Click here to load reader

RPH sains F2

  • View
    651

  • Download
    20

Embed Size (px)

Text of RPH sains F2

SMK TASEK UTARARANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013SAINS TINGKATAN 2

TEMA : PENYENGGARAAN DAN KESINAMBUNGAN HIDUP

MINGGUOBJEKTIF PEMBELAJARANHASIL PEMBELAJARANCADANGAN AKTIVITICATATANKEPERLUAN MINIMUM & SUMBERTARIKH LENGKAP & SEBAB

1

2/1 4/1/ 2013

BIDANG PEMBELAJARAN : 1. DUNIA MELALUI DERIA KITA1.1 Memahami organ deria dan fungsinya

Pelajar harus dapat : Mengenal pasti dan mengaitkan organ deria dengan rangsangannya. Menyatakan laluan daripada rangsangan kepada gerak balas:Rangsangan Organ deria Saraf Otak Saraf Gerak balas

Menjalankan aktiviti untuk menghubungkait lima deria, organ deriaa dan rangsangan.

Membincangkan apa yang berlaku dalam badan kita apabila rangsangan dikesan

Lima organ deria telah diperkenalkan dalam Sains Rendah#B4D1E1:Menghubungkait lima deria, organ deria dan rangsangannya melalui aktiviti.#B6D1E1:Pembentangan hasil buku skrap mengenai alat teknologi yang sesuai untuk mengatasi masalah had deria penglihatan dan pendengaran.

Kertas 1 8 soalanKertas 2 6 soalan

1.2 Memahami deria sentuhanPelajar harus dapat : Mengenal pasti struktur kulit manusia yeng terlibat dalam pengesanan rangsangan. Menyatakan fungsi reseptor yang berbeza-tekanan, haba, sakit. Membuat kesimpulan tentang kepekaan kulit pada bahagian badan yang berlainan terhadap rangsanganMenjalankan aktiviti untuk mengkaji yang berikut:a) Struktur kulit manusia yang terlibat dalam pengesanan rangsanganb) Kepekaan kulit pada bahagaian badan yang berlainan terhadap rangsanganMembincangkan kepekaan kulit berhubung situasi berikut:a) Menerima suntikanb) Menggunakan Braille

Struktur reseptor tidak perlu diperkenalkan

#B3D1E1:Melebel struktur kulit, menerangkan fungsi reseptor, menyusun laluan daripada rangsangan kepada gerak balas serta menjelaskan kepekaan kulit ketika menerima suntikan dan menggunakan Braille.#B4D2E1:Menghubungkait kepekaan kulit terhadap rangsangan melalui aktiviti.Kertas 1 8 soalanKertas 2 7 soalan

2

7/1 11/1 2013

1.3 Memahami deria bauPelajar harus dapat: Mengenal pasti struktur hidungMengenal pasti kedudukan sel deria bau dalam pengesanan bauMembincangkan struktur hidung dan kedudukan sel-sel deria bau menggunaan model, carta, perisian computer dan bahan bantu mengajar yang lain.#B4D3E1:Melebel struktur hidung, menentukan kedudukan sel deria bau, menentukan kawasan berbeza pada lidah yang bergerak balas terhadap rasa yang berbeza dan menghubungkait deria rasa dengan deria bau melalui aktiviti.

Kertas 1 8 soalanKertas 2 7 soalan

1.4 Memahami deria rasaPelajar harus dapat: Mengenal pasti kawasan berbeza pada lidah yang bergerak balas terhadap rasa yang berbeza. Menghuungkaitkan deria rasa dengan deria bau.Menjalankan aktiviti untuk mengesan kawasan berbeza pada lidah yang bergerak balas terhadap rasa yang berbeza.

