Różnice pomiędzy antykoncepcją a naturalnym planowaniem rodziny

 • View
  218

 • Download
  3

Embed Size (px)

Transcript

 • Rnice pomidzy antykoncepcj a naturalnym planowaniem rodziny

  Dr hab. Urszula Dudziak, prof. KUL Katedra Psychofizjologii

  Maestwa i Rodziny

  Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawa II

  http://images.google.pl/imgres?imgurl=http://kni.kul.lublin.pl/wkioi/2006/gfx/kul.gif&imgrefurl=http://kni.kul.lublin.pl/wkioi/2006/index.php%3Fid%3D6%26lang%3Dpl&h=120&w=120&sz=14&hl=pl&start=13&tbnid=aQfckHsF8Lo9KM:&tbnh=88&tbnw=88&prev=/images%3Fq%3DKatolicki%2BUniwersytet%2BLubelski%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dpl%26sa%3DGhttp://images.google.pl/imgres?imgurl=http://www.kul.lublin.pl/rodzina/techne/logoinor.gif&imgrefurl=http://www.kul.lublin.pl/rodzina/rt/1.html&h=200&w=133&sz=7&tbnid=PYQsci9BC4E2NM:&tbnh=99&tbnw=65&hl=pl&start=4&prev=/images%3Fq%3DINoR%2B-%2BKUL%26svnum%3D10%26hl%3Dpl%26lr%3D%26sa%3DG

 • Plan referatu

  Antykoncepcja i jej rodzaje

  Skutki antykoncepcji

  Naturalne planowanie rodziny

  Rnice metod i postaw

  Jedynie suszny wybr

 • Antykoncepcja

  Anti przeciw, conceptio poczcie

  dziaanie przeciwko poczciu

  za pomoc:

  rodkw mechanicznych (barierowych)

  Chemicznych (plemnikobjczych)

  Hormonalnych (piguek, plastrw, zastrzykw)

  Techniki coitus interruptus (stosunku przerywanego)

  (U. Dudziak, P. Gratkowski)

 • Cel antykoncepcji

  Czasowe ubezpodnienie

  "uszkodzenie fizjologicznych

  (prawidowych) mechanizmw

  warunkujcych podno"

  (Hrabowska M. , Wojtylak Sz., Gulczyski J. 2001)

  Tymczasem, podno nie jest chorob,

  by j eliminowa i z ni walczy.

 • Antykoncepcja

  Rozrywa jednoczcy i prokreacyjny cel aktu

  maeskiego

  Narusza godno osoby

  Umniejsza wzajemny dar

  Jej wybr dowodzi niedojrzaoci w

  wymiarze seksualnym i prokreacyjnym

  kto nie dojrza do przyjcia potomstwa nie

  dojrza te do ycia pciowego (J. Smith 1994, s. 287)

 • Wyborowi antykoncepcji

  Sprzyja: hedonizm, brak kierowania popdem seksualnym, instrumentalne traktowanie drugiego do zaspokojenia swoich potrzeb (U. Dudziak)

  Moe towarzyszy: uzalenienie od dozna seksualnych, ktre odbiera wolno, hamuje rozwj, zdolno do mioci i powicenia, realizowanie wyszych wartoci, duchowy wzrost (D. Kornas-Biela)

 • Dziaanie techniki i rodkw

  antykoncepcyjnych

  Ingerencja w podno kobiety -

  zablokowanie owulacji

  Zagszczenie luzu, bariera dla plemnikw

  Zaburzenie wspycia

  Dziaanie plemnikobjcze

  Chc Ciebie, ale

  nie chc Twej podnoci

 • Antykoncepcyjne

  i wczesnoporonne dziaanie

  rodkw hormonalnych

  Na jajnik

  Na jajowd

  Na endometrium

  Na gruczoy

  szyjki macicy

 • Dziaanie piguki

  hormonalnej

  blokada jajeczkowania ze wzgldu na

  brak wzrostu pcherzykw Graafa

  zwolnienie perystaltyki jajowodw

  zmiany w luzwce macicy

  uniemoliwiajce zagniedenie

  zmiany w luzie szyjkowym

  i wytwarzanie spoistego czopa

  luzowego (A. Samo 1991-1995)

