RPH MATE THN 5-2014

  • View
    27

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

mate thn 5

Text of RPH MATE THN 5-2014

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Minggu yangHari: KHAMIS1

Ke Tarikh: 2 JANUARI 2014KELAS:MASA:MATA PELAJARAN:KANDUNGANREFLEKSI/ IMPAK DAN KERJA RUMAH

5C0930-1000MATEMATIK( JAM)TAJUK: 1.1 NOMBOR BULAT PdP telah dilaksanakan dengan mencapai tahap:Cemerlang ( )Sederhana ( ) Lemah ( )

murid telah mencapai objektif pembelajaran. /26 murid menjalankan aktiviti pemulihan.

Murid pemulihan:

Cadangan penambahbaikan:

Tidak Hadir:

BIDANG PEMBELAJARAN:1.1 Nombor Bulat Hingga 1,000,000

OBJEKTIF PEMBELAJARAN:Murid akan diajar:1.1.1 Menamakan sebarang nombor sehingga 1,000,000

HASIL PEMBELAJARAN:Di akhir pembelajaran, murid dapat:(i) Menama dan menulis nombor hingga 1,000,000

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK):Kreativiti, bekerjasama

BAHAN BANTU MENGAJAR:Lembaran kerja, buku teks, kad nombor

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN: Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir Mengulangkaji topik nombor bulat yang telah dipelajari pada Tahun 4 yang lalu. Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis. Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis. Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja. Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak jawapan masing-masing. Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja. Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15 minit dan menyemak semula bersama guru. Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada keesokan harinya.

Minggu yangHari: ISNIN2

Ke Tarikh: 6 JANUARI 2014KELAS:MASA:MATA PELAJARAN:KANDUNGANREFLEKSI/ IMPAK DAN KERJA RUMAH

5C 1120-1220MATEMATIK(1 JAM)TAJUK: 1.1 NOMBOR BULAT PdP telah dilaksanakan dengan mencapai tahap:Cemerlang ( )Sederhana ( ) Lemah ( )

murid telah mencapai objektif pembelajaran. /26 murid menjalankan aktiviti pemulihan.

Murid pemulihan:

Cadangan penambahbaikan:

Tidak Hadir:

BIDANG PEMBELAJARAN:1.1 Nombor Bulat Hingga 1,000,000

OBJEKTIF PEMBELAJARAN:Murid akan diajar:1.1.1 Menamakan sebarang nombor sehingga 1,000,000

HASIL PEMBELAJARAN:Di akhir pembelajaran, murid dapat:(i) Menama dan menulis nombor hingga 1,000,000

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK):Kreativiti, bekerjasama

BAHAN BANTU MENGAJAR:Lembaran kerja, buku teks, kad nombor

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN: Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir Mengulangkaji topik nombor bulat yang telah dipelajari pada Tahun 4 yang lalu. Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis. Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis. Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja. Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak jawapan masing-masing. Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja. Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15 minit dan menyemak semula bersama guru. Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada keesokan harinya.

Minggu yangHari: SELASA2

Ke Tarikh: 7 JANUARI 2014KELAS:MASA:MATA PELAJARAN:KANDUNGANREFLEKSI/ IMPAK DAN KERJA RUMAH

5C1020-1120MATEMATIK( 1 JAM)TAJUK: 1.1 NOMBOR BULAT PdP telah dilaksanakan dengan mencapai tahap:Cemerlang ( )Sederhana ( ) Lemah ( )

murid telah mencapai objektif pembelajaran. /26 murid menjalankan aktiviti pemulihan.

Murid pemulihan:

Cadangan penambahbaikan:

Tidak Hadir:

BIDANG PEMBELAJARAN:1.1 Nombor Bulat Hingga 1,000,000

OBJEKTIF PEMBELAJARAN:Murid akan diajar:1.1.1 Menamakan sebarang nombor sehingga 1,000,000

HASIL PEMBELAJARAN:Di akhir pembelajaran, murid dapat:(iii) Membandingkan nilai nombor hingga 1 000 000.

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK):Kreativiti, bekerjasama

BAHAN BANTU MENGAJAR:Lembaran kerja, buku teks, kad nombor

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN: Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir Mengulangkaji topik nombor bulat yang telah dipelajari pada Tahun 4 yang lalu. Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis. Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis. Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja. Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak jawapan masing-masing. Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja. Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15 minit dan menyemak semula bersama guru. Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada keesokan harinya.

