proiect

HCL 151/22.11.2012

2013

4 8

1Modernizare strazi asfaltare etapa III 18,163,689.76 505,950.27

2Modernizare strada Ana Ipatescu 5,353,173.90 4,102,754.37

3

Modernizare strazi cartie Traian Nord etapa II 2,513,133.70 1,172,389.92

4Modernizare strazi Valea Orasului etapa II 5,002,226.55 327,333.16

5

Modernizare strada Traian intre strada Brailei - Metro 25,954,375.09 24,170,487.28

6Modernizare str Stadionului 4,000,000.00 3,200,000.00TOTAL 60,986,599.00 33,478,915.00

Page 67:  · ROMANIA JUDETUL GALATI MUNICIPIUL GALATI DIRECTIA ECONOMICĂ PROPUNERE PROIECT DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2013 PENTRU MUNICIPIUL GALATI Propunerea de buget
Page 68:  · ROMANIA JUDETUL GALATI MUNICIPIUL GALATI DIRECTIA ECONOMICĂ PROPUNERE PROIECT DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2013 PENTRU MUNICIPIUL GALATI Propunerea de buget
Page 69:  · ROMANIA JUDETUL GALATI MUNICIPIUL GALATI DIRECTIA ECONOMICĂ PROPUNERE PROIECT DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2013 PENTRU MUNICIPIUL GALATI Propunerea de buget
Page 70:  · ROMANIA JUDETUL GALATI MUNICIPIUL GALATI DIRECTIA ECONOMICĂ PROPUNERE PROIECT DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2013 PENTRU MUNICIPIUL GALATI Propunerea de buget