 • Skutki stosowania antykoncepcji

  ujawniaj si

  W sferze somatycznej

  Psychicznej

  Duchowej

  Spoecznej

  Ekologicznej

 • Skutki somatyczne antykoncepcji hormonalnej to:

  Zaburzenia wystpujce w ukadzie krwiononym

  - zakrzepica y,

  - czstsze ni u niestosujcych antykoncepcji zatory mzgowe, krwotoki,

  - nadcinienie ttnicze, zawa serca, migreny

  Nowotwory szyjki macicy i sutka

  (R.G. Edwards, J. Cohen, E. Maolepsza, E. lizie-Kuczapska,

  badania z Royal College, V. Beral, C. Hermon, C. Kay, P. Hannaford, S. Darby, G. Reeves)

 • Skutki somatyczne

  antykoncepcji hormonalnej to:

  Zaburzenia czynnoci wtroby

  Zaburzenia widzenia

  Otyo, obrzki

  ojotok, trdzik

  Nieprawidowe owosienie

  Zmczenie, osabione libido

  (J. Podlewski A. Chwalibogowska-Podlewska, A. Warenik-

  Szymankiewicz)

 • Antykoncepcja hormonalna,

  a przysza prokreacja

  Wzrost ryzyka poronie i problemw z

  poczciem w pierwszych cyklach po

  odstawieniu piguki

  Wzrost ryzyka ci mnogich

  (E. lizie-Kuczapska)

 • Antykoncepcja Lek

 • Somatyczne skutki stosowania

  antykoncepcji chemicznej

  Odczyny zapalne

  Naderki

  Krwawienia

  Odczyny alergiczne

  Biologiczne upoledzenie plemnikw

  2x czciej rodz si dzieci z wadami rozwojowymi

  Zmiany chromosomalne wrd potomstwa

  (E. Maolepsza)

 • Somatyczne skutki

  antykoncepcji mechanicznej

  Niedokrwienie luzwki

  Odczyn zapalny

  Odleyny

  Krwawienia

  Zmniejszenie dozna seksualnych

  (E. Maolepsza)

 • Somatyczne skutki

  antykoncepcji mechanicznej

  Dolegliwoci kobiety wynikajce z

  pozbawienia jej dobroczynnego

  wpywu nasienia

  4,5 x czstszy rak piersi u osb

  stosujcych prezerwatyw lub

  stosunek przerywany

  (J. Matyjek)

 • Skutki coitus interruptus

  Stae przekrwienie narzdw

  miednicy, pobolewanie brzucha, ze

  samopoczucie, rozdranienie, brak

  satysfakcji seksualnej, nerwice,

  zaburzenia ejakulacji, unikanie

  wspycia, wtrna ozibo

  (E. Maolepsza, s. 67).

 • Psychologiczne skutki

  antykoncepcji

  Poczucie niesprawiedliwoci

  i pokrzywdzenia kobiety jestem uywan, a

  nie kochan (J. Laird, E. Maolepsza, W. Ptawska)

  Mska piguka? gotowo stosowania 20%

  - pozostali: przeciwna naturze,

  przeszkadzajca, szkodliwa

  Rozdranienie, napicie, apatia, niech do

  wspycia (osabione libido, wtrna

  ozibo pciowa)

 • Psychologiczne skutki

  antykoncepcji (E. Maolepsza)

  Wspycie bez

  ogranicze

  Przesyt

  Nuda

  Ilo, a nie jako

  stosunkw,

  obnienie wartoci

  aktu,

  przyzwyczajenie,

  rutyna, obowizek,

  prby udoskonale

  technicznych, obawa

  niedoboru

  seksualnego,

  zdrady, rozwody

 • Psychologiczne skutki

  antykoncepcji (E. Maolepsza, W. Ptawska)

