RPH dsv thn 3 2013

  • View
    638

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of RPH dsv thn 3 2013

RANCANGAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN HARIAN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013

PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIANDUNIA SENI VISUAL TAHUN 3Minggu : 2

Hari : Selasa

Tarikh : 8.1.2013TAHUN/MASA/MATA PELAJARANSTANDARD PEMBELAJARANREFLEKSI/CATATAN

Dunia Seni Visual

Tahun 3

Masa: 10.20- 11.20 pgiBidang: Menggambar (Lukisan)

Tema : Alam Semula jadi Tajuk : Buah Epal dan Oren1.1 Persepsi

Estetik1.2 Aplikasi

seniEMK

Keusahawanan,(EK1 ,EK2,EK3,EK5), TMK

Kreativiti, inovasi,

Dan Nilai Murni

Bahan Bantu Belajar

1.Contoh Lukisan, Contoh gambar

2.Media:

Kertas lukisan Pensel warnaRefleksi

seramai ../... orang

murid dapat mencapai

objektif yang

telah ditetapkan.

.....orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

1.1.1 Unsur Seni

1.1.1.1

1.1.1.2

1.1.1.3

1.1.1.4

1.1.2 Prinsip

Rekaan 1.1.2.1 1.1.2.2

1.2.1 Media

1.2.1.1

1.2.1.21.2.2 ProsesTeknik 1.2.2.1

lukisan

Objektif Pembelajaran :Pada akhir pembelajaran murid dapat :

1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual dalam karya lukisan buah-buahan.2. Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media, proses serta

teknik dalam menghasilkan lukisan Buah Epal dan Oren.

Aktiviti P&P1. Guru menunjukkan contoh karya lukisan dan bersoal jawab

mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya.

2. Guru meminta murid memaparkan gambar buah epal dan oren menggunakan komputer guru.

3. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara melakar

serta mewarna gambar buah epal dan oren.

4. Murid meneroka media, proses dan teknik dalam penghasilan

lukisan.

5. Murid membuat proses awal menghasilkan lukisan buah epal dan

oren.

Penilaian P&P

Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti menggambar

menggunakan teknik lukisan berdasarkan dua standard kandungan.

P&P akan disambung pada minggu akan datang

Minggu : 2

Hari : ................

Tarikh : ................TAHUN/MASA/MATA PELAJARANSTANDARD PEMBELAJARANREFLEKSI/CATATAN

Dunia Seni Visual

Tahun 3

Masa: .....................................

( 60 minit )Bidang: Menggambar (Lukisan)

Tema : Alam Semula jadi Tajuk : Buah Epal dan Oren1.3 Ekspresi

Kreatif1.4 Apresiasi

SeniEMK

Keusahawanan,

(EK1, - EK 5)

TMK

Kreativiti, inovasi,

Dan Nilai Murni

Bahan Bantu Belajar

1.Contoh Lukisan,

Contoh gambar buah epal dan oren2.Media:

Kertas lukisan Pensel warnaRefleksi

seramai ../... orang

murid dapat mencapai

objektif yang

telah ditetapkan.

.....orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

1.3.1

1.3.21.3.3

1.4.1

1.4.2

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran murid dapat :1. Menghasilkan gambar buah epal dan oren dengan mengaplikasi bahasa seni visual, media,proses dan teknik dengan betul.

2. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual

Aktiviti P&P

1. Guru meminta murid memaparkan gambar buah epal dan oren

menggunakan komputer guru.

2. Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab

mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya.

3. Murid menghasilkan lukisan buah epal dan oren dengan

mengaplikasi bahasa seni media, proses dan teknik dengan betul.

4. Murid mempamer dan menceritakan karya lukisan sendiri dan

rakan berpandukan bahasa seni visual.

Penilaian P&P

Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti menggambar

menggunakan teknik lukisan berdasarkan empat standard kandungan.

Minggu : 3

Hari : Selasa

Tarikh : 22.1.2013TAHUN/MASA/MATA PELAJARANSTANDARD PEMBELAJARANREFLEKSI/CATATAN

Dunia Seni Visual

Tahun 3 PintarMasa: ..10.20 -11.20 pagi

...................................

( 60 minit )Bidang: Membuat corak dan Rekaan (capan)

Tema : Alam Semula jadi (potongan pelepah pisang)

Tajuk : Corak motif potongan

pelepah pisang (untuk pembalut buku)

2.1 Persepsi

Estetik2.2 Aplikasi

seni2.3 Ekspresi

Kreatif2.4 Apresiasi

SeniEMK:

Keusahawanan (EK1,EK2,EK3,EK5),

Kreativiti dan inovasi, TMK dan nilai murni.

Bahan Bantu Belajar:

1.Contoh: Hasil karya

2.Kertas lukisan,cat

air, berus lukisan, palet, potongan

pelepah pisangRefleksi

seramai ..../... orang

murid dapat mencapai

objektif yang

telah ditetapkan.

.....orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

2.1.1 Unsur

seni

2.1.1.1

2.1.1.2

2.1.1.3

2.1.2 Prinsip

rekaan

2.1.2.1

2.1.2.2

2.2.1 Media

2.2.1.1

2.2.1.2

2.2.2 Proses

dan teknik

2.2.2.1

capan

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran murid dapat (rujuk 2 standard kandungan):

1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak pembalut buku menggunakan teknik capan.

2. Mengetahui dan mengenal media, teknik serta proses

dalam penghasilan corak teknik capan.

Aktiviti P&P1. Guru menunjukkan contoh karya corak teknik capan dan bersoal

jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya.

2. Guru meminta murid memaparkan gambar potongan pelepah

pisang menggunakan komputer guru.

3. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara membuat

corak capan potongan pelepah pisang.

4. Murid meneroka media, proses dan teknik dalam penghasilan

corak.

5. Murid membuat proses awal menghasilkan corak.

Penilaian P&P

Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat corak teknik capan berdasarkan dua Standard Kandungan.Catatan: Proses pembelajaran akan disambung pada minggu hadapan

Minggu : 4

Hari : ................

Tarikh : ................TAHUN/MASA/MATA PELAJARANSTANDARD PEMBELAJARANREFLEKSI/CATATAN

Dunia Seni Visual

Tahun 3

Masa: .....................................

( 60 minit )Bidang: Membuat corak dan Rekaan (capan)

Tema : Alam Semula jadi (potongan pelepah pisang)

Tajuk : Corak motif potongan pelepah pisang (untuk pembalut buku)

2.1 Persepsi

Estetik2.2 Aplikasi

seni2.3 Ekspresi

Kreatif2.4 Apresiasi

SeniEMK:

Keusahawanan (EK1- EK5),

Kreativiti dan inovasi, TMK dan nilai murni.

Bahan Bantu Belajar:

1.Contoh: Hasil karya

2.Kertas lukisan,cat

air, berus lukisan, palet, potongan

pelepah pisangRefleksi

seramai ..../... orang

murid dapat mencapai

objektif yang

telah ditetapkan.

.....orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

2.3.1

2.3.2

2.3.3 2.4.1

2.4.2

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran murid dapat (rujuk 4 standard kandungan):

1. Menghasilkan corak teknik capan dengan mengaplikasikan bahasa seni visual, media, proses serta teknik dengan betul.

2. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.

Aktiviti P&P1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya menggunakan

komputer guru.

2. Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab

mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya.

3. Murid menghasilkan corak pembalut buku menggunakan teknik