Różnice kulturowe w międzynarodowych badaniach użyteczności

  • Published on
    12-May-2015

  • View
    1.786

  • Download
    3

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li>1.Rnice kulturowewpywajce na midzynarodowe badania uytecznociInterpetacja Badania uytecznoci w rnych krajach na wiecie przebiegaj w odmienny sposb.Planowanie Przebieg sesji Poniszy raport zawiera wskazwki, ktre czonkowie UX Alliance wynikw zebrali w trakcie przeprowadzania midzynarodowych bada uytecznoci. Ma na celu pomoc w unikniciu bdw, z ktrymi mona si spotka przeprowadzajc analizy za granic. UX Alliance jest midzynarodowym stowarzyszeniem skupiajcym ekspertw usability na caym wiecie. Nasi czonkowie pochodz z 24 krajw i pracowali wsplnie przy okoo 250 midzynarodowych projektach, testowanych w ponad 30 pastwach, w ktrych udzia brao 15, 000 uczestnikw.</li></ul><p>2. Spis treciPolskim wspautorem raportu Planowanie 3 jest agencja Symetria, czonekSprawd kalendarz ................................................................... 3Przemyl czas przeprowadzania sesji ...................................... 4 UX Alliance od 2009 r.Zapoznaj si z lokalnymi danymi demograficznymi................ 5Planuj rekrutacj z duym wyprzedzeniem. Skorzystaj z pomocymiejscowych .................................... 6 Przebieg sesji 7Czy ma znaczenie kto moderuje? ........................................ 7To co jest oznak grzecznoci w jednym kraju, moe byobraliwe w drugim ..... 7 www.symetria.plGone mylenie jest dla niektrych kultur niezwykle trudne.... 8Upewnij si, e moesz nagrywa sesj................................... 8 Interpretacja wynikw9UwagaNie pomyl si w tumaczeniu ................................................... 9Cz przykadw moe by odczytanajako obraliwa. Jakkolwiek nie jest!Jeli nie rozpoznacie sytuacji z Waszych firm Mapa wiata10danego kraju, nie martwcie si wmog wystpowa pewne uoglnieniw opisie raporcieWybierz lokalizacj, aby dopasowa grup docelow............... 10ai stereotypy. Wszystko to powinno by przyjmowane z du dawk pozytyw nej energii i przymrueniem oka!2 3. Planowanie W Kanadzie hockey jest religi! Ciko jest zrekrutowa uczestnikw na badania wieczorne w trakcie sezonu hockeyowego. W Korei koniec roku kalendarzowego (uwzgldniajc wita) nie jest tak istotny jak w krajach zachodnich..Sprawd kalendarz -upewnij si, e wiesz co dzieje si w danym kraju W Brazylii nie rozwaaj bada w trakciewita obchodzi si odmiennie w kadym kraju, a nawet w poszczeglnych karnawau(odbywa si on w lutym lub w marcuczciach danego kraju. Warto zastanowi si nad przeprowadzaniem to zaley).bada latem. We Francji unikaj przeprowadzania sesji wW wielu krajach z powodu wit Boego Narodzenia pierwszej poowie maja, w okolicach 14 lipcaI Nowego Roku rekrutacja jest utrudniona od poowy (Bestille Day), pomidzy ostatnimi dniami lipcagrudnia do poczatku stycznia. W Rosji 7 stycznia oraz 20 sierpnia (Francuzi przebywaj w tymobchodzone jest prawosawne Boe Narodzenie, okresie na urlopach).ludzie przebywaj na urlopie witecznym do tegoczasu lub nawet do poowy stycznia. W Wielkiej W Niemczech we wrzeniu odbywa si October Fest.Brytanii ludzie wracaj do pracy w poowie stycznia,a w Australii wci przebywaj na play a do kocaDnia Australii, 26 stycznia. W Finlandii lato jest krtkie i Finowie zwykleW Turcji, najwikszym witem w islamskim kalendarzu wykorzystuj wikszo ciepych dni na urlop.jest Ramadan i Eld, z reguy trwaj przez tydzie. Problem moe okaza si przeprowadzenie testwZrekrutowanie badanych w tym okresie moe stanowi od czerwca do sierpnia.spory problem. Terminy poszczeglnych wit rni si W Danii wszystko jest zamknite w okolicachkadego roku, poniewa islamski kalendarz opiera si na Wielkanocy i wit Boego Narodzenia. Wystpujesystemie ksiycowym. rwnie kilka lokalnych wit w czwartki w trakcie wiosny, co