  Brak satysfakcji

  seksualnej

  Spowszednienie

  Brak troski o jako

  wspycia

  Ograniczenie wizi

  do paszczyzny

  ciaa i korzystania

  z usug

  Niech do

  wspycia, bunt,

  ucieczka, ozibo

  seksualna

  Smutek

  Irytacja

  Agresja

 • Psychologiczne skutki

  antykoncepcji (W. Ptawska - 99 par maeskich)

  U mczyzn: Pocztkowe narzucanie wspycia

  Nastpujce po nim poczucie przymuszenia do aktywnoci seksualnej

  Draliwo i agresja

  U kobiet: Depresja, nerwica hipochondryczno-histeryczna objawiajca si ucieczk w chorob

 • Psychospoeczne skutki

  antykoncepcji

  "kobiety ykaj ubezpadniajc

  piguk z takim nastawieniem, jakby

  walczyy z chorob" (J. Smith 1994, s. 287)

  podno przestaje by traktowana

  jako warto, a zaczyna si j

  traktowa jako objaw patologii

 • Ekologiczne skutki

  antykoncepcji

  Wprowadzenie do organizmu substancji szkodliwych przez dugi okres i obejmujce znaczn cz spoeczestwa (E. Maolepsza, s. 75)

  "Po raz pierwszy w historii medycyny - na tak wielk skal wykorzystano preparaty, uznawane za leki, dla celw pozamedycznych"

  (R. Ehmann 1995, s. 10)

 • Duchowe skutki

  antykoncepcji

  Grzech:

  Pychy nie bd Ci suy

  Przeciwko I przykazaniu - Nie miej Bogw

  cudzych przede Mn

  Przeciwko V przykazaniu Nie zabijaj

  Przeciwko VI przykazaniu Nie cudzo

  Przeciwko przykazaniu mioci, ktra nie

  wyrzdza za bliniemu (Rz 13, 10)

 • W stosowaniu antykoncepcji

  dokonuje si

  nie tylko czynne odrzucenie otwarcia

  si na ycie, ale rwnie sfaszowanie

  wewntrznej prawdy mioci

  maeskiej, powoanej do

  cakowitego osobowego daru (FC 32)

 • Wobec antykoncepcji

  odrzuci naley:

  Bezporednie pozbawienie podnoci

  czy to stae czy czasowe, zarwno

  mczyzny, jak i kobiety

  Wszelkie dziaanie majce

  uniemoliwi poczcie (podejmowane

  przed, w trakcie lub po zblieniu) HV 14

  http://blog.adw.org/wp-content/uploads/2009/12/HumanaeVitae.jpg

 • Antykoncepcja

  Jest tak dogbnie niegodziw, e

  nigdy i dla adnych racji nie moe by

  usprawiedliwiona Jej przyjcie

  sprzeciwiaoby si I przykazaniu

  Dekalogu i byoby rwnoznaczne z

  nieuznawaniem Boga za Boga.

  Jan Pawe II (17 IX 1983).

 • Naturalne planowanie

  rodziny

  Planowanie dzietnoci rodziny w oparciu o

  naturalny, fizjologiczny rytm podnoci

  Wymaga ono:

  Rozpoznania dni podnych i niepodnych

  w cyklu

  Dostosowania zachowa seksualnych

  do zamierze prokreacyjnych

 • Rodzaje metod NPR

  Metoda obliczeniowa

  Ogino-Knausa

  Metody obserwacyjne:

  Termiczna (Hillebrant, Holt)

  Obliczeniowo-termiczna

  Johna Marshalla

  Metoda Billingsa

  Metody objawowo-termiczne

 • Metody objawowo-termiczne

  opracowane w rnych krajach

  W Austrii Metoda Josefa Rtzera

  W Polsce Metoda Teresy Kramarek

  W Anglii Metoda J