RPH DSV THN 2 2012

  • View
    78

  • Download
    5

Embed Size (px)

Text of RPH DSV THN 2 2012

RANCANGAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN HARIAN

RANCANGAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN HARIANDUNIA SENI VISUAL TAHUN 2Minggu : 1

Hari : ................

Tarikh : ................TAHUN/MASA/MATA PELAJARANSTANDARD PEMBELAJARANREFLEKSI/CATATAN

Dunia Seni Visual

Tahun 2

Masa:

Bidang: Menggambar

(Lukisan)

Tema : Objek buatan manusia

Tajuk : Rumahku

1.1 Persepsi

Estetik1.2 Aplikasi

seni1.3 Ekspresi

Kreatif1.4 Apresiasi

SeniEMK

Keusahawanan,(EK1-EK5), TMK

Kreativiti, inovasi,

Dan Nilai Murni

Bahan Bantu Belajar

1.Contoh gambar

rumah

2.Media:

Kertas lukisan

Pensel dan pensel

warna

Refleksi

seramai ../... orang

murid dapat mencapai

objektif yang

telah ditetapkan.

...... orang murid yang tidak menguasai akan diberi bimbingan di luar waktu P&P.

1.1.1 Unsur

Seni

1.1.1.1

1.1.1.2

1.1.1.3

1.1.1.4

1.1.2 Prinsip

Rekaan 1.1.2.1 1.1.2.21.2.1 Media 1.2.1.1 1.2.1.21.2.2 ProsesTeknik 1.2.2.11.3.11.3.21.3.31.4.11.4.2

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran murid dapat (rujuk 4 standard kandungan):

1. Memahami dan mengetahui bahasa seni visual yang terdapat dalam karya seni2. Mengetahui dan menyatakan jenis-jenis media, serta proses dan

teknik dalam menghasilkan lukisan rumahku.

3.Menghasilkan gambar dengan mengaplikasi unsur seni

dan prinsip rekaan dalam lukisan

4. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual

Aktiviti P&P1. Guru menunjukkan contoh gambar rumah menggunakan persembahan slaid.2. Guru menunjukkan cara melakar gambar rumah.3. Guru menunjuk cara mewarna menggunakan teknik

garisan selari dan bersilang4. Murid menghasilkan lukisan menggunakan teknik garisan

Selari dan bersilang dengan menggunakan pensel pastel

5. Murid mempamer dan menceritakan karya lukisan yang

dihasilkan

Penilaian P&P

Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti menggambar.teknik lukisan berdasarkan empat standard kandungan

Minggu : 2

Hari : ................

Tarikh : ................TAHUN/MASA/MATA PELAJARANSTANDARD PEMBELAJARANREFLEKSI/CATATAN

Dunia Seni Visual

Tahun 2

Masa:

Bidang : Membuat corak dan rekaan ( Lipatan dan guntingan)Tema : Objek buatan manusia Tajuk : Hiasan Dinding2.1 Persepsi

Estetik2.2 Aplikasi

seni2.3 Ekspresi

Kreatif2.4 Apresiasi

SeniEMK

TMK, Keusahawanan, Kreativiti dan Inovasi dan nilai murniBahan Bantu Belajar:1.Contoh : hasil karya

2. Media : Kertas warna, gam, gunting, pensel dan kertas lukisan.

Refleksi

seramai ../... orang

murid dapat mencapai

objektif yang

telah ditetapkan.

...... orang murid yang tidak menguasai akan diberi bimbingan di luar waktu P&P.

2.1.1 Unsur

seni

2.1.1.1

2.1.1.2

2.1.2 Prinsip

rekaan

2.1.2.1

2.1.2.2

2.1.2.3 2.2.1 Media

2.2.1.1

2.2.1.2

2.2.2 Proses

dan teknik

2.2.2.1 2.3.1

2.3.2

2.3.32.4.1

2.4.2

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran murid dapat (rujuk 4 standard kandungan):

1. Memahami dan menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan

dalam penghasilan corak teknik lipatan dan guntingan.

2. Mengenali media, proses dan teknik dalam menghasilkan corak lipatan dan guntingan.

3. Menghasilkan hiasan dinding daripada corak lipatan dan guntingan yang menarik.

4. Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah

dipelajari.

Aktiviti P&P 1. Guru menunjukkan contoh dan bersoaljawab tentang pelbagai

corak lipatan dan guntingan. (EK1)

2. Guru menunjuk cara menghasilkan corak teknik lipatan dan guntingan. (EK2)

3. Murid menghasilkan hiasan dinding bercorak teknik lipatan dan guntingan. (EK4)

4. Murid mempamer dan menceritakan karya seni yang dihasilkan. (EK5)

Penilaian P&P

Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat hiasan dinding bercorak teknik lipatan dan guntingan berdasarkan empat Standard Kandungan.