czy si z planowaniem dugichW Japonii, na pocztku maja odbywa si wito weekendw i braniem wolnego rwnie w pitki.pastwowe - Zoty tydzie; w sierpniu Japoczycywituj za: Bon Festval. Wikszo firm jest wtym okresie zamknita, wic zarwno rekrutacja, jakW Polsce kopotliwe moe okaza sii badania s rzadkoci. rekrutowanie w okresach witecznych oraz podczas lata.3 4. Przemyl czas przeprowadzania sesjiW niektrych krajach lunch jest idealn por do przeprowadzania sesji. Winnych krajach uytkownicy nie chc by badani w trakcie odpoczynku.Rnorodnie przedstawia si take podejcie do bada w trakcie weekendu cz osb nie chce jakkolwiek pracowa w wolnym czasie, inni s otwarcina testowanie. W Chinach i Indiach, rekruterzy bd prosiOdmiennie wyglda take dugo (i ilo przeprowadzonych ) sesjiuczestnikw o pojawienie si 20 minut przedw poszczeglnych krajach. Mieszkacy niektrych pastw syn z rozpoczciem sesji.punktualnoci musisz wic zjawi si na czas i musisz skoczy badanie ookrelonej wczeniej porze. W innych krajach z gry oczekuje si, e ludzieW Moskwie wiele osb ma elastyczne godziny pracy,przyjd spnieni. niektrzy pracuj pnym wieczorem, wic sesje odbywaj si o rnych godzinach. Wolny czas jest cenny (szczeglnie w duych miastach), wic ciko W Japonii, sesje odbywaj si czsto w weekendy i wieczorami, poniewa jest przekona ludzi do brania udziau w badaniach pracownicy biurowi nie mog uczestniczy w badaniach w dni robocze. podczas weekendu. Sesje, ktre trwaj 60 minut w Azji mog zaj 75-90 W Stanach Zjednoczonych, trudno jest uoy plan bada w trakcieminut w Stanach Zjednoczonych, Amerykanie s weekendu. Wikszo Amerykanw rezerwuje ten czas dla rodziny, przyjaci bardziej skonni do krytyki. czy na domowe obowizki. Duczycy, Niemcy, Kanadyjczycy i Japoczycy przykadaj du wag do punktualnoci. W Korei sesje odbywaj si czsto po 18, w rodku tygodnia, co jest uatwieniem dla pracownikw biurowych. Gospodynie domowe czy studenci rekrutowani s raczej w rodku dnia. We Francji sesje w trakcie weekendu nie s powszechne (to czas zarezerwowany dla rodziny i Brazylijczycy czsto si spniaj - ruch przyjaci). uliczny, korki i inne czynniki sprawiaj, e nie kontroluj czasu i nie przywizuj duej wagi do bycia punktualnym. W Wielkiej Brytanii sesje z dziemi zwykle przeprowadzane s w trakcie weekendw. W Polsce badania podczas weekendw nie odbywaj si, ale mog by planowane wieczorami w trakcie tygodnia roboczego.4 5. Zapoznaj si z lokalnymi danymi W Chinach, niezalenie od tego, jak grupdemograficznymi docelow si wybierze, moe ona reprezentowatylko cz chiskiego rynku.Reprezentanci konkretnego profilu w danym W Chinach rnorodnie ksztatuje si rwniepastwie mog nie odpowiada temu samemupoziom edukacji ludzi. Branie udziau w badaniachprofilowi w innym kraju.uytecznoci moe by cikie dla niewyksztaconychosb z poudnia, ktre nie znaj systemu Pinyin, ktryPrzykadowo, definicja starszych ludzi moe dotyczy ludzi powyejjest podstaw do pisania chiskich znakw. W zwizku50 roku ycia w jednym kraju, a powyej 70 roku ycia w innym. Ichz powyszym mog wystpowa problemy z pisaniemdowiadczenia zwizane z technologi rwnie mog si rni wsw na klawiaturze.porwnaniu do Twojego kraju. Co wicej, inne pastwa mog wyrnia sibardziej zoonymi danymi demograficznymi i niuansami kulturowymi. WZe wzgldu na rnorodno kultury hinduskiej, wymagane s szczegowewikszych pastwach wystpuje prawdopodobiestwo, e przy wyborze specyfikacje dotyczce przewidywa, co ma zapewni identyfikacjjakiegokolwiek rodzaju danych demograficznych nie bierze si pod uwagodpowiednich podmiotw.wszystkich profili. Po wybraniu docelowego rodzaju danych, niezbdne jeststworzenie szczegowej specyfikacji - o ile to moliwe, potwierdzonej przezkogo posiadajcego wiedz o danym regionie.Turcja ma bardzo dynamiczn i mod populacj, z czegookoo 46% to osoby poniej 25 roku ycia. Powoduje to,e spoeczestwo