Minggu yangHari: RABU2

Ke Tarikh: 8 JANUARI 2014KELAS:MASA:MATA PELAJARAN:KANDUNGANREFLEKSI/ IMPAK DAN KERJA RUMAH

5C1020-1120MATEMATIK( 1 JAM)TAJUK: 1.1 NOMBOR BULAT PdP telah dilaksanakan dengan mencapai tahap:Cemerlang ( )Sederhana ( ) Lemah ( )

murid telah mencapai objektif pembelajaran. /26 murid menjalankan aktiviti pemulihan.

Murid pemulihan:

Cadangan penambahbaikan:

Tidak Hadir:

BIDANG PEMBELAJARAN:1.1 Nombor Bulat Hingga 1,000,000

OBJEKTIF PEMBELAJARAN:Murid akan diajar:1.1.1 Menamakan sebarang nombor sehingga 1,000,000

HASIL PEMBELAJARAN:Di akhir pembelajaran, murid dapat:(iv) Membundarkan nombor kepada puluh, ratus, ribu, puluh ribu dan ratus ribu yang terdekat.

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK):Kreativiti, bekerjasama

BAHAN BANTU MENGAJAR:Lembaran kerja, buku teks, kad nombor

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN: Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir Mengulangkaji topik nombor bulat yang telah dipelajari pada Tahun 4 yang lalu. Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis. Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis. Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja. Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak jawapan masing-masing. Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja. Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15 minit dan menyemak semula bersama guru. Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada keesokan harinya.

Minggu yangHari: KHAMIS2

Ke Tarikh: 9 JANUARI 2014KELAS:MASA:MATA PELAJARAN:KANDUNGANREFLEKSI/ IMPAK DAN KERJA RUMAH

5C1020-1120MATEMATIK( 1 JAM)TAJUK: 1.1 NOMBOR BULAT PdP telah dilaksanakan dengan mencapai tahap:Cemerlang ( )Sederhana ( ) Lemah ( )

murid telah mencapai objektif pembelajaran. /26 murid menjalankan aktiviti pemulihan.

Murid pemulihan:

Cadangan penambahbaikan:

Tidak Hadir:

BIDANG PEMBELAJARAN:1.1 Nombor Bulat Hingga 1,000,000

OBJEKTIF PEMBELAJARAN:Murid akan diajar:1.1.1 Menamakan sebarang nombor sehingga 1,000,000

HASIL PEMBELAJARAN:Di akhir pembelajaran, murid dapat:(iv) Membundarkan nombor kepada puluh, ratus, ribu, puluh ribu dan ratus ribu yang terdekat.

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK):Kreativiti, bekerjasama

BAHAN BANTU MENGAJAR:Lembaran kerja, buku teks, kad nombor

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN: Aktiviti bijak sifir menggunakan rumah sifir Mengulangkaji teknik bundar nombor kepada puluh, ratus, puluh ribu dan ribu yang terdekat. Guru menunjukkan beberapa contoh di papan tulis. Guru meminta semua murid menyediakan buku tulis untuk mencuba soalan-soalan yang diberi di papan tulis. Murid menjawab soalan tersebut dalam masa 1 minit sahaja. Guru membincangkan soalan tersebut dan murid menyemak jawapan masing-masing. Jika 90% murid telah berjaya menjawab dengan betul, guru memberikan latihan berdasarkan buku teks / buku kerja. Murid diminta menyiapkan latihan dalam kelas selama 15 minit dan menyemak semula bersama guru. Murid yang tidak sempat menyiapkan latihan dalam kelas akan dibawa sebagai kerja rumah dan dihantar pada keesokan harinya.

Minggu yangHari: ISNIN3

Ke Tarikh: 13 JANUARI 2014KELAS:MASA:MATA PELAJARAN:KANDUNGANREFLEKSI/ IMPAK DAN KERJA RUMAH

5C 1120-1220MATEMATIK(1 JAM)TAJUK: 1.1 NOMBOR BULAT PdP telah dilaksanakan dengan mencapai tahap:Cemerlang ( )Sederhana ( ) Lemah ( )

murid telah mencapai objektif pembelajaran. /26 murid menjalankan aktiviti pemulihan.

Murid pemulihan:

Cadangan penambahbaikan:

Tidak Hadir:

BIDANG PEMBELAJARAN:1.2 Tambah dalam lingkugan 1,000,000

OBJEKTIF PEMBELAJARAN:Murid akan diajar:1.2.1 Menambah sebarang nombor hingga 1 000 000

HASIL PEMBELAJARAN:Di akhir pembelajaran, murid dapat:(i) Menambah sebarang dua hingga empat nombor tidak melebihi 1 000 000(ii) Menyelesaikan masalah melibatkan penambahan

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK):Kreativiti, bekerjasama

BAHAN BANTU MENGAJAR:Lembaran kerja, buku teks, kad nombor

AKTIVIT