Minggu : 3

Hari : ................

Tarikh : ................TAHUN/MASA/MATA PELAJARANSTANDARD PEMBELAJARANREFLEKSI/CATATAN

Dunia Seni Visual

Tahun 2

Masa:

Bidang : Membentuk dan Membuat Binaan. ( Stabail )

Tema : Alam semulajadiTajuk : Bunga 3.1 Persepsi

Estetik3.2 Aplikasi

seni3.3 Ekspresi

Kreatif3.4 Apresiasi

SeniEMK

Kreativiti, Keusahawanan

(EK1, EK2) dan nilai murni

TMK

Bahan Bantu Belajar:

1. Contoh stabail.

2. Media : Gunting, gam, tanah liat,

lidi sate, kad

manila,

gambar dari

majalah,

cawan polistrin.

Refleksi

seramai ..../.... orang

murid dapat mencapai

objektif yang

telah ditetapkan. ...... orang murid yang tidak menguasai akan diberi bimbingan di luar waktu P&P.

3.1.1 Unsur

seni

3.1.1.1

3.1.1.2

3.1.2 Prinsip

Rekaan

3.1.2.1

3.1.2.2

3.2.1 Media

3.2.1.1

3.2.1.2

3.2.2 Proses &

teknik

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran murid dapat (rujuk 2 standard kandungan):

1.Memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada stabail.

2.Mengenal media, proses dan teknik dalam penghasilan stabail.

Aktiviti P&P

1. Guru menunjukkan contoh stabail menggunakan komputer dan bersoal jawab.

2. Guru menggalakkan murid meneroka media.

3. Guru menunjukkan cara menghasilkan stabail.

Penilaian P&P

Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat stabail bunga berdasarkan dua standard Kandungan.Catatan : Proses pembelajaran disambung pada minggu akan datang.

Minggu : 4

Hari : ................

Tarikh : ................TAHUN/MASA/MATA PELAJARANSTANDARD PEMBELAJARANREFLEKSI/CATATAN

Dunia Seni Visual

Tahun 2

Masa:

Bidang : Membentuk dan Membuat Binaan. ( Stabail )

Tema : Alam semulajadiTajuk : Bunga 3.1 Persepsi

Estetik3.2 Aplikasi

seni3.3 Ekspresi

Kreatif3.4 Apresiasi

SeniEMK

Keusahawanan (EK1-EK5)

TMK,Kreativiti dan inovasi, dan nilai murni.

Bahan Bantu Belajar

1. Contoh stabail.

2. Media : Tanah liat, gunting, lidi sate, kad manila, kertas warna, gam, cawan polistrin,

gambar dari majalah.

Refleksi

seramai ../... orang

murid dapat mencapai

objektif yang

telah ditetapkan.

...... orang murid yang tidak menguasai akan diberi bimbingan di luar waktu P&P.

3.3.1

3.3.2

3.3.33.4.1

3.4.2

Objektif PembelajaranPada akhir pembelajaran murid dapat : (rujuk 2 standard kandungan)

1.Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media, kemahiran teknik dan menghasilkan stabail dalam bentuk 3D.

2.Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari.

Aktiviti P&P1 .Guru mengimbas kembali pelajaran lepas dengan bersoal jawab.2. Murid menghasilkan stabail.

3. Murid mempamerkan dan menceritakan karya seni yang dihasilkan.

Penilaian P&PProses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat stabail bunga berdasarkan empat standard Kandungan.

Minggu : 5

Hari : ................

Tarikh : ................TAHUN/MASA/MATA PELAJARANSTANDARD PEMBELAJARANREFLEKSI/CATATAN

Dunia Seni Visual

Tahun 2

Masa:

Bidang: Mengenal Kraf Tradisional

(Alat Permainan)

Tema : Objek buatan Manusia

Tajuk : Gasing mudah 4.1 Persepsi

Estetik4.2 Aplikasi

seni4.3 Ekspresi

Kreatif4.4 Apresiasi

SeniEMK

Keusahawanan (EK1-EK5),

Kreativiti dan inovasi, TMK dan nilai murni.

Bahan Bantu Belajar:

1.Contoh: Hasil karya

dan gambar gasing.

2.Media: Box Board, lidi sate, pensel warna solitape, artline dan gunting.

Refleksi

seramai ../... orang

murid dapat mencapai

objektif yang

telah ditetapkan. ...... orang murid yang tidak menguasai akan diberi bimbingan di luar waktu P&P.

4.1.1 Unsur

Seni

4.1.1.1

4.1.1.2

4.1.2 Prinsip rekaan

4.1.2.1

4.2.1 Media

4.2.1.1

4.2.1.2

4.2.2 Proses dan teknik

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran murid dapat : ( Rujuk dua standard kandungan mengikut tajuk )

1.Mengenal, memahami dan me