jest bardzo ekstrawertyczne i mocno We Francji ludzie przydzieleni do osb starszych w rzeczywistoci nie snastawione na nowe technologie. tak starzy (pomidzy 58-62 rokiem ycia). Maj spor ilo wolnego czasu i powicaj go na uywanie Internetu. Osoby te staj si prawdziw grup docelow serwisw internetowych i przeprowadza si z nimi wiele testw.Irlandia jest ma wysp, ale znajduj si na niejdwa pastwa i dwie tosamoci kulturowe. Moesz W Polsce, ludzie po 50 roku ycia nie s zbyt obeznani z komputerami,potrzebowa dwch rnych planw bada dla Dublina I Internetem i telefonami komrkowymi. Korzystaj z Internetu w sposb Belfastu. ograniczony.Dua liczba osb mieszkajcych w Wielkiej Brytanii jest W Australii osoby starsze posuguj si komputeramiinnego pochodzenia i przebywa na wyspach na stae raczej dobrze. Zwykle rekrutuje si badanych z miast zelub tymczasowo . Ludzie Ci s czsto zaliczani do prby wzgldu na ogromne odlegoci, ktre trzeba pokona, reprezentacyjnej, co moe by dla zagranicznych klientw by dotrze do obszarw wiejskich i oddalonychczym nietypowym. Zazwyczaj jest to akceptowane, ale przed spoecznoci.badaniami lepiej uprzedzi zleceniodawc. W Rosji osoby powyej 55 roku ycia z reguy nie s uytkownikami Internetu, smartphonw czy innych technologii. Jednak w duych miastach (ponad 2 mln mieszkacw), mona znale badanych, ktrzy znaj si na nowych technologiach. 5 6. Planuj rekrutacj z duymwyprzedzeniem. Skorzystaj zpomocy miejscowychTrzy tygodnie, to okres, ktry zwyklewystarcza by w peni przeprowadzibadania.Najlepszym rozwizaniem jest znalezienie kogo miejscowego, ktopomgby z rekrutacj. W niektrych wikszych miastach, trzeba planowaW Australii uytkownicy z reguy pojawiaj si na badaniach, nieobecno jestsesje, biorc pod uwag miejsce, z ktrego docieraj badani. Oczywicie, jelirzadkoci. Uczestnikw rezerwowych zwykle si nie rekrutuje. Zamiast tego,przeprowadzasz badania midzy miastami czy regionami, konieczne jestpod koniec badania, rekrutujcy mog by proszeni przez klienta o znalezienieuwzgldnienie take rodkw transportu badanych.dodatkowego uczestnika, w krtkim czasie, jeli wystpuje taka potrzeba.W Chinach niestawianie si na badaniachjest rzadkoci. Podczas rekrutacji w Moskwie, przybycie badanego na miejsce moe zaj nawet do dwch godzin.Cho w Japonii niepojawianie si na badaniachI spnienia to rzadko, jedna na pi osbjest badanym rezerwowym. Koszty rekrutacji Wosi rekrutuj zwykle o 20-30% uytkownikw s wzgldnie due, w porwnaniu do Stanw wicej. Suy to upewnieniu si, e odpowiedniaZjednoczonych i Europy, rozpoczynaj si od ilo osb przybdzie na sesj.300 dolarw (plus od 80 do 150 dolarw zawynagrodzenie) za osob, by zatrudni odbiorcw W Wielkiej Brytanii na 6 zrekrutowanych uytkownikw przypada jeden rezerwowy. Tak W Indiach i Nowej Zelandii, uczestnicy czsto samo dzieje si w Poudniowej Afryce i innychotrzymuj prezenty zamiast gotwki. krajach. W Polsce odsetek osb wycofujcych si jest relatywnie niski (nie wicej ni W Irlandii, w szczytowym okresie celtyckiego boomu, 5%). Rekrutuje si co najwyej jedn zapasow osob. uczestnikom pacono 100 za sesj, a jedna na piosb wci nie zjawiaa si na badaniu. Obecnieuczestnikom paci si od 50-60, a nieprzychodzeniena badania jest rzadkoci.6 7. Przebieg sesjiTo co jest oznak grzecznoci w jednym kraju, moe byobraliwe w drugimPonad 50% komunikacji obejmuje jzyk ciaa. To nie sowa wyraaj uczucia,ale gesty, mimika twarzy czy te ton gosu.Wanie dlatego tak wana jest interpretacja mowy ciaa uczestnikw, abywycign pene wnioski i uatwi przebieg sesji badawczej. Naley jednakpamita, e to co jest cakowicie akceptowane, grzeczne i spodziewane wCzy ma znaczenie kto moderuje?jednej kulturze, moe by cakowicie niegrzeczne czy obraliwe w innymPrzy przeprowadzaniu globalnych bada, wybierajc kraju.moderatora naley wzi pod uwag rneczynniki, takie jak: jzyk, dobr tumaczy