Menjalankan aktiviti untuk menghubungkaitkan deria rasa dengan deria bauKertas 1 10 soalanKertas 2 8 soalan

1.5 Memahami deria pendengaranPelajar harus dapat: Mengenal pasti struktur telinga manusia Menerangkan fungsi bahagian berbeza pada telinga manusia Memerihalkan bagaimana kita mendengarMemerhati dan mengenal pasti struktur telinga manusia

Membincangkan fungsi setiap bahagian pada struktur telinga manusia

Membincangkan makanisma pendengaranGuru digalakkan menggunakan simulasi computer untuk menerangkan mekanisma pendengaran.#B3D2E1:Melebel struktur telinga manusia, menerangkan fungsi struktur dan menjelaskan mekanisma pendengaran.#B3D5E1:Menjelaskan kecacatan pendengaran dan cara pembetulannya.Kertas 1 15 soalanKertas 24 soalan

3

14/1 - 18/1 2013

1.6 Memahami deria penglihatanPelajar harus dapat: Mengenal pasti struktur mata manusia. Menerangkan fungsi bahagian yang berbeza pada mata. Memerihalkan bagaimana kita melihat.Memeriksa mata lembu atau model mata manusia.

Mengumpulkan maklumat tentang struktur dan fungsi setiap bahagaian mata.

Membincangkan bagaimana kita melihat.#B1D1E1: Menamakan pelbagai jenis kecacatan penglihatan#B3D3E1:Melebel struktur mata manusia, menerangkan fungsi struktur dan menjelaskan bagaimana manusia boleh melihat.Kertas 1 13 soalanKertas 2 6 soalan

1.7 Memahami cahaya dan penglihatanPelajar harus dapat: Memerhati sifat-sifat cahaya (iaitu : pantulan dan pembiasan) Menyatakan pelbagai jenis kecacatan penglihatan. Menerangkan cara pembetulan kecacatan penglihatan Menyatakan dan memberi contoh had deria penglihatan. Mengaitkan penglihatan stereoskopik dan monocular dengan kemandirian haiwan. Mengenal alat-alat yang sesuai untuk mengatasi had deria penglihatan. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji:a) Pantulan cahayab) Pembiasan cahaya di antara dua medium yang berbeza ketumpatan

Mengumpul maklumat tentang jenis kecacatan penglihatan dan sumbangan / penggunaan teknologi untuk membetulkannya.

Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan rabun jauh dan rabun dekat serta cara membetulkannya.

Membincangkan maksud astigmatisme dan cara membetulkannya.

Menjalankan aktiviti untuk mengkaji:a) Ilusi optikb) Titik buta

Membincangkan hubungan antara penglihatan stereoskopik dan monocular dengan kemandirian haiwan.

Mengumpul maklumat tentang alat untuk mengatasi had deria penglihatan.

Menghubungkaitkan sifat cahaya dengan fenomena semua jadi dan penggunaan harian.

Sudut tuju, sudut pantulan, sudut biasan dan garis normal tidak diperlukan.

Astigmatisme, ilusi optic, titik buta, penglihatan monocular dan stereoskopik patut diperkenalkan

Mikroskop, kanta pembesar, teleskop, bonokular, alat pengesan ultrabunyi, sinar-x, periskop patut dinyatakan

#B3D4E1:Menjelaskan penglihatan stereskopik dan monocular serta mengaitkan dengan kemandirian haiwan.#B4D4E1:Menentukan pantulan dan pembiasan cahaya di antara dua medium yang berbeza ketumpatan melalui aktiviti.#B4D5E1:Menunjukkan rabun jauh, rabun dekat, cara membetulkannya dan mengenalpasti ilusi optic dan titik buta melalui aktiviti.Kertas 1 20 soalanKertas 2 9 soalan

4

21/1 25/120131.8 Memahami bunyi dan pendengaranPelajar harus dapat: Memerhatikan sifat bunyi. Menerangkan pantulan dan penyerapan bunyi. Menerangkan kecacatan pendengaran. Menerangkan cara pembetulan kecacatan pendengaran. Menyatakan had pendengaran. Menyatakan alat yang digunakan untuk mengatasi had pendengaran. Menerangkan pendengaran stereofonikMenjalankan aktiviti untuk mengkaji:a) Penghasilan bunyib) Keperluan medium untuk pemindahan bunyi.c) Pantulan dan penyerapan bunyi.

Mengumpulkan maklumat tenatng:a) Kecactaan pendengaran.b) Cara pembetulan kecacatan pendengaran.