czy peprowadzcych.Lokalni moderatorzy mog wyapywa lokalne sygnay, ktrychobcokrajowiec moe by niewiadomy. Kulturalne niuanse i wraliweobszary czsto s waniejsze ni posiadanie umiejtnoci w zakresieprzeprowadzania bada uytecznoci.W RepuW Republice Poudniowej Afryki, najwaniejsze jest dopasowanie doblice Po wane s udniow niuanej Afrykkulturowych zwyczajw. Moderatorzy wic zwykle nie s dowiadczonymi Japoczycy podchod i kobiety se. Mi,z do z nacji S czyniekspertami usability.wykonywanych zada prawdootho bi udzielanych panuje podobnd zas badaodpowiedzi bardzo powzrokoie wego, ja unika kontak W Braz ylii podc era niejest wanie na pierw ko ztu a atmosf z szym sp nak szacunkuW wikszoci innych krajw, moderatorami sesji s dowiadczeni specjalici nie formaln ym w itanie si Xhosa iotkaniuniezwyk nek.Zulus za ,n chowuj acjeds. bada uytecznoci.niczymz pocau odwrotni poprze ie. si wrcbadanymzW Finlandii i innych krajach, gdzie organizator badania i uczestnicy niemwi tym samym jzykiem, dobry pomysem jest skorzystanie z pomocytumacza do rozpoczcia dyskusji. W Australii, nie jest niczym niezwykym korzystania z lokalnego koordynatora, nawet gdy klient mwi po angielsku i uda si do Australii, aby obserwowa sesje. W Kanadzie, francuskie i angielskie czci pastwa zachoway niektre starodawne zwielkiej Brytanii yczaje:W Kanadzie i W a, francuskojzyczni Kanadyjczycy strze osobistwana jest prze witaj si poprzez poca unek,uczestnik moe poczu si kiedy anglojzyczni ob si do ywatele badacz zbliynieswojo jelietra.zwykle podaj sobie rc e.j ni p m niego na blie7 8. Gone mylenie jest dla niektrych kulturWosi nie maj adnych problemw z wyraaniem negatywnych opinii.niezwykle trudneCzsto oznacza to, e nie s oni niemal nigdy zadowoleni. Specjalista,szczeglnie podczas bada jakociowych, musi by przygotowany nainterpretacj znaczenia negatywnych wypowiedzi.W niektrych miejscach trzeba bdzie ciko pracowa, ebynamwi badanych do dzielenie si swoimi mylami, w innychciko bdzie przeprowadzi badanie tak, by uczestnicy nieRosjanie zwykle nie s krytyczni wobec produktw i usug dobrzebyli zbyt gadatliwi.znanych zagranicznych marek. Wywodzi si to z czasw kiedy brakowaoBrazylijczycy i Irlandczycy uwielbiaj rozmawia, wic gone mylenie nie jest produktw i towary sprowadzane zza granicy byy zawsze postrzeganedla nich adnym problemem!jako produkty wysokiej jakoci. By otrzyma obiektywn ocen, naleyunika pokazywania nazw zagranicznych marek podczas badania.Chiscy uytkownicy czsto nie s zbyt chtni do rozmowy podczaswykonywania zada. Po badaniu mog omawia problemy, alenajprawdopodobniej bd czekali na prob o wyraenie swojego zdania. Koreaczycy zwykle nie wyraaj swoich myli gono. Dlatego wskazanejest podkrelenie wagi gonego mylenia jeszcze przed sesjHindusi zazwyczaj myl gono. W trakcie prowadzenia badania wartopodkreli konieczno rozmowy w ustalonych momentach, inaczej trudno Finowie zazwyczaj nie mwi otwarcie o ich uczuciach odnoniebdzie zapanowa nad sytuacj.konkretnych rzeczy czy nowych pomysw. Jeli jednak prowadzi siW przypadku bada z Niemcami i Brytyjczykami, niezwykle otwart dyskusj, uczestnicy bd wypowiada si szczerze i przedstawiwane jest przeprowadzenie pogawdki towarzyskiej naswoje prawdziwe opinie.pocztku badania, jest to form rozgrzewki dla uczestnikw.Jako informacji zwrotnej znacznie wzrasta, kiedy sesjprzeprowadza si w ten sposb. Podobnie jest w Finlandii,warto tam zaplanowa przed sesj informacyjne spotkanie,na ktrym uczestnicy zapoznaj si z wprowadzeniem do Upewnij si, e moesz nagrywa sesjbadania podczas lunej rozmowy przy kawie uatwia to Cho nagrywanie filmw z bada jest akceptowane w wikszoci krajwprzeamanie pierwszych lodw. (pod warunkiem przestrzegania odpowiednich wytycznych), nie jest toW Wielkiej Brytanii, niektrzy uczestnicy s bezporedni,moliwe na caym wiecie.podczas gdy inni m...</p>