Membincangkan had pendengaran dan cara meningkatkan keupayaan pendengaran.

Menjalankan aktiviti untuk mengkaji pendengaran sterefonik yang diperlukan bagi menentukan arah bunyi.

Masukkan alat seperti alat bantu pendengaran dan steteskop.#B3D5E1:Menjelaskan kecacatan pendengaran dan cara pembetulannya.#B4D6E1:Menghubungkait penghasilan, keperluan medium untuk pemindahan, pantulan dan penyerapan bunyi melalui aktiviti.#B4D6E2:Menghubungkait pendengaran stereofonik yang diperlukan dengan arah bunyi menlalui aktiviti.Kertas 1 20 soalanKertas 2 9 soalan

1.9 Memahamai rangsangan dan gerak balas tumbuhanPelajar harus dapat: Menyatakan rangsangan yang menyebabkan gerak balas tumbuhan. Mengenal pasti bahagian tumbuhan yang peka terhadap rangsangan tertentu. Menghubungkait gerak balas tumbuhan dengan kemandiriannya.Menjalankan eksperimen untuk mengkaji dan mengenal pasti:a) Rangsangan-rangsangan yang dikesan oleh tumbuhan.b) Bahagian-bahagian tumbuhan yang peka terhadap rangsangan yang tertentu.

Membincangkan bagaimana gerak balas terhadap rangsangan-rangsangan penting untuk kemandirian tumbuhan.

Gerak balas termasuk fototropisme, geotropism, hidrotropisme, gerakan nastik, tigmotropisme.#B3D6E1:Menghubungkait gerak balas tumbuhan dengan kemandiriannya.#B5D1E1:Menjelaskan rangsangan dengan gerak balas tumbuhan melalui eksperimen.Kertas 1 11 soalanKertas 2 6 soalan

5

28/1 1/22013BIDANG PEMBELAJARAN: 2. NUTRISI2.1 Menganalisa kelas-kelas makanan.

Pelajar harus dapat: Menerangkan melalui contoh kelas kelas makanan. Menyatakan fungsi setiap kelas makanan. Menguji kanji, glukosa, protein dan lemak.

Membincangkan kelas makanan iaitu karbohidrat, protein, lemak, vtamin, mineral, pelawas dan air serta menyatakan fungsinya.

Menjalankan aktiviti untuk menguji kanji (larutan iaodin), glukosa (larutan Benedict), protein (bahan ujian Millon) dan lemak (ujian alcohol-emulsi).

Hanya vitamin utama (A, B, C, D, E dan K) dan mineral (kalsium, natrium, besi, iodine fosforus dan kalium) diperlukan. Vitamin B tidak perlu dikelaskan kepada B1, B2 dan dsb.

Perkenalkan ujian alcohol-emulsi untuk lemak.#B3D7E1:Menjelaskan fungsi 7 kelas makanan.#B4D7E1:Menentukan kehadiran kanji, glukosa, protein dan lemak melalui aktiviti.#B6D2E1:Pembentangan hasil Kertas 1 13 soalanKertas 2 5 soalan

PEKA 1

penulisan makanan dan amalan pemakanan dlaam pelbagai bentuk persembahan

2.2 Menilai kepentingan gizi seimbangPelajar harus dapat: Menyatakan maksud gizi seimbang. Menyatakan factor yang mesti dipertimbangkan apabila merancang gizi seimbang. Menerangkan bagaimana factor berkenaan member kesan kepada gizi seimbang. Menyatakan kuantiti tenaga dalam gram karbohidrat, protein dan lemak. Menganggar kalori makanan yang diambil dalam setiap hidangan. Merancang satu gizi seimbang.Membincangkan:a) Apa maksud diet seimbang.b) Faktor yang menentukan gizi seimbang seseoran: umur, saiz, jantina, pekerjaan, iklim, keadaan kesihatan.

Mengumpul pembungkus makanan yang menunjukkan nilai kalori makanan dam membuat senarai untuk menunjukkan nilai kalori bagi setiap jenis makanan.

Membincangka